2017-01-20 22:19

DEZVALUIRI


Curtea de Conturi vrea să anuleze sporul permanent de muncă grea, vătămătoare şi periculoasă în cazul magistraţilor. Se cere ca, în perioada concediilor, judecătorii şi procurorii să nu mai primească sporul de 15% din salariu

 |  18:37
Curtea de Conturi vrea să anuleze sporul permanent de muncă grea, vătămătoare şi periculoasă în cazul magistraţilor. Se cere ca, în perioada concediilor, judecătorii şi procurorii să nu mai primească sporul de 15% din salariu

ConsiliulSuperior al Magistraturii se pronunţă astăzi în cazul unei solicitări a Curţiide Conturi, potrivit căreia acordarea sporului de muncă grea, vătămătoare şipericuloasă în perioada concediilor este ilegală şi trebuie să înceteze,inclusiv acordarea acestui spor permanent în cazul activităţii zilnice amagistraţilor şi a personalului auxiliar.

Magistraţii,judecătorii sau procurorii, magistraţi asistenţi, personal auxiliar ar putea sănu mai beneficieze de sporul de muncă grea, vătămătoare şi periculoasă, caurmare a solicitării Curţii de Conturi. Consiliul Superior al Magistraturii afost somat printr-o adresă să „ia măsuri care să conducă la înlăturareaefectelor negative” în legătură cu aplicarea unei hotărâri emise în anul 2005.

Plenul CSM se vapronunţa astăzi asupra solicitării Curţii de Conturi în care se susţine că„sporul pentru condiţii de muncă grea, vătămătoare sau periculoasă nu poate ficonsiderat spor cu caracter permanent, se plăteşte la timpul efectiv lucrat şinu poate fi acordat în perioada concediilor de odihnă”. Cu alte cuvinte, sporul nu mai trebuie acordatnici pentru activitatea zilnică a judecătorilor şi procurorilor, ci trebuieaplicat numai pe orele de muncă ce se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoareşi periculoase. Înlăturarea caracterului permanent al sporului, care însumează15% din salariu, va fi, cel mai probabil, respinsă de către plenul CSM.

„Sporul pentrucondiţii grele, vătămătoare sau periculoase nu poate fi calificat ca fiind un spor cu caracternepermanent. Potrivit Codului muncii, este evident că sunt excluse de la calcululindemnizaţiei de concediu doar acele drepturi salariale acordate ocazional cutitlu de primă sau premiu, sau determinate de anumite situaţii întâmplătoare cucaracter de urgenţă, sporul de noapte, sporul pentru ore suplimentare, dartrebuie precizat că, în condiţiile în care potrivit timpului de muncă, prevăzutîn contractul individual de muncă, salariatul prestează în mod regulat muncă denoapte, acest spor va fi considerat ca având caracter permanent. Celelaltedrepturi, sporuri sau indemnizaţii, sporul de vechime, sporul pentru condiţiivătămătoare, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, sporul pentrusolicitare neuropsihică, indemnizaţia de conducere, sunt drepturi salariale cucaracter permanent, care trebuie avute în vedere la stabilirea indemnizaţiei aferenteconcediului de odihnă”, se aratăîn punctul de vedere înaintat plenului decătre Direcţia legislaţie, documentare şi contencios a CSM.

Judecătorii muncesc în condiţii de „rezistenţă biologică”

Potrivitdeclaraţiilor judecătorilor, făcute la bilanţul de activitate al instanţelorunde muncesc, sau cu prilejul alegerilor în CSM, la judecătorii se intră şi cucâte 300 de dosare, la tribunale şi curţi de apel completele sunt de asemeneafoarte încărcate. Ziua de muncă nu este de 8 ore, cel mai adesea prelungindu-sepână la 12 ore sau mai mult. La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, toatesecţiile sunt aglomerate, mai cu seamă Secţia Penală, unde judecătorii au devenitnocturni, fiind obligaţi să stea peste noapte la sediul instanţei să asimilezecauzele, să se documenteze, să pronunţe şi să motiveze.

„Este un binomsimplu, foarte simplu! Dacă un judecător are un număr rezonabil de dosare desoluţionat, înseamnă că dreptul cetăţeanului a fost respectat, în sensul căacel judecător se va apleca, cu tot profesionalismul, cu timpul fizic... Noi amdeviat de la concepţiile tradiţionale, noi, la momentul la care vorbim, vorbimde alte concepţii, de rezistenţă biologică, de rezistenţă fizică. Sunt completepenale care au devenit nocturne, sunt judecători care n-au părăsit clădirea decâte două - trei zile! Diferenţa dintre ei şi noi, civil, de exemplu, este cănoi putem lua dosarele acasă ca să le redactăm. Nu este normal ca un cetăţeancu un drept anume să devină un număr de dosar. Deci, dacă vom privi cetăţeniica pe numere de dosare, înseamnă că vom rămâne în aceeaşi situaţie, de limităbiologică, de limită a timpului filozofic care se scurge. Este exclus să poţiinstrumenta 60 de dosare! La Înalta Curte - 60 de dosare”, ne-a declarat îninterviul publicat pe 6 mai, Mona Pivniceru, judecător la Secţia Civilă aÎnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, referindu-se la respectul autorităţilorfaţă de cetăţean, într-un context mai amplu în care am dezbătut condiţiile demuncă, volumul de activitate, complexitatea cauzelor şi eficienţa justiţiei.

Un judecător rulează anual 900 de dosare

Judecătorul AlinaNicoleta Ghica, preşedintele Secţiei a VIII-a Contencios Administrativ şiFiscal a Curţii de Apel Bucureşti, ne-a declarat în interviul publicat pe 26 mai2011 că „La Contencios Administrativ unjudecător rulează anual 900 de dosare! Nu vă închipuiţi că sunt dosare cucererea de chemare în judecată şi alte câteva acte! Sunt dosare complexe, careuneori nu încap în sala de judecată, nu au loc! Judecătorul soluţionează 500 dedosare pe an. Facem un calcul simplu: 500 de dosare pe an, un grad de complexitate extraordinar au 300, totuşianul are 365 de zile! Sunt foarte multe instanţe cu 200 de dosare pe şedinţă! Ozi de şedinţă la Judecătoria Sectorului 1 nu cred că ne dorim nici unul să nevină rândul la dosarul 300 sau 200! Să intrăm în sala de judecată de laContencios Administrativ, de la Penal, sau de la Litigii de muncă. Vom fipoziţia 40, 50, va fi greu! Va trebui să ne grăbim pentru că, de la ora 12.00,alte 40-50 de dosare aşteaptă să fie judecate! Şi este instanţa de controljudiciar! Lucrăm în schimburi, cel puţin la Contencios Administrativ lucrăm înschimburi, de la 9 şi de la 12!”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-09-16Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

SPIRIDON
06 Iun 2011

Domnilor, de ce nu platiti restantele salariale????Pai sunteti cica ar trebui sa fiti cei care aratati cu degetul la hoti nu sa pungasiti angajatii!!!

Adauga un comentariu

Random image