2017-01-24 21:25


Cu toate că instanţele au suspendat lucrările la Diametrala ''Buzeşti-Berzei'', Primăria Capitalei a început demolarea monumentului istoric din Calea Griviţei nr. 119

 |  19:32
Cu toate că instanţele au suspendat lucrările la Diametrala ''Buzeşti-Berzei'', Primăria Capitalei a început demolarea monumentului istoric din Calea Griviţei nr. 119
Deşi PUZ-ul care stă la baza proiectului Diametrala Buzeşti - Berzei- Uranus a fost anulat prin sentinţaTribunalului Bucureşti, Primăria Capitalei continuă seria demolăriimonumentelor istorice din acest perimetru. La sfârşitul săptămânii trecute, unalt ansamblu monument istoric din Calea Griviţei nr. 119 a fost desfiinţat,anunţă Asociaţia Salvaţi Bucureştiul. Reprezentanţii ONG-urilor care luptăpentru salvarea acestor clădiri au anunţat că vor înainta plângeri penale atât împotrivaprimarului general Sorin Oprescu, cât şi a altor factori de decizie ai municipalităţii.

Primăria Municipiului Bucureşti a început demolarea clădirii din CaleaGriviţei nr. 119 (foto), parte a ansamblului monument istoric Calea Griviţei. Pânăla acest moment a fost scoasă tâmplăria de la parter şi de la etajul al doilea,se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei de către Asociaţia SalvaţiBucureştiul. Potrivit sursei citate, demolarea se face în baza autorizaţiei dedesfiinţare nr. 38 din 4 februarie 2011 şi a unui aviz emis de Direcţia pentruCultură Bucureşti la data de 15 martie 2011. „Atât autorizaţia, cât şi avizulse bazează pe PUZ Berzei - Buzeşti, anulat de Tribunalul Bucureşti pe 12aprilie 2011 şi suspendat de Tribunalul Cluj pe 26 aprilie 2011”, se arată îndocument. Tribunalul Bucureşti a luatdecizia de a declara ilegal planul urbanistic zonal care sta la bazaproiectului Diametralei Buzeşti – Berzei - Uranus. Primăria era astfel obligatăsă oprească lucrările. PUZ-ul fusese aprobat prin hotărârea ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucureşti nr. 151/2006, chiar dacă lipsea avizulMinisterului Culturii, avizul de mediu, precum şi cel necesar de la MinisterulDezvoltării Regionale şi Turismului şi chiar dacă proiectul de hotărâre nu afost pus în dezbatere publică. “Primaria ar trebui să oprească lucrările, iar dacănu le opresc de bunăvoie, noi am solicitat deja prefectului şi Inspectoratuluide Stat în Constructii să îi oprească ei”, a anunţat, la vremea respectivă,Nicuşor Dan, preşedintele Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul. Cu toate acestea, PrimăriaCapitalei a precizat din capul locului că nu va suspenda lucrările la proiectul„Diametralei nord-sud” întrucât va facerecurs la decizia judecătorească.

Autorităţile aruncă răspunderea una în curtea alteia

Interesant este faptul că ONG-urile au câştigat de fiecare dată în instanţă,iar după fiecare hotărâre judecătorească reprezentanţii societăţii civile ausolicitat Primăriei Municipiului Bucureşti să revoce autorizaţia de desfiinţare,Inspectoratului de Stat în Construcţii să oprească lucrările de demolare, iar Direcţieipentru Cultură Bucureşti să revoce avizul de desfiinţare. „Chemat pe şantier sâmbătă, 14 mai2011, Inspectoratul de Stat în Construcţii a refuzat să sisteze lucrările,afirmând că este responsabilitatea Ministerului Culturii să sisteze lucrările carese fac în baza unui aviz pe care l-a dat prin structura sa locală, Direcţiapentru Cultură Bucureşti”, precizează Nicuşor Dan. În cazul demolării clădiriidin Calea Griviţei nr. 119, Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a anunţat că va faceplângere penală împotriva semnatarilor autorizaţiei de construire, dar şi asemnatarilor avizului de desfiinţare. În opinia Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul,responsabili pentru acest lucru sunt Sorin Oprescu, Gheorghe Pătraşcu, TudorToma, Mădălin Dumitru şi Daniel Cherecheş, directorul Direcţiei pentru CulturăBucureşti, dar şi specialistul care a întocmit avizul de desfiinţare.

Plângeri penale

În opinia ONG-urilor, infracţiunile Primăriei Municipiului Bucureşti şiale structurilor Ministerului Culturii încep să fie tot mai frecvente. Printreaceste fapte se numără şi demolarea, la sfârşitul lunii aprilie, a monumentuluiistoric „fundaţiile Academiei Domneşti Sfântul Sava”, din Piaţa Universităţii, înbaza unei autorizaţii emise de primărie şi a unui „acord” emis de MinisterulCulturii. Fundaţiile Academiei Domneşti Sfântul Sava dinPiaţa Universităţii au fost demolate în intervalul 21-28 aprilie 2011. Fundaţiileconstituiau monument istoric, iar demolarea lor fără declasarea prealabilă dinlista monumentelor istorice a constituit infracţiune. Conform legii, pentrudemolarea unui sit arheologic monument istoric sunt obligatorii parcurgereaunor etape. O primă etapă constă în avizarea de către Comisia Naţională deArheologie a descărcării de sarcină arheologică. După care este necesarăemiterea certificatului de descărcare arheologică de către Ministerul Culturii şiîntocmirea dosarului de declasare de către Direcţia pentru Cultură Bucureşti.Nu în ultimul rând, trebuia întocmit dosarul de declasare de către Direcţiapentru Cultură Bucureşti şi abia la urmă declasarea prin ordin al ministrului culturii.

Procedura nu a fost respectată. Avizarea descărcării de sarcinaarheologică s-a făcut doar de biroul Comisiei Naţionale de Arheologie, nu de comisiaînsăşi. Restul paşilor legali au fost total ignoraţi. Lucrările de demolare au începutîn urma unei adrese a Direcţiei Patrimoniu Cultural a Ministerului Culturii,prin care aceasta îşi transmitea „acordul pentru începerea lucrărilor”. Noţiuneajuridică de „acord pentru începerea lucrărilor” nu există (legea prevede aviz învederea autorizaţiei de desfiinţare, care se emite numai după declasarea dinLista Monumentelor Istorice). Emiterea acestui„acord” constituie, înopinia ONG-urilor, infracţiune.

Direcţia Patrimoniu Cultural nu este la prima abatere. În septembrie2010, Direcţia a confirmat un aviz ilegal al Direcţiei pentru Cultură Bucureştipentru demolarea imobilului din Şoseaua Kiseleff nr. 39, fapt ce a dus lademolarea imobilului. Directorul Direcţiei Patrimoniu Cutural din MinisterulCulturii, Mircea Angelescu, este cel despre care s-a dovedit, spune AsociaţiaSalvaţi Bucureştiul, că a plagiat în 2004 lucrarea „Standards and Guidance”editată de The Institute of Field Archaeologists.

ONG-urile susţin că demolarea „fundaţiilor Domneşti” a încălcat legea

Potrivit unui comunicat al Asociaţiei „Arhitectură. Restaurare.Arheologie”, „un monument fundamental al culturii române a fost ras de pe faţapământului. Un reper al istoriei, un document al Memoriei a încetat să existe.Anul 2011, luna aprilie, după Paşti, dispar din Bucureşti - Piaţa Universităţii- vestigiile Academiei Domneşti. Instituţii, foruri a căror misiune esteprotejarea patrimoniului cultural au anulat cu bună ştiinţă urmele primeinoastre universităţi, datorată domnitorului Constantin Brâncoveanu. Acesteaşezăminte au reprezentat prima universitate a istoriei noastre, dar şi actulfundamental al înfiinţării învăţământului în limba română, fiind loc deîntemeiere a colegiului de la Sf. Sava (în anul 1818). Prin lege,valoarea de monument istoric a fundaţiilor ansamblului Sf. Sava a fostrecunoscută prin introducerea ansamblului ruinelor în Lista MonumentelorIstorice (cod B-I-m-B-17893.01).

În 21 aprilie semnalam opiniei publice pericolul distrugerii vestigiilorAcademiei Domneşti. Semnalam că ruinele aduse la lumină de săpăturilearheologice din Piaţa Universităţii formează un ansamblu a cărui importanţă şipotenţial de valorificare urbană ar fi oferit şansa de a înscrie capitalaRomâniei, cu propriile particularităţi culturale, printre oraşele moderne aleEuropei. Această şansă a dispărut! Distrugătorii interzic unui monumentimportant al istoriei modernizării României prezenţa în memoria urbană,interzic Memoriei accesul la reperele «întoarcerii spre luminata Europă ». Distrugând vestigiile Academiei Domneşti,distrugătorii au comis o ilegalitate.Legea Monumentelor Istorice a fost încălcată: desfiinţarea unui monumentistoric nu poate fi făcută înabsenţa radierii monumentului respectiv din Lista Monumentelor Istorice”.

Un alt monument, demolat săptămâna trecută

În cursul săptămânii trecute s-a demolat un alt monument istoric, situatîn strada Povernei nr. 1-3, în baza unei autorizaţii emise de PrimăriaCapitalei şi a unui aviz emis de Direcţia pentru Cultură Bucureşti. Acest fapt,pe lângă continuarea lucrărilor la diametrala Buzeşti - Berzei, după ceTribunalul Cluj a suspendat PUZ-ul şi autorizaţia de construire, iarInspectoratul de Stat în Construcţii a întocmit un proces-verbal de oprire alucrărilor, a determinat mai multe organizaţii non-guvernamentale să înaintezenoi plângeri penale care îi vor viza pe primarul general Sorin Oprescu,arhitectul-şef Gheorghe Pătraşcu, Daniel Cherecheş, directorul Direcţiei pentruCultură Bucureşti, secretarul de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor VasileTimiş, directorul Direcţiei Patrimoniu Mircea Anghelescu şi inspectorul EmilianGamureac.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-11-09

Mai multe imagini:
Cu toate că instanţele au suspendat lucrările la Diametrala ''Buzeşti-Berzei'', Primăria Capitalei a început demolarea monumentului istoric din Calea Griviţei nr. 119
zoom
Cu toate că instanţele au suspendat lucrările la Diametrala ''Buzeşti-Berzei'', Primăria Capitalei a început demolarea monumentului istoric din Calea Griviţei nr. 119
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


SILE
16 Mai 2011

Daca va mirati , va mirati degeaba. La noi nu s-a instituit mentalitatea ca nimeni nu e deasupra legii. Basca de asta noi avem probleme cu insasi formularea legii.Si asta ar fi de-abia primul pas , o legislatie teafara e absolut necesara dar nu si suficienta. Pina atunci LALAIM. O zi buna !
TEODOR
16 Mai 2011

Exista cauze mai bune de aparat in Romania,nu aceste sandramale,pline de igrasie si sobolani!Unde e valoarea istorica a cladirii din Calea Grivitei,119?Poate doar in mintea unor ONG-isti,a caror unica misiune este obstructionarea,pe orice cale,a unei lucrari de mare importanta pentru Bucuresti!Misiunea lor e clara:hartuirea sistematica a lui Sorin Oprescu!De parca Sorin Oprescu ar face bulevardul Uranus pentru el!
MATACHE NEGUSTOR
16 Mai 2011

Nu iau apararea nimanui dar am impresia ca orice document ar prezenta primaria tot nu-i suficient pentru ONG-uri. Aceste sicanari repetate nu fac decat sa perpetueze o situatie nu tocmai buna pentru noi ce ne castigam painea in piata Matache. Deja absenta halei a micsorat sensibil afluxul de cumparatori iar dupa intreruperea traficului pe Berzei acesta a scazut si mai mult. E usor sa te faci ca muncesti in cercetare ca domnul nicusor si sa ai timp berechet ca sa purici dosarele pana scoti untul
LOUISA
10 Feb 2013

IMOBILUL DIN CALEA GRIVITEI NR 119 NU A FOST NICIODATA MONUMENT ISTORIC ,UNDE ,PE CE LISTA A MONUMENTELOR L-ATI GASIT?
Random image