2019-02-23 05:13


Băsescu VS CSM. Nici o justiţie din UE nu a făcut atâta rău vreunei ţări cât rău a făcut românilor şi României

 |  20:39
Băsescu VS CSM. Nici o justiţie din UE nu a făcut atâta rău vreunei ţări cât rău a făcut românilor şi României

PreşedinteleTraian Băsescu a pornit un război deschis cu Justiția. Lansându-se în atacurifuribunde, el țintește Consiliul Superior al Magistraturii, deși vorbeștedespre sistemul judiciar la modul general. Pare că este atât de iritat încâtnici nu știe pe cine să înfiereze - justiția, în general, sau CSM, înparticular. Interesant este că agresivitatea lui Băsescu a izbucnit imediatdupă ce Elena Udrea a pierdut procesul intentat Liei Olguța Vasilescu, năpustindu-seși ea asupra judecătorilor.

Înconferința de presă de marți seară, șeful statului a declarat că nici un sistemde justiţie din UE nu a făcut atâta rău vreunei ţări precum cel românesc,apreciind că CSM nu a funcţionat corespunzător în mandatul trecut şi "aadus România acolo unde a adus-o din punctul de vedere al credibilităţii"."Nu există nici un sistem de justiţie în interiorul UE care să fi făcutatâta rău vreunei ţări cât rău a făcut românilor şi României. Au făcut-o dinnepăsare, din credinţa că sunt Dumnezei şi din dispreţ şi pentru interesulnaţional, din dispreţ şi pentru interesul românilor de a trăi într-o ţară încare sunt protejaţi de lege", a spus Băsescu.

Aținut, totuși, să precizeze că declaraţiile sale nu reprezintă o imixtiune întreburile justiţiei, deoarece datoria sa este de a veghea la bunul mers alinstituţiilor statului. "Consider că CSM-ul nu a funcţionat corespunzătorîn mandatul trecut şi a adus România acolo unde a adus-o din punctul de vedereal credibilităţii", a mai spus el.

Şefulstatului a avertizat că, în raportul intermediar al Comisiei care va fipublicat la cererea sa de reevaluare, toate instituţiile statului, cu excepţiaCSM, vor fi cotate pozitiv. "Este greu de înţeles cum o instituţie formatădin judecători face atâta rău din punctul de vedere al credibilităţii uneiţări. La judecători te aştepţi la mult mai mult. Dar asta este! Avem o justiţieindependentă care consideră că ei i se cuvine tot, iar de români nu-i pasă.Asta în condiţiile în care sunt foarte mulţi judecători dedicaţi meseriei lor,gata să-şi facă datoria, dar, din păcate, în vârful lor este o structură care reprezintăjustiţia şi care face mult rău românilor şi României. Oricât s-ar supăra şidoamna Pivniceru şi doamna cu soţul arestat, doamna Costiniu. Le place, nu leplace, acesta este adevărul", a mai spus Băsescu.

Singurasoluție: modificarea legislației în privința CSM

TraianBăsescu nu s-a mulțumit doar cu declarația de marți (de altfel, nici laconsultările cu partidele, de luni, de la Palatul Cotroceni, nu a scăapt ocaziasă sară la gâtul CSM și al judecătorilor). Ieri, a declarat pentru HotNews că preapuţini români spun că de vină pentru nefuncţionarea justiţiei este CSM şipreferă să atribuie responsabilitatea politicienilor, Guvernului şipreşedintelui, soluţia fiind modificarea legii. "Ştim din toate rapoartele,din 2007 şi până acum, că CSM-ul nu a fost structura care să catalizezeevoluţia pozitivă a justiţiei din România. Dimpotrivă, de multe ori a fost doaro organizaţie sindicală. Iar acest fapt trebuia să ne facă demult, pe noi, caoameni politici, să schimbăm legea de modificare a CSM, să readucem atribuţiuniimportante la Ministerul de Justiţie pentru a putea să ne îndeplinimobligaţiile în raport cu partenerii externi, dar şi obligaţiile faţă deromâni", susţine Băsescu. El apreciază că "prea puţini români spun căde vină pentru nefuncţionarea justiţiei este CSM". "De regulă, ei atribuieresponsabilitatea politicienilor, Guvernului, preşedintelui. Şi atunci, dacăsuntem încărcaţi cu această responsabilitate, trebuia să acţionăm prin modificarealegii. Acum, eu nu mai am nici un dubiu că aceasta este soluţia", a afirmatpreşedintele pentru HotNews.

"Ataculprezidenţial fără precedent - un demers public periculos şi inadmisibil"

PreşedinteleCSM, Florica Bejinaru, nu a ezitat să-i răspundă lui Traian Băsescu. Ea adeclarat, ieri, că mijloacele folosite pentru culpabilizarea sistemuluijudiciar şi identificarea nejustificată a acestuia drept cauză a problemelorsocietăţii reprezintă un atac fără precedent la adresa judecătorilor.

Afirmaţiilepreşedintelui Traian Băsescu induc populaţiei sentimentul de neîncredere înjustiţie, în întregul corp al magistraţilor, inclusiv în Consiliul Superior alMagistraturii, a subliniat Bejinaru. „Este de neacceptat modalitatea prin carepreşedintele României, în baza rolului conferit de Constituţie de a «veghea larespectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice»,culpabilizează magistraţi şi CSM. Exprimări de gravitatea celor folosite depreşedintele ţării duc la discreditarea inadmisibilă într-un stat de drept arolului puterii judecătoreşti, dar şi a CSM, «garantul independenţeijustiţiei», atribute constituţionale pe care statul le-a câştigat în contextulasumării de către România a unei democraţii de tip european", a spusFlorica Bejinaru. Ea a indicat Recomandarea nr. 12 din 17 noiembrie 2010 aComitetului Miniştrilor al Consiliului Europei care consemnează: "Dacăsunt comentate deciziile judecătoreşti, Executivul şi Legislativul trebuie săevite criticile care ar submina independenţa puterii judecătoreşti sau ar slăbiîncrederea publicului în justiţie. De asemenea, acestea ar trebui să eviteacţiuni ce pot pune sub semnul întrebării intenţia lor de a respecta deciziilejudecătorilor, altele decât cele prin care-şi manifestă intenţia de a formula ocale de atac". "Raportat la această recomandare şi la principiileconstituţionale care guvernează buna funcţionare a statului de drept, CSMrespinge categoric afirmaţiile preşedintelui României, care induc populaţieisentimentul de neîcredere în justiţie, în întregul corp al magistraţilor,inclusiv în CSM", a subliniat Bejinaru. "Faptul de a discreditapublic instituţia şi sistemul judiciar chiar de către persoana care trebuie săasigure echilibrul puterilor în stat ca şi garanţie a statului de dreptreprezintă un demers public periculos şi inadmisibil", a declarat şefulCSM. "Nu admitem însă să fie înfieraţi judecătorii pentru că trebuie săaplice o legislaţie incoerentă, instabilă şi interpretabilă, fapt consemnat înrepetate rânduri de către autoritatea europeană, în faţa căreia statul esteparte litigantă, respectiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru că auun volum de muncă ce creşte exponenţial cu rapiditatea modificărilorlegislative, că lucrează peste limita unui program rezonabil de muncă", amai afirmat Florica Bejinaru.

Potrivitpreşedintelui CSM, acuzele aduse public de către preşedintele Românieisistemului judiciar, lipsa unor argumente sustenabile produc efecte dezastruoaseîn plan intern şi internaţional întrucât afectează independenţa justiţiei fărăde care un stat european, modern, nu poate exista. Florica Bejinaru a subliniatfaptul că "atacul prezidenţial fără precedent" este cel mai dur prinprisma amplorii şi a caracterului general pe care l-a dobândit aceastădeclaraţie.

Filtreelectorale independente de CSM

PreşedinteleCSM, Florica Bejinaru, a precizat că membrii Consiliului sunt aleşi prin votdirect şi liber exprimat de către judecătorii şi procurorii sistemului judiciara căror opţiune electorală trebuie respectată de către toate autorităţilestatului. Florica Bejinaru a susţinut că au existat filtre independente deConsiliul Superior al Magistraturii prevăzute de lege în ceea ce priveştealegerile pentru funcţia de membri în Consiliu. Bejinaru a indicat comiteteleelectorale locale şi Comitetul Electoral Permanent care au avut rolul de averifica legalitatea candidaturilor depuse. "Nu CSM analizeazăcandidaturile depuse", a precizat Bejinaru.

Aupierdut timpul pe dezbateri tehnice.Senatoriinu au reuşit să-i valideze pe cei 11 viitori membri ai CSM

Senatoriinu au reuşit, ieri, să îi valideze pe cei unsprezece judecători aleşi să facăparte din Consiliul Superior al Magistraturii, după ce dezbaterile încontradictoriu dacă aceştia să fie votaţi in corpore sau fiecare în parte s-auprelungit peste programul de lucru.

Liderulsenatorilor PDL, Cristian Rădulescu, a cerut, după mai multe zeci de minute dediscuţii în contradictoriu între senatorii Puterii şi cei ai Opoziţiei, capreşedintele de şedinţă, vicepreşedintele Senatului Teodor Meleşcanu (PNL), săsupună la vot prelungirea programului de lucru pentru ca Senatul să îşi exprimevotul în privinţa celor 11 magistraţi. El a cerut, de altfel, ca magistraţii săfie votaţi pe rând, şi nu in corpore, pe listă.

Liderulsenatorilor PNL, Puiu Haşotti, a susţinut că solicitarea liderului PDL caplenul să voteze pe rând magistraţii aleşi pentru a face parte din CSM este o soluţieîn afara legii. În ce priveşte solicitarea acestuia de prelungire a programuluide lucru al Senatului după ora 13.00, ora stabilită în programul de lucruiniţial, liberalul a susţinut că acest lucru ar afecta activitatea comisiilorcare urmează să dezbată, în cursul după-amiezii, proiectul Legii bugetuluipentru anul 2011.

Haşottia arătat că prelungirea programului de lucru ar face loc doar unei"dezbateri teoretice".

Larândul său, preşedintele Comisiei juridice, Toni Greblă (PSD), a susţinut că,potrivit legii, Senatul poate să dea votul numai pentru întreaga listă decandidaţi.

Ela subliniat că senatorii pot avea opţiunea să respingă întreaga listă decandidaţi, Greblă atrăgându-le atenţia colegilor săi că o eventuală invalidarea listei ar însemna reluarea procedurilor de alegere a magistraţilor care săfacă parte din CSM şi, astfel, s-ar ajunge la situaţia ca ţara să rămână fărăCSM pentru o perioadă de trei ani. "Prelungim nejustificat aceastăprocedură", a susţinut social-democratul.

Înurma discuţiilor din plen, liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, a cerut o pauzăde consultări de cinci minute pentru ca liderii de grupuri să ia o decizie înlegătură cu problemele aflate în divergenţă. Preşedintele de şedinţă, Teodor Meleşcanu,a anunţat însă că suspendă şedinţa şi a afirmat, în glumă, că pauza deconsultări cerută de Sârbu se poate desfăşura "până la viitoareaşedinţă" de plen.(Andrei Tudor)

Şova(PSD): Miza este înlăturarea a trei judecători din CSM

SenatorulPSD Dan Şova a afirmat, ieri, în Senat, că miza PDL este de a scoate dinConsiliul Superior al Magistraturii trei magistraţi, ceea ce ar însemnaîncălcarea separaţiei puterilor în stat. Senatorul a subliniat faptul căjudecătorii Lidia Bărbulescu şi Dan Lupaşcu şi procurorul Dan Chiujdea au fostaleşi, în noiembrie 2010, cu 70 la sută din voturile magistraţilor. Cei trei auobţinut primul mandat în anul 2004, în baza Legii 317 privind CSM, care a fostmodificată în anul 2005 şi în care se prevede că mandatul unui membru alConsiliului este de şase ani ce nu poate fi reînnoit. "Nu mi se parefiresc ca majoritatea parlamentară, conjuncturală, să devină Parlamentul careaprobă în bloc voinţa preşedintelui ţării", a afirmat Dan Şova. Pe de altăparte, a spus Şova, Constituţia prevede că mandatul membrilor CSM este de şaseani.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-02-25
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


LION
15 Dec 2010

In mod inexact calificati pozitia Presedintelui ca furibunda.Mi s-a parut extrem de calm, taios desigur, ca un om care stie ce vorbeste.Si ca el stim toti. Judecatorii si procurorii au impresia ca sunt rupti din Rai si au numai drepturi, uitand ca sunt destinati sa serveasca, nu sa fie serviti.Sio pentru ca au exagerat puterea care li s-a acordat democratic, tot democratic noi, poporul vom da mandat politicienilor sa-i aduca cu picioarele pe pamant.Jos dictatura magistratilor!
DETECTIV
16 Dec 2010

DA ,..MAGISTRATII SUNT VINOVATI...CURTEA SUPREMA E VINOVATA CA A VALIDAT PE BASESCU PRESEDINTE !
CARNATUL
16 Dec 2010

dna bejinaru : justitia in rsr este PARNAIASA! ras totul si insamantati locul cu oameni credibili, nu besnite de varsta a treia care abia isi dau jos din masinile luxoase torsurile mustind de gresime nesimtita. faceti-va naiba datoria fata de romani. TALERUL sa fie in echilibru perfect nu sa favorizati intotdeauna pe CEI CU BANI CARE VA DAU FOARTE MULTI BANI PENTRU "JUDECATA DREAPTA"!
Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...