2017-01-18 14:53

DEZVALUIRI


EXCLUSIV. Dosarul angajărilor ilegale în Ministerul de Interne a ajuns pe masa instanţei. Unul dintre “piloşi” a recunoscut: “Am fost ajutat de Comisie să trec examenul”

 |  18:55
EXCLUSIV. Dosarul angajărilor ilegale în Ministerul de Interne a ajuns pe masa instanţei. Unul dintre “piloşi” a recunoscut: “Am fost ajutat de Comisie să trec examenul”

Şapte foste căpetenii aleMinisterului Administraţiei şi Internelor au fost trimise în judecată de cătreprocurorii Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din Parchetul General, îndosarul fraudării examenelor de la Jandarmeria Română. Anchetatorii aufinalizat dosarul şi au înaintat instanţei rechizitoriul. Cu acest prilej,fostul secretar general al MAI, chestorul Cristian Baci, Adrian Pătraşcu, fostdirector general al Resurselor Umane din MAI, comisarul-şef Ioan Valentin Opriţescu,director al Direcţiei Financiare din MAI,subcomisarul Constantin Stoleriu, ofiţer al Direcţiei de Resurse Umanedin MAI, generalul Olimpiodor Antonescu, fost şef al Jandarmeriei Române,adjunctul acestuia, Nicolae Rugină şi directorul Resurselor Umane dinJandarmerie, colonelul Marian Grogoroiu, vor fi judecaţi pentru abuz înserviciu contra intereselor publice, fals intelectual şi complicitate la falsintelectual.

Pe scurt, un anume afacerist dinBragadiru, Cornel Faris, bun prieten al fostului şef al Resurselor Umane dinMAI, Adrian Pătraşcu, i-a cerut acestuia ajutor pentru a fi încadrat, din sursăexternă, în Ministerul Administraţiei şi Internelor. Odată cu el, Faris a vrutsă-l încadreze în minister şi pe viitorul său ginere, Laurenţiu Petruş Moroianuşi pe un prieten al acestuia, Alexandru Ştefan. Încălcându-se legea, careinterzicea încadrarea din sursă externă, cei în cauză au susţinut un aşa-zisexamen la Jandarmeria Română, după care au fost transferaţi la Poliţie.

Tupeu.“Am citit cu o jumătate de oră înainte de examen Legea Jandarmeriei”

Potrivit anchetatorilor care auinstrumentat cauza, din comisia de concurspentru postul de Director al Direcţiei Generale Financiare a Jandarmeriei,pentru care, evident, singurul candidat a fost Cornel Faris, au făcut parte şi învinuitulRugină Gheorghe Nicolaie şi învinuitul Grigoroiu Marian. Fiind audiaţi încalitate de martor, toţi cei trei candidaţi au menţionat că nu au avutbibliografia pentru concurs. Toţi cei trei candidaţi au promovat însă concursuldesfăşurat. Fiind întrebaţi de unde au ştiut răspunsurile la subiecte, FarisCornel şi Moroianu Laurenţiu Petruş au dat explicaţii de-a dreptulneverosimile. Astfel, Faris Cornel adeclarat: „Menţionez că nu primisem bibliografia pentru examen. Cu toateacestea, eu am ştiut să răspund la întrebările care mi s-au pus de cătremembrii comisiei, întrucât întrebările erau din Legea fiscalităţii, controlulpreventiv financiar contabil. Aceste aspecte îmi erau cunoscute, întrucât eu amactivat 10 ani în domeniul privat, confruntându-mă cu probleme de ordin fiscal şieconomico-financiar”. „Legea fiscalităţii” la care se referă Faris Cornel este,de fapt, Legea finanţelor publice.

Pe de altă parte, Moroianu Laurenţiu Petruş adeclarat că, înainte cu o jumătate de oră de începerea examenului, a cititLegea Jandarmeriei şi Constituţia României şi că astfel a ştiut să răspundă la întrebărilecare i s-au pus, fără a fi ajutat de către membrii comisiei. Învinuitul ŞtefanAlexandru a recunoscut însă că nu a ştiut să răspundă la întrebări: „Am spuscomisiei că nu sunt bine pregătit şi am fost ajutat să ajung la răspunsurilecorecte”.

“F…-iîn gură cu pilele lor”

Pentru a putea participa la acesteexamene, cei trei “piloşi” trebuiau să beneficieze de o derogare de la un ordinal ministrului de interne care interzicea angajarea din sursă externă.Derogarea a fost negociată de la Direcţia Resurselor Umane din MinisterulAdministraţiei şi Internelor. În acest sens, trebuia întocmită o notă-raport decătre conducerea Jandarmeriei, privind deblocarea a trei posturi, notă care afost semnată de către adjunctul Nicolae Rugină, întrucât comandantul OlimpiodorAntonescu se afla în misiune în străinătate. Această notă a fost înaintată deun anjatat al Jandarmeriei Ministerului de Interne. „După2-3 zile am fost sunat la birou (pe fix) de Stoleriu (ofiţer al DMRU - n.red.),care mi-a spus să merg până la minister pentru a ridica nişte documente. Amraportat acest lucru domnului Grigoroiu (şeful Resurselor Umane din Jandarmerie- n.red.) şi am plecat la minister. La minister, de la intrarea D, am sunat peinterior la Stoleriu în birou, mi s-a spus că e ocupat, am aşteptat circa 40 deminute să coboare şi văzând că nu mai coboară l-am sunat pe mobil (…), mi-a răspunsşi mi-a zis să aştept că o să vină cineva. A coborât comisarul-şef Anghel, caremi-a dat două CV-uri (al lui Ştefan Alexandru şi al lui Moroianu Laurenţiu) şi un post-itpe care scria un număr de telefon şi numele lui Faris Cornel. Nu mai am acestpost-it. Aceste acte erau într-o mapă, comisarul-şef Anghel s-a exprimat însensul că o să-mi spună Stoleriu ce să fac cu acele acte şi în timp ce se uitape CV-ul lui Ştefan Alexandru a spus «Uite, acesta nici nu ştie să scrie» şiapoi a înjurat «F… în gură cu pilele lor». M-am întors la baza InspectoratuluiGeneral al Jandarmeriei Române, raportându-i colonelului Grigoroiu că m-am întors,arătându-i CV-urile şipost-itul. Acestea au rămas la mine”, a precizat ofiţerul de jandarmi audiat camartor în acest dosar.

Analfabetcu diplomă. Falsă.

Potrivit anchetatorilor, cariera de ofiţer a lui FarisCornel în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor a avut la bazăfolosirea unei diplome false. FarisCornel a fost încadrat în Ministerul Administraţiei şi Internelor în data de 1.02.1995,ca personal contractual (conducător auto). În data de 22.06.1995 a fost chemat înrândul cadrelor militare active, fiindu-i acordat gradul de plutonier, caurmare a solicitării sale din 15.02.1995. Ulterior, a depus la dosarul depersonal diploma de bacalaureat seria H nr. 63339, potrivit căreia, în anul1996, ar fi absolvit cursurile Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. În anul 1999, FarisCornel a fost trecut în rândul ofiţerilor, în baza unei diplome de licenţă, pecare a depus-o la dosarul de personal,din care rezulta că a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţiide Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” şi că a susţinut licenţa la Universitatea„Lucian Blaga” din Sibiu. În anul 2002, Faris Cornel a fost trecut în rezervăcu gradul de maior, în urma demisiei sale. La data de 29.04.2002, Grupul deControl al Ministrului de Interne s-a sesizat din oficiu despre faptul cădiploma de bacalaureat seria H nr. 63339, eliberată lui Faris Cornel în anul1996, prezenta dubii asupra autenticităţii.

Prinrezoluţia nr. 1702/P/2002 din 09.04.2003 a Parchetului Militar de pe lângăTribunalul Militar Teritorial s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de FarisCornel. Soluţia a fost infirmată prin rezoluţia nr. 3004/2003 din 14.01.2004 aSecţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte deCasaţie şi Justiţie, cauza fiind trimisă Parchetului de pe lângă JudecătoriaSectorului 3, pentru continuarea cercetărilor. Urmare cercetărilor efectuate,s-a stabilit că diploma de bacalaureat seria H nr. 63339 emisă pe numele FarisCornel în anul 1996 este falsă, aceasta nefigurând în evidenţele Liceului „DimitrieBolintineanu”. Totodată, a rezultat că Faris nu a frecventat cursurile liceuluiseral sau la zi, nu este înscris în indexul alfabetic al liceului şi nici încatalogul de examen la bacalaureat. Faris Cornel a declarat că a obţinutdiploma de bacalaureat de la secretarul liceului, Dumitrescu Ion, decedat înanul 2000.

A scăpat cu NUP datorită prescrierii faptei

Prinrezoluţia nr. 853/P/2004 din 20.12.2004 a Parchetului de pe lângă JudecătoriaSectorului 3 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Faris Cornel, încondiţiile în care din examinarea actelor premergătoare efectuate în cauză s-aconstatat că sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare la fals în înscrisurioficiale, de complicitate la fals în înscrisuri oficiale şi de fals în declaraţiisusnumitul nu mai poate fi tras la răspundere penală, împlinindu-se termenul deprescripţie a răspunderii penale de 5 ani.

Universitatea “Lucian Blaga” i-a anulat diploma delicenţă

Anchetatoriimai fac precizarea că în şedinţa Biroului Senatului Universităţii „Lucian Blaga”din Sibiu, din 17.04.2003, s-a decis în unanimitate anularea diplomei de licenţăpe care această universitate a eliberat-o în anul 2001 lui Faris Cornel. Lavremea respectivă însă, organele de urmărire penală nu au comunicat cătreMinisterul Administraţiei şi Internelor faptul că în urma cercetărilorefectuate s-a stabilit că Faris Cornel s-a folosit de acte falsificate pentrua-şi dobândi gradul de ofiţer. Această comunicare ar fi trebuit să aibă caefect revocarea ordinului prin care Faris Cornel a fost trecut în rândul ofiţerilor.

În legăturăcu aceste aspecte, Faris a declarat în timpul cercetărilor efectuate în prezentuldosar: „Cu prilejul unei verificări efectuate de către Corpul de Control înanul 2002 s-a constatat că diploma mea de bacalaureat nu ar figura în evidenţeleLiceului «Dimitrie Bolintineanu». Din acest motiv mi-am dat demisia dinstructurile Ministerului Administraţiei şi Internelor”. Ulterior descopeririifaptului că diploma de bacalaureat este falsă şi după declararea nulităţiidiplomei de licenţă de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, FarisCornel a decis să-şi reia studiile: „Discutând cu mai mulţi prieteni de-ai meidespre situaţia mea, am fost sfătuit să urmez din nou cursurile unui liceu. Înconsecinţă, am urmat între anii 2003 şi 2006 cursurile Liceului „GrigoreCherchez”, profilul industrial. După terminarea Liceului „Grigore Cerchez” amefectuat în paralel două facultăţi şi anume Facultatea de Ştiinţe Economice „GheorgheCristea” şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bioterra. Dreptul l-amterminat în 2009, iar ştiinţele economice în 2008.”

Probleme serioase cu limba română

Faptulcă Faris Cornel nu îşi aminteşte nici măcar în ce an a absolvit cele douăfacultăţi ridică şi în prezent semne de întrebare referitoare la modalitatea încare şi-a efectuat studiile, notează anchetatorii. În realitate, Facultatea deDrept a Universităţii Bioterra a absolvit-o în anul 2010 (conform adresei cunumărul 0017/27.01.2011 a acestei instituţii), iar Facultatea de ŞtiinţeEconomice, Juridice şi Administrative a Universităţii „Gheorghe Cristea” aabsolvit-o în anul 2009. Nu putem să nu observăm, analizând declaraţia olografăpe care Faris Cornel a dat-o cu prilejul efectuării cercetărilor efectuate de cătreCorpul de Control al Ministerului Administraţiei şi Internelor că, deşi deţinediplome de licenţă de la două facultăţi ale căror cursuri le-a urmat în cea maimare parte în paralel, Faris Cornel are serioase probleme de scriere în limbaromână. Exemplificăm: „ma condus lapoartă”, „semnătura aplicată pe fişa medicală de încadrare la rubrica semnăturacandidatului î-mi aparţine”, „au fostcompletate la policlinica M.A.I., în cabinetul unui medic de la interne care ma întrebat anumite date”, „am ridicatfişa medicală pe care am depuso”, „am înapoiato pentru a fii depusă la dosar dar nu î-miaduc aminte”, „acest document a fost depus la serviciul cadre al jandarmerieidar nu î-mi amintesc data”. Începândcu anul 2007 Faris Cornel a încasat de la Casa de Pensii a MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor o pensie militară de invaliditate, ca urmare aacordării unui certificat de invaliditate.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-02-17

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Dosarul angajărilor ilegale în Ministerul de Interne a ajuns pe masa instanţei. Unul dintre “piloşi” a recunoscut: “Am fost ajutat de Comisie să trec examenul”
zoom
EXCLUSIV. Dosarul angajărilor ilegale în Ministerul de Interne a ajuns pe masa instanţei. Unul dintre “piloşi” a recunoscut: “Am fost ajutat de Comisie să trec examenul”
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image