2017-01-18 05:49

DEZVALUIRI


Alţi bani, altă distracţie. CNADNR mai cheltuieşte un milion de euro pe servicii juridice în vederea exproprierii

 |  19:19
Alţi bani, altă distracţie. CNADNR mai cheltuieşte un milion  de euro pe servicii juridice în vederea exproprierii
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionaledin România (CNADNR), instituţie aflată în subordinea MinisteruluiTransporturilor, a mai cheltuit în cursul lunii februarie a anului curent pesteun milion de euro, angajând două case de avocatură care să ofere servicii despecialitate în vederea exproprierii unor proprietăţi private. Este vorbadespre imobile, păduri, grădini sau livezi care stau în calea investiţiilor pecare CNADNR le derulează în judeţele Arad şi Teleorman. Pe lângă plataonorariilor avocaţilor însărcinaţi cu expropierile în sine, bugetul CNADNR vamai asigura şi plata despăgubirilor persoanelor expropriate. Suma care vaacoperi aceste cheltuieli nu a fost încă stabilită de către autoritateacontractantă.

Primul proiect de investiţii ce urmează să beneficiezede servicii de consultanţă juridică îl reprezintă lucrările de reparaţii aDrumului Naţional 1 H, tronsonul Zalău - Arad, potrivit departamentului deachiziţii al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din RomâniaSA. Astfel, CNADNR a organizat, la mijlocul lunii februarie, o licitaţiedeschisă, în vederea contractării de servicii de reprezentare juridică şi de asistenţăde specialitate în vederea exproprierii suprafeţelor de teren care stau încalea acestor lucrări.

Un prim lot ce urmează a fi expropriat este compus dinimobile, terenuri cu construcţii sau grădini, păduri sau vii amplasate pe teritoriuladministrativ al localităţii Aleşd. Suprafaţa totală de teren ce urmează să fiesupusă procedurii de expropriere aici se ridică la 765.554 de metri pătraţi,dar va cuprinde şi o suprafaţă de teren de 52.637 de metri pătraţi amplasată peteritoriul administrativ al localităţii Sinteu. CNADNR vrea să realizeze, aici, o structură de drum naţional ce vainclude aliniamentul principal, poduri, pasaje inferioare de nivel, pasajesuperioare, dar şi podeţe tubulare. Numărul total al imobilelor ce au fostidentificate şi ce urmează să fie expropriate se ridică, astfel, potrivitdocumentaţiei de atribuire a contractului de prestaţii juridice, la 213proprietăţi.

Toată zona DN1 H, atribuită aceloraşi avocaţi

La data de 21 februarie 2011, prin licitaţie publicădeschisă organizată, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia a atribuit contractual pentru acest lot Asocierii dintre Voicu &Filipescu SCA (ca lider al asocierii) şi Pop Pepa SCA, cu sediul Calea Ştirbei Vodă din Capitală. Numai valoarea aferentă acestui lot costă, potrivit anunţului de atribuirepublicat pe site-ul SEAP, 620.256 de lei fără TVA. În aceeaşi zi, autoritateacontractantă a atribuit şi contractele aferente loturilor 2, 3, 4 şi 5 aceleiaşiasocieri dintre Voicu & Filipescu SCA şi Pop Pepa SCA.

Astfel, CNADNR a identificat pe raza localităţii Halmaradun număr de 153 de imobile ce vor fi supuse exproprierii, amplasate pe osuprafaţă totală de 35.175 de metri pătraţi. Pentru serviciile juridice, celedouă firme de avocatură vor încasa de la CNADNR suma de 445.536 de lei fărăTVA. Alte 194 de imobile, amplasate pe o suprafaţă totală de 11.267 de metri pătraţide pe raza localităţilor Nusfalan, Sivl Silv şi Heredean, urmează de asemenea săfie expropriate. Pentru aceasta, aceleaşi două firme de avocatură vor încasa dela CNADNR suma de 564.928 de lei fără TVA.

Pe raza localităţii Pericei, autoritatea contractantă aidentificat un număr de 294 de imobile, distribuite pe o suprafaţă totală de3.364 de metri pătraţi. Pentru iniţierea procedurilor de expropriere a acestorproprietăţi, CNADNR va achita Asocierii dintre Voicu & Filipescu SCA şi PopPepa SCA suma de 856.128 de lei fără TVA. De asemenea, aceleaşi case deavocatură vor mai încasa încă 640.640 de lei fără TVA pentru exproprierea aaltor 220 de imobile, desfăşurate pe o suprafaţă de 13.655 de metri pătraţi,amplasate pe raza localităţii Varslot.

Ocolirea Alexandriei, peste o jumătate de milion de leidoar pentru avocaţi

Cu doar o zi înaintea atribuirii contractului pentruDrumul Naţional 6 H, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia a mai atribuit un contract în vederea prestării de servicii juridice dereprezentare aferente dobândirii titlurilor de proprietate prin expropriere / transferal imobilelor necesare lucrărilor de construcţie a variantei de ocolire amunicipiului Alexandria. Imobilele ţintitede această dată se află amplasate atât pe raza municipiului Alexandria, cât şipe teritoriile administrate de localităţile Nenciuleşti, Buzescu, Mavrodin şiNanov, toate din judeţul Teleorman.

Potrivit autorităţii contractante, prin aceste exproprierise are în vedere construcţia unei şosele naţionale de completare a Drumului Naţional6 care să scoată de pe acest drum traficul de tranzit în afara municipiuluiAlexandria şi a localităţilor enumerate mai sus, cunoscut fiind faptul, spunreprezentanţii CNADNR, că, în prezent, Drumul Naţional 6 traversează acestelocalităţi în întregime. Pentru aceasta, a fost identificată o suprafaţănecesară construcţiei de 360.955 de metri pătraţi, din care 926 de metri pătraţipe raza localităţii Nenciuleşti, 93.587 de metri pătraţi pe raza localităţiiBuzescu, 52.608 metri pătraţi în localitatea Mavrodin şi 103.019 metri pătraţipe raza municipiului Alexandria. 374 de imobile care stauîn calea acestei investiţii vor fi supuse, astfel, exproprierii.

La data de 20 februarie 2011, CNADNR a organizat o licitaţieîn urma căreia a atribuit contractul de consultanţă juridică Societăţii CivileProfesionale de Avocaţi “Rareş Dan şi Asociaţii”, valoarea contractuluiridicându-se la 517.608 lei fără TVA.

În ianuarie, CNADNR a plătit, fără licitaţie, 250.000 de euro unui avocat din Cluj

CNADNR preferă, de regulă, să încredinţeze direct contractele cătrecabinetele de avocatură, invocând fie urgenţa serviciilor solicitate, fie altemotive, astfel încât să nu fie nevoită să organizeze o licitaţie publică. Sumeleîncasate în acest sens de avocaţii care îşi oferă serviciile Companiei deAutostrăzi sunt de ordinul miilor de lei, până la ordinul milioanelor de euro. La data de 4ianuarie 2011, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia SA a atribuit prin negociere directă un contract în valoare de 826.170 delei fără TVA către Cabinetul Individual de Avocatură dr. Mircea N.Costin, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca. În schimbul acestor bani, avocatultrebuie să ofere autorităţii contractante servicii juridice de asistenţă şi reprezentareîn faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi ale statului învederea exproprierii imobilelor suplimentare care stau în calea proiectului deinvestiţii “Varianta ocolitoare Cluj-Est”.

Cabinetul de avocatură care a încheiat acest contract gras aparţineprofesorului doctor Mircea Nicolae Costin. Acesta este membru al Baroului Clujîncă din anul 1960 şi, în afară de consultanţa juridică pe care o oferăCompaniei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, profeseazăîn cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii „1 Decembrie1918“ din Alba Iulia, unde este titular al cursului de Drept ComercialInternaţional. Acest contract încheiat în urmă cu două luni este, practic, oprelungire a unui alt contract, încheiat cu acelaşi Cabinet Individual deAvocatură dr. Mircea N. Costin, cu numărul 4/603 din data de 8 iunie 2006,pentru servicii similare la acelaşi obiectiv de investiţii. În luna ianuarie aanului trecut, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj a anunţat reluareaactivităţii Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui dreptreal asupra proprietăţilor care trebuie expropriate de pe traseul centuriiocolitoare Cluj-Est, Vâlcele - Apahida. Comisia trebuia să analizeze situaţiaunui număr de 21 de imobile prevăzute pentru a fi expropriate în baza Hotărâriide Guvern 891/2009. Valoarea totală a exproprierilor era evaluată, la vremearespectivă, 1,4 milioane de lei, în condiţiile în care doar serviciile juridiceîn vederea acestei operaţiuni costă peste un milion de lei cu TVA inclusă.Suprafaţa vizată este de peste 26 mii de metri pătraţi. Valoarea medie pe metrupătrat era estimată în jur de 54 de lei, potrivit Cabinetului de avocaturăMircea Costin, iar obiectivele sunt situate în zona Dezmir şi Sânnicoară.Anterior, au fost aprobate alte şase acte normative privind exproprierilepentru acest proiect. Valoarea despăgubirilor a fost de aproape 15milioane de lei, iar cu această ultimă hotărare de Guvern, suma a ajuns lapeste 16 milioane de lei. Potrivit proiectului de investiţii, Centura denord-est a Clujului va avea 8,3 km şi va costa aproximativ 252 miliarde de lei.În 24 octombrie 2006 au început lucrările la prima centură ocolitoare aClujului. Aceasta trebuia să devieze circulaţia în zona de nord-est amunicipiului, fiind proiectată să lege bulevardul Muncii de Apahida.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-10-09

Mai multe imagini:
Alţi bani, altă distracţie. CNADNR mai cheltuieşte un milion  de euro pe servicii juridice în vederea exproprierii
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image