2017-01-20 01:24

DEZVALUIRI


EXCLUSIV. Compania Naţională Aeroporturi vrea să intabuleze pe bucăţi Aeroporturile Otopeni şi Băneasa. 500.000 de euro pentru cadastru

 |  19:44
EXCLUSIV. Compania Naţională Aeroporturi vrea să intabuleze pe bucăţi Aeroporturile Otopeni şi Băneasa. 500.000 de euro pentru cadastru

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti SAva cheltui, începând cu luna aprilie, o jumătate de milion de euro fără TVApentru dezmembrarea cadastrală a terenurilor şi intabularea proprietăţilorimobiliare aflate în administrarea sa în incinta Aeroporturilor Internaţionale “HenriCoandă” şi Bucureşti Băneasa.

Potrivit companiei, aflată în subordineaMinisterului Transporturilor, se va organiza, la data de 5 aprilie, o licitaţiedeschisă pentru achiziţia de servicii de realizare, actualizare şi întreţinerea cadastrului aeroportuar şi furnizarea informaţiilor necesare pentrureactualizarea hărţilor aeronautice. Serviciile ce urmează să fie achiziţionatemai vizează şi executarea unor lucrări topografice şi geodezice curente,finalizate prin întocmirea unor documentaţii tehnice necesare desfăşurăriiactivităţii aeroportuare pe Aeroportul Interamţional “Henri Coandă” şi peAeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa.

Potrivit documentaţiei de atribuire,cadastrul aeroportuar vizează realizarea, actualizarea şi întreţinereacadastrului aeroportuar prin determinarea pe bază de măsurători a configuraţieişi a mărimii suprafeţelor terenurilor şi construcţiilor. Vor fi întocmite documentaţii, planuricadastrale, planuri topografice şi planuri de situaţie din care să reiasă împărţireaterenurilor pe categorii de folosinţă, suprafeţele de teren aflate înproprietatea aeroporturilor, concesionate, predate spre folosinţă gratuită sauasupra cărora există litigii, suprafeţele de teren ocupate de clădiri aparţinândaltor proprietari, suprafeţele construite la sol ale clădirilor aflate înproprietatea aeroportului.

CN Aeroporturi Bucureşti SA mai solicită şiexecutarea de documentaţii pentru obţinerea şi dezmembrarea numerelorcadastrale şi intabularea imobilelor la Cartea Funciară. Lucrările se vorderula pe o perioadă de doi ani. Potrivit caietului de sarcini, în conformitate cu reglementările legale,unde este cazul, documentaţiile vor fi recepţionate de Agenţia Naţională deCadastru şi Publicitate Imobiliară prin Oficiul de Cadastru şi PublicitateImobiliară Ilfov sau Bucureşti şi/sau avizatede Autoritatea Aeronautică Civilă.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-02-16Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image