2018-12-17 03:17


Elena Udrea vrea să depoziteze arhiva Ministerului Turismului într-o locaţie privată

 |  18:45
Elena Udrea vrea să depoziteze arhiva Ministerului Turismului într-o locaţie privată
Elena Udrea a avizat proiectul privind depozitarea întregiiarhive de documente ale Mininisterului Dezvoltării Regionale şi Turismului într-olocaţie privată, potrivit unui anunţ de participare publicat zilele trecute pesite-ul Sistemului Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP). Pentru aceasta,instituţia în cauză vrea să plătească unei entităţi private suma de 718.000 delei pentru închirierea unui spaţiu dedepozitare şi pentru 20.000 de cutii în care să fie păstrate documentelearhivate ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

La data de 16 aprilie, ministerul condus de Elena Udreaa anunţat că intenţionează să contracteze servicii referitoare la depozitarea şiarhivarea documentelor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şiTurismului. În acest sens, se va organiza, la data de 27 mai, o licitaţiepublică în urma căreia autoritatea contractantă va încheia, aşa cum rezultă dindocumentaţia de atribuire a contractului, un acord-cadru cu o singură firmădispusă să închirieze o hală pentru acest serviciu. În vederea realizăriiacestui obiectiv, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este dispus săscoată de la bugetul de stat suma de 580.000 de lei fără TVA, împărţită pe treicontracte subsecvente care se vor derula pe o periodă de doi ani şi jumătate.

Contract pentru doi ani şi jumătate

Astfel, potrivit anunţului de intenţie, un prim contractsubsecvent vizează perioada 1 iunie 2011 - 31 decembrie 2011, având o valoareestimată la 142.267,68 lei cu TVA inclusă. Al doilea contract subsecvent vizeazăperioada 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2012 şi are o valoare de 265.542,28 leicu TVA inclusă, în timp ce cel de-al treilea contract subsecvent vizeazăperioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2013, fiind estimate la o valoare de310.198,40 lei cu TVA inclusă.

Potrivit ministerului, numai în anul 2011 autoritateacontractantă are nevoie de 8.000 de cutii pentru depozitarea documentelorarhivate. În anul 2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului doreştesă-i fie pusă la dispoziţie o cantitate de 10.000 de cutii având acelaşi scop,iar în anul 2013, autoritatea contractantă estimează că are nevoie de nu mai puţinde 12.000 de cutii pentru arhivare.

Actele de la turism vor fi păzite mai ceva ca laSing-Sing

Conform caietului de sarcini care însoţeşte documentaţiade atribuire a contractului, firma care va primi acest contract trebuie să păstrezearhivele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului într-un depozit unicsau în cel mult două depozite. Spaţiul disponibil vatrebui să permită depozitarea şi arhivarea unui volum de documente de minim15.000 de metri liniari, aferenţi unui număr de minim 11.900 de cutii cudocumente arhivate aparţinând autorităţii contractante. Mai mult, viitorulcolaborator al ministerului condus de Elena Udrea este obligat să asigureimediat transportul a 4.000 de cutii de la actualul loc de stocare la viitoarealocaţie.

Firma care va câştiga contractul va asigura, potrivitaceluiaşi caiet de sarcini, indexurile, etichetele cu coduri de bare şi alteconsumabile necesare la împachetarea documentelor în cutii. Acestea din urmă trebuie asigurate şi păzite timp de 24 de ore din 24.

Pentru aceasta, accesul persoanelor în depozit se vaface prin monitorizare electronică, locaţia aleasă trebuind să fie supravegheatăvideo atât în exterior, cât şi în interior. O altă pretenţie a Ministerului Turismuluişi Dezvoltării este aceea ca spaţiul de depozitare să fie prevăzut cu un sistemde monitorizare şi control microclimatic interior, dar şi cu un sistem demonitorizare şi control pasiv antiincendiu, prin prevederea unui sistem destingere a incendiilor.

Se va înregista electronic istoricul fiecărei cutii cudocumente

În acelaşi sens, dar şi pentru securizarea accesului laarhive, autoritatea contractantă a mai impus o condiţie. Aceea referitoare la faptul că baza de date va păstra automat totistoricul oricărei acţiuni întreprinse asupra unei cutii cu documente. De asemenea,baza de date va fi activă pe toată durata depozitării ei şi va fi stocată peteritoriul României în condiţii de maximă siguranţă şi securitate. Entitateaprivată care va oferi aceste servicii Ministerului Dezvoltării Regionale şiTurismului este obligată să asigure accesul reprezentanţilor acestuia în spaţiulde depozitare în vederea verificării integrităţii sigiliilor aplicate pecutiile cu documente.

Varianta agreată de minister pentru încheierea acesteiafaceri este aceea a organizării unei licitaţii publice. Termenul-limită impuspentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la unele documenteeste 14 mai 2011, iar termenul-limită pentru deschiderea ofertelor a foststabilit pentru data de 27 mai 2011, în aceeaşi zi urmând să aibă loc şideschiderea ofertelor.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-10-13

Mai multe imagini:
Elena Udrea vrea să depoziteze arhiva Ministerului Turismului într-o locaţie privată
zoom
Elena Udrea vrea să depoziteze arhiva Ministerului Turismului într-o locaţie privată
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...