2017-01-17 21:28

DEZVALUIRI


EXCLUSIV. Alte două milioane de euro pentru promovarea turismului şi mâncării în hoteluri şi corturi. După ce ministerul condus de Elena Udrea va promova brandul României pe televiziuni internaţionale

 |  19:43
EXCLUSIV. Alte două milioane de euro pentru promovarea turismului şi mâncării în hoteluri şi corturi. După ce ministerul condus de Elena Udrea va promova brandul României pe televiziuni internaţionale

De la bugetul de stat, viaElena Udrea, fără număr, fără număr! Aşa curg banii pentru promovarea Românieica destinaţie turistică. Ministerul Turismului şi Dezvoltării Regionale nu serezumă doar la promovarea brandului turistic prin difuzarea de spoturi pe treiteleviziuni internaţionale, afacere finanţată din fonduri europene şi care vacosta aproximativ patru milioane de euro. Instituţia este gata să maicheltuiască alte două milioane de euro, de data aceasta de la bugetul de stat,pentru servicii hoteliere, de catering şi cocteiluri în cadrul cărora să sedesfăşoare mese rotunde, conferinţe, congrese şi seminarii. De la hoteluri de3, 4 sau 5 stele, Elena Udrea va închiria şi corturi, pentru organizarea unortârguri de gastronomie.

Ieri, Ministerul Turismului amai pus la cale o afacere prin care două milioane de euro se vor scurge dinbugetul de stat în conturile unei firme care oferă servicii de organizare deevenimente. De aici, banii vor ajunge şi la proprietarii unor lanţuri hotelierecare vor găzdui evenimentele de promovare a destinaţiilor şi produselorturistice derulate de minister atât în ţară, cât şi în străinătate în anul 2011.Suma pe care instituţia o pune la bătaie pentru un an este de 8,6 milioane delei fără TVA, care va fi atribuită, potrivit anunţului de participare publicat,ieri, pe site-ul SEAP, unui singur agent economic. Licitaţia pentru atribuireacontractului se va desfăşura la data de 21 martie 2010. Evenimentele în cauzăvor fi organizate de această societate, dar în hoteluri şi spaţii speciale atâtîn România, cât şi în ţări din spaţiul european şi extraeuropean, în aer libersau în hoteluri de lux.

Obrazul subţire, cu lux se ţine

Ministerul Turismului vrea săorganizeze, în următoarele 12 luni, mese rotunde. Acestea se vor organiza în sălicu capacitatea de minimum 50 de persoane, timp de minimum 3 ore, în cadrul căroravor fi organizate prezentări, comunicări ale proiectelor ministerului şi întâlniricu specialişti din domeniul turismului. Mai departe, se vor organizawork-shopuri, într-o structură specializată, în hoteluri de minimum 3 stele dinzona centrală a oraşului, dotate cu săli de conferinţă în care să încapă minimum150 de persoane. Sălile trebuie dotate cu aparatură audio-video de ultimăgeneraţie, să beneficieze de traducători autorizaţi şi de servicii de cateringsau coffe break. Banii ministerului se vor duce şi pe organizarea de gale, carese vor desfăşura în hoteluri de minimum 4 stele din zona centrală a oraşului,cu o capacitate de minimum 300 de locuri la mese. Spaţiile trebuie dotate cufacilităţi pentru desfăşurarea unor programe artistice. În cadrul acestor gale,vor fi înmânate participanţilor diplome şi trofee, iar evenimentele vorbeneficia de publicitate în presă, dar şi de servicii hoteliere şi transport.

Serile româneşti reprezintă oaltă modalitate prin care Elena Udrea vrea să promoveze turismul. Evenimentelese vor desfăşura în săli cu capacitatea de minimum 100 de persoane pe parcursula 5 ore. Aceste săli trebuie, de asemenea, să fie dotate cu aparaturăaudio-video de ultimă generaţie, iar în cadrul programului se vor împărţimateriale şi obiecte promoţionale, organizându-se şi un cocteil, dar şiconcerte artistice. În afară de acestea, se vor organiza evenimente de tipul road-show,care se vor derula pe parcursul a mai multor zile, în diferite oraşe, în sălide conferinţe şi hoteluri de 4 şi 5 stele dotate cu aparatură audio-video deultimă generaţie. În timpul evenimentului, se vor asigura servicii de catering şise vor împărţi materiale promoţionale.

Alte evenimente finanţate pebani grei se referă la organizarea de conferinţe, seminarii şi congrese, tot înhoteluri de lux şi tot cu transport şi cocteil sau coffe break. Mai mult,Ministerul Turismului vrea să organizeze burse şi forumuri de turism, dar şiexpoziţii foto. În fine, se vor organiza evenimente culturale, gastronomice şide imagine. Vor fi înfiinţate târguri de meşteri populari şi expoziţii degastronomie cu specific românesc, pentru care ministerul condus de Elena Udreava închiria sau amenaja corturi.

Drept la replică în legătură cu zona costieră

Referitor la articolului „ElenaUdrea a pus ochii pe Vama Veche. 661.000 de euro aruncaţi pe planuri dedezvoltare a coastei sudice a litoralului”, publicat de ziarul „Puterea” săptămânatrecută, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului precizeazăcă este autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă pentruplanificare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, cefinanţează, potrivit legii, activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare dindomeniul său de activitate şi nu „aruncă” bani pe planuri de dezvoltare.Totodată, OUG nr. 202/2002 privind gospodărireaintegrată a zonei costiere, stabileşte că „Autoritateapublică centrală pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţă (actualMDRT)va asigura elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului şi deurbanism, cu includerea prescripţiilor de gestiune a zonei costiere înregulamentele aferente”. Astfel, articolul „Elena Udrea a pus ochiipe Vama Veche” incriminează MDRT pentru că acţionează conform obligaţiilor şiatribuţiilor sale. Lucrarea va avea în vedere reglementarea coerentă din punctde vedere urbanistic a teritoriului situat între limita dintre apă şi uscat şio limită de circa 200 m în adâncime, paralel cu linia ţărmului, pentru o serie de unităţi adminsitrativ teritoriale(oraşul Navodari; municipiul Constanţa - include Mamaia, comuna Agigea; oraşulTechirghiol, oraşul Eforie - Eforie Nord şi Eforie Sud, comuna Tuzla, comunaCostineşti, comuna 23 August, municipiul Mangalia - include staţiunile Olimp,Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, comuna Limanu - include Vama Veche), astfel încât să fie stopate derapajele care audus la degradarea mediului natural şi construit din acestă zonă, cu implicaţiiasupra dezvoltării economice şi sociale.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-02-16Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

DETECTIV
09 Feb 2011

DE ACEEA NU ERAU POSIBILI TATI DE A FI IMPROPRIETAR ITI VETERANII DE RAZBOI,V ADUVELE SI VETERANII REVO LUTIEI ROMANE !
MARIUS GANEA
09 Feb 2011

domne, daca vrem sa facem o treaba buna ca-n occid ent, trebuie sa se cheltu im bani pentru asta, chia r daca sunt din bugetul s tatului...investim in ima ginea Romaniei, investim in viitor
CHOMBE
09 Feb 2011

Nu sunt posibilitai de î mproprietarire pentru vet eranii de razboi si vaduv ele veteranilor de razboi pentru ca trebuie protej ata CIOARA DE SEMANATURA, la sugestiile guvernului Basescu-Boc!!! Iar pe B asescu nu-l mai crede nim eni, indiferent ce face s i ce spune, pentru ca ace sta o crede prea mult pe madame Udrea! În chestia cu crezutu' au aparut re zerve, dar tre' sa fuga s i Basescu undeva, daca va fi iute de picior, ca iu te de mân? este, ca to?i oranjutanii! Poate-l che ama martor pe undeva...

Adauga un comentariu

Random image