2017-01-19 00:31

DEZVALUIRI


Cazul „Ţundrea”, la final. Asasinul de la Pojogeni a fost trimis în judecată. Procurorii consideră că nu s-a prescris fapta

 |  19:19
Cazul „Ţundrea”, la final. Asasinul de la Pojogeni a fost trimis în judecată. Procurorii consideră că nu s-a prescris fapta

Aşa cum ziarul „Puterea” a anunţat încă de săptămânatrecută, procurorii Secţiei de Urmărire Penală din cadrul Parchetului Generall-au trimis, ieri, în judecată pe Gheorghe Avram, asasinul din 1992 al MioareiGherasie. Cazul, cunoscut sub numele „crima de la Pojogeni”, reprezintă cea maimare eroare judiciară pe care au săvârşit-o autorităţile judiciare din România,prin condamnarea, fără ca acesta să fie vinovat, a lui Marcel Ţundrea. Astăzi,anchetatorii au reuşit să probeze că această crimă a fost comisă de GheorgheAvram. „Puterea” vă redă, în continuare, pasaje relevante din rechizitoriul întocmitde procurori.

Faptul că Avram Gheorghe este autorul violului şiomorului săvârşit asupra victimei Gherasie Mioara reiese, în esenţă, din douăaspecte, notează anchetatorii. „Avram Gheorghe şi Gherasie Cristinel (fratelevictimei) sunt ultimele persoane care au văzut victima în viaţă. După cumreiese din actele de cercetare, cei doi s-au întâlnit pe un pod construit pestepârâul în care victima spăla rufe, au discutat şi au aruncat în locul unde seafla victima un săpun pe care Avram Gheorghe îl avea asupra sa. Facemprecizarea că, odată cu efectuarea căutărilor, începând cu data de 16.06.1992,în vederea descoperirii victimei şi până în data de 18.06.1992, atunci când afost descoperit cadavrul acesteia, au fost găsite în albia râului toateobiectele de vestimentaţie spălate, precum şi recipientul în care au fostspălate, însă săpunul pe care îl avea de la Avram Gheorghe nu a mai fostdescoperit”. Pe de altă parte, „potrivit raportului Institutului de MedicinăLegală «Mina Minovici» Bucureşti, varianta ca lui Avram Gheorghe să-i aparţinăurmele din fracţia spermatică existente pe tamponul vaginal ridicat de lavictimă cu prilejul autopsiei este de 1,36x1021 (cu alte cuvinte, de13,6 milioane de triliarde) mai probabilă decât varianta ca urmele să-iaparţină unui alt bărbat. Raportându-ne la populaţia actuală a Terrei,posibilitatea existenţei unui alt autor este în mod practic imposibilă”. Nu înultimul rând, „Avram Gheorghe a răspuns nesincer, având un comportament simulatla efectuarea testului poligraf în legătură cu decesul victimei. Atitudinea luiAvram Gheorghe în faţa organelor judiciare din 1992 şi până în prezentreferitoare la cauza privind decesul numitei Gherasie Mioara a fost sfidătoare.În prima declaraţie, olografă, dată în cauză în data de 19.06.1992 sergentuluimajor Fugaru Ion, a încercat să plaseze întâlnirea de pe pod cu GherasieCristinel la o altă dată decât cea reală, în condiţiile în care i-ar fi fostfoarte uşor să-şi amintească data întâlnirii, având în vedere că în aceaperioadă era angajat şi lucra în schimburi, iar declaraţia a fost luată la uninterval de trei zile de la dispariţia victimei şi la o zi de la descoperireacadavrului acesteia”, notează anchetatorii.

Atitudinenesinceră şi sfidătoare

Atitudinea asasinului a fost relevantă cu prilejulaudierilor efectuate în cursul procesului penal, în instanţe, cât şi cuprilejul soluţionării fondului dosarului privindu-l pe Ţundrea Ilie Marcel, câtşi cu prilejul judecării cererii de revizuire, şi anume declaraţiile din datelede 26.01.1995 (Curtea de Apel Craiova), 21.05.2007 (Tribunalul Braşov),07.01.2009 (Curtea de Apel Braşov) în cursul cărora a încercat, în modconstant, să inducă instanţei ideea că suspecţii ar fi nişte militari care ar fitrecut prin sat în perioada critică a dispariţiei victimei. Procurorii mai menţioneazăîncercarea lui Avram Gheorghe ca în dosarul cu nr. 7/62/2007, pe rol la Tribunalul Braşov,să fie scos din cauză şi să nu mai fie audiat ca martor (dovadă în acest sens -cererea formulată personal în faţa instanţei în care arăta că el nu poatedepune mărturie nici în favoarea, nici în defavoarea lui Ţundrea Ilie Marcel),cu invocarea unui motiv neverosimil, şi anume că nu ar vrea să piardă zilele demuncă în penitenciar. După începerea urmăririi penale împotriva sa nu a doritsă dea nici o declaraţie, invocând dreptul la tăcere.

Filmul crimei

Anchetatorii au refăcut cu exactitate evenimenteledin vara anului 1992, când a avut loc violul şi uciderea Mioarei Gherasie. „Dupădespărţirea de Gherasie Cristinel, Avram Gheorghe doar a simulat că seîndreaptă către casă şi, după ce a observat că fratele victimei a ajuns laşoseaua principală şi a luat o maşină câtre Târgu-Jiu, s-a întors la pod şi a coborâtîn albia râului, unde Gherasie Mioara spăla rufe. Locul în care victima a fostviolată şi ucisă nu corespunde cu locul unde victima spăla rufe în albiarâului, acest loc fiind expus vederii publicului. Din acest motiv, considerămcă locul unde au fost săvârşite cele două infracţiuni este locul unde a fostdescoperit cadavrul, aflat la circa 100 de metri de locul în care GherasieMioara spăla rufe. Pentru a-şi pune în practică activitatea infracţională,Avram Gheorghe a trebuit să o ducă pe victimă până la locul respectiv, fiindposibile două variante. Într-o primă variantă, ar fi putut-o imobiliza şi apoitransporta în locul respectiv, ţinându-i mâna la gură pentru a nu ţipa. În ceade a doua variantă, Avram Gheorghe a putut-o ademeni (profitând şi de imaturitateaacesteia) pentru a se deplasa spre locul faptei, mai ales că Gherasie Mioaraputea avea încredere în Avram Gheorghe, cei doi cunoscându-se din sat, iar cucâteva momente anterioare îl văzuse pe Avram Gheorghe discutând cu fratele săumai mare şi, în plus, primise un săpun de la acesta.

Odată ajuns cu victima la locul săvârşirii infracţiuniia continuat să o lovească pe aceasta, pentru a o imobiliza, şi i-a introduspietre în gură, pentru a nu ţipa. Apoi, a întreţinut raport sexual cu aceastaşi a asfixiat-o prin îndesarea pietrelor în gură. După acest moment, aabandonat victima şi a plecat spre propriul domiciliu”, se arată înrechizitoriu.

Violul s-a prescris, însăomorul nu

Omorulse prescrie după 15 ani, însă Legea penală a prevăzut şi portiţe prin care, însituaţii extraordinare, termenul de prescripţie poate fi întrerupt. În cazuluciderii minorei Mioara Gherasie, din localitatea Pojogeni, procurorii vor săfacă, în sfârşit, dreptate. Nu doar victimei sau familiei acesteia, ci şinefericitului Marcel Ţundrea, care a plătit cu viaţa o crimă pe care nu asăvârşit-o el. Potrivit procurorilor, într-o săptămână, adevăratul asasinurmează să fie trimis în faţa judecătorilor. „Este o premieră în materie peteritoriul României, având în vedere că fapta a fost comisă în urmă cu 19 ani,iar termenul de prescripţie a faptei a expirat în 2007. Nu însă şi în ceea ce-lpriveşte pe Gheorghe Avram. Înconformitate cu prevederile art. 128 alin.1 C.p., cursul termenuluiprescripţiei prevăzute în art. 122 este suspendat pe timpul cât o dispoziţielegală sau o împrejurare de neprevăzut sau de neînlăturat împiedică punerea înmişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal. Practica judiciarăreferitoare la suspendarea prescripţiei răspunderii penale este relativ redusă,iar literatura juridică a apreciat în mod constant că prin împrejurări deneprevăzut (cazul fortuit) se înţeleg acele împrejurări care nu ar putea fiprevăzute în mod obişnuit de o persoană fizică normală, manifestarea lorproducându-se la nivelul unor întâmplări cu totul neaşteptate, iar prinîmprejurări de neînlăturat se înţeleg acele situaţii de fapt care, chiar dacăputeau fi prevăzute, nu pot fi depăşite de organele judiciare pentru a-şicontinua activitatea specifică. În legătură cu infracţiunea de viol săvârşităasupra victimei Gherasie Mioara se constată că, în cauză, a operat prescripţia răspunderiipenale deoarece, dincolo de cauzele deîntrerupere sau suspendare, a operat prescripţia specială. În acest sens,învinuitul Avram Gheorghe nu mai poate fi tras la răspundere penală în legăturăcu săvârşirea infracţiunii de viol.

Situaţiaeste însă cu totul alta în ceea ce priveşte infracţiunea de omor calificatsăvârşită asupra victimei Gherasie Mioara. Cursul prescripţiei răspunderiipenale este reluat în data de 26.03.2004, ca urmare a încetării cauzei desuspendare. De la această dată începe să curgă un nou termen de 15 ani, caurmare a efectului întreruptiv din data de 27.11.1997 (după cum am arătat,efectul întreruptiv, deşi a avut loc în data de 27.11.1997 a fost amânat pânăîn data de 26.03.2004, ca urmare a intervenirii suspendării). Calculândtermenul de 15 ani de la data de 26.03.2004 rezultă că prescripţia răspunderiipenale raportată la omorul săvârşit asupra numitei Gherasie Mioara ar rezultacă termenul de prescripţie s-ar împlini în data de 25.03.2019”, aratăprocurorii în rechizitoriul prin care Gheorghe Avram a fost trimis în judecată.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-06-27Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image