2017-01-24 21:26


Claudiu Peter: Lăzăroiu a dat dovadă de nesimțire

 |  16:54
Claudiu Peter: Lăzăroiu a dat dovadă de nesimțire

Consilierulprezidenţial Sebastian Lăzăroiu susţine, într-o postare pe blogul MadameBlogary, că, la insistenţele lui Traian Băsescu, familia lui Teo Peter nu aprimit ca despăgubire "jignitoarea sumă de 8.000 de dolari", ci osumă "cu mai multe zerouri". Lăzăroiu afirmă că preşedintele chiari-a ironizat pe americani, în discuţiile de la acea vreme, spunând că, dacăsunt prea săraci, le dăm noi un milion de dolari să plătească despăgubirifamiliei. Într-un interviu acordat ziarului „Puterea”, fiul lui Teo Peter,Claudiu Teofil, a spus că suma primită de la americani este confidențială,precizând, totuși, că are „trei zerouri, dar depinde după ce le pui”, însă estefoarte departe de milionul de dolari sugerat de Sebastian Lăzăroiu.

Sebastian Lăzăroiu susține pe blogul său că familia lui Teo Peter nu aprimit o despăgubire de 8.000 de dolari.

Nu a primit 8.000. N-a spus nimeni niciodată că ar fiprimit 8.000 de dolari.

Nu, nu. El spune că aşa intenţionau autorităţile americane, dar,ulterior, a primit o sumă cu mai multe zerouri.

Da, eu sunt de acord şi cu chestia asta, dar acum depindedupă ce pui zerourile acelea sau în ce valută vorbeşti sau în ce monedăvorbeşti.

Cum adică?

Păi domnul Lăzăroiu poate să spună multe. Acum domnulLăzăroiu insinuează acolo că familia ar fi primit un milion de dolari, ceea cenu este adevărat.

Da, sau, mă rog, cam asta insinuează SebastianLăzăroiu – „preşedintele a spus că, dacă americanii sunt prea săraci, le dămnoi un milion de dolari să plătească despăgubirile familiei”.

Bine, asta a fost o discuţie din 2005 pe care o eu nuvreau neapărat să o comentez. Probabil asta ar fi fost reacţia în acel momentsau modul prin care se făcea presiunea pentru ca acest caz să aibă o finalitatenormală şi corectă. În 2009, am dat un comunicat de presă în care am arătatfoarte clar că am acceptat propunerea, şi, subliniez, a autorităţilor americane,nu a celor române, că nu domnul Lăzăroiu este cel care a dat şi niciautorităţile române nu sunt cele care ar fi plătit despăgubiri familiei lui TeoPeter. Am acceptat oferta autorităţilor americane. Eu am interpretat acea sumăcare, repet, este departe de a fi de un milion de dolari şi a fost multdiminuată, pentru că am plătit şi comision avocatului din acea sumă. Au fostdoar nişte dezpăgubiri materiale, aşa cum am subliniat în acel moment, pe carenoi le-am justificat şi documentat, atât noi, cât şi avocaţii noştri, cu actecontabile, cu declaraţii în nume propriu şi cu dovezi până la ultimul leuţ. Dinpunct de vedere al reparaţiei morale, am spus şi atunci, noi considerăm că nus-au făcut nici măcar reparţii morale, cu atât mai mult cu cât nu a fost unproces echitabil şi aici aş vrea să subliniez, nu pentru VanGoethem, pentru că s-a luat în discuţie promisiunea că VanGoethem, puşcaşulmarin, va avea parte de un proces echidistant. Teo Peter nu a avut parte de unproces echitabil. Teo Peter nu a fost reprezentat acolo, în instanţa americană,ca să fie apărat aşa cum trebuie şi să i se facă dreptate şi cam asta este tot.Noi am hotărât atunci... că în acel moment, în 2009 a fost această discuţie,noi am primit semnale din partea autorităţilor române că doar cam atât s-aputut face. Am acceptat şi am hotărât să mergem înainte să ne vedem de viaţă căcinci ani de zile ne-a fost de ajuns. Şi plus că am înţeles că partea americanăniciodată nu va dori nici să compenseze nici măcar moral cazul Teo Peter. Sumadin punctul de vedere al familiei este confidenţială. Repet, este departe deacel milion de dolari cu siguranţă. Nu ştiu ce a vrut domnul Lăzăroiu să scoatăîn evidenţă acolo. În primul rând, mie mi se pare o dovadă oarecum de nesimţirepentru că nu era dânsul în măsură să facă astfel de afirmaţii pe acel blog.

„Nu a fost vorba niciodată de 8.000 de dolari”

Am înţeles că suma este confidenţială, dar până la urmă câte zerouriare?

Trei zerouri, eu vă pot spune că are trei zerouri. Deasta v-am spus, depinde după ce le pui. Domnul Lăzăroiu vorbeşte de multezerouri. Eu vă spun că zerorurile acelea mai contează şi după ce le pui sau înce valută vorbeşti.

El tocmai că neagă că ar fi fost 8.000 de dolari, respectiv...

… dar nu a fost vorba niciodată de 8.000 de dolari, săne înţelegem. Noi am făcut publică o primă ofertă care s-a întâmplat imediatdupă producerea accidentului, în anul imediat următor, când încă procesul, nicimăcar cel din America nu avusese loc, care era în valoare de 16.000, pe carenoi am considerat-o jignitoare prin faptul că, cu acea sumă, voiau să necumpere, să renunţăm la orice pretenţie. De aceea am făcut atunci publică aceaofertă a părţii americane. Despre cea de 8.000 de dolari, de care vorbeştedomnul Lăzăroiu, probabil vorbeşte de cei 80.000 care au apărut anul trecut încorespondenţa de pe Wikileaks. Probabil, mă gândesc, dar am repetat, aceaofertă la noi nu a mai ajuns şi a urmat o ultimă ofertă, puţin mai mare decâtceea ce se vorbea acolo, pe care noi am acceptat-o. Pentru că eram sătui de ceicinci ani de zile de luptă şi dacă, din partea autorităţile am primit semnalecă, numai atât s-a putut face, am acceptat. Am dorit şi noi să ne liniştim dupăcinci ani de zile.

Să înţeleg că, în final, aţi primit o ofertă mai bună decât cea iniţialăde 16.000 sau ce să înţeleg?

Da, cu siguranţă da, dar departe de milionul dedolari.

Un milion de dolari are şase zerouri oricum.

Da.

Mai multe zerouri...

… dacă autorităţile române sau autorităţile americaneconsideră să facă publică pot să facă că până la urmă nu este un secret. Noi amînţeles că este confidenţială acea sumă. Repet, noi ca şi familie nu suntemsatisfăcuţi moral. Nu ni s-a făcut o reparaţie morală în cazul Teo Peter, săfim foarte bine înţeleşi. Acea reparaţie morală era, dacă ar fi existat unproces echitabil şi pentru Teo Peter, ca acel puşcaş marin să fie declaratvinovat. Să facă puşcăria, fie în România, fie în America, fie în Pakistan,indiferent unde, dar să-şi ia cei 5-7 ani de puşcărie pe care ar fi trebuitsă-i ia conform dosarului instrumentat de procurorii români. Şi, bineînţeles,ca în orice proces, să plătească daunele colaterale evoluţiei din acestaccident. Nu e o ruşine pentru nimeni, aşa se face în toată lumea. Dar, repet,noi când am înţeles că nu mai poate fi vorba de nici un proces, că nu mai putemîntoarce acea sentinţă din America şi nu mai putem face nici un proces, şi amînţeles că totul se rezumă la bani, noi acceptat ceea ce autorităţile americaneau considerat că este suficient ca să ne acopere, ca daune în cazul Teo Peter.

„Suma este confidențială”

Declaraţia lui Lăzăroiu este că familia lui Teo Peter nu a primit 8.000de dolari, adică suma...

… nu, este foarte adevărat.

Mai multe zerouri... patru zerouri în opinia lui Lăzăroiu, patru zerouricel puţin.

Acum, v-am spus, depinde după ce pui zerourile acelea.Repet încă o dată. Suma nu este de 16.000 de dolari, nici de 8.000. A fostdeparte de milionul de dolari de care se vorbeşte şi dacă e vorba să vorbim dezerouri şi vorbind în dolari, era vorba de trei zerouri.

Bine, trei zerouri poate să fie şi după cifra 50.

De asta vă spun, depinde după ce le pui. Eu acum nu osă vă spun despre ce sumă este vorba dacă vreţi să mă înţelegeţi. Dacă nu erasumă confidenţială la acel moment... Noi aşa am înţeles din actele pe carele-am semnat în raport cu autorităţile americane, le dezvăluiam la momentul lacare am făcut acel comunicat de presă. Noi nu am spus nici o clipă că nu am fiprimit daunele materiale. Am spus, subliniat că le considerăm daune materialepentru că aşa erau. Dacă ar fi fost vorba de o reparaţie morală, ar fi fost vorba de suma acea de unmilion de dolar şi aş fi spus că nu îmi era ruşine, pentru că într-adevăr nicio sumă de bani, fie ea zeci de mii, sute de mii sau milioane de dolari, nu arfi putut face dreptate în cazul acesta. Atât timp cât puşcașul acela a fostdeclarat nevinovat pentru că nu s-a dovedit că Teo Peter se afla în taxi înmomentul producerii accidentului. Deci asta este, de fapt, ceea ce pe noi nerevoltă şi asta ar trebui cumva să readucem în discuţie să vedem că se poate şiaşa printr-un artificiu de procedură judiciară să faci nedreptate unui om şimergând mai departe, nu pot să fiu ipocrit, că intervenţii, într-adevăr, auexistat şi demersuri pentru rezolvare cazului, dar probabil nu au fost îndirecţia potrivită, poate n-a existat experienţa necesară, poate că au fostprea timide. Dar ceea ce pe mine mă revoltă ca român în continuare este că,după şapte ani de zile aproape, nu s-au luat măsuri şi oricând se poate un noucaz Teo Peter. Dacă cumva puşcaşul marin mâine i se face de o plimbare pebulevardul Dacia... noaptea cu jeep-ul beat, la ora 2, poate lovi pe oricinealtcineva şi peste alţi cinci ani povestim despre ce s-a întâmplat atunci. Nu osă i se întâmple nimic, scenariul va fi acelaşi. Şi asta este ceea ce ar trebuisă ne tragă un semnal de alarmă foarte mare şi să reglementăm legislaţia,astfel încât cetăţenii români să trăiască protejaţi în ţara lor.

Deci concluzia dumneavoastră este că suma este de trei zerouri, nu cumzice Lăzăroiu de mai multe...

Dacă vorbim numai de zerouri. Eu vă spun acum. Eu potsă fiu şi eu la mişto, pot să zici şi eu, nici un fel de problemă, sau ironic.Că pot să fiu şi ironic şi eu spun adevărul. Dacă vorbim strict de zerouri, euvă spun că au fost trei zerouri. V-am mai spus. Trebuie să spui şi după ce puizerourile acelea sau despre ce bani vorbeşti. La o astfel de afirmaţie, eu nupot să răspund decât aşa. Şi domnul Lăzăroiu dacă este în măsură şi are sumaexactă şi are competenţa şi este în măsură să o spună, să spună el despre cesumă este vorba, nici un fel de problemă, că noi nu ne ascundem de nimeni.

Este adevărat că până la urma suma a fost dată în urma intervenţiei luiBăsescu?

Intervenţii au existat. Acum că au fost a domnuluiBăsescu, că au fost ale Guvernului, ale autorităţilor române. Mie aşa îmi placesă spun: autorităţile române. Că a fost Preşedinţie, că a fost Guvern, Ministerulde Interne, este o altă discuţie. O fi avut şi domnul Băsescu vreo intervenţie.Eu repet încă o dată. Banii nu i-au dat autorităţile române, nu i-a dat nicidomnul Băsescu, nici domnul Lăzăroiu. Înţelegerea noastră a fost cuautorităţile americane. Intervenţiile le-am văzut cu toţii şi la televizor şiaşa mai departe. Acum ce a fost în spatele la ceea ce am văzut cu toţii şi latelevizor şi aşa mai departe, asta deja nu mai este de competenţa mea să povestesc.Eu sper să reţineţi ceea ce este important că ar trebui să schimbăm ceva şi sănu mai permitem să se mai întâmple vreodată aşa ceva.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-12-29Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


MENATWORK
31 Mar 2011

Poza e mai buna ca articolul. Numai pentru poza, si mi-as plati bine asa o sluga balcanica, credincioasa, si gata sa infulece orice rahat la ordinul stapanului
Random image