2017-01-18 01:37

DEZVALUIRI


Acuzat că a primit fonduri nerambursabile de 900.000 de euro pe nedrept, preşedintele CJ Argeş a fost deferit justiţiei

 |  17:50
Acuzat că a primit fonduri nerambursabile de 900.000 de euro pe nedrept, preşedintele CJ Argeş a fost deferit justiţiei

Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, ConstantinNicolescu, a fost trimis în judecată de către procurorii anticorupţie pentruluare de mită în formă continuată şi fals intelectual, după ce a luat fonduri PHAREde aproape 900.000 de euro pentru patru unităţi de învăţământ, în baza unoracte false. Alături de Nicolescu a mai fost deferit justiţiei şi omul deafaceri Gheorghe Cornel Penescu, dar şi patru primari de comune din judeţulArgeş, potrivit unui comunicat remis ieri de Direcţia Naţională Anticorupţie. Dosarul afost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş.

Procurorii anticorupţie arată că în cadrul unuiproiect finanţat din fonduri PHARE Consiliul Judeţean Argeş a accesat unprogram de finanţare nerambursabilă în sumă de 900.000 euro, având ca obiectivefectuarea de lucrări de reabilitare sau reconstrucţie a patru unităţi şcolarede pe raza judeţului Argeş, motivul invocat fiind acela că ar fi fost afectatede inundaţiile din perioada aprilie-august 2005. “Cererea de finanţare a fostînsoţită de o declaraţie de parteneriat semnată la data de 5 iunie 2006 decătre inculpaţii: Nicolescu Constantin, preşedintele Consiliului JudeţeanArgeş, în calitate de persoană responsabilă din cadrul instituţiei solicitante,precum şi de trei primari de comune din judeţul Argeş”, se arată în comunicat.Potrivit DNA, cererea de finanţare a fost elaborată de inculpatul DespanFlorian, în calitate de director executiv al Direcţiei pentru IntegrareEuropeană şi Dezvoltare Regională în cadrul Consiliului Judeţean Argeş şitotodată manager-coordonator de proiect. “Fondurile au fost solicitate încondiţiile în care nici una dintre aceste unităţi şcolare nu a fost afectată deinundaţiile din perioada invocată. În cererea de finanţare a fost menţionat undocument intitulat «RaportulInspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş», document care, în fapt, nuexistă, situaţie despre care avea cunoştinţă inculpatul Nicolescu Constantin(…)”, arată procurorii anticorupţie.

CJ Argeş a primit900.000 de euro pe nedrept

“În ciuda aspectelor nereale consemnate încererea de finanţare depusă în data de 8 iunie 2006, a fost încheiatrespectivul contract astfel că beneficiarul, Consiliul Judeţean Argeş, a primitpe nedrept suma totală de 880.249,95 euro cu titlu de finanţare externănerambursabilă de tip PHARE”, notează DNA. “Contractele au fost derulate înperioada 2006-2008, toate lucrările de reabilitare fiind realizate de o singurăfirmă, SC ZEUS SA, care a încasat integral sumele aferente, atât pentru lucrăriexecutate, cât şi pentru lucrări neexecutate, iar acea firmă se afla în relaţiicontractuale şi în raporturi juridice cu familia inculpatului”, se arată îndocumentul citat. “Pe perioada executării proiectului, inculpatul NicolescuConstantin a semnat cererea de plată finală şi anexa la această cerereîntocmită pe baza unor documente cu conţinut nereal (procese verbale derecepţie, rapoarte tehnice financiare) prin care s-a atestat în mod eronatefectuarea unor lucrări care în fapt nu au fost realizate”, arată procurorii încomunicat. “Cererea de plată finală şi anexa a fost redactată şi semnată deinculpatul Despan Florian. În consecinţă, Consiliul Judeţean Argeş a încasat penedrept suma de 260.800 de euro, reprezentând ultima tranşă din contractul definanţare nerambursabilă”, mai susţin procurorii.

Preşedintele CJ Argeşa luat mită de la Penescu

Potrivitprocurorilor anticorupţie, în perioada 2006-2008, Constantin Nicolescu, în calitate depreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, a pretins şi a primit de lainculpatul Gheorghe Penescu, asociat şi acţionar majoritar la SC PIC SA, “sumede bani sau bunuri în valoare totală de 66.588,15 lei pentru ca instituţiaConsiliului Judeţean Argeş să achiziţioneze de la SC PIC SA produse alimentareşi nealimentare, în unele cazuri cu nerespectarea procedurilor legale de achiziţiepublică”. Anchetatorii au stabilit că suma remisă cu titlu de mită reprezintăaproximativ 10% din valoarea totală a acestor contracte. “De asemenea, în lunaiunie 2009, inculpatul Nicolescu Constantin l-a determinat pe inculpatul PopaIon, primar al comunei Stâlpeni, judeţul Argeş, să nu aplice amendăcontravenţională în cuantum de 10.000 lei unei persoane care ridicase pedomeniul public o construcţie fără a avea toate avizele necesare”, informeazăDNA în documentul citat. În vederea recuperării prejudiciului creat, procuroriiau instituit sechestru asigurător asupra bunurilor imobile aparţinândinculpaţilor Nicolescu Constantin, Grigore Dobre şi Popa Ion.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-12-14Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image