2017-01-21 00:10

DEZVALUIRI


Concurs pentru ocuparea funcţiilor de procurori generali, prim-procurori şi preşedinţi de instanţe. Doi procurori şi trei judecători au primit aviz de „nerecomandabil” de la psihologi

 |  18:59
Concurs pentru ocuparea funcţiilor de procurori generali, prim-procurori şi preşedinţi de instanţe. Doi procurori şi trei judecători au primit aviz de „nerecomandabil” de la psihologi

Cei cinci au fost evaluaţi de o comisie de psihologi,care au concluzionat că nu au rezistenţă la stres, nu îşi asumă răspunderea şinu au capacitate de a lua decizii

Concursul pentru ocuparea unor posturi de conducere lainstanţele şi parchetele din toată ţara, organizat de Consiliul Superior alMagistraturii, se află în plină desfăşurare, după încheierea evaluăriipsihologice. Astfel, comisiile de evaluare au stabilit că doi procurori şi treijudecători nu îndeplinesc condiţiile necesare ocupării unui post de conducere.Marius Babici, psihologul CSM, membru în Comisia de reevaluare, ne-a declaratcă magistraţii, judecătorii şi procurorii, sunt în majoritatea lor pregătiţimental, din punct de vedere psihologic, să ocupe funcţiile de conducere pentrucare concurează.

„Având în vedere experienţa concursurilor trecute, precumşi aptitudinile pe care le evaluez în cadrul testării psihologice, din punctulmeu de vedere consider că majoritatea candidaţilor pentru ocuparea unei funcţiide conducere la nivelul instanţelor şi Parchetelor deţin acele abilităţi caresă le permită să facă faţă funcţiei pentru care candidează. Desigur, se poatepune problema şi din punctul de vedere al dezvoltării acestor abilităţi, carepot fi mai bine conturate la nivelul candidaţilor care au mai deţinut funcţiide conducere şi doresc să aplice pentru un nou mandat, comparativ cu cei carese înscriu pentru prima dată la acest concurs şi care au experienţa gestionăriiacestor abilităţi, la o scară mai redusă, în managementul şedinţei de judecatăsau al activităţilor specifice unităţilor de Parchet”, ne-a declarat psihologulCSM.

Avizul este consultativ

În cazul celor cinci magistraţi care au fost evaluaţi cu„nerecomandabil”, Marius Babici spune că îşi pot continua concursul pentruocuparea unei funcţii de conducere. „Avizul acordat în cadrul acestei probe nuîmpiedică, în acest caz, candidatul să continue susţinerea concursului prinparticiparea la celelalte probe, de avizul acordat şi implicit de concluziilereţinute în profilul psihologic urmând a ţine sau nu cont membrii comisiei careevaluează proiectul de management, care au acces la aceste informaţii conformdispoziţiilor din regulament”, susţine Marius Babici

Testarea psihologică în cazul ocupării funcţiilor deconducere presupune un test scris şi un interviu. „Procedura de testarepsihologică constă în aplicarea unuitest scris şi susţinerea unui interviu în faţa comisiei de psihologi. În cazulde faţă, cele două metode utilizate sunt complementare, în sensul cărezultatele obţinute la testul scris sunt dezvoltate în cadrul interviului,aspect necesar pentru a se putea contura un profil psihologic cât mai apropiatde realitate”, a mai precizat psihologul CSM. Nu este pentru prima dată cândpsihologii evaluează judecătorii şi procurorii cu aviz de „nerecomandabil” alcelor care vor să ocupe o funcţie de conducere. Psihologul Consiliului explicăfaptul că aproximativ 5% dintre candidaţi au o rezistenţă scăzută la stres. „Personal,particip la acest tip de concurs, în calitate de membru al comisiilor detestare psihologică, din anul 2006 şi pot să vă spun că aproape la fiecareconcurs au fost avize de «nerecomandabil». Bineînţeles, în acest caz procentulcelor care au obţinut avizul de «nerecomandabil» este unul foarte mic, aproximativ5% dintre candidaţi, fondul fiind reprezentat în foarte mare măsură derezistenţa scăzută la stres”, a mai precizat Marius Babici.

Concursul vizează ocuparea a 76 de funcţii de preşedinţi,vicepreşedinţi ai curţilor de apel, tribunale şi judecătorii, inclusiv cel alpreşedintelui şi vicepreşedintelui Tribunalului Ilfov. De asemenea, în cazulprocurorilor sunt vacante 111 locuri de procurori generali, prim-procurori,adjuncţii lor, inclusiv de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-07-31Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image