2017-01-23 02:31


Din cauza unei contestaţii depuse de compania Ericsson, CNAS a suspendat licitaţia privind cardul de sănătate

 |  20:21
Din cauza unei contestaţii depuse de compania Ericsson, CNAS a suspendat licitaţia privind cardul de sănătate
Procedurile de licitaţie pentru achiziţia „Soluţiei informatice de implementare a carduluielectronic de asigurări de sănătate” a fost suspendată pe 16 iunie a.c., dincauza unei contestaţii depuse de SC Ericsson Communications România SRL. Companiaa reclamat faptul că cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire sunt discriminatoriişi de natură a-i restricţiona accesul la licitaţie. Autoritateacontractantă, respectiv Casa Naţională de Asigurări deSănătate (CNAS) a respins argumentele invocate de Ericsson Communications, argumentând că reprezentanţii companiei auinterpretat cu tendenţiozitate unele prevederi din caietul de sarcini.Procedurile de licitaţie au fost suspendate până la soluţionarea contestaţieidepuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Menţionăm căscopul achiziţiei este completarea sistemului informatic unic integrat cufacilităţile necesare implementării cardului electronic de asigurări desănătate. Valoarea contractului este 89,3 milioane de lei fără TVA (circa 21milioane de euro fără TVA), bani care ar urma să fie plătiţi, probabil, decătre CNAS (sursa fondurilor nu este menţionată până în prezent).

O licitaţie cu multesemne de întrebare

Condiţiile departicipare la licitaţia restrânsăaccelerată pentru achiziţia deservicii privind „Soluţia informatică de implementare a cardului electronic deasigurări de sănătate” i-a determinat pe mai mulţi potenţiali participanţi săceară clarificări de la autoritatea contractantă, respectiv CNAS. Aceastaîntrucât condiţiile impuse par a fi fost formulate astfel încât să nu poată firespectate decât de 2-3 firme, care derulează deja contracte cu Casa, ne-audeclarat surse avizate. Potrivit acestora, condiţiile de participare suntastfel formulate încât nici gigantul IBM nu poate îndeplini toate condiţiileprevăzute în caiet.

Cea maicontestată condiţie impusă în caietul de sarcini, întrucât este consideratădiscriminatorie, este următoarea: „Ofertantul trebuie să facă dovada deţineriiexperienţei în realizarea unui sistem informatic implementat în domeniulasigurărilor publice de sănătate, desfăşurat la nivel naţional, finalizat înultimii trei ani, care a avut valoarea de minimum 10 milioane de euro sauofertantul trebuie să facă dovada deţinerii experienţei în ceea ce priveşteimplementarea unui sistem accesibil la nivelul unei ţări care includemanagementul cardurilor electronice şi procesarea tranzacţiilor aferenteacestora. Sistemul trebuie să fie finalizat în ultimii trei ani”. Potrivitsurselor noastre, singurele companii care se încadrează în această condiţiesunt Siveco şi Oracle România, care au realizat prima etapă a proiecului de informatizarea sănătăţii, respectiv sistemul informatic unic integrat (SIUI). De asemenea,potrivit unor potenţiali participanţi la licitaţie, există extrem de puţinecompanii în lume care să fi implementat în ultimii trei ani proiecte cu ovaloare minimă de 10 milioane de euro. O astfel de cerinţă îngrădeşte accesulla licitaţie pentru majoritatea companiilor, doar una, două firme putându-selăuda cu astfel de contracte. Se ajunge, astfel, tot la Siveco şi Oracle,realizatoarele SIUI, un proiect în care s-au băgat până acum 36 milioane deeuro.

Experţii-cheietrebuie să fie vorbitori nativi de limbă română

O altă cerinţăminimă obligatorie stipulată în caietul de sarcini, care, potrivitpotenţialilor participanţi la licitaţie, ar îngrădi accesul firmelor din UniuneaEuropeană (fapt care contravine legilor europene în domeniul concurenţei) sereferă la faptul că toţi experţii-cheie propuşi în echipa de proiect trebuie săfie vorbitori nativi de limbă română, să fi absolvit o facultate cu predare înlimba română sau să deţină un atestat de competenţă lingvistică a cunoştinţelorde limbă română - nivel C1, conform cadrului european comun de referinţă pentruabilităţi de învăţare a limbilor, eliberat de unităţi acreditate. PotrivitCNAS, această condiţie a fost impusă pentru a exista siguranţa faptului căexperţii înţeleg orice solicitare astfel încât să intervină optim, corect şi întimp util în îndeplinirea serviciilor. Competitorii sunt însă de altă părere,susţinând că doar reprezentanţii unor firme din România pot respecta condiţia,ceea ce conduce la concluzia că licitaţia ar fi una „cu dedicaţie”. Nu înultimul rând, o altă cerinţă minimă obligatorie pentru participarea lalicitaţie este aceea ca cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani asolicitanţilor (2008,2009, 2010) să fie mai mare de 170 milioane de lei, sumăreprezentând valoarea estimată a contractului subsecvent multiplicată cu 2,care se antivipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru.

Dincolo declarificările cerute CNAS de către potenţialii participanţi la licitaţie, semai ridică o întrebare: de ce a fost nevoie de o licitaţie separată, încondiţiile în care soluţia informatică de implementare a cardului electronic deasigurări de sănătate este parte a SIUI? Întrebarea este cu atât mai justificatăcu cât anul trecut CNAS a suplimentat cu 38 de milioane de euro, printr-un actadiţional, valoarea contractului de realizare a SIUI.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-03-08Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

ANDRA_D
21 Iun 2011

SURSA DE FINANTARE: FONDURI PROPRII!

Adauga un comentariu

Random image