2017-01-24 07:08


Devalizarea SC Electrica SA dezvăluie mecanismul prin care se fură bani publici cu documente oficiale. 385.495 de euro, costul unei pagini de expertiză finaciar-contabilă

 |  19:00
Devalizarea SC Electrica SA dezvăluie mecanismul prin care se fură bani publici cu documente oficiale. 385.495 de euro, costul unei pagini de expertiză finaciar-contabilă

Expertizele financiare extrajudiciare, în baza cărora instanţele auîncuviinţat executarea silită a conturilor SC Electrica SA şi SC AsigurareRomânească Asirom Viena Insurance Grup SA, au fost instrumentele prin care s-adevalizat societatea naţională de furnizare şi distribuţie a energiei electrice.

Modalitatea prin care au fost furaţi din conturile SC Electrica SA18.621.381 de euro şi ale SC Asigurare Românească Asirom Viena Insurance Grup SA 2.324.114 euro este dezvăluită de procurorii anticorupţie careau calculat, pe pagini, costul expertizelor extrajudiciare.

Pe lângă aplicarea unor penalităţi de întârziere, deja recunoscute deinstanţă şi plătite odată cu creanţa de către SCElectrica SA, executorul judecătoresc Paul Rocoşanu a cerut realizarea unor expertizeextrajudiciare. Astfel, în baza unor aşa-zise expertize, a acceptat la plată 1.541.981 de euro de la SC Electrica SA şi175.179 de euro de la societatea de asigurare, cât a calculat un expertcontabil că reprezintă “penalităţi de întârziere”.

Aceste documente însumează, în cazul SC Electrica SA, patru pagini, iar în cazul SC AsigurareAsirom, trei pagini. Costul unei pagini de expertiză extrajudiciară, în cazulsocietăţii naţionale de furnizare şi distribuţie a energiei electrice este de 385.495 de euro,în vreme ce, în cazul societăţii de asigurare, o pagină de expertiză costă43.784 de euro. „TipaSava s-a asociat cu Voicu Benone, Ioan Ionaş, Paul Rocoşanu şi cu Roata Elena Lavinia ca să faciliteze executarea silităa SC Electrica SA şi SC Asigurare Românească Asirom prin intermedierea frauduloasăa efectuării expertizelor extrajudiciare cu facturarea fictivă a preţului”, searătă în rechizitoriul procurorului DNA.

Bani luaţi cu „valiza”

Prejudiciul societăţii de asigurare a fost recuperat, însă paguba adusă SC Electrica SA nu a fost recuperată.Fabuloasă sumă a intrat în tranşe, pe măsura executării conturilor bancare alesocietăţii naţionale de furnizare şi distribuţie a energiei, în conturilecomune ale executorului judecătoresc, ale avocatului Voicu Benone şi ale SCRecovery Best Solution SRL. Banii nu au mai fost găsiţi, fiind luaţi cel maiprobabil cu „valiza” şidistribuiţi în mecanismul penal-judiciar care a făcut posibil furtul altor36.000.000 de euro din patrimoniul celor trei filiale de distribuţie, cealcătuiesc grupul cu acelaşi interes economic al SC Electrica SA. În cazuldevalizării filialelor de distribuţie, societatea de recuperare a creanţelor este SC Best Recuperare Creanţe SRL, o firmă detip „suveică” a SC Recovery Best Solution SRL.

Schema devalizării ElectricaSA cu 20.000.000 de euro

SC Electrica SA a devenit„atractivă” imediat ce în conturile ei au intrat sumele provenite dinprivatizarea unor sectoare de activitate. Pretextul a fost executarea silită aunei creanţe pe care SC Electrica o avea de achitat către Termoelectrica SA,societate aflată în acelaşi grup economic.

În anul 1997, directorulgeneral al SC Termoelectrica, Ioan Ungureanu, i-a cedat prin cesiune avocatuluiVoicu Benone dreptul litigios de creanţă, motivând în cadrul Consiliului de Administraţiecă numai aşa poate recupera banii de la SC Electrica SA. La data la care a fostcesionată creanţa, pe rolul Secţiei Comerciale a Tribunalului Bucureşti se aflaun proces deschis de SC Termoelectrica pentru recuperarea creanţei de laElectrica. Voicu s-a dus în instanţă la al optulea termen, în calitate deapărător al SC Termoelectrica, până la acea dată societatea fiind reprezentatăde consilierii juridici.

La un termen ulterior, Voicu aprezentat instanţei contractul de cesiune a creanţei, solicitând acesteia înnume personal şi al cabinetului său de avocatură să i se returneze creanţa.

Executare silită fără titluexecutoriu

Judecătorul Secţiei Comercialea Tribunalului Bucureşti nu a fost curios să afle ce judecă de fapt, acţiuneaSC Termoelectrica sau acţiunea avocatului. Dacă s-ar fi sesizat, ar fi înţelesca avocaţii, la fel ca judecătorii şi procurorii, de altfel, nu pot cumpăradrepturi litigioase fiindu-le interzis prin lege.

Sentinţa a obligat SCElectrica SA să achite SC Termoelectrica SA 31.557.229,06 lei în contul comundeschis de reclamantă şi de avocatul Voicu. Suma reprezintă penalităţicalculate la o creanţă de 88.844.487,46 lei, suma achitată voluntar de SCElectrica în contul SC Termoelectrica. Mai departe, avocatul Voicu cesioneazăcreanţa primită pe aceeaşi cale unei societăţi de recuperare a creanţelor, SCBest Recovery Solution SRL. Din acest moment începe, practic, să se sifonezebanii din conturile Electrica.

Toate conturile societăţii, dela 20 de societăţi bancare, au fost poprite la cererea executoruluijudecătoresc Paul Rocoşanu, angajat în recuperarea creanţei Termoelectricacesionate de Voicu societăţii de recuperare. SC Electrica nu a fost anunţată decesiune, ci numai de faptul că i s-au poprit conturile de unde au fost scoaseprin trageri succesive 20.000.000 de euro.

Executarea silită s-a făcutfără titlu, executorul bancar motivând că sentinţele comerciale sunt învestitecu formulă executorie şi că, dacă s-ar fi adresat instanţei, ar fi fost refuzatpe acest motiv. În consecinţă, a trecut la executarea conturilor, direcţionândbanii în contul Best Recovery Solution. Dar nu s-a oprit să execute a doua oarăcreanţa plătită voluntar de Electrica şi pe cea stabilită de tribunal, ci aadăugat alte sume colosale, obţinute prin manopere expres realizate spre ascoate cât mai mulţi bani din conturile societăţii de stat. Astfel, a cerutrealizarea unei expertize financiar-contabile extrajudiciare, iar societatea derecuperare creanţe s-a conformat angajând pentru aceasta o firma specializată.Costul expertizei financiare a fost trecut în scriptele supuse executării,anume 6.476.324,30 lei. În realitate însă, expertul contabil a fost plătit cu800 de lei.

Executată silit a treia oară

Rostul acestei expertize afost, susţin procurorii anticorupţie, săspolieze conturile SC Electricadin care iată ce sume s-au tras: aşa-zisa creanţă a SC Termolectrica cătreElectrica de 55.318.601,39 lei, 16.200.000 de lei onorariul asistenţă juridică,costul expertizei extrajudiciare mai sus indicat, onorariul executoruluijudecătoresc, 658.291,35 lei, onorariu asistenţă juridică în valoare de16.200.000 de lei şi 800 de lei taxe judiciare de timbru.

Lanţul cesionării creanţelorSC Termoelectrica SA - Cabinet de avocatura Voicu Benone - SC Best RecoverySolution SRL a fost creat şi manevrat pentru a extrage toţi banii din conturileSC Electrica. S-au identificat până la capăt efectele devastatoare ale acestorcesionări, în sensul că pe rolul instanţelor civile, la toate judecătoriile desector din Bucureşti, sunt alte cereri pentru poprirea conturilor SC ElectricaSA. Avocatul Voicu nu recunoaşte că SC Electrica a plătit toate obligaţiilecătre SC Termoelectrica şi, printr-o acţiune ce i-a fost admisă de TribunalulCluj, învestit ca urmare a unei strămutări de la Bucureşti, urmează să încasezealte 65.246.402,86 lei. După cum se poate calcula, SC Electrica este executatăsilit a treia oară sub pretextul unei creanţe iniţiale către o societate destat aflată în cadrul aceluiaşi grup economic.

Termoelectrica SA, executatăsilit tot în urma unei cesiuni

Nici SC Termoelectrica SA nu ascăpat de ventuzele caracatiţei financiare. Avocatul Voicu a încasat bani prinexecutare silită şi de aici în urma, evident, a unei cesiuni de creanţă. Dupăce a încheiat un contract de asistenţă juridică cu SC Termoelectrica, fără sătreacă nici o sumă la rubrica specială, ci numai o bară, a revenit şi a trecutca onorariu 5.000 de lei. Pentru a obţine banii de la societatea pe care oreprezentase în mod ilegal a cesionat creanţa unui anume M.V. Astfel, dinconturile SC Termoeclectrica SA au fost extrase, prin poprire, realizată deacelaşi executor judecătoresc, 5.950.000 de lei creanţa cesionată, precum şi1.862.650 de lei cheltuielile de executare. Acestea au fost compuse din1.785.000 de lei onorariu asistenţă juridică, 77.350 de lei onorariu executor judecătorescşi 300 de lei taxe judiciare de timbru. Împotriva acestor manevre, imposibil deoprit în cadrul procedurilor de executare silită prin suspendarea executării,SC Termoelectrica SA, reprezentată de noua conducere, a făcut plângere penalăîmpotriva lui Voicu.

Avocatul Voicu a fost arestatpreventiv pentru înşelăciune, alături de executorul Rocoşanu, Ioan Ungureanu,directorul SC Termoelectrica SA care a cesionat creanţa, şi Ioan Ionaş,administratorul SC Recovery Best Solution SRL. Ungureanu a fost pus înlibertate la scurt timp prin decizia instanţei supreme.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-09-12

Mai multe imagini:
Devalizarea SC Electrica SA dezvăluie mecanismul prin care se fură bani publici cu documente oficiale. 385.495 de euro, costul unei pagini de expertiză finaciar-contabilă
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image