2018-12-18 19:49


Cum au blocat Ministerul Justiţiei, ÎCCJ şi CSM selecţia judecătorilor la Curtea de Casaţie. Lupta elitei magistraţilor pe zonele de influenţă a devenit un joc periculos

 |  18:39
Cum au blocat Ministerul Justiţiei, ÎCCJ şi CSM selecţia judecătorilor la Curtea de Casaţie. Lupta elitei magistraţilor pe zonele de influenţă a devenit un joc periculos

Relaţiainstituţională între preşedintele CSM, judecătorul Horatius Dumbravă, preşedinteleÎnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, magistratul Livia Stanciu şi CătălinPredoiu, ministrul justiţiei, a dus la suspendarea de către Curtea de ApelBucureşti a Ghidului de selecţie a magistraţilor la Curtea de Casaţie şi larevocarea documentului. Judecătorul Dumbrava îl acuză pe Cătălin Predoiu delipsa de interes, subliniind că în acest moment întregul sistem judiciar evulnerabil

Ghidul de selecţie a magistraţilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiea fost suspendat, ca urmare a cererii preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şiJustiţie, magistratul Livia Doina Stanciu, de către instanţă de contenciosadministrativ a Curţii de Apel Bucureşti.

Ghidul prevedea procedura privind evaluarea magistraţilor înscrişi laconcurs în vederea ocupării unui post la Înalta Curte şi a fost conceput şivotat în plenul CSM, după ce actualul preşedinte şi-a preluat mandatul. Ca unelement de noutate a fost instituită procedura potrivit căreia magistraţiicandidaţi să fie evaluaţi de o comisie de la Curtea de Casaţie care să dea unaviz faţă de candidat şi de activitatea lui profesională.

Deşi la data elaborării ghidului, susţin reprezentanţii CSM, magistraţiiCurţii de Casaţie au agreat procedura de numire, preşedintele Curţii de Casaţiea contestat ulterior Ghidul, determinându-l pe preşedintele CSM să revocedocumentul.

Miza acestui conflict reprezintă numirea în funcţia de judecător laÎnalta Curte, iar ministrul justiţie Cătălin Predoiu, foarte atent laactivitatea magistraţilor, mai cu seamă la cea a judecătorilor, a lăsatconflictul să ajungă în instanţă.

Intervenţia ministrului care să accepte modificarea Legii 303/2004,privind statului judecătorilor şi procurorilor, sau să propună Guvernului oordonanţă de urgenţă care să legifereze Ghidul ar fi înlăturat motivele desuspendare indicate de către preşedintele Înaltei Curţi în acţiunea care a fostdepusă şi admisă săptămâna trecută de către Curtea de Apel Bucureşti.

În susţinerea acţiunii pe care Înalta Curte a depus-o la instanţă decontencios administrativ, se arăta că formă în care a fost adoptatdocumentul încălca cerinţelelegislative, cu alte cuvinte, adaugă la Legea 303/2004, privind statulprocurorilor şi judecătorilor, ceea ce a şi atras suspendarea executării Ghiduluide selecţie.

CSM faceun pas înapoi, dar critică „beneficiarul”, pe Înalta Curte

Am supus analizei preşedintelui CSM conflictul, cu toate consecinţelelui, generat de cererea de suspendare a Ghidului. L-am întrebat pe judecătorulHoratius Dumbravă de ce nu a sesizat Ministerul Justiţiei, astfel încât să semodifice Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu toate dispoziţiilece sunt cuprinse în Ghidul de selecţie? Dacă a iniţiat discuţii pe această temăcu ministrul justiţiei sau cu alţi responsabili din minister? Dacă da, cum aufost primite propunerile de modificare a Legii 303/2004? Cum vede aplicareadispoziţiilor noului Cod de procedura penală cu privire la extinderea competenţeimateriale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ceea ce înseamnă creştereanumărului de magistraţi la toate secţiile? Cum vor fi selectaţi magistraţii, încondiţiile în care cererea de suspendare a executării Ghidului se află îninstanţă, iar o soluţie irevocabilă până la data intrării în vigoare a noilorcoduri este cu neputinţă de luat, în condiţiile în care abia a fost sesizatăinstanţă Curţii de Apel Bucureşti?

Înainte ca preşedintele CSM să ne răspundă, Curtea de Apel Bucureşti aadmis cererea de suspendare formulată de preşedintele Înaltei Curţi, iar judecătorulHoratius Dumbravă a făcut o declaraţie publică. Astfel, preşedintele CSM a anunţat,în 14 aprilie 2011, că plenul CSM a revocat Ghidul şi că deblocarea crizei sepoate face numai cu implicarea imediată a ministrului de justiţie.

„Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reuniţi în şedinţa deplen, au hotărât revocarea Hotărârii nr. 160/2011 de aprobare a Ghiduluiprivind procedura de selecţie a candidaţilor pentru promovarea în funcţia dejudecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Acest act reprezintămanifestarea responsabilă a CSM de a renunţa, în beneficiul echilibrului şi raţiunii,la un demers vehement contestat de însăşi instituţia în beneficiul căreiaGhidul a fost elaborat. Tot astăzi, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-aContencios Administrativ şi Fiscal a admis cererea ÎCCJ de suspendare a executăriihotărârii respective”, se arătă în declaraţia preşedintelui CSM.

Judecătorul Dumbravă apreciază că ministrul justiţiei nu s-a alăturatCSM, că nu s-a implicat în promovarea unui act normativ care să reglementezeselecţia magistraţilor la Curtea Supremă, ceea ce a determinat plenul să votezeGhidul în baza căruia să se înceapă selecţia judecătorilor. Această situaţieeste una fără precedent pentru sistemul judiciar românesc, având grave consecinţeasupra stabilităţii funcţionale a instanţei supreme din România, creândpremisele unei vulnerabilităţi majore la nivelul întregului sistem judiciar.Exprimându-şi profundă îngrijorare faţă de situaţia generată, CSM apreciază căeste absolut necesară adoptarea în regim de urgenţă a unei măsuri de ordinlegislativ, sub forma unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, care să creeze uncadru legal adecvat pentru funcţionarea în condiţii de normalitate a ÎCCJ. ”Constat,cu regret, că suntem nevoiţi să reluăm această solicitare transmisă de cătreCSM Ministerului Justiţiei, anterior aprobării Ghidului contestat, mai exact la3 martie a.c. Motivele pentru care CSM a decis ca reglementarea procedurii săse facă printr-un Ghid a fost, pe de o parte, lipsa de interes manifestată laacea dată de Ministerul Justiţiei în a iniţia o formă de reglementare accelerată,iar pe de altă parte, urgenţă reclamata de lipsă acută de personal la ICCJ”, a declarat preşedinteleCSM.

Ministrulimpune pacea „cu deschidere şi flexibilitate”

Deşi a criticat public activitatea instanţelor de judecată, activitateaInspecţiei Judiciare a CSM, Raportul de activitate privind starea justiţiei peanul 2010, finanţarea sistemului judiciar, ministrul justiţie are în problemaGhidului o atitudine conciliantă.

„Între Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii nuexistă tensiuni. Schimbăm permanent opinii asupra agendei Justiţiei, îngeneral. Am transmis CSM, pentru avizare, un proiect de act normativ privind promovareala Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termenul în care ne-am angajatpublic să o facem, după ce am constatat că discuţiile comune ÎCCJ - CSM peaceastă temă nu au rezultat într-o soluţie comună care să ne fie înaintată. ConsiliulSuperior al Magistraturii îşi poate formula propunerile şi observaţiile asupraproiectului, pe care le poate transmite MJ, odată cu avizul său. MinisterulJustiţiei le va analiza extrem de constructiv, cu deschidere şi flexibilitate,după care va transmite proiectul la Guvern. Cu cât mai repede facem acestlucru, cu atât mai bine”, ne-a declarat ministrul justiţiei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-10-02
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...