2017-01-23 06:37


Aria calomniei. Caraion informa Securitatea că prietenul său Marin Preda este un obsedat sexual VEZI IMAGINI

 |  10:39
Aria calomniei. Caraion informa Securitatea că prietenul său Marin Preda este un obsedat sexual VEZI IMAGINI

Decurând, CNSAS a trimis la Curtea de Apel dosarele unor scriitoricunoscuţi, pe care-i acuză că aucolaborat cu Securitatea. Observ însă că „ariile calomniei” din aceste dosare parcă n-au „vlagă”revoluţionară. Informatorii din anii ’80 au fost nişte epigoni faţă de cei dinanii ’60. Spun asta raportându-mă în primul rând la „Cazul Caraion”. Notele informativecătre Securitate scrise de oameni cu talent literar puteau fi fatale pentru cei luaţi încolimator. Însă atunci când delaţiunile aparţineau lui Caraion, de pildă, cel urmărit stătea pe o„bombă atomică”. Până şi cele mai intime aspecte ale vieţii lui Preda au fostcunoscute de ofiţerii care îl supravegheau pe romancier. Are Caraion rivalîntre informatorii Securităţii din lumea literară? Până în prezent, se pare că nu.

MarinPreda şi Ion Caraion au fost prieteni timp de aproape 40 de ani, iar romancierull-a susţinut pe poet atât pe tărâm literar, cât şi material. „Pe cine nu laşisă moară, nu te lasă să trăieşti” se verifică în acest caz. Caraion i-a fostostil lui Preda încă de când cei doi erau foarte tineri, fără să-i arăteniciodată cât de mult îl urăşte, ba dimpotrivă. Informaţiile pe care poetul ledădea Securităţii sunt relevante în acest sens. Culmea ipocriziei, după moarteascriitorului, Ion Caraion, aflat în Elveţia, scria că Preda a fost omorât deSecuritate şi că, în realitate, notele sale informative despre diverşiscriitori români, din ţară ori din străinătate, ar fi fost file dint-unmanuscris pe care l-a încredinţat romancierului.

„Izbucneaîntr-un râs hlizit, silnic”

PoetulIon Caraion a fost racolat de Securitateîn 1964. La 11 ianuarie 1966, scrie prima notă informativă legată de MarinPreda, pe care semnează cu numele de cod NICOLAE ANATOL. În opinia poetului,amicul său era un obsedat sexual şi un grobian, care avea succes literar doardatorită unor împrejurări.

Delaţiuneadin 11 ianuarie începe cu întâmplări legate de anii în care Preda era corectorla ziarul „Timpul“. Conform lui ANATOL, tânărul Marin Preda era veşnic nemâncatşi în ultimul hal de oboseală, motiv pentru care adormea în timp ce corectaşpaltul. Însă de câte ori era trezit brusc - îl informa poetul pe maiorulMircea Albescu - Preda „izbucnea într-un râs hlizit, silnic, spunând (pentruel, pentru şeful corector, pentru corectorii ceilalţi sau, pur şi simplu,pentru nimeni) următoare cuvintele: «Scoate p… să ţi-o tai»”.

Cutremurătoreste şi un alt pasaj. Informatorul scria că, în 1945, după ce Preda a venit dinarmată, „arăta ca un strigoi”, aşa că l-a dus la un fotograf. „Am mers cu el şil-am fotografiat”, scria Caraion, savurând cu sadism izbânda de-a imortalizastarea precară a prietenul său.

IonCaraion încerca să-l convingă pe ofiţerul de legătură că, în tinereţe,romancierul era complexat şi necivilizat. Şi, ca să dea un exemplu, descrie, cu lux de amănunte, cum, invitatîntr-o seară în garsoniera poetului Miron Radu Paraschivescu, Preda a preferatsă se uşureze pe maidanul de lângă bloc decât să folosească baia. Pentru că,i-ar fi mărturisit ulterior Marin Preda, la toaletă erau vase de „marmură aşade curate...”

„Ofemeie rafinată care ştia şi franţuzeşte”

Culmeaironiei, Caraion încerca să arate şi cât a fostel de „generos”. Aşa că în delaţiunea sa a scos în evidenţă faptul că, prinanii ’50, intervenind pe lângă un medic de la „Parhon”, l-a ajutat pe MarinPreda, dar şi pe soţia acestuia, să se trateze, gratis, de… blenoragie.

Urmeazăapogeul în nota informativăa lui ANATOL. Scenă fierbinte cu Marin Preda şi N.C. - „o femeie rafinată care ştiaşi franţuzeşte”, după cum i-ar fi mărturisit chiar Preda. . Pe scurt, Securitatea era informată de către Caraion căscriitorul şi „femeia rafinată” făceau sex într-unul dintre „birourile fostuluiMinister al Artelor, aflat atunci în blocul Ambasador”, iar „pat le eraduşumeaua”.

N.C.la care se referea Ion Caraion în nota încredinţată maiorului Albescu estepoeta Nina Cassian.

Documentul,înregistrat la 20 ianuarie 1966 şi catalogat „Strict Secret”, abundă deconsideraţii care scot în evidenţă defectele lui Preda. Pe scurt, era vorbadespre lipsa de instruire a romancierului, despre faptul că în tinereţe aplagiat dintr-un autor ungur ori despre aspecte legate de viaţa sa conjugală.

„Agentuluinu-i este ruşine de notă?”

Ulterior,notele informative ale lui Caraion au fost semnate cu numele de cod ARTUR. Certe că şefii mari ai Securitate nu păreau interesaţi de informaţile furnizate deCaraion, adevărate ori nu, legate de viaţa sexuală a lui Preda. Probabil căacesta a fost motivul pentru care un ofiţer superior a scris pe notainformativă a lui Ion Caraion următoarea rezoluţie: „La ce vă ajută acestedetalii psihologico-literare? Agentului nu-i este ruşine de notă?”.

Cu siguranţă,securiştilor nu le-a scăpat talentul literar al agentului lor, însă au remarcatşi răutatea poetului.

Egreu de spus totuşi dacă într-adevăr aşa s-au petrecut lucrurile. Avem doaradevărul poliţiei politice.

Pede altă parte, Ion Caraion – pe numele său real Stelian Diaconescu – nu estesingurul scriitor de talent care a fost constrâns să colaboreze cu Securitatea.Au făcut-o şi alţii. Nume celebre. Însă ofiţerii au fost nevoiţi să consemnezede multe ori lipsa de sinceritate a informatorilor sau refuzul de a colaborasincer. Asta mai ales când informatorii ofereau poliţiei politice poveştinesemnificative, care nu-l afectau în nici un fel pe cel urmărit. Sunt zeci decazuri în acest sens.

N-aputut să se rupă de Securitate

Caraiona avut însă o înclinaţie spre delaţiune care arăta că, de fapt, îşi doreapactul cu diavolul pentru că se simţea cu adevărat puternic. Iar acest faptreiese clar dintr-o notă secretă a Securităţii, datată 24 aprilie 1968, în carescrie: „Colaborează (Ion Caraion – n.m.) din anul 1964. Până în vara anului1967 a furnizat informaţii foarte bune. Din vara anului 1967 a refuzat să maicolaboreze. În luna martie 1968 a reluat singur legătura cu noi. La început nua furnizat nimic interesant, apoi, în ziua de 23 aprilie 1968, a furnizat dateinteresante despre Dumitru Ţepeneag”. Aşadar, nici măcar un an poetul n-a pututsă se rupă de Securitate. S-a întors de bunăvoie.

„Celmai de seamă prozator de după al Doilea Război Mondial”

Caraiona atins însă culmea ipocriziei la Lausanne, în Elveţia. Amintesc faptul că el apărăsit România în 1981, cerând azil politic în ţara cantoanelor. După ce el aplecat, Securitatea dorea să-l folosească în continuare ca agent, însă arefuzat. Adevărat, Caraion nu a cedat presiunilor venite de la Bucureşti, dar nicinu s-a spovedit. Refuzul s-a soldat cu o reacţie energică a Securităţii care aîncercat să-l şantajeze. Apoi l-a compromis.

Darsă revenim. În 1982, despre cine credeţi că scria Caraion în Elveţia? Păidespre bunul său prieten Marin Preda, „considerat – susţinea atunci poetul –cel mai de seamă prozator de după al Doilea Război Mondial” pe care, arăta totel, l-ar fi ucis Securitatea.

„Comunism cu faţa fascistă”

ÎnElveţia, poetul a încercat să se elibereze de trecut, denunţând sistemultotalitar din România, pe care-l numea „comunism cu faţa fascistă”, însă n-areuşit să fie credibil. Postul de radio Europa Liberă i-a refuza angajarea. Sebănuia deja că file din „Jurnalul” său, publicat de revista „Săptămâna“, eraude fapt note informative. Povestea e cunoscută, nu insist.

Ofiţeriide la Bucureşti au folosit cele mai perfide metode împotriva poetului, unelede-a dreptul teroriste. De la telefoane nocturne şi scrisori de ameninţare pânăla urmărirea unei foste amante a lui Caraion, stabilită în Occident. Femeiaavea un rol important într-o operaţiune care-l viza pe fostul informator.Acţiunea Securităţii a fost însă contramandată fiindcă omul s-a îmbolnăvit, iarîn anul 1986 a murit.

Poatecă-i demnă de dispreţ colaborarea acestui mare poet cu poliţia politică. Însă trebuiespus şi faptul că operaţiunile minuţios organizate ale Securităţii împotrivalui Carion, după ce a ajuns în Elveţia şi a refuzat să mai colaboreze, au fostde-a dreptul criminale.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-08-07

Mai multe imagini:
Aria calomniei. Caraion informa Securitatea că prietenul său Marin Preda este un obsedat sexual VEZI IMAGINI
zoom
Aria calomniei. Caraion informa Securitatea că prietenul său Marin Preda este un obsedat sexual VEZI IMAGINI
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

SILE
08 Mai 2011

Daca toate afirmatiile din articol nu sunt sustinute de texte autentice nu fac doua parale. Daca nu sunt deconspirati si securistii care s-au ocupat de caz intregul articol nu face doua parale.LENE INTELECTUALA. O zi buna !

Adauga un comentariu

Random image