2019-01-16 18:28


EXCLUSIV. Anul debutează cu cheltuieli electorale. Autoritatea Electorală Permanentă e pregătită să plătească 3,6 milioane de euro pentru softul aferent Registrului Electoral

 |  20:07
EXCLUSIV. Anul debutează cu cheltuieli electorale. Autoritatea Electorală Permanentă e pregătită să plătească 3,6 milioane de euro pentru softul aferent Registrului Electoral

AutoritateaElectorală Permanentă (AEP) se pregăteşte în forţă pentru alegeri. Nu este clardacă pentru alegerile locale, care vor avea loc anul viitor, sau pentru alegerianticipate. Cert este că instituţia este decisă să cheltuiască peste 3,6milioane de euro pentru achiziţionarea unor servicii de programare software deaplicaţie pentru Serviciul Informatic al Registrului Electoral. AEP şi-a făcutcunoscută intenţia la data de 7 ianuarie, iar termenul-limită pentru depunereaofertelor expiră la data de 21 februarie, urmând ca acestea să fie deschise înseara zilei de 22 februarie. Sursa de finanţare a acestui contract este de labugetul de stat. Din 2008 şi până în prezent, AEP amai contractat servicii informatice în valoare de 5 milioane de euro pentruscrutinele electorale.

Ladata de 7 ianuarie, Autoritatea Electorală Permanentă a publicat pe site-ulSEAP, privind achiziţiile publice, un anunţ prin care îşi face cunoscută intenţiade a organiza o licitaţie deschisă în vederea încheierii unui acord-cadrupentru achiziţia de servicii de programare software de aplicaţie aferentSistemului Informatic al Registrului Electoral. Potrivit Caietului de sarcinicare însoţeşte anunţul de participare, implementarea Registrului Electoralvizează mai mulţi factori consideraţi vitali pentru organizarea alegerilor dinRomânia.

Astfel,Autoritatea Electorală Permanentă doreşte să creeze o bază de date cu toatepersoanele care au drept de vot în România. Un alt obiectiv este acela al întocmiriiunei liste a tuturor secţiilor de votare şi cu informaţiilre despre acestea,concomitent cu realizarea unor liste de alegători pe fiecare secţie de votare înparte, în funcţie de tipul alegerilor care au loc (parlamentare, locale,prezidenţiale sau europarlamentare, inclusiv parţiale). Acest RegistruElectoral va putea, astfel, oferi informaţii geografice şi administrativepentru fiecare secţie de votare.

Douăetape, ambele finanţate din greu de la buget

PotrivitAutorităţii Electorale Permanente, această afacere urmează să asigure un proceselectoral corect şi transparent care să identifice şi să sancţioneze persoanelecare votează fără a avea drept de vot sau care votează de mai multe ori laaceleaşi alegeri. Pentru a realiza aceste deziderate, autoritatea contractantăa decis să achiziţioneze servicii în vederea elaborării Sistemului Informatical Registrului Electoral. Autoritatea Electorală Permanentă a anunţat cătermenul-limită pentru depunerea ofertelor în vederea participării la licitaţieexpiră pe data de 21 februarie, la ora 16.00, iar deschiderea ofertelor depuseva avea loc pe data de 22 februarie 2011, la ora 18.00. Registrul Electoral vafi dezvoltat în mai multe etape, în funcţie de bugetul disponibil. Iniţial, vafi implementat central, urmând să fie dezvoltate interfeţe, prin intermediulunui portal care să permită conectarea utilizatorilor din fiecare unitateadministrativ-teritorială şi prefectură. Prima etapă, care are durata deimplementare de 12 luni, vizează implementarea sistemului informatic al RegistruluiElectoral la nivel central, respectiv la sediul Autorităţii ElectoralePermanente, cu interfaţa web de vizualizare a unor rapoarte specifice.Realizarea acestei etape va scoate din bugetul autorităţii contractante nu maipuţin de 5.644.244,40 lei, fără TVA.

Adoua etapă, care are termen de implementare o durată de 24 de luni, vizeazăextinderea sistemului informatic al Registrului Electoral la nivel naţional, pebaza unui contract subsecvent ce va fi încheiat în cadrul acordului-cadru ceurmează să fie atribuit prin licitaţie. Această a doua etapă va costa nu mai puţinde 6.631.965,80 lei fără TVA, care va fi achitată, de asemenea, de la bugetulde stat. În total, Autoritatea Electorală Permanentă va aloca pentru acestproiect suma de 12.276.219,20 lei fără TVA, sumă ce va proveni de la bugetul destat. În acest sens, autoritatea contractantă va organiza o licitaţie publică,criteriile de atribuire a contractului fiind componenta financiară, cu opondere de 40 la sută, şi performanţele tehnice, cu o pondere de 60 de procente.

BigBrother electoral

Firmacare va încheia acest contract gras cu Autoritatea Electorală Permanentă vaavea ca sarcini să realizeze unele instrumente care să permită autorităţiicontractante să obţină în orice moment informaţii referitoare la secţiile devotare, la persoanele cu drept de vot pe fiecare secţie de votare în parte, darşi informaţii geografice şi cadastrale pentru fiecare secţie de votare. O altăobligaţie este aceea a realizării unor instrumente care să permită tuturor unităţiloradministrativ-teritoriale să obţină în timp real informaţii referitoare latoate documentele aferente secţiilor de votare arondate. O altă obligaţie sereferă la asigurarea securităţii datelor şi a accesului la informaţii pepaliere de competenţă şi să eficientizeze sistemul de raportare şi deminimizare a timpilor necesari, în scopul eficienţei. Firma căreia i se va atribui contractul va trebui săimplementeze un sistem informatic care să centralizeze, să organizeze şi sămonitorizeze documentele din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, dar săasigure şi suportul informaţional pentru luarea deciziilor şi planificareastrategică a procesului electoral.

AEP a mai investit 5milioane de euro în sisteme informatice

Nu este pentru primadată când Autoritatea Electorală Permanentă investeşte bani grei de la bugetulde stat pentru sisteme informatice. Toate aceste investiţii au avut loc înainteafiecărui scrutin electoral. Începând cu 2008, contractele semnate deAutotitatea Electorală Permanentă se ridică la ordinul milioanelor de lei noi.

La data de 25 aprilie2008, Autoritatea Electorală Permanentă a încheiat un contract de prestăriservicii de programare de software de aplicaţie cu compania Siveco România SA.Valoarea contractului s-a ridicat, la vremea respectivă, la 2.535.672 de lei cuTVA inclusă.

La data de 3 noiembrie2008, înaintea alegerilor parlamentare, instituţia în cauză a mai încheiat uncontract, în valoare de 5.822.080 de lei fără TVA cu firma Teamnet InternaţionalSA Ploieşti, pentru realizarea sistemului de proceduri şi instrumentaresoftware de prelucrare a datelor şi editarea de rapoarte necesare centralizăriirezultatelor votării pentru alegerile parlamentare din anul 2008. Contractul amai vizat digitizarea unor documente de intrare-scanare; OCR-izare, indexarea,realizarea şi gestionarea bazelor de date aferente; asistenţă tehnică despecialitate pe tot parcursul scrutinului şi centralizarea, iar în cazurile dereluare sau balotaj; instruirea personalului care a utilizat instrumentele desoftware, precum şi realizarea bazei de date a registrului secţiilor de votare.La mijlocul lunii noiembrie, Teamnet International SA Ploieşti, parte agrupului de firme ASESOFT, a renunţat la contract.

La data de 25 mai2009, Siveco România a câştigat, prin negociere directă, un contract în valoarede 1.412.630 de lei fără TVA, pentru realizarea sistemului de procedură şiinstrumente software de prelucrare a datelor şi editarea de rapoarte necesarecentralizării rezultatelor votării pentru alegerea membrilor din România înParlamentul European. Componentele şi serviciile de specialitate puse ladispoziţie au fost utilizat de Biroul Electoral Central pentru centralizarearezultatelor scrutinului pentru alegerile europarlamentare din 2009.

La data de 24 iulie2009, Autoritatea Electorală Permanentă a mai încredinţat un contract învaloare de 2.303.745 de lei fără TVA. Firma câştigătoare se numeşte StarStorage SRL, cu sediul în sectorul 2 al Capitalei, iar contractul a vizatfurnizarea serviciilor de arhivare electronică a listelor electorale,extragerea bazei de date textuale şi implementarea unui sistem de gestiune aarhivei electronice.

La data de 26octombrie 2010, Siveco România a mai câştigat, prin negociere directă cuAutoritatea Electorală Permanentă, un contract în valoare de 5.361.593 de lei fărăTVA, pentru realizarea sistemului de proceduri şi instrumente software deprelucrare a datelor şi editarea de rapoarte necesare centralizăriirezultatelor votării pentru alegerea preşedintelui României. Siveco a asiguratasistenţa tehnică de specialitate pe tot parcursul scrutinului prezindenţial şia centralizat datele, atât în primul tur de scrutin, cât şi în al doilea tur. Înbaza acestui contract, s-a organizat o licitaţie în vederea achiziţionăriicomponentelor şi serviciilor de specialitate care au fost utilizate la BiroulElectoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerea preşedinteluiRomâniei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639233-12-28

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Anul debutează cu cheltuieli electorale. Autoritatea Electorală Permanentă e pregătită să plătească 3,6 milioane de euro pentru softul aferent Registrului Electoral
zoom
EXCLUSIV. Anul debutează cu cheltuieli electorale. Autoritatea Electorală Permanentă e pregătită să plătească 3,6 milioane de euro pentru softul aferent Registrului Electoral
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri

loading...