2017-01-22 01:44

DEZVALUIRI


Cinci milioane de euro de la Elena Udrea. Brandul turistic al României,destinat bogaților

 |  20:17
Cinci milioane de euro de la Elena Udrea. Brandul turistic al României,destinat bogaților

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pune labătaie 4 milioane de euro fără TVA pentru promovarea brandului turistic alRomâniei, prin clipuri publicitare ce urmează să fie difuzate pe trei posturede televiziune internaționale. Dacă, în cazul ultimei campanii de acest gen,care a avut loc în anul 2009, instituția condusă de Elena Udrea a ales dreptpublic-țintă al campaniei atât turiști bogați, cât și săraci, noua campanieeste destinată persoanelor cu venituri mari și foarte mari care se deplasează îninteres de afaceri sau de plăcere cel puțin de șase ori pe an. Campaniaprecedentă, “Romania, land of choice”, promovată de Ministerul Turismului, a făcutobiectul unui scandal mediatic ce a culminat cu anchetarea contractelor de cătreo comisie parlamentară.

Cel mai bogat minister al Guvernului Boc, condus deElena Udrea, tinde să-și ridice din nou poalele în cap. Ieri, MinisterulDezvoltării Regionale și Turismului a publicat pe site-ul SEAP, privindsistemul electronic al achizițiilor publice, un anunț de participare în vedereaachiziționării de servicii pentru difuzarea unor spoturi publicitare pe canalede televiziune internaționale în anul 2011. Scopul acestei achiziții îlreprezintă promovarea României ca destinație turistică și creșterea gradului deconștientizare asupra noului brand turistic național.

Potrivit aceluiași anunț de participare, lotulprincipal de livrare a serviciilor va fi pe posturile de televiziune internaționale,contractul având un cost estimat de 17.200.000 de lei, fără TVA, banii fiindasigurați în baza unui proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabileFEN (Fondul European de Dezvoltare). Campania de promovare a noului brandturistic se va derula pe o periodă de 12 luni de la data atribuiriicontractului.

Clienți vechi, dar noi

Pentru a participa la licitația pe care MinisterulDezvoltării Regionale și Turismului o va organiza în vederea atribuiriicontractului, autoritatea contractantă pune unele condiții stricte. Unul dintreatributele pe care ofertantul trebuie să-l îndeplinească este acela al uneiexperiențe similare pentru contracte încheiate prin prezentarea unei listea principalilor prestatori de serviciisimilar efectuate în ultimii trei ani, respective în anii 2008, 2009 și 2010.Aceste liste trebuie să cuprindă valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferentdacă aceștia din urmă sunt autorități publice sau companii private. Un altcriteriu eliminatoriu pentru ofertanții care vor să se înscrie la licitația ceva fi organizată de Elena Udrea este acela al prezentării unor contracte încheiatecu clienți privați și prezentarea unui contract de servicii anterior, acestlucru reprezentând din punct de vedere valoric suma de cel puțin 12 milioane deeuro sau să prezinte maximum trei contracte anterioare a căror sumă cumulată săfie de cel puțin două milioane de euro. Termenul-limită al depunerii cererii departicipare este 10 martie 2011, ora 12.00, iar termenul-limită pentrudepunerea ofertelor și înscrierea la licitație este 14 martie 2011, ora 12.00.

2011, un an doar pentru bogați

Potrivit caietului de sarcini care însoțește anunțulde participare publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului,obiectivul general al campaniei este promovarea brandului turistic național pecanalele internaționale de televiziune, cu acoperire internațională, în scopulcreării unei imagini politice a Româniai ca destinație turistică. Numai realizareanoului brand turistic a costat bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale șiTurismului suma de 900.000 de euro fără TVA, atribuită, la data de 25 noiembrie2009, asocierii dintre THR, Asesores eu Turismo, Hoteleria y Recreacion S.A. cuTaylor Nelson Sofers S.A, din Barcelona, Spania.

Publicul-țintă al campaniei publicitare de promovare abrandului turistic pentru anul 2011, identificat de instituția condusă de ElenaUdrea, este unul exclusivist. Autoritatea contractantă vizează atragerea turiștilorcare călătoresc în grupuri mici sau cupluri fără copii, cu vârste cuprinse între25 și 34 de ani sau între 50 și 64 de ani, cu educație superioară, care sădispună de un nivel financiar între mediu și mare, care trăiesc în mediu urban șicare să călătorească frecvent în afara granițelor țării în care domiciliază, încăutarea de noi experiențe.

Având în vedere profilul acestui public- țintă,posturile de televiziune vizate pentru promovarea brandului turistic trebuie săfie primele trei posturi de televiziune internaționale selectate, în funcție deaudiență (spectator unici pe săptămână), în rândul persoanelor care călătoresc îninteres de afaceri și de plăcere minim de șase ori pe an. Prezentarea ofertelorposturilor de televiziune trebuie să se facă potrivit datelor furnizate deEuropean Media and Marketing Survey (EMS) pentru anul 2010. Toate cele treiposturi de televiziune ce urmeză a fi selectate trebuie să emită 24 de ore din24, 365 de zile pe an, cu difuzarea în locuinţe și structuri de cazare tiphotelier sau similar.

Pentru aceasta, companiile care se vor înscrie lalicitație trebuie să transmită Ministerului Turismului și Dezvoltării Regionaledatele oficiale cu privire la cotele de audiență realizate în cursul anului2010, menționând aria de acoperire, limitele orare în care se difuzeazăemisiunile din grila de programe, structurile media conexe posturilor deteleviziune în cauză, costurile de difuzare către publicul-țintă și orice altedate relevante.

Odată încheiată această procedură, se vor difuzaspoturi publicitare de 30 de secunde sau de 20 de secunde, asigurându-sedistribuirea echivalentă a clipurilor pe durata unei campanii de 12 luni, număruldifuzărilor urmând să fie distribuit în mod egal, pe zile. MinisterulTurismului preferă ca 60 la sută din clipurile publicitare ce vor fi difuzatede cele trei posturi tv internaționale să fie difuzate la ore de maximă audiențăcorespunzătoare fiecărei regiuni geografice acoperite de una dintre acestea, cupredilecție în emisiunile afiliate la publicul-țintă. Costul estimat alcampaniei este de 4 milioane de euro fără TVA, urmând ca primele două posturide televiziune să primească 35% din valoarea contractului fiecare, iar cea de-atreia televiziune să se mulțumească doar cu 30% din valoarea contractului.

“Landof choice” cu scandal

Ultimacampanie pentru promovarea brandului turistic al României s-a încheiat cu unimens scandal mediatic și cu constituirea unei comisii parlamentare de anchetăcare a investigat modalitatea prin care s-a derulat această afacere. Reamintimcă, la data de 6 august 2009, MinisterulTurismului de la acea dată, condus tot de Elena Udrea, a atribuit două contracteîn acest sens. Primul, în valoare de 1.407.966 lei fără TVA, a fost semnat cuAsocierea dintre Best Advertising & Consulting cu SC Opti Media SA. Aldoilea contract a fost atribuit companiei SC Eurosport SA și a costat 4,2milioane de lei fără TVA. Ambele contracte au vizat promovarea branduluituristic al României, numit și “Romania, land of choice” pe posturile deteleviziune internaționale. După atribuirea acestui contract, presa a atrasatenția că Ministerul Turismului a plătit de două ori prețul normal pentrudifuzarea clipurilor pe canalul Eurosport. Totul a culminat prin constituireaunei comisii parlamentare de anchetă care a investigat aceste contracte.Diferența dintre campania de acum doi ani și cea demarată astăzi de cătreMinisterul Turismului și Dezvoltării Regionale constă în aceea că, în 2009,publicul-țintă agreat de autoritatea contractantă viza tineri adulți, activi,dinamici și dornici de aventură, preocupați de sport cu venituri atât mici, câtși mari. Anul acesta primim numai turiști cu bani mulți.

Afacereaa adus în prim-plan și creditele Eleneu Udrea la BRD

Ladebutul primului mandat de ministru al turismului, Elena Udrea a menționat îndeclarația de avere, completată pe 5 ianuarie 2009, că are un credit la bancaBRD-Societe Generale, contractat în 2007, cu scadență în 2009, în valoare de3.287.000 euro. După cinci luni, pe 10 iunie, Elena Udrea menționează o altăvaloare a creditului către aceeași bancă BRD. De data aceasta, împrumutul estede 3.297.000 euro, cu 10.000 de euro mai mult, iar scadența era anul 2010. Cualte cuvinte, creditul a fost fie majorat și reeșalonat, fie majorat și refinanțat.În ambele cazuri, șansele ca o persoană fizică să obțină asemenea privilegii dela o instituție bancară, mai ales în această perioadă de criză, erau extrem demici, poate chiar inexistente. Din ianuarie și până în iunie 2009, Elena Udrea a avut o activitate prodigioasăca ministru al turismului, rezultatul fiind crearea conceptului “Romania, landof choice". Și pentru ca acest concept să fie cât mai bine promovat înEuropa, a fost nevoie de realizarea unui clip publicitar. Pentru ca producereaacestuia să nu coste statul român, Elena Udrea a preferat o sponsorizare. Aiciintervine BRD, care a plătit creația și producția clipului publicitar, inclusivapariția a trei mari sportivi ai României: Ilie Năstase, Nadia Comăneci șiGheorghe Hagi. Trebuie spus că BRD este o instituție bancară franceză, la felca și acționariatul Eurosport, respectiv Grupul TF1. Spre sfârşitul anului 2006, Elenea Udreaa cumpărat un teren în sectorul 2 al Capitalei, pe strada Chopin, în cartierulFloreasca. În anul următor, 2007, a început să ridice un imobil de locuințe,după cum singură a afirmat. În același an a contractat creditul la BRD, așa cumreiese din declarația de avere, în valoare de 3.278.000 de euro. Se pare cănici ea nu a scăpat de criza financiară, efectele acesteia punându-și amprentape dezvoltarea acestui proiect imobiliar.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639236-11-27Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image