2017-01-18 01:42

DEZVALUIRI


10 milioane de euro, serviciile externalizate de Enel Energie în ultimul an. Aici se duc banii din preţurile umflate la curentul electric

 |  18:47
10 milioane de euro, serviciile externalizate de Enel Energie în ultimul an. Aici se duc banii din preţurile umflate la curentul electric

După ce a plătit banigrei pentru angajarea unor companii ale sindicaliştilor din energie care săfactureze şi să stea la ghişee şi după ce a atribuit Poştei Române un contractde peste 8,3 milioane de euro pentru distribuirea corespondenţei, Enel Energiea mai tras un tun. 800.000 de euro vor pleca din bugetul Elen Energie înconturile unei firme care va printa, împlicui şi livra facturile la energiaelectrică. Acţionarii firmei în cauză deţin o altă companie care este abonată şila contracte cu Poşta Română

Afacerea a fost ticluităla data de 7 decembrie 2010, când Enel Energie a făcut publică intenţia de acontracta, prin organizarea unei licitaţii publice, servicii de printare, împlicuire,livrarea facturilor şi a preavizelor, precum şi alte lucrări pentru EnelEnergie şi Enel Energie Muntenia.

La data de 28 martie2011, la sediul Enel a avut loc licitaţia publică la care s-au înscris cinciofertanţi, fiind declarată câştigătoarea ofertei depuse de către compania SCTerradox Solutions SRL, cu sediul în Strada Gârlei din sectorul 1 al Capitalei.Valoarea contractului încheiat de Enel Energie cu această companie se ridică la2.697.147 lei fără TVA, adică la aproximativ 800.000 de euro cu TVA inclusă.

Potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, din acţionariatulsocietăţii Terradox Solutions SRL fac parte Aurel Cezar Panait şi firmaPromotional Interservice SA. Această din urmă firmă, din acţionariatul căreiaface parte soţia lui Aurel Cezar Panait, Liliana Panait, a primit, la începutullunii ianuarie a anului trecut, de la Poşta Română, un contract în valoarede 27,8 milioane de lei fără TVA. Poşta şi-a propus să se modernizeze, aşa că,la data de 9 ianuarie 2010 a atribuit direct un contract în valoare de27,8 milioane lei fără TVA. Obiectul contractului, aşa cum este prezentat pesite-ul de licitaţii publice, nu dezvăluie mare lucru.“Aplicaţie informatică pentru achiziţie date, evidenţă şi gestiunea fondurilordin taxele poştale aplicate de echipamentele de francat şi echipamente defrancat corespondenţă”. Norocoasa firmă este SC Promotional Interservice SA. Justificarea alegerii proceduriide negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare a fostaceea că produsele pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motivetehnice.

FamiliaPanait deţine, pe lângă societăţile Terradox Solutions SRL şi PromotionalInterservice SA, acţiuni şi în firmele Hospitality Investment Throughe TrustSRL, Cezion International SA, OperativeSteakhouse Group SRL, Food & Beverage Quality Concept SRL şi FinmanSolutions SRL.

8,34 milioane de euro la Poştă

Compania Naţională EnelEnergie a încheiat, la sfârşitul lunii ianuarie, un contract în valoare de 8,34milioane de euro cu Compania Naţională Poşta Română, pentru servicii dedistribuire a corespondenţei în anul 2011. Atribuirea a fost făcută fărăorganizarea unei licitaţii, contractul fiind încasat de Poşta Română prinnegociere directă. Dacă, în alte situaţii, valoarea ar fi impus organizareaunei licitaţii publice, în cazul de faţă nu a fost posibil aşa ceva. Asta deoarecePoşta Română deţine monopolul absolut în domeniu, legiferat printr-o Decizie aAutorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii(ANCOM) din 2009, monopol care a fost instituit până la data de 31 decembrie2012. Astfel,la data de 17 aprilie 2009, preşedintele Autorităţii Naţionale pentruAdministrare şi Reglementare în Comunicaţii, Marius Cătălin Marinescu, a emisDecizia nr. 293, privind desemnarea furnizorului de serviciu universal îndomeniul serviciilor poştale. Potrivit prevederilor articolului 5 al acesteidecizii, “Compania Naţională Poşta Română beneficiază, până la data de 31decembrie 2012, de dreptul exclusiv de a presta servicii poştale având caobiect trimiteri de corespondenţă, indiferent dacă livrarea acestora este acceleratăsau nu, a căror greutate este mai mică de 50 de grame şi al căror tarif estemai mic de 2 lei, constând în sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor decorespondenţă internă şi în distribuirea trimiterilor de corespondenţăexpediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriulacesteia”.

Monopol la servicii, monopol şi la tarife

Invocând aceste prevederi monopoliste, CompaniaEnel Energie a încheiat, la data de 31 ianuarie 2011, cu Compania NaţionalăPoşta Română SA un contract în valoare de 28.259.820 de lei fără TVA (adică8.343.375,4 euro cu TVA inclusă) în vederea achiziţionării prestării deservicii de primire, prelucrare şi livrarea corespondenţei pentru SC EnelElergie şi SC Enel Energie Muntenia SA. Atribuirea contractului s-a făcut prinnegociere directă cu Compania Naţională Poşta Română SA, pe motiv că lucrările,produsele şi serviciile pot fi furnizate doar de acest ofertant, din motivelegate de protejarea unor drepturi de exclusivitate. Cu toate acestea, potrivitanunţului de atribuire publicat de către Enel Energie pe site-ul SEAP, privindsistemul electronic al achiziţiilor publice, principalul criteriu de atribuireal contractului a fost preţul cel mai scăzut.

Interesant este că, presupunând că Deciziamonopolistă a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare înComunicaţii nu ar fi atribuit Poştei Române drepturi exclusive ca furnizor deservicii poştale universal până la sfârşitul anului 2012, nici un alt ofertantde servicii poştale nu putea prezenta tarife mai mici. Asta, deoarece încuprinsul aceleiaşi Decizii nr. 293 din 17 aprilie 2009 a directorului ANCOM,prevede textual că în România nu se pot aplica tarife mai mici decât cele alePoştei Române. “Decizia preşedintelui ANCOM privind actualizarea limitei detarif care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR va stabili şi datade la care furnizorii de servicii poştale sunt obligaţi să practice tarife celpuţin egale cu această limită”, a hotărât preşedintele Marius CătălinMarinescu.

Enel a mai dat un contract de 1,12 milioane euro “fraţilor”din sindicate

Nu mai devreme decât la finalul anului 2010,compania Enel Energie SA a pus la cale un tun de proporţii în privinţasistemului de facturare şi de încasare a plăţilor din partea consumatorilor. Ladata de 1 decembrie 2010, Enel Energie SA a publicat pe site-ul SEAP, privindsistemul electronic al achiziţiilor publice, un anunţ de participare în vedereaachiziţionării de prestări de servicii de încasare şi facturare în casieriileEnel Energie din opt Unităţi Teritoriale Comerciale. Autoritatea contractantă adecis să nu organizeze o licitaţie deschisă, preferând, evident, metodanegocierii directe accelerate, însoţită de o licitaţie electronică. EnelEnergie SA cerea, aşadar, servicii de casierie pentru Unităţile TeritorialeComerciale din Călăraşi, Slobozia, Constanţa, Tulcea, Arad, Reşiţa, Deva şiTimişoara. Criteriul de atribuire a contractului de prestări servicii a fost“preţul cel mai scăzut”. Astfel, la data de 28 decembrie 2010, Enel Energie SAa organizat negocierea directă cu singurele două firme care au prezentatoferte. Este vorba despre societatea Sindserv SA, cu sediul în Casa PreseiLibere, şi societatea Alt Univers Company 2002 SA. Potrivit unor informaţiiapărute chiar în mass-media, ambele companii sunt controlate de AdolfMureşan, preşedinte al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate -Univers, şi de deputatul Partidului Social Democrat Dumitru Chiriţă, preşedinteexecutiv al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate - Univers. Înluna martie a anului 2002, liderii sindicali ai Federaţiilor Univers şi EnergiaMileniului III au decis să-şi înfiinţeze propriile societăţi comerciale. Înbaza unui simplu protocol, sindicaliştii au preluat de la Electrica serviciulde citire a contoarelor, cu tot cu angajaţii respectivi. În acest mod au luatfiinţă societăţile SC Sindserv SA şi SC Alt Univers Company 2002 SA. Prinaceastă manevră, liderii sindicali au devenit acţionari şi angajatori,controlând, totodată, şi sidicatul propriilor angajaţi. Alt Univers Company2002 are ca acţionari 34 de persoane juridice. Printre administratoriisocietăţii se află şi Adolf Mureşan, preşedintele Federaţiei Univers (în care afost contopită Federaţia Energia Mileniului III). În ceea ce priveşte SCSindserv SA, majoritatea acţiunilor sunt deţinute de Federaţia EnergiaMileniului III (54,4%). Printre acţionarii minoritari se află şi deputatul PSDDumitru Chiriţă.

Facturăm pe bani mulţi

În aceste condiţii, este lesne de înţeles că aceledouă firme şi-au adjudecat fără probleme toate cele opt loturi ale contractuluipus la bătaie, la sfârşitul anului trecut, de către Enel Energie SA. Astfel,Sindserv SA a primit în atribuire contractele cu numerele 49, 50 şi 51, în timpce Alt Univers Company 2002 SA a câştigat contractele 52, 53, 54, 55 şi 56.Prima companie se va ocupa de casieriile Enel din Călăraşi (pentru care vaprimi 136.800 de lei fără TVA), din Constanţa (712.240 de lei fără TVA) şiSlobozia (de unde va încasa 233.700 de lei fără TVA). Alt Univers Company SRLse va ocupa de casieriile Enel din Tulcea (pentru 205.200 de lei fără TVA),Arad (pentru 487.920 de lei fără TVA), Reşiţa (pentru 433.200 de lei fără TVA),Deva (pentru 788.880 de lei fără TVA) şi Timişoara (pentru 1.140.000 de leifără TVA).

Sindserv şi Alt Univers sunt abonate la contractelede pe piaţa electricităţii

Potrivit site-ului ,SC Electrica SA a acordat, în luna ianuarie 2011, firmelor Alt Univers Company2002 SA şi Sindserv SA un contract pe doi ani, în valoare de 83 milioane de lei(103 milioane de lei cu TVA, aproape 25 milioane de euro) pentru citireacontoarelor de energie electrică la consumatorii din mediul rural şi urban.Potrivit unui anunţ postat pe e-licitatie.ro, SC Electrica SA a acordatcontractul celor două companii prin negociere directă. Caietul de sarciniprevede citirea contoarelor de energie din mediul urban şi rural la treifiliale ale Electrica (Muntenia Nord, Transilvania Nord şi Transilvania Sud),în total fiind vizate 18 judeţe. În plus, Alt Univers Company 2002 SA şiSindserv SA se vor ocupa şi de reconectarea sau deconectarea rău-platnicilor.

În total, cele două companii au primit, anultrecut, contracte în energie, obţinute prin negocieri directe sau licitaţii, învaloare de 74,4 milioane de lei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-08-20Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image