2019-05-25 20:09


EXCLUSIV. Curtea de Conturi plăteşte 827.000 de euro pe cursuri de audit pentru angajaţi

 |  19:34
EXCLUSIV. Curtea de Conturi plăteşte 827.000 de euro pe cursuri de audit pentru angajaţi

Instituţia prezidată de fostul preşedinte al Senatului,Nicolae Văcăroiu, a încheiat, la mijlocul lunii octombrie, un contract pentru serviciiaferente „continuării certificării personalului de specialitate alCurţii de Conturi a României ca auditori certificaţi internaţional”. Finanţareaeste asigurată din bugetul instituţiei şi a costat 2,8 milioane de lei fărăTVA, plătiţi în urma unei licitaţii pe care Curtea de Conturi a organizat-o luna trecută.

Contractul a fost atribuit pe data de 14 octombrie 2010companiei KPMG România SRL, cu sediul pe Şoseaua Bucureşti-Ploieşti,unul dintre cei doi participanţi care s-au înscris la licitaţie. Societatea vapune la dispoziţia autorităţii contractante servicii deformare profesională pentru continuarea certificării personalului despecialitate al Curţii de Conturi a României ca auditori certificaţi internaţional,prin instruire în audit financiar, standarde internaţionale de audit.

Potrivit caietului de sarcini publicat pe site-ul SEAP,obiectivele generale ale acestui contract constau în consolidareacapacităţii instituţionale a Curţii de Conturi a României ca instituţie deaudit public extern al fondurilor publice, independentă, profesionistă şi de încredere,precum şi în creşterea competenţelor şi activităţilor sale, prin introducereametodelor de audit, în conformitate cu standardele internaţionale şi cele maibune practici în auditul public extern.

200de angajaţi ai Curţii de Conturi vor urma cursurile

Înurma cursurilor pe care le vor urma, auditorii publici externi care lucrează încadrul Curţii de Conturi vor primi certificarea de auditori certificaţi internaţional,certificare care va consta în dobândirea de către angajaţi a expertizei necesareimplementării standardelor internaţionale de audit. Prin acest program, se urmăreştepregătirea a cel puţin 200 de auditori publici externi în utilizarea practică astandardelor internaţionale de audit, prin întrebări directe, dezbateri, studiide caz sau teste de verificare similare celor din examenul propriu-zis. Lafinalul pregătirii, cursanţii vor susţine un examen organizat pe cheltuialafirmei care a câştigat licitaţia. Dacă vor absolvi acest examen, auditoriipublici externi pot deveni auditori cerificaţi internaţional, în sensul că vorobţine o diplomă recunoscută pe plan internaţional care să ateste faptul căabsolventul a promovat examenul, şi-a însuşit principiile Standardelor Internaţionalede Audit şi este pregătit să le aplice în cadrul activităţilor de auditfinanciar derulate de către Curtea de Conturi.

Instituţiavrea o promovabilitate de 60%

Potrivitcaietului de sarcini, firma KPMG România SRL va trebui să pregătească 200 de auditori ai Curţiide Conturi, după cum urmează: câteun auditor de la Curtea de Conturi a judeţelor Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud,Braşov, Călăraşi, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Sălaj şi Satu Mare; câte doiauditori de la Curtea de Conturi a judeţelor Botoşani, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa,Gorj, Hunedoara şi Sibiu; câte trei auditori de la Curtea de Conturi a judeţelorBacău, Brăila, Covasna, Ilfov, Mureş şi Tulcea; patru auditori de la Curtea deConturi a judeţului Galaţi; şase auditori de la Curtea de Conturi a judeţuluiNeamţ; şapte auditori de la Curtea de Conturi a judeţului Timiş; câte optauditori de la Curtea de Conturi a judeţelor Buzău şi Iaşi, zece auditori de laCurtea de Conturi a municipiului Bucureşti şi 113 auditori din cadrulaparatului central al Curţii de Conturi a României.

În baza contractului, KPMG România SRL va elaboraprograma de curs aferentă pentru obţinerea calificării ca auditor certificatinternaţional pentru toţi cei 200 de cursanţi. Firma va elabora cursuri privindaplicarea în practică a standardelor internaţionale de audit, iar pregătirea se va realiza prin organizarea de către prestator a unorcursuri în care vor fi prezentate şi explicate Standardele Internaţionale deAudit, precum şi aplicaţii practice ale acestora.

Maimult, vor fi elaborate teste de verificare pentru susţinerea examenului deabsolvire a formei de pregătire profesională, iar în urma susţineriiexamenului, se aşteaptă ca cel puţin 60 la sută din totalul auditorilor publiciexterni înscrişi să obţină certificarea ca auditori certificaţi internaţional.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638951-09-16
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


STARBAG