2017-01-19 19:33

DEZVALUIRI


EXCLUSIV. DGIPI a dat de două ori aviz pozitiv pentru numirea lui Laurenţiu Mironescu

 |  18:05
EXCLUSIV. DGIPI a dat de două ori aviz pozitiv pentru numirea lui Laurenţiu Mironescu

Direcţia Generală de Informaţii şi ProtecţieInternă, structură aflată în subordinea Ministerului Administraţiei şiInternelor, a informat, printr-o adresă înaintată încă din a doua jumătate aanului 2009, Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la activitatea infracţionalădesfăşurată în Portul Constanţa, precizează, în exclusivitate pentru ziarul“Puterea”, surse judiciare. Controlul efectuat, la vremea respectivă, pe linieinformativă de DGIPI a vizat toate vămile de frontieră sau de interior,inclusiv Vama Constanţa, mai spun sursele citate. Cu toate acestea, la începutulanului current, Laurenţiu Mironescu, arestat pentru implicarea în reţeaua decontrabandişti din Portul Constanţa Sud Agigea, a primit certificat de bunăpurtare din partea DGIPI pentru a putea ocupa funcţia de secretar general alMinisterului Administraţiei şi Internelor. Însă şi mai interesant este faptul căpremierul Emil Boc l-a numit, demis şi numit din nou pe Mironescu în aceeaşifuncţie în decurs de doar o lună, primind de fiecare dată solicitare expresădin partea ministrului Igaş.

Surse judiciare confirmă, pentruziarul “Puterea”, că, în anul 2009, prin dispoziţie a ministrului de interne dela acea dată, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă a declanşatacţiuni specifice operativ-informative în vămile de frontieră şi de interior. În urmaacestui control, spun sursele citate, au rezultat date şi indicii cu privire laexistenţa unor aspecte ce au determinat serviciul secret al MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor să sesizeze Direcţia Naţională Anticorupţie. Printreaspectele sesizate şi înaintate cu adresă la DNA se regăseşte şi cazul Vama Constanţa,avându-i azi ca protagonişti pe democrat-liberalii Mircea Banias şi LaurenţiuMironescu.

Numit cu aviz de la “doi ş‘un sfert” în prima decizie a lui Boc din 2011

După reorganizarea Ministerului de Interne şia structurilor subordonate, lucrurile au luat o întorsătură deosebită. S-au schimbat miniştri, secretari de stat, şefi de arme şi, în urmascandalului legat de angajările ilegale de la nivelul Jandarmeriei Române,fostul secretar general al ministerului, Cristian Baci, şi-a pierdut scaunul şis-a ales cu dosar penal. În locul său, ministrul Traian Igaş l-apropus pe democrat-liberalul Laurenţiu Mironescu, cel care, la acea dată, aveacalitatea de director coordonator programe în cadrul CORONAV Constanţa,structură aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. Pentru ca TraianIgaş să poată face o asemenea propunere şi, mai ales, având în vedere faptul căMironescu venea pe funcţia de secretar general din sursă externă, el a fostverificat, trecând prin aşa-zisele furci caudine ale controlului de integritateşi al gradului de risc, operaţiuni efectuate de un segment special al DGIPI. Delocinsignifiant este şi faptul că deţinătorul postului de secretar general al MAIeste automat şi posesor de certificat ORNISS, calitate pe care o persoană opoate dobândi după atenta verificare şi supraveghere a serviciilor de informaţii.

Imediat după Sărbătorile de iarnă, Traian Igaşa înaintat o adresă către premierul Emil Boc, cu propunerea numirii în funcţiade secretar general al Ministerului de Interne a lui Laurenţiu Mironescu. Primadecizie luată de Emil Boc, în calitate de şef al Guvernului, în anul 2011, afost aceasta. De fapt, chiar în Minitorul Oficial al României a fost publicatăDecizia nr. 1/2011 a primului-ministru privind “exercitarea cu caractertemporar, prin detaşare, a funcţiei de secretar general al MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor de către domnul Mironescu Laurenţiu”.

Dat afarădupă câteva săptămâni

De la numirea lui Mironescu, Traian Igaş s-aconfruntat cu o problemă pe care trebuia să o anticipeze. Pe vremeaministeriatului lui Dan Nica, secretar general al MAI a fost Pandelea Pelmuş, înlocuitdin funcţie de acelaşi premier Emil Boc, prin Decizia nr. 42/2009. Pelmuş nu astat cu mâinile în sân şi a atacat decizia în instanţă. La data de 18 februarie2010, Curtea de Apel Bucureşti a anulat decizia, iar Înalta Curte de Casaţie şiJustiţie a menţinut această sentinţă prin Decizia Civilă nr. 5.034, definitivă şiirevocabilă, pronunţată la data de 16 noiembrie 2010. Aşadar, la data de 24ianuarie 2011, ministrul Igaş a revenit cu o adresă către primul-ministru, cunumărul 421.285, la care a ataşat decizia instanţei, în urma căreia Emil Boc aemis, la data de 25 ianuarie 2011, Decizia nr. 10 prin care “înceteazăexercitarea, prin detaşare temporară, a funcţiei publice de secretar general alMinisterului Administraţiei şi Internelor de către domnul Mironescu Laurenţiu”.Decizia este semnată de către Emil Boc, în calitate de prim-ministru, şicontrasemnată de către Daniela Nicoleta Andreescu, în calitate de secretargeneral al Guvernului României.

În aceeaşi zi, primul-ministru emite o nouă decizie,cu numărul 11, din data de 25 ianuarie 2011, privind reintegrarea domnuluiPelmuş Pandelea în funcţia publică de secretar general al MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor. “Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 879 din 18februarie 2010, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a ContenciosAdministrativ şi Fiscal în Dosarul nr. 4.048/2/2009, rămasă definitivă şiirevocabilă prin Decizia Civilă nr. 5.034 din data de 16 noiembrie 2010 a ÎnalteiCurţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal,prin care s-a dispus anularea Deciziei primului-ministru nr. 42/2009 pentrumobilitatea în interes public, prin modificarea raporturilor de serviciu aledomnului Pelmuş Pandelea, secretar general al Ministerului Administraţiei şiInternelor, şi rintegrarea domnului Pelmuş Pandelea în funcţia de secretargeneral al Ministerului Administraţiei şi Internelor (…), primul-ministru emiteurmătoarea decizie: “Articol unic - Începând cu data intrării în vigoare aacestei decizii, domnul Pelmuş Pandelea se reintegrează în funcţia publică desecretar general al MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor”. Decizia este semnată, de asemenea, de Emil Boc şide Daniela Nicoleta Andreescu.

Reangajatdupă patru zile, în aceeaşi funcţie

Acest fapt a făcut ca Laurenţiu Mironescu să-şipiardă nu doar funcţia de la MAI, ci şi certificatul ORNISS. Imediat dupăreinstalarea în funcţie, Pelmuş Pandelea a precizat că nu doreşte să fiesecretar general al MAI, preferând liniştea pensiei. Şi, iată cum Traian Igaş îlpropune din nou pe Laurenţiu Mironescu pentru postul de secretar general alMAI. Mironescu a fost din nou verificat de DGIPI, serviciile de informaţii au făcutdin nou cercetări specifice în vederea remiterii certificatului ORNISS.Mironescu a fost găsit iarăşi curat calacrima în urma acestor controale, cu toate că Direcţia Naţională Anticorupţieavea în lucru un dosar din care a reieşit că Laurenţiu Mironescu este unul dintrecapii mafiei din Portul Constanţa Sud Agigea.

La patru zile de la demiterea luiMironescu, premierul Emil Boc emite o nouă decizie, cu numărul 13 din data de31 ianuarie 2010, “privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, afuncţiei publice de secretar general al Ministerului Administraţiei şiInternelor de către domnul Mironescu Laurenţiu”. La noua cerere deangajare s-au ataşat noi documente. Primul este propunerea ministrului TraianIgaş, formulată prin adresa nr. 14.480 din 28 ianuarie 2011. Al doilea esteadresa nr. 14.480/C din data de 28 ianuarie 2011, prin care Casa de Pensii aMunicipiului Bucureşti şi-a exprimat acordul ca Laurenţiu Mironescu să fie detaşatpentru a exercita, temporar, funcţia publică de secretar general alMinisterului Administraţiei şi Internelor. Un al treilea document constă înAvizul favorabil cu numărul 872.654, tot din 28 ianuarie 2011, al AgenţieiNaţionale a Funcţionarilor Publici. Ca urmare, premierul a emis decizia, careare un singur articol: “Începând cu data intrării în vigoare a prezenteidecizii, domnul Mironescu Laurenţiu exercită cu caracter temporar, prindetaşare, funcţia de secretar general al Ministerului Administraţiei şiInternelor”. Şi această ultimă decizie este semnată de către Emil Boc şicontrasemnată de Daniela Nicoleta Andreescu, în calitate de secretar general alGuvernului.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-03-16

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. DGIPI a dat de două ori aviz pozitiv pentru numirea lui Laurenţiu Mironescu
zoom
EXCLUSIV. DGIPI a dat de două ori aviz pozitiv pentru numirea lui Laurenţiu Mironescu
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image