2019-02-22 16:27


EXCLUSIV. Afaceri cu gunoaie... de partid. Firma lui Silviu Prigoană a concesionat jumătate din salubritatea din Cluj-Napoca

 |  19:31
EXCLUSIV. Afaceri cu gunoaie... de partid. Firma lui Silviu Prigoană a concesionat jumătate din salubritatea din Cluj-Napoca

De mai multe luni, înmunicipiul Cluj-Napoca se dă un adevărat război pe piaţa gunoaielor. Asta dupăce societatea care a deţinut monopolul contractelor cu primăria a primit, anultrecut, doar jumătate din porţia umplută cu bani publici, afacerile fiindu-iameninţate serios de un concurent impunător. Rosal Grup, societate aparţinândparlamentarului PDL Silviu Prigoană, a concesionat jumătate din loturile desalubritate ale primăriei controlate de colegul de partid al lui Prigoană,Sorin Apostu, devenit primar în urma alegerilor locale generate de numirea luiEmil Boc în funcţia de premier al României.

FirmaRosal Grup SA a intrat în forţă pe piaţa concesionării serviciilor de salubritateîn municipiul Cluj-Napoca la data de 28 iulie 2010, când primăria a concesionat, prin licitaţiepublică, serviciile de curăţenie în cele două sectoare împărţite. Municipalitateaa “externalizat”, astfel, serviciile de precolectare, colectare şi transportuldeşeurilor municipale, inclusiv deşeurile toxice şi periculoase provenite dindeşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special. De asemenea, a mai fostconcesionat serviciul de separare a deşeurilor municipale, dar şi colectarea,transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase neasimilabilecelor menajere provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţieconomici. Un alt serviciu supus concesiunii este cel al colectării, transportăriişi depozitării deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări.Primăria a mai concesionat şi serviciul de organizare a prelucrării, neutralizăriişi valorificării materialelor energetice a deşeurilor, precum şi colectareacadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor deecarisaj, dar şi serviciul de colectare, transportare şi neutralizare a deşeuriloranimaliere provenite din gospodăriile populaţiei.

Gunoaiele clujene, concesionate pentru oredevenţă de 100.000 de euro

Contractul deconcesionare a acestor servicii a fost încheiat pentru o perioadă de opt ani şia fost atribuit pe două loturi. Primul lot a fost adjudecat de către societateaRosal Grup SA, cu sediul în sectorul 3 al Capitalei. Potrivit declaraţiei deinterese depuse de Silviu Prigoană (parlamentar al Partidului Democrat Liberal)pe site-ul Camerei Deputaţilor, la data de 1 noiembrie 2010, acesta este acţionarîn cadrul companiei, deţinând un număr de 3.965 de părţi sociale, în valoaretotală de 4.460.625 de lei. Firma lui Silviu Prigoană a preluat, astfel,serviciile de salubritate aferente lotului 1, plătind municipalităţii o redevenţăanuală în valoare de 100.000 de euro.

Lotul al doilea a fostadjudecat de către societatea clujeană care a deţinut monopolul pe piaţagunoaielor din oraş. Este vorba despre firma Brantner-Vereş SA, administrată deun anume Eugen Vereş, membru al Partidei Romilor la nivel local. Societatea aconcesionat lotul al doilea tot pentru o perioadă de opt ani, ea plătindmunicipalităţii o redevenţă anuală în valoare de 51.000 de euro. Sumeleprovenite din exercitarea serviciilor de salubritate urmează însă să fie încasatede către cele două firme. Primăria Cluj-Napoca, condusă de către democrat-liberalulSorin Apostu, succesorul lui Emil Boc, a publicat pe site-ul SEAP anunţul deatribuire a contractului de concesiune abia pe data de 12 decembrie 2010.

Locuitorii Clujuluiurmează, aşadar, să plătească fie firmei Rosal Grup, fie societăţiiBrantner-Vereş sume importante. Spre exemplu, pentru precolectarea, colectarea şitransportul deşeurilor municipale, fiecare clujean va plăti o taxă de 5 leilunar, în timp ce agenţii economici şi instituţiile publice locale vor achitaun tarif de 15 lei pentru un metru cub. Pentru colectarea, transportul,depozitarea şi valorificarea materialelor voluminoase de mobilier, tarifulpentru persoanele fizice este de 7 lei pentru fiecare metru cub, iar agenţiieconomici şi instituţiile publice plătesc un tarif de 12 lei pentru un metrucub. Persoanele fizice plătesc 12 lei pentru metrul cub, iar agenţii economici şiinstituţiile publice 25 de lei pentru un metru cub de deşeu rezultat dinactivităţi de construcţii şi demolări colectat, transportat şi depozitat.Colectarea deşeurilor provenite din echipamente electrice şi electronice estegratuită atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru firme sau instituţiipublice. În schimb, serviciul de colectare a cadavrelor animalelor şi predareaacestora unităţilor de ecarisaj va costa persoanele fizice şi juridice câte 0,1lei pentru un kilogram.

Vereş, supărat că împarte “caşcavalul”

Potrivitpresei locale, compania condusă de Eugen Vereş, Brantner-Vereş, este ţinta unuiscandal legat de salubrizarea municipiului Cluj-Napoca. După ce, timp de mai mulţiani, compania a deţinut monopolul salubrizării în Cluj-Napoca, zona Mănăştur,Zorilor, Gruia, Grigorescu şi o parte din centru au fost arondate companieiRosal Grup în urma unei licitaţii publice. Cu toate acestea, compania lui Vereşrefuză să elibereze zona arondată Rosal Grup, făcând şi presiuni asupraclujenilor pentru a nu semna noile contracte cu compania rivală. S-a ajuns,astfel, la finalul anului trecut, din cauza acestei dispute, ca pe multe străzidin Cluj-Napoca să nu mai fie colectat gunoiul de nici una dintre firme.Primăria Cluj-Napoca a avertizat compania Brantner-Vereş că este pasibilă de opedeapsă de 250.000 de lei, dacă nu se retrage din zona arondată prin licitaţiepublică către Rosal Grup.

Jurnaliştiiclujeni precizau chiar că Eugen Vereş s-a supărat foarte tare pe conducereaprimăriei democrat-liberale chiar înaintea participării la licitaţia organizatăîn vara trecută pentru concesionarea acestor servicii, după ce a aflat căurmează să împartă “caşcavalul” cu Silviu Prigoană. La un moment dat, EugenVereş a anunţat chiar că urmează să candideze pentru funcţia de primar almunicipiului Cluj-Napoca, pe listele Partidei Romilor, la alegerile locale cevor avea loc în anul 2012.

Rosal, partener maivechi al Primăriei Cluj-Napoca

Firmaparlamentarului democrat-liberal Silviu Prigoană a mai încasat, în perioada2007-2009, contracte în valoare de peste un milion de euro atribuite de cătrePrimăria Cluj-Napoca. La data de 7 iunie 2007, municipalitatea a atribuitsocietăţii Rosal Grup un contract în valoare de 370.298,25 lei cu TVA inclusăpentru furnizarea de bănci tip parc şi coşuri de gunoi cu stâlpi de susţinere.La data de 26 martie 2009, aceeaşi firmă a mai primit din partea aceleiaşiinstituţii un contract în valoare de 87.785 de lei fără TVA pentru furnizareaunui panou gard punctosudat şi stâlpi de susţinere. Ladata de 31 martie 2009, municipalitatea clujeană a mai atribuit firmei luiSilviu Prigoană un contract în valoare de 1.191.550 de lei fără TVA pentrufurnizarea unui panou gard punctosudat cu stâlpi de susţinere.

Şi “regii asfaltului”încasează milioane de euro din întreţinerea drumurilor de la Cluj

Firmele Euroconstruct Tading 98şi UMB Spedition, patronate de “regii asfaltului” Dan Besciu, respectiv DorinelUmbrărescu, apropiaţi ai PDL, au cele mai multe contracte de întreţineremultianuală a drumurilor naţionale din judeţul Cluj. Numai în ultimele şase luni ale anului trecut, DirecţiaRegională de Drumuri şi Poduri Cluj a decontat lui Dan Besciu, patronul de la EuroconstructTrading 98 şi lui DorinelUmbrărescu, şeful UMB Spedition, câteva milioane de euro pentru diverse lucrări de întreţineremultianuală a drumurilor naţionale. Spre exemplu, numai în luna noiembrie, DRDPCluj a decontat firmei Euronconstruct Trading 98 peste 500.000 de euro pentru lucrăride cosire, “reparaţii stropiri succesive, întreţinere drumpietruit, curăţire mecanică sau reparaţii cu mixtură” a drumurilor. Şi “regele asfaltului” DorinelUmbrărescu a beneficiat de aproape 500.000 de euro pentru “reparaţii prinstropiri, balast, reparaţii afectate de tasări sau reparaţiicu mixtură asfaltică”. (Ş.Etveş)


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-01-09

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Afaceri cu gunoaie... de partid. Firma lui Silviu Prigoană a concesionat jumătate din salubritatea din Cluj-Napoca
zoom
EXCLUSIV. Afaceri cu gunoaie... de partid. Firma lui Silviu Prigoană a concesionat jumătate din salubritatea din Cluj-Napoca
zoom
EXCLUSIV. Afaceri cu gunoaie... de partid. Firma lui Silviu Prigoană a concesionat jumătate din salubritatea din Cluj-Napoca
zoom

EXCLUSIV. Afaceri cu gunoaie... de partid. Firma lui Silviu Prigoană a concesionat jumătate din salubritatea din Cluj-Napoca
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...