2017-01-22 22:27


Cathedral Plaza, plimbată suspect prin acte

 |  18:09
Cathedral Plaza, plimbată suspect prin acte

Scandaluldeclanşat de vânzarea gigantului de lângă Catedrala Sfântul Iosif, respectiv CathedralPlaza Office, este departe de a se fi încheiat. De fapt, în cartea funciarăeste notată o promisiune de vânzare a clădirii către firma Casina Construct SRL.Surse oficiale au declarat că antecontractul ar fi fost semnat pentru suma de300.000 de euro din totalul celor 70 de milioane, la cât s-ar ridicatranzacţia.

Reporterii “Puterea”au intrat în posesia cărţii funciare a imobilului construit pe strada GeneralBerthelot la numerele 11-15. Conform acesteia, la înscrierile privitoare la proprietate,imobilul compus din patru niveluri la subsol, parter, 18 etaje şi etaj tehnicîn suprafaţă construită desfăşurată de 23.214 metri pătraţi proprietar este SCMillennium Building Development SRL. Extinderea clădirii s-a făcut şi pe douăterenuri aflate în proprietatea statului, situate pe strada Luterană lanumerele 15 şi 15A, în suprafaţă de 77,51 metri pătraţi, care au fostconcesionate firmei SC Millennium Building Development SRL.

Istoriacadastrală

În 12 noiembrie 2010, la sarcini estenotat certificatul de grefă prin care instanţanotifică pe SC Millennium Building Development SRL asupra faptului că aîncetat valabilitatea autorizaţiei de construire 179/18/B/43074/24.02.2006 emisă de Primăria Sectorului 1.

La trei zile dupăaceea, reprezentanţii SC Millennium Building Development SRL au vrut săintabuleze clădirea. Acest lucru nu l-au reuşit, cu toate că la dosar au fostdepuse următoarele acte: Dosar Cadastru 427655/2010emis de OCPI Bucureşti, Autorizaţia de construire 179/18/B/43074/24.02.2006 şi un proces-verbal de recepţie a lucrării emisde Primăria Sectorului 1 sub numărul 42/21.10.2010. Surse din cadrul AgenţieiNaţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ne-au declarat că nu se puteaface intabularea unui imobil pentru care autorizaţia de construcţie nu mai estevalabilă. Automat, toate actele emise în baza acelei autorizaţii de construcţiesunt nule. Numai că, prin metode numai de ei ştiute, au reuşit să intabuleze provizoriuclădirea pe 29 martie 2011 prin încheierea nr. 195353. Reprezentanţii SCMillennium Building Development SRL au depus la dosar autorizaţia deconstrucţie nr. 179/18/B/43074/24.02.2006 (n.red. - care era anulată deinstanţă), proces-verbal de recepţie nr. 42/21.10.2010 emis de SC MillenniumBuilding Development SRL şi instituţiile abilitate. La această intabulare estefăcută menţiunea “până când instituţiile abilitate îşi vorexprima punctul de vedere cu privire la recepţia clădirii”.

Pe 14 decembrie 2010, reprezentanţii Primăriei Generaleau notificat OCPI cu privire la dreptul de plângere în favoarea MunicipiuluiBucureşti pentru sarcinile clădirii construite de SC MillenniumBuilding Development SRL.

Pe 18 aprilie 2011, sub dosarul nr. 220882şi în baza actelor: antecontract de vânzare-cumpărare

nr. 5141/4 noiembrie2010 emis de Biroul Notarului Public Bucur Nicoleta se înscrie provizoriudreptul de promisiune în favoarea SC Casina Construct SRL pentru sarcini:se înscrie provizoriu până la justificarea intabulării dreptului de proprietatea încheierii nr. 195353/29 martie 2011.

În viziunea celor dela OCPI Bucureşti, instituţiile abilitate şi-au spus cuvântul prin adresa ConsiliuluiLocal Sector 1 Bucureşti - Poliţia Locală - Direcţia Inspecţie care spune că sejustifică dreptul la proprietate.Astfel, sub dosarul nr. 284137/ 9.06.2011este intabulat definitiv dreptul de proprietate în favoarea SC MillenniumBuilding Development SRL cu titlu de construire.

Acestă intabulare definitivă s-a făcutcu încălcarea legii, având în vedere că autorizaţia de construcţie era anulatăde instanţă, iar actele emise de Direcţia Inspecţie condusă de primarul AndreiChiliman sunt nule.

Casuţăpoştală comună

Conform datelor de la Recom, firmacare a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare a clădirii Cathedral Plazaîn schimbul sumei de 300.000 de euro aparţine de fapt aceluiaşi grupMillennium, controlat de un fond de investiţii american, Miller Global. Unicacţionar al firmei Casina Construct este Niapa Company Limited, cu sediul în Nicosia(Cipru), la căsuţa poştală 25001, strada Catelaris. Casina Construct esteadministrată din anul 2008 pentru un mandat de patru ani de Raluca AlexandraBărbulescu, în vârstă de 32 de ani, care este şi economist la WillbrookManagement International, companie ce a dezvoltat proiectul Cathedral Plaza înfavoarea Millennium Building Development. Tot ea conduce şi firmele TanoraBuilding Development şi Bia Construct Team. La aceeaşi căsuţă poştală îşi auadresa şi alte firme, printre care Trentina Enterprises Company, asociat unicîn Tanora Building Development.

Învizorul „Spălării Banilor”

De-a lungul timpului, firma CasinaConstruct a fost implicată în mai multe scandaluri privind cumpărarea unorterenuri din comuna Ştefăneştii de Jos. La vremea aceea firma era administratăde Elena Gabriela Oprea. În scandalul din 2004 a fost implicat şi secretarul destat de la Transporturi, Sergiu Sechelariu, fratele lui Dumitru Sechelariu.

La 5 noiembrie 2004 a fost încheiatcontractul de vânzare-cumpărare între Sergiu Sechelariu şi Violeta Sechelariu,în calitate de vânzători prin mandatar Irimia Dorin, şi societatea CasinaConstruct SRL, în calitate de cumpărător. Preţul total al vânzării terenului însuprafaţă de 145.816,85 mp a fost stabilitla 3.689.0755,56 euro. Conform unor surse din rândul autorităţilor caremonitorizează spălările de bani din România, în perioada 7 aprilie 2004 - 4iunie 2008, SC Casina Construct SRL a încasat sub formă de "împrumut"de la compania Elrose Finance International BV suma totală de 29.902.925 deeuro şi a rambursat împrumuturile în sumă totală de 21.877.888 de euro, iar pede altă parte a angajat un contract ipotecar cu Alpha Bank pentru suma de7.966.117,48 euro (prin gajarea unuia dintre terenuri în suprafaţă de 75.527,68mp). Elrose Finance International BV, în perioada 21.01.2003 - 4.06.2008, aefectuat în mod repetat transferuri "împrumut" către societăţile dingrupul Millennium (societăţi care au ca asociaţi companii din zone offshore,majoritatea având sediul social la aceeaşi căsuţă poştală în Cipru - 25001),iar aceste societăţi au "rambursat" împrumuturile (conturile SCCasina Construct SRL sunt tranzitate de sume mari de bani încasate de la ElroseFinance International BV cu justificarea "împrumut" şi transferatecătre aceasta cu justificarea "rambursare" şi dobânzi plătite lacredite).

DaianaVoicu: Millennium Building şi fondul care foloseşte firma cumpărătoare suntclienţii noştri

Daiana Voicu, managerul companieiWillbrook International Management, dezvoltatorul imobiliar al Cathedral Plaza,ne-a declarat că Millennium Building Development, vehiculul din România al fonduluide investiţii american Miller Global, le este client, alături de alte douăfonduri de investiţii, între care se află şi cel ce foloseşte cumpărătorul clădiriica vehicul financiar.

Cu alte cuvinte, Millennium BuildingDevelopment vrea să vândă clădirea administrată de Willbrook International uneifirme administrate de această din urmă companie şi patronate de un client alWillbrook. „Willbrook este manager de proiect al Millennium, deci Millenniumeste clientul nostru. Nu exista nici o altă legătură, de acţionariat sau deproprietate. Noi prestăm servicii către ei, servicii de project management. Nu avemnici o legătură cu Miller Global”, ne-a declarat Daiana Voicu. „Imobilul a fostprevândut, adică a fost o promisiune de vânzare, a fost un deal intermediat denoi, şi al lui Miller Global, respectiv investiţia lor din România, al căruivehicul este Millennium, către un alt fond de investiţii care este tot clientulnostru şi care are ca vehicul de investiţii în România pe Casina Construct”,ne-a mai precizat Daiana Voicu. Referitor la administrarea firmei CasinaConstruct de către economistul de la Willbrook, Raluca Alexandra Bărbulescu, DaianaVoicu ne-a precizat că „este, într-adevăr, economist la Willbrook şiadministrator la Casina. Noi, pentru clienţii noştri, prestăm serviciul deadministrare corporatistă şi contabilă. Adică le ţinem contabilitatea şi leadministrăm portofoliile. Niapa Company LTD (asociatul unic de la CasinaConstruct – n.r.) sunt avocaţii noştri din Cipru care ne oferă serviciul degestionare a portofoliului nostru de clienţi. Legătura dintre avocaţi,contabili şi administratori se face prin firma Willbrook, care este managerulde portofoliu al celor trei fonduri de investiţii”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-05-20Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

TEODOR
22 Iul 2011

Nu se mai termina odata aceasta poveste?Cineva vrea sa-i puna lui Sorin Oprescu dinamita in mana,la propriu!Nici nu-mi permit sa ma gandesc ce consecinte ar avea asupra intregii Romanii,eventuala dinamitare a acestei cladiri!

Adauga un comentariu

Random image