2017-01-20 12:02

DEZVALUIRI


EXCLUSIV. 50.000 de euro pentru camere de supraveghere. „Big Brother“ la Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii

 |  19:17
EXCLUSIV. 50.000 de euro pentru camere de supraveghere. „Big Brother“ la Autoritatea  Naţională  de Reglementare în Comunicaţii

Clădirea în care funcţioneazăAutoritatea Naţională pentru Administrarea şi Reglementare în Comunicaţii va fiîmpânzită, începând cu luna aprilie, cu un sistem ultraperformant de camere desupraveghere, mai ceva ca un sediu de bancă sau o unitate militară de interesstrategic. Instituţia în cauză intenţionează să monteze camerele video pefiecare etaj, la fiecare uşă de acces, supravegherea clădirii făcându-se atât înexterior, cât şi în interior, pe timp de zi şi de noapte. Pentru aceasta,autoritatea contractantă este dispusă să cheltuiască 50.000 de euro cu TVAinclusă.

Afacerea “BigBrother” a fost iniţiată de către Autoritatea Naţională pentru Administrarea şiReglementare în Comunicaţii la data de 17 februarie 2011, când a publicat pesite-ul SEAP, privind Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, un anunţ departicipare conform căruia intenţionează să achiziţioneze un sistem video demonitorizare şi stocare imagini pentru sediul central al instituţiei. Livrareaechipamentului în cauză se va face, după achiziţia lui, la sediul Autorităţii,situat în Strada Delea Nouă, la numărul 2, din sectorul 3 al Capitalei.Potrivit anunţului de participare, Autoritatea Naţională pentru Administrarea şiReglementare în Comunicaţii este dispusă să plătească pentru acest sistem suma de 170.926 lei fără TVA, aparaturatrebuind să fie funcţională timp de cel puţin trei ani.

Pentru achiziţiasistemului, Autoritatea va organiza o licitaţie deschisă care se va desfăşura la sediul autorităţiicontractante la data de 29 martie, începând cu ora 11.00, însă termenul-limităpentru depunerea ofertelor de documente sau pentru acces la documente a foststabilit la data de 28 martie.

Monitorizarenon-stop

Potrivit caietului desarcini care însoţeşte documentaţia de atribuire a contractului, Autoritatea Naţionalăpentru Administrarea şi Reglementare în Comunicaţii solicită livrarea unuisistem video de monitorizare şi stocare a imaginilor, proiectarea, avizarea,instalarea (configurarea şi integrarea) şi punerea în funcţiune a sistemului,precum şi instruirea personalului Autorităţii Naţionale pentru Administrarea şiReglementare în Comunicaţii cu privire la modul de funcţionare a sistemului.Echipamentele ce urmează să împânzească clădirea autorităţii contractante esteformat dintr-o cameră IP color performantă de supraveghere pe timp de zi şi petimp de noapte de exterior, dar şi patru camere video IP color performante desupraveghere pe timp de zi şi de noapte care vor fi amplasate în subsolul clădiriişi care să fie urmărite în permanenţă de către personalul de pază prinintermediul unui sistem de monitoare. Latoate acestea se adaugă alte 19 camere video IP color performante, tip DOME, de supraveghere atât pe timp de zi,cât şi pe timp de noapte, toate de interior, amplasate pe holurile de acces dela etaje. Câte trei camere de acest tip vor fi montate la etajele patru, cinci,şase şi şapte ale clădirii, alte două camere la etajul opt şi câte o camerăvideo la etajele doi, trei, patru şi zece. La toate acestea se adaugă un serverpentru stocarea imaginilor, trei switch-uri cu Power Over Ethernet, două sistemeprevăzute cu terminale LCD, precum şi un sistem de montare antivandalism.

Zâmbiţi,vă rog! Se filmează

Odată montat acestsistem, practic orice colţişor al clădirii este înregistrat video şimonitorizat în permanenţă. La etajul -2 al clădirii vor fi filmate uşa liftuluipentru maşini şi intrarea spre holul lifturilor, rampa pentru maşini şi uşa deacces către scara spre aripa Călăraşi etaj -1.La etajul -2 al clădirii, vor fi filmate uşa liftului pentru maşini şiintrarea spre holul lifturilor, precum şi uşa de acces către aripa Călăraşi laetajul -2. La parter va fi filmată uşa principală de acces, în timp ce laetajele 2 şi 3 vor fi filmate uşile lifturilor. La etajele 4, 5, 6 şi 7, vor fimonitorizate în permanenţă uşile de acces către scara spre aripa Călăraşi, uşilede acces către scara de mijloc şi uşile lifturilor, în timp ce la etajul 8 vorfi filmate uşile lifturilor şi uşa de acces către scara din mijloc. La etajulal nouălea vor fi monitorizate uşile lifturilor, în timp ce la ultimul etaj alclădirii va fi filmat holul liftului.

Autoritatea Naţională pentru Administrarea şiReglementare în Comunicaţii solicită ca perioada de garanţie acordatăsistemului de supraveghere să fie de minim 36 de luni pentru întregul sistemvideo de monitorizare şi stocare a imaginilor, perioadă care va curge de ladata semnării procesului-verbal de rececepţie. Termenul de livrare a aparaturiieste de maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului, iardreptul de proprietate asupra sistemului, respectiv dreptul de utilizareperpetuă, irevocabilă şi nelimitată asupra software-ului aferent se transferăautorităţii contractante de la data semnării procesului verbal de recepţie.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-07-05Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image