2017-01-24 01:00


Administraţia Străzilor a angajat firma REBU să spele Pasajul Universităţii

 |  19:22
Administraţia Străzilor a angajat firma REBU să spele Pasajul Universităţii

Afacerilese ţin în familie, respectiv în familia de la Primăria Capitalei, când vinevorba despre contractele de salubrizare. Acesta este şi cazul contractuluipentru salubrizarea Pasajului Universităţii din Bucureşti, aflat înadministrarea Administraţiei Străzilor, încheiat cu o firmă din acţionariatul căreiaface parte Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv REBU SA.Aceasta nu este singura afacere de acest gen, Administraţia Străzilor maiachiziţionând, anul trecut, două vidanje de 16, respectiv 9 tone.

Lamijlocul lunii iunie a anului trecut, Administraţia Străzilor, instituţie aflatăîn subordinea Primăriei Generale a Capitalei, a făcut publică intenţia de aachiziţiona servicii de curăţenie, de ridicare şi de transport a deşeurilormenajere rezultate în Pasajul Universităţii din centrul Capilatei. La mijlocullunii septembrie, în urma unei negocieri, contractul a fost atribuit companiei REREcologic Service Bucureşti SA, o companie din al cărei acţionariat face parte şiConsiliul General al Municipiului Bucureşti. Valoarea contractului de curăţeniea Pasajului Universităţii se ridică la 459.000 de lei fără TVA, adicăaproximativ 140.000 de euro. Potrivit site-ului SEAP, REBU a mai derulat şiderulează afaceri cu administraţia locală, compania câştigând licitaţiiorganizate de către Regia Autonomă de Transport Bucureşti, Ministerul FinanţelorPublice, Primăria Sectorului 4, Imprimeria Naţională, Ministerul Apărării Naţionale,dar şi cu spitalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Pereţi spălaţi şiWC-uri sclipitoare

Potrivitcaietului de sarcini întocmit şi publicat de către autoritatea contractantă pesite-ul SEAP, privind achiziţiile publice, contractul câştigat de REBU cuAdministraţia Străzilor Bucureşti constă în prestarea de servicii de curăţenie şiridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere pentru spaţiile administratede către Administraţia Străzilor Bucureşti în incinta Pasajului Universităţii.Aceste spaţii constau în suprafeţele aferente pasajului, scările de acces, grupurilesanitare şi spaţiile tehnice. REBU SA se ocupă, aşadar, de aspirarea suprafeţelororizontale îmbrăcate cu gresie, spălarea pereţilor, a stâlpilor de susţinere, afaianţei, a pereţilor despărţitori, a scărilor rulante şi a geamurilor, precum şia grupurilor sanitare. REBU înlocuieşte sacii menajeri şi hârtia igienică sauprosoapele din hârtie, completează săpunul lichid şi pastilele pentru pişoare,ocupându-se totodată de dezinfectarea şi igienizarea acestor utilităţi.

Activitateanu se opreşte aici, REBU fiind obligată, prin contract, să se ocupe, laexteriorul pasajului, de deszăpezire şi de evacuarea zăpezii de pe scările deacces, pe care, zilnic, trebuie să le aspire.

Pasajul Universităţiia tocat banii municipalităţii

PasajulUniversităţii din Bucureşti a fost renovat, lucrările fiind finalizate la sfârşitulanului 2008. Afacerea a costat în total bugetul municipalităţii suma de 6milioane de euro, asta după ce valoarea sa a fost crescută, printr-o hotărâre aConsiliului General al Municipiului Bucureşti, cu peste 1,3 milioane de eurodecât fusese stabilit iniţial. Înraportul de specialitate al proiectului de hotărâre se arăta că, pe parcursulexecuţiei lucrărilor, au fost efectuate lucrări suplimentare la spaţiilepublice şi cele comerciale, precum şi amenajări ale unor rezervoare, instalaţiipentru apă, instalarea unor lifturi, dar şi iluminarea treptelor.

Municipalitatea a câştigat, în lunaiulie a anului 2007, litigiul cu firma Di Apollo, societate care obţinusedreptul, în anul 1997, de a administra spaţiile din interiorul pasajuluipietonal Universitate, redevenind astfel proprietara pasajului. La începutulanului 2008, Primăria Capitalei a evacuat din Pasajul de la Piaţa Universităţii,intrat în proprietatea municipalităţii şi în administrarea Administraţiei StrăzilorBucureşti, toate firmele care îşi desfăşurau activitatea acolo. După preluarea pasajului, Administraţia Străzilora mai organizat o licitaţie publică în vederea încheierii unui contract privindîntreţinerea şi service-ul aferent scărilor rulante, a cărei valoare a fost de30.000 de euro.

Vidanje pentru Primărie

Afacereacurăţeniei Pasajului Universităţii nu este singura pe linia salubrizării încheiatăde către Administraţia Străzilor Bucureşti. La mijlocul lunii aprilie a anuluitrecut, instituţia în cauză a organizat o licitaţie în vederea achiziţiei a douăautovidanje. La data de 13 aprilie 2010, autoritatea contractantă a atribuitcontractrul, în valoare de 916.000 delei fără TVA, firmei EVW Holding SRL, de la care a achiziţioinat o autovidanjăcu capacitatea 16.000 de litri şi una cu capacitatea de 9.000 de litri.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-06-08Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image