2017-01-21 12:47

DEZVALUIRI


După ce a stabilit că va concedia peste 1.000 de salariaţi, CFR Călători s-a împrumutat ca să stingă creditele de anul trecut luate pentru asigurarea salariilor

 |  18:59
După ce a stabilit că va concedia peste 1.000 de salariaţi, CFR Călători s-a împrumutat ca să stingă creditele de anul trecut luate pentru asigurarea salariilor

După ce, anul trecut, Societatea Naţională deTransporturi Feroviare CRF Călători SA a făcut împrumuturi în bănci pentru aputea acoperi cheltuielile salariale, luna aceasta aceeaşi instituţie a cerutdeschiderea unei noi linii de creditare pentru a plăti împrumutul de anultrecut. De această dată, noul credit va fi însoţit de disponibilizarea a peste1.000 de salariaţi ai companiei, aşa cum rezultă din strategia de reorganizareteritorială. CFR Călători SA a obţinut deja un credit de aproximativ 1,2milioane de euro dintr-un total estimat pentru anul acesta de 10,5 milioane deeuro.

Datoare la bănci, CFR Călători SAvrea să stingă împrumuturile prin contractarea altor datorii către instituţiilebancare. Astfel încât, la data de 6 mai 2011, SNTFC CFR Călători SA a organizato negociere directă cu Marfin Bank SA Bucureşti, sucursala Militari, de unde acontractat un împrumut în valoare de 4 milioane de lei fără TVA, adică de 1,17milioane de euro cu TVA inclusă. Suma face parte dintr-o linie de creditare maimare, având în vedere faptul că, potrivit caietului de sarcini întocmit învederea contractării acestui credit, CFR Călători SA vizează contractarea unei linii de finanţare revolving, în cuantum de 43.339.800 lei, adică 10,5 milioane de euro.Conform aceluiaşi document, modul de funcţionare a soluţiei de finanţare este revolvingul, adică trageri şi rambursări multiple pe perioada de valabilitate acontractului.“Linia de credit ce sedoreşte a fi contractatăva fi utilizată pentru refinanţarea liniei de credit în euro deja existentă la o bancă comercială şi/sau capital de lucru”, se mai arată încaietul de sarcini.

Salariaţiconcediaţi, gări închise

O parte a liniei de creditare de anul trecuta fost utilizată de SNTCF CFR SA pentru plata salariilor angajaţilor, aşa cumau afirmat, la vremea respectiveă, pentru ziarul “Puterea”, surse din cadrulcompaniei. Anul acesta, CFR Călători SA a demarat deja procesul de reorganizareteritorială, structurată în patru regionale de transport feroviat de călători şipatru centre comerciale de transport feroviar. La sfârşitul lunii aprilie, cudoar câteva zile înainte ce contractarea împrumutului de 1,17 milioane de euro,compania a înaintat federaţiilor sindicale o notificare prin care îi avizeazăcu privire la faptul că se intenţionează apelarea la concedieri colective caresă reducă numărul salariaţilor cu peste 1.021 de oameni. În prezent, regionalele CFRCălători sunt la Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi şiConstanţa. Cele patru regionale care vor fi transformate în centre comercialepentru călători, respectiv Craiova, Braşov, Galaţi şi Constanţa, vor desfăşuraactivităţi de vânzare bilete şi vor asigura exploatarea staţiilor din punct devedere al personalului comercial, precum casierii. Noile regionale se vor numiMuntenia, Banat-Oltenia, Ardeal şi Moldova.

Datoriile la bănci ale CFR Călători,făcute şi pentru plata angajaţilor

În luna septembrie a anului trecut, SNTCF CFR CălătoriSA a contractat două credite de 1,7 milioane de euro de la Marfin Bank şi BancaTransilvania, iar la data de 30 septembrie instituţia aflată în subordinea MinisteruluiTransporturilor a mai încheiat, la data de 30 septembrie 2010, un contract deîmprumut cu BRD-Groupe Societe Generale, în valoare 9,16 milioane de lei fărăTVA. Pentru acest ultim contract de împrumut, CFR Călători nu a organizat olicitaţie, ci a negociat direct cu reprezentanţii BRD. Potrivit anunţului deatribuire publicat pe site-ul SEAP, compania feroviară a ales negociereadirectă, întrucât “nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferteadmisibile ca răspuns la negociere”. La data de 30 septembrie 2010, SNTF CFR SAa încheiat cu BRD Societe Generale contractul cu numărul 178, privind serviciifinanciare de acordare a creditelor bancare, în valoare de 9.159.282 lei fărăTVA.

Astfel, în plină criză a salariilor, SocietateaNaţională de Transport Feroviar CFR Călători SA a contractat, la mijlocul luniiseptembrie a anului trecut, credite bancare în valoare de 1.765.833 de euro.Surse din cadrul companiei au precizat, pentru ziarul “Puterea”, că aceastălinie de creditare a fost deschisă pentru achitarea salariilor angajaţilor.Oficial însă, potrivit contractului, CFR Călători a contractat credite pentrurefinanţarea unor alte credite contractate anterior şi gajate cu materialulrulant al Companiei. SNTF CFR Călători SA a negociat, în luna septembrie,direct cu două bănci pentru contractarea de servicii financiare compuse dinservicii de asigurări şi servicii bancare de investiţii pentru acordarea decredite bancare în valoare totală de 5.981.050 lei fără TVA. La data de 8septembrie 2010, CFR Călători a încheiat cu Marfin Bank România contractul cunumărul 164 privind acordarea de credite, în valoare de 3.078.650 lei fără TVA,iar la data de 22 septembrie 2010, aceeaşi companie aflată în subordineaMinisterului Transporturilor a mai contractat un împrumut, în valoare de2.902.400 de lei fără TVA în baza contractului cu numărul 617 încheiat cu BancaTransilvania.

În 2010, credite totale de 24 de milioane de euro

Iniţial, potrivit documentaţiei care a însoţitanunţul de participare publicat de Compania CFR Călători SA pe site-ul SEAP,privind licitaţiile publice, autoritatea contractantă intenţiona să angajezeîmprumuturi bancare în valoare de 24 de milioane de euro cu scadenţă în 12luni. Rata dobânzii anuale prevăzute în documentaţia care a însoţit cererea decredit este de 1 M la care se adaugă rata băncii Euribor şi 1 M la care seadaugă rata băncii % Robor. Pentru contractarea acestui împrumut, CompaniaFeroviară Română Călători SA garantează cu materialul rulant aflat în dotareasa. Evaluarea garanţiilor materiale se va efectua la acordarea creditului şieste valabilă pe întreaga durată a liniei de credit. Băncile vor pune gajasupra contului curent al CFR Călători SA.

Au garantat cu materialul rulant

Potrivit formularului de contract care a însoţitprocedura de atribuire a contractului de credit, destinaţia liniei de creditaredeschisă de CFR Călători SA prevede că sumele împrumutate se utilizează pentruactivitatea curentă şi pentru refinanţarea liniei de credit în euro dejaexistente, precum şi/sau pentru finanţarea capitalului de lucru. Contactate,surse din cadrul companiei susţin că aceşti bani împrumutaţi de la bănci au ca ţintăacoperirea cheltuielilor aferente salariilor angajaţilor companiei. Ziarulnostru a înaintat către SNTFC CFR Călători SA o cerere în baza Legii 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public referitor la destinaţiasumelor provenite din încheierea celor două contracte de creditare. Compania aprecizat, prin intermediul unui comuniat de presă transmis redacţiei “Puterea”că: “CFR Călători are linii de credit de exploatare începând din anul 2003.Pentru prelungirea liniei de credit cu un an a fost necesară derularea uneiproceduri de achiziţie a serviciilor financiare, cu publicarea în SEAP.Creditele au fost garantate cu materialul rulant aflat în dotarea CFRCălători”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-03-05Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image