2017-01-22 05:49

DEZVALUIRI


''Afacerea Adrian Severin'' nu este caz de lobby

 |  19:43
''Afacerea Adrian Severin'' nu este caz de lobby
Preşedintele Asociaţiei Registrul Român de Lobby(ARRL), Laura Florea, ne-a declarat că, în cazul „Adrian Severin”, este vorbadespre un demers jurnalistic, şi nu unul de tip lobbyist. Ea subliniază faptul că un practician al lobbyului nu procedează în maniera pretinslobbyistă a jurnaliştilor britanici, pentru că, în cazuri precum cel aldomnului Adrian Severin, nu este lobbyism, este infracţiune. „Luarea, darea demită şi traficarea de influenţă nu este lobby, sunt infracţiuni distincte, darnu este lobby”, precizează Laura Florea. În fapt, potrivit acesteia, „lobbyuleste construirea de argumente pentru influenţarea unei decizii politice”.

Europarlamentarul Adrian Severin s-a autosuspendat dinconducerea PSD şi urmează să fie înlocuit din funcţia de vicelider al grupuluisocialiştilor din Parlamentul European. În urma suspiciunilor ce planeazăasupra lui s-a vorbit despre excluderea din PSD, iar în PE despre o demisie deonoare.

Care este opinia dumneavoastră referitoare la cazul „Adrian Severin”? Pede altă parte, ar trebuie să vorbim puţin şi despre activitatea de lobby dinRomânia, un domeniu destul de puţin cunoscut pentru publicul larg.

N-am să fac comentarii la situaţia ca atare a domnuluiSeverin din simplul motiv că nu suntem noi cei chemaţi s-o facem... Suntsuficient de mulţi care îşi vor spune cuvântul... şi instituţii autorizate săfacă asta, să-şi spună punctul de vedere. Oricum, ceea ce am văzut noi este ofilmare şi o filmare nu înseamnă nimic până când ea nu este instrumentată şi nuse văd toate condiţiile în care a avut loc şi aşa mai departe.

Dar, vedeţi dumneavoastră, domnul Severin nu contestă autenticitateaimaginilor.

Cred că nu este cazul să comentez eu lucrurile astea.

Vi se pare ceva în neregulă în discuţiile purtate între domnul Severinşi...

Conţinutul poate să fie autentic sau manipulat. Nueste chemarea mea să fac comentarii asupra conţinutului, asupra cazului, asupralucurilor de tipul acesta şi nici nu-mi doresc să fac. Vă pot spune însă, dacăvreţi să fac un comentariu, că exerciţiul pe care l-aţi văzut este unuljurnalistic. Şi, atenţie, nu au fost implicaţi lobbyişti în poveste.Dumneavoastră m-aţi sunat pe mine în calitatea mea de lobbyist şi de preşedinteal asociaţiei, dar, repet ce v-am spus, nu au fost implicaţi lobbyişti înpovestea asta, ci doar decidenţi. Este important. Jurnaliştii s-au dat drept lobbyişti,dar nu au fost lobbyişti implicaţi în poveste.

Nu au fost, dar totuşi ar trebui să-i privim ca pe nişte lobbyiştipentru că ei asta au încercat să demonstreze.

Nu, nu putem să-i privim ca pe nişte lobbyişti atâttimp cât nu erau. Deci ei s-au dat drept lobbyişti. Nu avem nici un fel deipostaze cu lobbyişti autentici care să facă ce au spus ei că fac.

Deci dumneavoastră vreţi să spuneţi că un lobbyist nu face aşa ceva, nuface ce au făcut jurnaliştii respectivi.

Nu, că nu sunt lobbyişti. În momentul acela, ei nu maisunt lobbyişti. Nu mai este lobbyism. Aia este o infracţiune. Luarea, darea demită şi traficarea de influenţă nu este lobby, sunt infracţiuni distincte, darnu este lobby. Este distincţia dintre comerţ, dacă vreţi, care este licit şicontrabandă, care este ilicită.

„ Lobbyul este construirea de argumente pentruinfluenţarea unei decizii politice”

Plecând de la asta, vă întreb, încă o dată, un lobbyist, de regulă, nuse duce la un funcţionar în stat şi-i spune…

… păi, sigur că nu, că aia este o infracţiune. Lobbyuleste construirea de argumente pentru influenţarea unei decizii politice, dar pebaza argumentelor. Este un drept pe care ni l-am câştigat cu greu în Revoluţie,respectiv dreptul la petiţionare. Este statuat nu numai prin Constituţie, ci şiprin Legea transparenţei decizionale. Legea transparenţei decizionale spuneaşa: atunci când avem un proiect de act normativ, el se pune pe site-ulinstituţiei emitente. De ce credeţi că se pune? Ca lumea, toţi cei interesaţisă poată să-şi spună punctul de vedere asupra acelui act normativ, astaînseamnă transparenţă decizională. Ce înseamnă că-şi spun punctul de vedereasupra proiectului de act normativ? Înseamnă că fac lobby.

În altă ordine de idei, un lobbyist, dacă nu reuşeşte să-l persuadeze cuargumentele lui pe cel căruia i se adresează, ce se întâmplă?

Nu reuşeşte, nu reuşeste.

Se retrage sau continuă şi prin alte căi?

Care alte căi? Lobby înseamnă aşa: aproape niciodatăîn viaţă decizia nu este concentrată în mâna unui om, asupra unui decident.Lobby înseamnă aşa: să faci un curent, să construieşti un curent favorabilopiniei tale. Adică să discuţi cu mai mulţi oameni să-ţi aduci argumentelenecesare astfel încât să susţii propunerile tale. Este un joc al argumentelorîn sensul în care…, ca şi în instanţă. Sunt organizaţii atunci când se întâmplăinfluenţarea politicilor publice. Unii susţin într-un fel, alţii susţin în altfel şi în acest joc al argumentelor decidentul ia cea mai bună decizie pe careo consideră. La fel se întâmplă şi în instanţă.

În instanţă, un avocat când pledează, pledează pentru un client care îlplăteşte.

Sau clientul se reprezintă singur, nu-i aşa?

Sau clientul se reprezintă singur. Corect!

Ca şi aici. Şi în situaţia noastră este la fel.

Dar de cele mai multe ori, ca şi în instanţă, bănuiesc că o firmă delobby pledează pentru interesele unui client.

Păi da.

„Nu este o intermediere, este o reprezentare aintereselor care se face peste tot în lume”

Nu poate fi vorba de un trafic de influenţă? Adică un lobbyist, pentru asatisface interesul unui client care îl plăteşte, încearcă să promoveze uncurent de opinie în rândul unor funcţionari.

Ba da, asta înseamnă, dar asta nu înseamnă trafic deinfluenţă.

Atâta vreme cât clientul doreşte sau are nevoie de aceastăintermediere...

Nu este o intermediere, este o reprezentare aintereselor care se face peste tot în lume. Este reprezentarea intereselor.Poţi să te reprezinţi singur să spui ce ai de spus sau poţi să o faci cuajutorul unui specialist, care ştie să argumenteze mai bine, care ştie săconstruiască argumentele, să facă cercetări de drept comparat, sociologice, deimpact bugetar sau de care vreţi dumneavoastră şi după aceea să le susţină cândtrebuie, la momentul oportun, pentru că nu oricine este specialist în dreptconstituţional, nu ştie cum se adoptă legile, pe unde trec ele, care esteprocedura legislativă şi aşa mai departe. Asta înseamnă lobby. Aveţi oreprezentare foarte îngustă despre ce se întâmplă.

Nu vă contrazic, dar să ştiţi că, probabil ca şi majoritateacetăţenilor, am această reprezentare îngustă pentru că, deocamdată, este camnecunoscut acest domeniu pentru noi.

Da, sunt de acord cu dumneavoastră.

De asta ar trebui lămurit. Mă gândesc acum şi la o legislaţie îndomeniu.

O lege nu funcţionează pe post de educaţie aoamenilor. Educaţia oamenilor se face prin instrumente educative. Legeaînseamnă impunerea unor reguli, a unor norme şi a unor măsuri coercitive alestatului, asta înseamnă lege. Nu înseamnă educaţia populaţiei în ce este lobby.

Puteţi să-mi explicaţi mai exact ce-am vorbit mai devreme în privinţatraficului de influenţa, referindu-ne strict la textul din Codul penal, pentrucă traficul de influenţă asta înseamnă: primire de bani...

… pentru promiterea unui rezultat…

… de către o persoană care are influenţă asupra unui funcţionar…

… da, şi care promite… Ascultaţi-mă puţin. Puteţi săfaceţi o similitudine între munca unui lobbyist şi munca avocaţilor. În cazultraficului de influenţă, ceea ce se promite este rezultatul. În ceea cepriveşte reprezentarea intereselor, fie că este lobby sau advocacy, ceea ce sepromite este diligenţa. Este exact ca şi în avocatură. Avocatul nu promite, nueste plătit pentru soluţia dată de instanţă, ci este plătit pentru eforturilepe care el le face pentru o soluţie justă pentru client. Pentru eforturi,pentru toată ştiinţa lui, pentru munca lui, pentru serviciile lui, nu pentrurezultat. Dacă ar fi plătit pentru rezultat, ar însemna că el… cum să zic,nimeni nu poate să promită rezultatul pe care altcineva îl va da. Acela estetrafic de influenţă. Dacă se promite rezultatul şi nu diligenţa de a ajunge larezultat, atunci avem de-a face cu trafic de influenţă.

Încerc, totuşi, să fac diferenţa, pentru că la trafic de influenţă sepromite influenţa pe lângă un funcţionar pentru a-l determina să facă ceva.Până la urmă, când îi promiţi unui om…

… păi să facă ceva. Dar este vorba despre... Este greusă vorbeşti cu oamenii... Este ca şi cum mie acum un inginer de aeronave ar fipus în situaţia să-mi explice pe înţelesul meu cum zboară avionul. Îmi estegreu să vă explic şi să vă fac o lecţie juridică, dar credeţi-mă, în cazultraficului de influenţă, conţinutul este acela pe care vi l-am spus. Se promiterezultatul şi nu diligenţa de a atinge rezultatul. Orice instanţă va facediferenţa. Dacă stau să vă explic care este conţinutul unei infracţiuni culatura obiectivă, latura subiectivă stăm până mâine să facem drept penal printelefon.

S-au întâlnit cazuri, aţi întâlnit dumneavoastră sau parteneriidumneavoastră din firmă cazuri în care, în timpul demersurilor de susţinere aunei argumentaţii sau de creare a unui curent de opinie în jurul unorfuncţionari, anumiţi funcţionari sau unul dintre ei ar fi spus „da, dar serviciulacesta de consiliere costă”? Să vi se sugereze că este nevoie de a da niştebani.

- Nu.

Legea transparenţei decizionale spune că, atunci cândavem un proiect de act normativ, se pune pe site-ul instituţiei emitente,pentru ca toţi cei interesaţi să-şi spună punctul de vedere, adică să facălobby. LauraFlorea, preşedinteARRL

VicepreşedinteleAsociaţiei de Lobby, consilier local PDL şi director pentru relaţia cu Guvernulîn cadrul McGuireWoods România

AsociaţiaRegistrul Român de Lobby (ARRL) a fost înfiinţată în iunie 2010 cu scopul de acontribui la popularizarea şi promovarea activităţii de lobby, văzută ca fiindo activitate multidisciplinară, ce implică cunoştinţe juridice, economice,sociologice şi de comunicare.

Reprezentanţiigrupurilor de interese, înscrişi într-un registru

Asociaţia Registrul Român de Lobby (ARRL) a creat şi menţine RegistrulReprezentanţilor Grupurilor de Interese din România (RRGI), o replică a Registrului constituit la nivelulComisiei Europene. RRGI este o bază de datedeschisă tuturor organizaţiilor şi persoanelor ce activează în domeniulreprezentării intereselor şi nu doar membrilor ARRL. Toate persoanele şi organizaţiile care doresc să seînscrie au ocazia să demonstreze legitimitatea activităţilor pe care ledesfăşoară precum şi angajamentul pentru promovarea transparenţei, după cum seprecizează chiar pe site-ul asociaţiei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-09-16Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

MENATWORK
21 Mar 2011

Jenanta situatie. Nici macar canaliile lui Vintu, special antrenate in sprijinul adversarilor presedintelui, nu-l pot sustine
CHOMBE
22 Mar 2011

Tentatia de a înjura este mare, dar când citesti un asemenea material echilibrat, cu rezervele impuse de insuficienta cunoastere a probelor, a circumstantelor, esti determinat sa pastrezi o anumita distanta. Pre?edintele Asocia?iei Registrul Român de Lobby (ARRL), Laura Florea ofera o perspectiva echilibrata, de bun-simt. Este singurul articol din presa româneasca, pe aceasta tema,realizat profesional! Este o abordare elaborata elevat, detasata de nervozitatile si meschinariile politice.

Adauga un comentariu

Random image