2017-01-19 04:36

DEZVALUIRI


Cazul “Ţundrea”, la final. Deşi prescrisă fapta, asasinul Gheorghe Avram poate fi trimis legal în judecată

 |  19:00
Cazul “Ţundrea”, la final. Deşi prescrisă fapta, asasinul Gheorghe Avram poate fi trimis legal în judecată

Adevăratulasasin al Mioarei Gherasie, pentru care Marcel Ţundrea a fost condamnat la 25de ani închisoare dintr-o eroare judiciară, refuză să dea declaraţii în faţaanchetatorilor. Atitudinea lui Gheorghe Avram, cel despre care criminaliştiiSecţiei de Urmărire Penală din Parchetul General susţin că este autorul violului,urmat de uciderea victimei, săvârşite în vara anului 1992, are o atitudine sfidătoareîn anchetă, bazându-se cel mai probabil pe faptul că nu mai poate fi condamnat,întrucât a intervenit termenul de prescripţie a faptei. Anchetatorii susţin, însă,că în maximum o săptămână, Avram va fi trimis în instanţă, întrucât procuroriiau periat Codul penal şi Codul de procedură penală, găsind portiţa legală princare Avram să răspundă, în sfârşit, pentru crima comisă.

Omorul se prescrie după 15 ani, însă Legea penală aprevăzut şi portiţe prin care, în situaţii extraordinare, termenul de prescripţie poate fi întrerupt. Încazul uciderii minorei Mioara Gherasie, din localitatea Pojogeni, procuroriivor să facă, în sfârşit, dreptate. Nu doar victimei sau familiei acesteia, ci şinefericitului Marcel Ţundrea, care a plătit cu viaţa o crimă pe care nu a săvârşit-oel. Potrivit procurorilor, într-o săptămână, adevăratul asasin urmează să fietrimis în faţa judecătorilor. Este o premieră în materie pe teritoriul României,având în vedere că fapta a fost comisă în urmă cu 19 de ani, iar termenul deprescripţie a faptei a expirat în 2007.Nu însă şi în ceea ce-l priveşte pe Gheorghe Avram. Anchetatorii nu vor să dezvăluiemodalitatea prin care acesta va putea fi deferit instanţei, însă au făcuttrimitere la prevederile Codului penal şi ale Codului de procedură penală. La art.122 Cod penal se arată că infracţiunile pedepsite cu detenţiune pe viaţă sau cuînchisoare mai mare de 15 ani seprescriu în 15 ani, însă, potrivit art. 128 Cod penal, cursul termenuluiprescripţiei este suspendat pe timpul cât o dispoziţie legală sau o împrejurarede neprevăzut, ori de neînlăturat, împiedică punerea în mişcare a acţiuniipenale sau de continuare a procesului penal. Arestarea, cercetarea, condamnareaşi eliberarea lui Marcel Ţundrea reprezintă astfel de situaţii de neprevăzut,fapt ce poate întrerupe cursul prescripţiei din momentul în care s-a doveditnevinovăţia lui Ţundrea, respectiv în anul 2004. Este, practic, o perioadă“oarbă” de 12 ani, ce poate veni în favoarea anchetatorilor. Ulterior eliberăriilui Ţundrea, dosarul Pojogeni a fost redeschis, prin începerea urmăririi penalein rem, ceea ce creează o nouă premisă a întreruperii termenului de prescripţiea faptei. Astfel, la art. 123 Cod penal, care precizează că termenul prescripţieise întrerupe prin îndeplinirea oricărui act care, potrivit legii, trebuiecomunicat învinuitului sau inculpatului în desfăşurarea procesului penal. Cumfapta era una cu autor necunoscut până anul trecut, aceste acte nu i-au pututfi comunicate lui Gheorghe Avram, decât la momentul în care Parchetul General aînceput urmărirea penală in personam împotriva sa pentru omor. În sprijinulaceleiaşi premise, potrivit căreia Gheorghe Avram poate fi trimis legal înjudecată, mai stau şi prevederile art 127 Cod penal, care spun: “Cursultermenului prescripţiei se întrerupe prin începerea executării pedepsei sauprin săvârşirea din nou a unei infracţiuni”. Gheorghe Avram a fost condamnat,ulterior uciderii Mioarei Gherasie, pentru uciderea unui consătean. Anchetatoriiau indicii temeinice potrivit cărora el este cel care a violat-o şi ucis-o înurmă cu 19 ani, pe malul râului, şi pe minora Mioara Gherasie, faptă comisă înmod similar cu alte două crime petrecute în perioada 1992-1994, în aceeaşizonă. Şirul crimelor a fost întrerupt abia în 1995, când Gheorghe Avram a fostcondamnat la închisoare pentru un alt omor săvârşit asupra unui consătean.

Cum au stat lucrurile

Sursejudiciare au relatat, în exclusivitate pentru ziarul “Puterea”, că GheorgheAvram este asasinul Mioarei Gherasie, iar crima s-a petrecut la scurt timp dupăce asasinul s-a întâlnit cu fratele victimei pe podul care leagă localitateaPojogeni de gară. Avram era miner, la acea dată, şi se întorcea de la muncă,având asupra lui mai multe săpunuri. Unul dintre săpunuri ar fi trebuit săajungă la fratele victimei, însă cum acesta se pregătea să ia trenul cătreTârgu-Jiu, săpunul a fost înmânat Mioarei Gherasie, o adolescentă de 14 ani,care spăla rufe în albia râului peste care trece podul respectiv. Anchetatoriisusţin că Avram a violat-o pe Mioara, iar pentru ca ţipetele acesteia să nu fieauzite de nimeni, i-a îndesat în gură pietre de râu. Apoi a omorât-o.

Disputeorgolioase între poliţist şi suspect

Anchetaprivind crima în cauză a eşuat pe cele două planuri ale acesteia. Lipsa deinteres a anchetatorilor şi inexistenţa sistemului privind expertizele ADN aucondus la arestarea şi condamnarea unui om nevinovat. La zece zile de laasasinat, o anchetă a fost demarată în localitatea Pojogeni, acţiune coordonatăde colonelul de poliţie Emanoil Ghimuş. Aici se întâlneşte cu Marcel Ţundrea.Nu se ştie ce anume l-a determinat pe poliţist să i se pună la modul propriupata pe el. S-a interesat în comună şi a aflat că Marcel Ţundrea a început douăfacultăţi, dar nu a terminat niciuna, că mai bea şi că îşi bate nevasta. Acomunicat procurorului de caz, Ion Diaconescu, toate aceste aspecte, acesta dinurmă transformându-l pe Ţundrea în principal suspect. A urmat o percheziţie ladomiciliul lui Ţundrea, de unde anchetatorii au ridicat aşa-zise probe, cum arfi o cămaşă ce prezenta pete de sânge, mai multe publicaţii cu caracterpornografic (este vorba despre reviste periodice apărute imediat după Revoluţie,gen “Infractoarea”, şi o copertă de revistă ce prezenta un bărbat care avea îngură un măr).Procurorul a concluzionat că aceste probe sunt suficiente pentru caMarcel Ţundrea să fie pus sub acuzare şi arestat pentru omor.

Martorifabricaţi

Adevăratulasasin, Gheorghe Avram, a fost audiat o singură dată în acest caz, în calitatede martor, cu toate că fusese printre ultimele persoane care au văzut-o înviaţă pe Mioara Gherasie, atunci când s-a întâlnit cu fratele ei pe podul careduce la gară. Procurorii care au redeschis acum cazul susţin că şi locuinţa luiAvram a fost percheziţionată, însă actele referitoare la această acţiune nu aufost depuse la dosarul cauzei. În schimb, anchetatorii de la vremearespectivă s-au ocupat cu confecţionarea de probe împotriva lui Marcel Ţundrea.Astfel, povestesc astăzi anchetatorii, un informator local al poliţiei, GrigoreVladislav, aflat în conflict cu Marcel Ţundrea, s-a prezentat la colonelulGhimuş, căruia i-a spus că are un martor ce poate depune mărturie cum că l-arfi văzut pe Marcel Ţundrea când a ucis-o pe Mioara Gherasie. Acest martor era obătrână, pe nume Elena Negrea, care le-a precizat anchetatorilor că doar l-avăzut pe Marcel Ţundrea, din faţa casei sale, în timp ce se afla în albiarâului în ziua în care a fost ucisă Mioara Gherasie. Declaraţia martorului adevenit probă pentru anchetatori, care, într-un rechizitoriu dactilografiat pecinci pagini, l-au înfierat pe Ţundrea şi l-au trimis în judecată. Instanţa defond a luat de bun tot ce a scris procurorul Diaconescu în rechizitoriu,dispunând doar efectuarea unei reconstituiri la faţa locului. La aceastăoperaţiune a luat parte şi martorul Elena Negrea. Marcel Ţundrea a încercat săle deschidă ochii judecătorilor pentru ca aceştia să înţeleagă că martora nuavea cum să-l vadă, din locul în care bătrâna se afla, întrucât între albiarâului şi casa Elenei se afla vegetaţie abundentă. Această declaraţie a fostconsemnată de către judecător ca fiind o recunoaştere a săvârşirii crimei decătre Marcel Ţundrea.

Adevăratulasasin a picat la poligraf

Instanţal-a condamnat pe Ţundrea la 25 de ani de închisoare. Şi apelul, şi recursulînaintate împotriva acestei sentinţe au fost respinse. Marcel Ţundrea a făcutsute de memorii pentru ca hotărârea să fie revizuită, susţinându-şi înpermanenţă nevinovăţia. Mai mult, Ţundrea a fost chiar coleg de celulă cuadevăratul asasin, după ce, în 1995, Gheorghe Avram a fost condamnat laînchisoare pentru uciderea şi tâlhărirea unui consătean, pe nume MirceaCălescu. Nu se ştie cum, Ţundrea a realizat că îl avea coleg de celulă pe celcare a comis crima pentru care el fusese condamnat pe nedrept, fapt pe care l-arelatat în memoriile înaintate instituţiilor statului. După anul 2000, înRomânia a fost instituit procedeul expertizelor ADN, iar în anul 2004, în urmaanalizelor de laborator efectuate la Institutul de Criminalistică, s-a stabilitcă probele organice recoltate din vaginul Mioarei Gherasie nu aparţin luiMarcel Ţundrea. Bărbatul a fost eliberat, iar procurorii care l-au trimis înjudecată au fost nevoiţi să dispună redeschiderea anchetei şi să înceapăurmărirea penală in rem, cu autor necunoscut.

Cazula fost preluat în anul 2009 de către procurorii Parchetului de pe lângă ÎnaltaCurte de Casaţie şi Justiţie. Anchetatorii aveau profilul genetic alcriminalului. Motiv pentru care au căutat în baza de date toate persoanele desex masculin condamnate la închisoare pentru infracţiuni cu violenţă al cărorprofil genetic să corespundă. Aşa au ajuns la Gheorghe Avram. Ciudat, şi grupasanguină a acestuia este tot A2, ca şi cea a lui Ţundrea, dar şi cea a MioareiGherasie. Propria declaraţie dată în anul 1992 ca martor îl plasa la loculcrimei. La eliberarea din penitenciar, Gheorghe Avram a fost anchetat în acestcaz. I s-au recoltat alte probe biologice care au fost analizate la Institutulde Criminalistică. Raportul de expertiză este fără nici un dubiu: profilul luiAvram este identic cu profilul genetic al probelor biologice (spermă),recoltate din vaginul victimei. Gheorghe Avram a fost supus la două testări cuaparatul poligraf, la ambele răspunsurile la întrebările relevante - dacă a violat-o şi ucis-o pe MioaraGherasie fiind simulate.

Erorijudiciare grosolane

Anchetadin anul 1992 a fost făcută în bătaie de joc. Asta arată astăzi probeleadministrate în cauză. În primul rând, profilul lui Marcel Ţundrea nu sepotrivea profilului unui violator sau a unui ucigaş. Al lui Gheorghe Avram, da.Anchetatorii au descoperit că, înainte de uciderea Mioarei Gherasie, GheorgheAvram mai fusese cercetat penal pentru viol. Mai mult, deşi fusese prezent lalocul crimei, fapt ce rezultă atât din declaraţia sa, cât şi din declaraţiafratelui victimei, el nu a fost inclus în cercul suspecţilor. Erorile merg şimai departe. Ţundrea a fost condamnat în baza petelor de sânge găsite pe ocămaşă ridicată de la domiciliul său. S-a constatat, ulterior, că grupasanguină este comună pentru Ţundrea, Gherasie şi Avram, ceea ce pe procurorulDiaconescu nu l-a interesat. Acesta l-a considerat pe Ţundrea un obsedat sexual,doar pentru faptul că deţinea în locuinţă reviste cu caracter pornografic, iarcoperta cu bărbatul ţinând un măr în gură a reprezentat indiciul cel maiimportant al faptului că Ţundrea a introdus în cavitatea bucală a victimei pietrede râu.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-07-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image