2017-01-17 23:18

ARHIVE


Soţia ambasadorului Ungariei la Bucureşti mobilizează Garda Secuiască cu versurile lui Wass Albert - condamnat pentru crime împotriva românilor şi evreilor

 |  16:35
Soţia ambasadorului Ungariei la Bucureşti mobilizează Garda Secuiască cu versurile lui Wass Albert - condamnat pentru crime împotriva românilor şi evreilor
La 15 martie, de Ziua Maghiarilor,Erzsebet Bajtai, soţia ambasadorului Ungariei la Bucureşti, şi-a adus aportulla discursul premierului Viktor Orban către maghiarii din România, iarreacţiile n-au întârziat să apară. Ulterior, ambasadorul maghiar a încercat sădreagă busuiocul, afirmând că soţia sa a completat mesajul premierului maghiardoar cu versurile lui Petőfi Sándor - „Să fie Ardealul din nou ce-a fost!”- şi că ea nu a spus nimic referitor laautonomia Ardealului. Însă, ce-a rostit doamna ambasador aduce mai mult cuversurile lui Wass Albert, condamnat pentru crime de război, figură de tristă amintire pentru români, care sună astfel: „Săfie Ardealul din nou ce-a fost!/ Să-i apărăm pe secui/ De faptele odioase aleromânilor”. „Soţia mea nu a citit niciodată din Wass Albert ”, susţine însăOszkar Fuzes, ambasadorul Ungariei la Bucureşti.

Nici să se stingă, dar nici sădevină vâlvătaie

Mesajul soţiei ambasadorului a fostîndreptat, în primul rând, către tinerii din Garda Secuiască. Cei care - subsloganul politicianului maghiar Kós Károly.: „Va fi al nostru, ceea ce vomlupta să putem obţine”, ori sub cea a lui Wass Albert, condamant pentru crimede război: „Transilvania să fie din nou ceea ce a fost” – se reunesc, de pildă,în tabăra tinerilor maghiari de la Gheorghieni. Garda Secuiască - organizaţieparamilitară neînregistrată juridic - nu e tot timpul în ofensivă. Însă, atuncicând situaţia se destinde, o soţie de ambasador pune paie pe foc - nici să sestingă, dar nici să devină vâlvătaie.

Să aruncăm o privire în urmă.Organizaţii formate din tineri maghiari care luptă pentru secesiune nu-s de azide ieri, iar arhivele Securităţii conţin mărturii importante în acest sens,chiar dacă documentele existente nu oferă decât un punct de vedere asupra celorîntâmplate.

„Să luptăm pentru Ardeal până nu eprea târziu!”

14 decembrie 1975 - raport strictsecret al şefilor Securităţii din Covasna către generalul Nicolae Pleşită.Documentul arată modul în care au fost stopate acţiunile unor tineri maghiaridin organizaţia clandestină Uniunea Secuiască Maghiară, fiindcă, în opiniaofiţerilor de securitate, acestea puteaudegenera în acte de terorism.

În noaptea de 22 spre 23 noiembrie1975, în mai multe zone din Sfântu Gheorghe sunt lipite, pe geamurile unorinstituţii ori pe pereţii clădirilor, înscrisuri în limba maghiară, pe careSecuritatea le considera iredentiste. Textul era: „Să luptăm pentru Ardeal pânănu e prea târziu!”. După două zile, sunt arestaţi doi dintre cei care au lipitmanifestele: Jakab Lehel-Istvan şi Bong Csaba, elevi ai Liceului nr. 1 dinSfântu Gheorghe, în clasa a XII-a.

Armament, muniţie, exploziv

Cercetările ofiţerilor Securităţiise extind şi scot la iveală faptul că, în vara anului 1975, Jakab Lehel-Istvanîmpreună cu alţi colegi de-ai săi au pus bazele unei organizaţii, pe care auintitulat-o Uniunea Secuiască Maghiară (USM), cu scopul dezlipirii Ardealuluide România şi „transformarea lui într-un stat independent, sub conducereasecuilor”. În cazul în care chestiunea nu putea fi rezolvată prin tratative custatul român, membrii organizaţiei preconizau să apeleze la o „putere străină”.Micul grup mai intenţiona să facă recrutări şi să se extindă. Apoi, să seorganizeze în celule şi să procure armament, muniţie şi exploziv.

Dinamitarea catedralei ortodoxe

Din respectivul document, aflatacum în arhivele SRI, fond D, dosar 11.119, vol. 4, filă 244-246, reiese căatunci se puneau bazele unei organizaţii teroriste în toată regula, ai căreiiniţiatori trasaseră deja pe o hartă a României graniţele noului „statindependent”.

Una dintre primele acţiuni puse lacale de către Uniunea Secuiască Maghiară, care dorea încă de la început săatragă atenţia asupra existenţei sale, a fost schiţarea unui plan pentruaruncarea în aer a Catedralei Ortodoxe din Sfântu Gheorghe, „atunci când va fiinaugurată”, după cum stătea scris în raportul colonelului Ioan Hoancheş cătregeneralul Nicolae Pleşită - adjunct al ministrului de interne în acea perioadă.

Se propune clemenţă

Ancheta a mai scos la iveală şifaptul că Jakab Lehel-Isvan împreună cu Marton Laszlo, din aceeaşi clasă,studiau posibilitatea concretă de a sustrage armament de la unitatea militarăde vânători de munte din Sfântu Gheorghe. În plus, Marton primise sarcina săprocure explozibil de la cariere de piatră ori exploatări miniere mai mult saumai puţin apropiate. Aşadar, nu era doar o joacă de copii, deşi Securitatea,cel puţin conform documentului citat, era convinsă că acest grup format dinşapte tineri nu ar fi fost coordonat din altă parte. Raportul mai scoate înevidenţă şi un alt aspect foarte important: de la cel mai înalt nivel s-aordonat să nu se facă valuri, chiar dacă faptele tinerilor întruneau, conformlegilor de atunci, elementele „infracţiunii de propagandă împotriva orânduiriisocialiste şi complot”. Şi Securitatea Covasna, foarte probabil la indicaţiileunor înalţi activişti de partid, recomanda conducerii de la Bucureşti scoatereatinerilor de sub urmărire penală. Motivaţia: pentru a nu „crea o stare despirit necorespunzătoare în rândul naţionalităţii maghiare”. Din raportul cătrePleşită mai reiese că toţi cei anchetaţi în acest caz „au adoptat o atitudinesinceră, declarând atât activitatea depusă, cât şi legăturile pe care şi le-aucreat”. Această formulare sugerează faptul că tinerii maghiari au colaborat cuanchetatorii. Greu de spus acum dacă aşa au stat lucrurile cu adevărat, darinvocarea „atitudinii sincere” a fost încă un motiv pentru a justificaclemenţă.

Comploturile erau aspru pedepsitede regim

Dacă înainte de 1989 o asemeneaintenţie (dinamitarea unui edificiu) ar fi fost descoperită la Ploieşti oriCraiova cred, în conformitate cu alte documente ale Securităţii pe care le-amstudiat în ultimii ani, că autorii se alegeau şi cu ani grei de puşcărie.Propaganda împotriva orânduirii socialiste şi complotul erau aspru pedepsite deregim. Mulţi au făcut ani grei de puşcărie pentru acuzaţii similare, chiarnedovedite în instanţă. Însă. în ce priveşte acţiunea tinerilor din SfântuGheorghe de acum 36 de ani, nu era vorba despre lupta împotriva unor simboluricomuniste şi nici împotriva statului totalitar. Planurile elevilor par maidegrabă teroriste, în cel mai profund înţeles al cuvântului. Drept dovadă,intenţia de a dinamita catedrala ortodoxă, care la acea vreme nu era nici pedeparte un simbol al statului comunist, ba dimpotrivă.

Cuvinte mari şi acţiuniparamilitare

Deunăzi, s-a spus că se exagereazăatunci când participanţii la tabăra tinerilor maghiari de la Gheorghieni suntacuzaţi că fac antrenamente militare. Să nu uităm însă că recent, unul dintrecei ucişi de forţele armatei boliviene într-o acţiune controversată a fost şicetăţeanul român de origine maghiară Magyarosi Árpád, suspect că ar fiparticipat la tentativa de asasinare a lui Evo Morales, preşedintele Boliviei.Nu insist asupra tragicului episod bolivian deja cunoscut. Consemnez doar căMagyarosi a fost membru fondator al Legiunii Secuieşti, înfiinţată în Ungariapentru „apărarea Ţinutului Secuiesc, a democraţiei, dreptăţii, libertăţii şifăurirea statului de drept”. Cuvinte mari, în spatele cărora se ascund însăacţiuni paramilitare în taberele tinerilor maghiar din Ungaria ori din munţiiRomâniei.

Wass Albert, condamnat la moarte încontumacie

Pe de altă parte, nu pot credeîntr-o dezbatere paşnică de idei la Gheorghieni, de pildă, atâta vreme WassAlbert, condamnat pentru crime de război, este unul dintre patroni spiritualiai Gărzii Secuieşti. De altfel, s-a tot încercat reabilitarea sa pe diversecăi, iar folosirea acestui personaj ca model de către mulţi dintre tineriimaghiari nu sugerează în nici un caz toleranţă. „În mai 1946, atât Albert Wass,cât şi tatăl său Endre Wass, au fost condamnaţi la moarte în contumacie deTribunalul Cluj, iar posesiunile le-au fost confiscate, fiind găsiţiresponsabili pentru evenimentele care au avut loc în septembrie 1940, când unlocotenent ungur, pe nume Pakucs, a arestat şase locuitori din Sucutard şi aexecutat patru dintre ei (doi români şi două evreice) în localitatea Ţaga.Albert Wass a fost găsit responsabil şi pentru instigarea şi provocareamăcelului de la Mureşenii de Câmpie, când soldaţi unguri, conduşi delocotenentul Gergely Csordás, au ucis 11 persoane civile (Medifax)”. În pofidaacestui fapt, Wass Albert are mai multe busturi în România.

●●●

Am scris din nou despre raportulSecurităţii întocmit cu mai bine de 35 de ani în urmă pentru că, de fapt,suntem în aceeaşi situaţie – să nu se creeze o stare de spiritnecorespunzătoare în rândul minorităţii maghiare. Aşa că, din motivediplomatice, s-a trece prea repede cu vederea numele autorul din ale căruiversuri a recitat soţia ambasadorului, dar mai ales cui s-a adresat ea.

Sunt de acord să „nu creeze o starede spirit necorespunzătoare în rândul minorităţii maghiare", cum zicea şiSecuritatea. Dar, în acelaşi timp, sper că autorităţile vor gestiona cupricepere consecinţele unor acţiuni precum cea a lui Csibi Barna, tânărul care,de Ziua Maghiarilor, a spânzurat în centrul oraşului Miercurea Ciuc un manechincare-l întruchipa pe Avram Iancu, instigând la discriminare, ca să dau doar un singurexemplu.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-08-23

Mai multe imagini:
Soţia ambasadorului Ungariei la Bucureşti mobilizează Garda Secuiască cu versurile lui Wass Albert - condamnat pentru crime împotriva românilor şi evreilor
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

MILI
21 Mar 2011

intr-o tara normala, acea sta boarfa ar fi fost exp ulzata in 2 ore.dar la no i cu cine:un tirie briu l a externe pe care-l inter eseaza doar zacuzi cu tir fe platite din banii amar itilor,un nimeni la inter ne care nu ia nici o masu ra cind un porc extremist ungur spinzura in public un simbol al luptei romi nilor?blejnar a jucat bin e detasindu-l in tara mot ilor,gindind ca se va gas i un mot care sa-i lege a celasi streang de git si sa-l suspende 10 minute.
ALEXRT6
21 Mar 2011

Niste tarfe. Iar busturi le lui Vass Albert trebui e dinamitate. Cu tarfele legate de ele!!!

Adauga un comentariu

Random image