2017-01-18 01:38

DEZVALUIRI


Exclusiv. Ca să termine lucrări cu finanţare nerambursabilă, Primăria Ploieşti a împrumutat de la BRD 8,85 milioane de euro

 |  20:21
Exclusiv. Ca să termine lucrări cu finanţare nerambursabilă, Primăria Ploieşti a împrumutat de la BRD 8,85 milioane de euro
Municipiul Ploieşti a încheiatcu BRD Societe Generale un contract de creditare în valoare de 8,85 milioane deeuro cu TVA inclusă, pentru a putea asigura lichidităţile necesare finalizăriiunor proiecte ce au primit deja finanţare nerambursabilă. Suma totală a împrumuturilor pe care PrimăriaPloieşti urmează să le contracteze este de 40 de milioane de euro, iar printreobiectivele ce vor fi finalizate cu aceşti bani este şi reabilitareaStadionului “Ilie Oană”, lucrare la care participă şi firma unui fost consilierPDL din Ploieşti. Creditul luat va acoperi cheltuielile neeligibile şiparticipaţia de 2 procente a primăriei la finanţarea nerambursabilă a lucrărilor.

Contractarea credităriiinterne pentru finanţarea unor obiective de investiţii a fost aprobată la datade 6 septembrie 2010, când Consiliul Local Ploieşti a adoptat în şedinţă Hotărâreacu numărul 307. Prin acest act normativ, consilierii au aprobat contractareaunui împrumut intern rambursabil în valoare de 40 de milioane de euro, cu omaturitate de 12 ani. Potrivit textului Hotărârii de consiliu, strategia dedezvoltare a Municipiului Ploieşti cuprinde mai multe proiecte, pentruimplementarea unora dintre acestea, Primăria demarând deja contracte cu finanţarenerambursabilă pentru reabilitarea cartierelor Bereasca, Mitică Apostol, precumşi a proiectului de reabilitare a Stadionului “Ilie Oană”. Consilieriimunicipali au considerat, atunci, în baza documentelor, că pentru susţinereafinanţării acestor proiecte mai este necesară suma de 40 de milioane de euro,bani care nu puteau fi procuraţi decât prin deschiderea unei linii de creditareinterne. Aceşti bani vor fi utilizaţi pentru acoperirea unor cheltuielineeligibile din proiectele cu finanţare nerambursabilă, cum ar fi cuantumultaxei pe valoarea adăugată şi a coparticipaţiei Primăriei Municipiului Ploieştide 2%.

Creditul, gajat cuveniturile bugetare viitoare

Odată adoptat actul normativprin care Consiliul Local aprobă demararea procedurilor pentru contractareacreditului, la data de 19 octombrie 2010, Primăria Ploieşti a publicat pesite-ul SEAP, privind sistemul electronic al achiziţiilor publice, un anunţ departicipare în vederea contractării unei finanţări rambursabile interne în sumăde 40 de milioane de euro pentru realizarea unor investiţii de interes publiclocal. La data de 22 februarie 2011, autoritatea contractantă a organizat olicitaţie deschisă, la care au participat trei instituţii bancare, fiinddeclarată câştigătoare oferta financiară prezentată de către BRD Group SocieteGenerale, care va acorda Primăriei Municipiului Ploieşti un credit bancar învaloare de 7.140.785 euro fără TVA. Durata acestui credit este de 12 ani, iarpentru garantarea lui, debitorul s-a angajat, conform caietului de sarcini carea însoţit documentaţia de atribuire a contractului, cu veniturile propriiviitoare ale bugetului local al Municipiului Ploieşti.

Fostul consilier judeţeanTodosia, beneficiar al contractelor

Potrivit HotărâriiConsiliului Local nr. 307 din 6 septembrie 2010, valoarea totală a proiectelorcare urmează a fi finanţate din acest credit, din care BRD a acordat deja 8,85milioane de euro cu TVA, este de 775.250.000 de lei cu TVA. În urma analizei,s-a stabilit că veniturile proprii ale Primăriei Municipiului Ploieşti, dupădeducerea cheltuielilor, sunt insuficiente pentru acoperirea sumelor necesarede finanţat. Numai reabilitarea cartierului Bereasca, prin executarea de lucrăride construcţie şi reabilitare a infrastructurii de utilităţi publice, apăpotabilă, canalizare şi drumuri, costă 75.052.000 lei, iar reabilitareacartierului Mitică Apostol costă 63.919.000 lei. Un alt exemplu al obiectivelorfinanţate din creditul nerambursabil luat iniţial şi insuficient acoperitfinanciar este realizarea Parcului Municipal Ploieşti Vest, care va înghiţisuma de 52.204.000 lei.

Unul dintre proiectelepentru care municipalitatea deja a demarat procedurile concrete de angajamenteste refacerea Stadionului Ilie Oană, investiţie estimată, în cuprinsul HotărâriiConsiliului Local din 6 septembrie 2010, la 58.349.000 lei. Municipiul Ploieşti organizase deja, la datade 28 iulie 2010, procedura negocierii directe pentru achiziţia de lucrăriaferente acestui proiect, încheind un contract cu Alpine Bau GMbH AustriaSucursala Mogoşoaia, în asociere cu societatea All Plan Construction. Valoareacontractului atribuit s-a ridicat la 47.091.896,88 lei fără TVA. De remarcateste faptul că unul dintre acţionarii All Plan Construction este un anume VasileTodosia, fost consilier judeţean din partea Partidului Democrat Liberal. Acesta a renunţat la funcţia publică, la jumătateaanului trecut, în favoarea afacerilor, multe dintre acestea derulate chiar cuprimăria Ploieşti şi din care, iată, unul finanţat cu împrumuturi bancarepentru care municipalitatea va plăti timp de 12 ani.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-10-05

Mai multe imagini:
Exclusiv. Ca să termine lucrări cu finanţare nerambursabilă, Primăria Ploieşti a împrumutat de la BRD 8,85 milioane de euro
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image