2017-01-16 18:17

DEZVALUIRI


Banii de la buget se duc pe bilete de avion. 4,5 milioane de euro cheltuieşte anul acesta MAE pe curse aeriene interne şi externe

 |  17:31
Banii de la buget se duc pe bilete de avion. 4,5 milioane de euro cheltuieşte anul acesta MAE pe curse aeriene interne şi externe

Ministerul AfacerilorExterne a alocat anul acesta de 7,5 ori suma pe care a cheltuit-o de la bugetulde stat anul trecut, în vederea achiziţionării de servicii de transport aerian,se arată într-un anunţ de atribuire publicat pe site-ul SEAP, privind sistemulelectronic al achiziţiilor publice. Dacă, în anul 2010, diplomaţia românească acheltuit 2,1 milioane de lei fără TVA din bugetul propriu, în anul 2011 vistieriaMinisterului de Externe a fost uşurată cu 15,4 milioane de lei fără TVA. Anultrecut, MAE a mai cheltuit din fonduri europene încă 800.000 de euro pentrubilete de avion.

Agenţiile de turism au devenit deja clienţi fideli ai autorităţilor publiceale statului român. De la Preşedinţia României la ministere sau Parlament, toatăsuflarea bugetară alocă sume incredibile pentru servicii de transport aerienepasageri interne şi externe. Banii, în marea lor măsură, provin de la bugetulinstituţiilor în cauză, aprobat prin exerciţiul bugetar. Alte sume proveninddin programe cu finanţare europeană.

Unde-i criză, nu-itocmeală

În anul 2011, recordul privind proiecţia curselor externe ale funcţionarilorpublici angajaţi îi deţine Ministerul Afacerilor Externe, în fruntea căruia seaflă Teodor Baconschi. Instituţia în cauză a încheiat cu patru agenţii detursim şi cu o companie de stat un contract în valoare nici mai mult, nici maipuţin, de 4,5 milioane de euro cu TVA inclusă. Afacerea a debutat la 11februarie 2011, când Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe site-ul SEAPun anunţ de participare prin care şi-a făcut cunoscută intenţia de a achiziţionaservicii de transport aerian de pasageri şi de marfă, cu excepţia transportuluide corespondenţă. Potrivit aceluiaşi anunţ, instituţia publică a precizat căeste dispusă să cheltuiască 15.400.000 de lei fără TVA şi că intenţionează, învederea achiziţiei acestui tip de servicii, să încheie un acord-cadru cu maimulţi agenţi economici de profil.

Zis şi făcut. La data de 13 mai 2011, la sediul autorităţii contractante aavut loc o licitaţie deschisă, la care au participat cinci ofertanţi. Estevorba despre agenţiile de turism Danco Pro Communication SRL, OlimpicInternational Turism SRL, Perfect Tour SRL, Marshal Turism SRL şi Compania Naţionalăde Transporturi Aeriene Române TAROM SA. Întrucât se pare că toate ofertele au îndeplinitcriteriile stabilite de către autoritatea contractantă în caietul de sarcini,Ministerul Afacerilor Externe a încheiat un acord-cadru cu toate cele cincientităţi. Valoarea contractului, aferent serviciilor de transport aerianaferente anului 2011, se ridică, aşadar, la 4,5 milioane de euro cu TVA inclusă.

Baconschi, mână mult mailargă faţă de anul trecut

În anul 2010, acelaşi Minister al Afacerilor externe s-a dovedit a fi multmai zgârcit cu cheltuilrea banului public pe astfel de servicii. O fi şi ăsta unsemn că România a ieşit din recesiune în 2011. Sau, cel puţin, că temuta crizăeconomică a ocolit bugetul de cheltuieli al diplomaţiei româneşti.

Astfel, la 30 martie 2010, Ministerul Afacerilor Externe a organizat olicitaţie deschisă în vederea achiziţionării de servicii de transport aerian depasageri, pe rute interne şi internaţionale. La data respectivă a fost încheiat,de asemenea, un acord-cadru cu şasefirme de profil, printre ele regăsindu-se şi entităţi care au câştigat şicontractul din 2011. Olimpic International Turism SRL, ING Development SRL, PerfectTour SRL, SC Prestige Tours International SRL şi Danco Pro Communication SRL auîncasat, în primăvara anului trecut, de la ministerul condus de TeodorBaconschi contracte în valoare de 3.258.328 lei fără TVA, adică de 800.000 deeuro fără TVA. De această dată, banii au fost puşi la dispoziţia agenţiilor deturism din fondurile alocate de Proiectul european „Facilitarea Schengen”,aferent Capitolului de Cheltuieli Logistice şi de Funcţionare.

Cum însă banii europeni nu s-au dovedit suficienţi pentru acoperireanevoilor de deplasare pe calea aerului a angajaţilor Ministerului AfacerilorExterne, la 17 noiemnbrie 2011, instituţia condusă de Baconschi a mai cumpăratniscaiva bilete de avion. Fără licitaţie însă de această dată, ci prinnegociere directă. Negocierea s-a purtat între MAE şi Compania Naţională deTransport Aerian TAROM SA, ING Development SRL, Danco Pro Communication SRL şiOlimpic International Turism SRL, care au încasat de la autoritatea contractantăîncă 2.143.710 lei fără TVA. În acest caz, Ministerul Afacerilor Externe aalocat banii de la bugetul de stat.

Business class îngeneral şi low cost la cererea clientului

Întorcându-ne la afacerea cu bilete de avionparafată anul acesta de către Ministerul Afacerilor Externe, trebuie precizat că,potrivit caietului de sarcini care a stat la baza atribuiriicontractului-cadru, autoritatea contractantă a pus unele condiţii speciale. Subdenumirea de „asigurarea de servicii de transport aerian ocazional internaţional şi intern, prin emiterea de bilete de avionpentru salariaţii MAE”, instituţia condusă de Teodor Baconschi solicităincluderea în costul biletului şi a asigurărilor medicale de călătorie. Maimult, MAE cere ca rezervarea şi emiterea biletelor de avion să se facă înprincipal la clasa „Business”, după care la clasa „Economic”. În cazurispeciale, dar numai la cererea expresă a ministerului, companiile care vordeservi autoritatea contractantă vor putea pune la dispoziţia angajaţilor MAEcurse low cost.

Potrivit caietului de sarcini, agentul de turism va transmite, prin e-mail, operatorilor economicisemnatari ai acordului-cadru solicitareaprivind deplasările în străinătate, de regulă, cu minim trei zile lucrătoareînainte de data deplasării. Solicitarea va conţine informaţii privinddestinaţia, clasa, datele de călătorie (inclusiv ore sau momente ale zileipreferate), data şi ora limită de depunere a ofertelor şi alte informaţiinecesare. Pentru deplasări neprevăzute, impuse de desfăşurarea evenimentelor peplan internaţional, solicitarea se poate transmite cu 24 de ore înainte de datadeplasării sau, în situaţii deosebite, în aceeaşi zi. Prin excepţie, însituaţii deosebite, promitentul achizitor poate transmite aceste informaţiiprin fax. „Având în vedere termenele scurte şi volumul mare de solicitări debilete, comanda fermă va ţine loc de contract subsecvent”, se mai arată încaietul de sarcini.

Călătoriile aeriene sufocă bugetele instituţiilor de stat

Agenţiile de turism private derulează afaceribănoase cu instituţiile statului. În fiecare an, ministere, Camere aleParlamentului sau alte autorităţi de stat cheltuiesc milioane de euro peservicii de transport aerian de pasageri şi bagaje pentru curse interne sauexterne. Aproape de fiecare dată, un anume grup de agenţii de turism reuşesc să pună mâna pe acestecontracte. Anul acesta, spre exemplu, în afara MAE, alte trei instituţii destat au achiziţionat bilete de avion în valoare de 3,1 milioane de lei.

La data de 15 martie, la sediul Ministerului Economiei s-a desfăşurat olicitaţie deschisă în urma căreia autoritatea contractantă a încheiat unacord-cadru cu şapte societăţi comerciale de profil. Este vorba despre INGDevelopment, Perfect Tour SRL, Travelbiz SRL, Compania Naţională de TransportAerian TAROM SA, Olimpic International Tursim SRL, Danco Pro Communication SRLşi Darecom Travel Services SRL. Valoarea contractului pe care aceste firme l-auîncheiat cu Ministerul Economiei se ridică la 2.260.000 de lei cu TVA inclusă.

Reamintim că, la data de 14 aprilie 2011, MinisterulAdministraţiei şi Internelor a organizat o negociere directă, în numeleInspectoratului General al Poliţiei Române, în urma căreia a încheiat cu SC IonŢiriac Air SRL un contract în valoare de 234.207,30 lei fără TVA pentruasigurarea transportului aerian de pasageri şi de marfă pe ruta Bucureşti -Jakarta şi retur. Este vorba despre cursa aeriană care l-a adus în ţară peNicolae Popa. Negocierea directă a fost justificată de MAI pentru că aintervenit o situaţie de extremă urgenţă survenită în urma unor evenimente carenu puteau fi prevăzute.

La data de 27 aprilie 2011, Ministerul Muncii, Familieişi Solidarităţii Sociale a achiziţionat, prin organizarea unei licitaţiideschise, servicii de transport aerian ocazional, pentru proiectul „Parteneriattransnaţional pentru promovarea ocupării forţei de muncă”. Afacerea, în valoarede 220.000 de lei fără TVA, a fost atribuită unuia dintre operatorii care auparafat contractul şi cu Ministerul Economiei, respectiv SC Danco ProCommunication SRL.

Alte peste şase milioane de lei noi a stabilit conducereaCamerei Deputaţilor că va cheltui pentru servicii de transport aerian înperioada 2011-2012, în aceşti bani intrând şi eventuale cheltuieli de cazare înregim hotelier sau transport feroviar. Pentru aceasta, deputaţii au angajattrei firme de turism, toate trei având derulate contracte similare cu mai multeautorităţi ale statului. Camera Deputaţilor a organizat, la data de 12 aprilie2011, o licitaţie deschisă în vederea contractării de servicii de transportaerian şi servicii conexe, pentru o perioadă de doi ani. Pentru aceasta, aufost dislocate din bugetul de achiziţii 5.460.000 de lei fără TVA. În aceeaşizi, autoritatea contractantă a încheiat un acord-cadru cu trei companii deturism, respectiv Danco Pro Communication, Perfect Tour şi Business TravelTurism.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639252-10-24

Mai multe imagini:
Banii de la buget se duc pe bilete de avion. 4,5 milioane de euro cheltuieşte anul acesta MAE pe curse aeriene interne şi externe
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image