2017-01-24 17:07


EXCLUSIV. Dosarul Holdevici – SRI. Securitatea a fost informată cu două luni înainte de Revoluţie de apariţia şi planurile Frontului Salvării Naţionale

 |  12:54
EXCLUSIV. Dosarul Holdevici – SRI. Securitatea a fost informată cu două luni înainte de Revoluţie de apariţia şi planurile Frontului Salvării Naţionale

Apariţia Frontului Salvării Naţionale cu două luniînainte de Revoluţie şi planurile acestuia pentru răsturnarea lui NicolaeCeauşescu din fruntea PCR erau cunoscute de Securitateînainte de evenimentele din decembrie 1989. Conform informaţiilor primite deSecuritate, FSN urma să acţioneze pentru schimbarea regimului la Congresul alXIV-lea al PCR - noiembrie 1989. Informaţiile se regăsesc în dosarul trimis deCNSAS către Curtea de Apel Bucureşti, prin care se cere să se decidă dacăHoldevici Irina-Alice, general SRI în rezervă, a colaborat cu fosta Securitate.

Securitatea s-a temut în primă fază să se nu seîncerce o lovitură împotriva lui Nicolae Ceauşescu la Congresul al XIV-lea alPCR programat pentru 20 noiembrie 1989. Cei care urmau să preia puterea eraumembrii de partid care înfiinţaseră Frontul Salvării Naţionale, după cum apareîntr-o notă informativă primită de Securitate, sau Comitet al SalvăriiNaţionale, cum este denumit într-o altă notă informativă. Planurile eraucunoscute nu numai de ofiţerii de Securitate, informaţiile fiind cunoscute şide ambasadele ţărilor occidentale. În noiembrie-decembrie 1989, datele privindo tentativă de înlocuire a lui Nicolae Ceauşescu s-au înmulţit, lucru atestatde rapoartele ofiţerilor de Securitate.

Notele generalului SRI despre apariţia FSN

Toate aceste date se regăsesc în dosarul psihologuluiHoldevici Irina-Alice, general SRI în rezervă, trimis de Colegiul CNSAS cătreCurtea de Apel Bucureşti pentru a se decide dacă aceasta a colaborat cuSecuritatea înainte de Revoluţie. Recrutarea acesteia a avut loc la 29.06.1984,pe când Holdevici era angajată ca funcţionară la întreprinderea TextilaGriviţa, iar notele informative au fost semnate cu numele conspirativ “Horia”. Deprecizat că, oficial, Holdevici nu a făcut parte din SRI înainte de 1989, eaintrând în Serviciul Român de Informaţii ca profesor la Academia Naţională deInformaţii începînd cu anul 1995. Cu toateacestea, într-o notă din 23 noiembrie 1989 pe care o dă căpitanului VelţănescuMihai, ea informează Securitatea despre apariţia Frontului Salvării Naţionale.Ea scrie că informaţiile au fost culese de oameni din anturajul AmbasadeiFranţei. „Am vizitat-o pe M.S. în zilele de 12 şi 22.11.1989. Cuocazia ambelor vizite am întâlnit la M.S pe nepotul acesteia, geologul S.S., şipe prietena M, I.P.B., salariată la Ambasada Franceză. La cea de-a doua vizită,I.B. a venit însoţită de fiul ei în vârstă de 15 ani. În afara unor discuţiicare au abordat în general probleme de literatură şi psihologie, au fostabordate şi unele probleme politice. Astfel, M. a afirmat şi de această datăfaptul că Congresul al XIV-lea al PCR este o farsă politică, întreaga Capitalăaflându-se practic în stare de asediu pentru ca nu cumva forţele democratice săîmpiedice realegerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu în funcţia de secretargeneral al PCR. M. şi-a exprimat opinia că nu crede că în ţara noastră esteposibilă vreo schimbare din interior, deoarece întreaga Securitate estemobilizată pentru apărarea şi paza preşedintelui Nicolae Ceauşescu, ofiţeriifiind direct interesaţi să sprijine regimul actual, retrograd, deoarece, dacăacest regim ar cădea, ei ar fi primii care ar avea de suferit. I.B. a fost îngeneral rezervată în aprecieri, ea mulţumindu-se mai mult să asculte, decât săparticipe direct la discuţii. Singurele afirmaţii pe care le-a făcut nu îiaparţineau direct, ea citând informaţii sau opinii vehiculate de membriiAmbasadei Franceze. Astfel, ea a afirmat că s-a comentat la ambasadă faptul căpreşedintele Nicolae Ceauşescu ar fi primit chiar în ajunul Congresului unmesaj de la conducerea iugoslavă, mesaj prin care este atenţionat că nuprocedează corect menţinând o politică rigidă în condiţiile în care în toatestatele socialiste are loc un proces de deschidere şi democratizare. I. a afirmat şi faptul că înainte deCongres, printre membrii Ambasadei Franceze a circulat opinia că este posibilsă se întâmple ceva, respectiv ca tovarăşul Nicolae Ceauşescu să nu mai fiereales, datorită intervenţiei acelor comunişti care fac parte din FrontulSalvării Naţionale a României. I. şi-a exprimat opinia personală că acest lucruar fi cu neputinţă, deoarece la fiecare 2-3 delegaţi aflaţi în sală se află şiun reprezentant al Securităţii”. Această informare a Securităţii despreapariţia unui grup de comunişti care vor să-l răstoarne pe Nicolae Ceauşescumai apare într-o notă din 10 noiembrie 1989. Acelaşi căpitan Velţănescu de laSecuritatea Municipiului Bucureşti era informat de Holdevici că „B.D., 22-23ani, muncitor la un centru de calcul al Întreprinderii de medicamente” i-a spuscă la Centrul de Calcul de la Întreprinderea de Medicamente „colegii vorbesc din ce în ce mai mult despre faptul că a luat fiinţă un Comitetal Salvării Naţionale, format din membri de partid, care au intenţia de a eliberaţara de sub influenţa conducerii actuale care nu s-a dovedit corespunzătoare.Ei spun că, deoarece nu se ştie precis cine face parte din acest Comitet alSalvării Naţionale, autorităţile sunt foarte alertate să nu mai apară problemeşi tulburări chiar în timpul Congresului al XIV-lea al PCR, respectivelepersoane intenţionând probabil să saboteze realegerea tovarăşului NicolaeCeauşescu în funcţia de secretar general al PCR”.

Cum a dejucat Nicolae Ceauşescu planurile FSN pentru Congresul al XIV-lea

Într-o altă notă informativă, dată după Congresul alXIV-lea din noiembrie 1989, unde Nicolae Ceauşescu a fost reales în funcţia desecretar general al PCR, Holdevici Alice-Irina informează ofiţerii deSecuritate despre starea de spirit a celor din jurul său. „C. a auzit de la oprietenă, care este cadru didactic la Institutul Politehnic, faptul că ar fiavut loc unele mişcări studenţeşti, studenţii lipind afişe şi scriind pe pereţilozinci împotriva conducerii actuale de partid şi de stat. C. a menţionatfaptul că respectiva informaţie i-a fost confirmată de faptul că preşedinteleNicolae Ceauşescu a decis mărirea burselor de la studenţi. U.B. şi-a exprimatsatisfacţia în legătură cu cele întâmplate, ea afirmând că acesta este un pasînainte pe drumul înlăturării regimului de dictatură”, scria în nota din03.12.1989 înmânată aceluiaşi căpitan Velţănescu Mihai. Totodată, ea transmiteacă la întâlnirea avută cu C.P., U.B. şi J. „s-a comentat, de asemenea, şifaptul că în timpul Congresului al XIV-lea al PCR în oraş s-au găsit mai mulţireprezentanţi ai Securităţii decât cetăţeni care circulau cu diverse treburi şică acest fapt reflectă teama preşedintelui Nicolae Ceauşescu, care este ultimulconducător care se opune mersului firesc al istoriei”. În cadrul discuţiilor,B. „a exprimat ideea că dacă actuala conducere din România ar fi înlăturată, eacrede în posibilităţile de redresare şi regenerare ale poporului român carede-a lungul istoriei a reuşit să depăşească situaţii chiar şi mai grele decâtcea în care ne aflăm”. Ofiţerii de Securitate au acţionat, Velţănescu notând căC.P. va fi lucrată prin dosarul de urmărire unde se va exploata nota dată deHoldevici Alice-Irina, iar celelalte persoane sunt în atenţia lor.

Cine este Irina Holdevici

Fost profesor universitar la Facultatea de Psihosociologie din AcademiaNaţională de Informaţii şi la Catedra de Psihologie din cadrul Facultăţii dePsihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Bucureşti, HoldeviciIrina-Alice este unul dintre cei mai buni specialişti în domeniu. Înainte deRevoluţie, cariera ei nu a decurs aşa de lin. Psiholog şi instructor de yoga laInstitutul de Educaţie Fizică şi Sport, unde l-a cunoscut şi pe Andrei Pleşu,ea a fost trimisă după scandalul privind “meditaţia transcendentală” – 1982 – caangajat necalificat la Plafar Bucureşti. Fără bani şi cu rate la casă, după cuma recunoscut, Holdevici este repusă pe linia de plutire când este angajată capsiholog la Întreprinderea Textila Griviţa. După aceea ajunge logoped laPoliclinica Caraiman – unde se ocupa de copiii bolnavi de leucemie - şi apoipsiholog la Spitalul nr. 9. După Revoluţie, Irina Holdevici ajunge cu acte înregulă la SRI, devenind decan al Facultăţii de Psihosociologie din cadrulAcademiei Naţionale de Informaţii. Aici ea se ocupa de pregătirea psihologică anoilor ofiţeri de Securitate. În octombrie 2009, ea a fost avansată în grad depreşedintele Traian Băsescu, primind gradul de general cu o stea şi trecerea înrezervă.

Cum explică preşedintele de onoare al PSD apariţia denumirii FSN înnoiembrie 1989. Ion Iliescu: „Este doar o coincidenţă”

R: Domnule preşedinte Iliescu, într-un document CNSAS sevorbeşte despre Frontul Salvării Naţionale care încerca în noiembrie 1989 să-lînlăture pe Nicolae Ceauşescu de la conducerea ţării. Cum explicaţi această notă?

Ion Iliescu: În iulie sau august a apărut la EuropaLiberă un text-mesaj adresat populaţiei ţării şi membrilor de partid,menţionând inclusiv Congresul al XIV-lea, şi care era semnat Frontul SalvăriiNaţionale. Textul nu mi-a aparţinut mie, oameni apropiaţi de mine credeam că eusunt autorul. Eu, într-adevăr, întocmisem o scrisoare de protest, dar n-a maiapucat să ajungă la Europa Liberă. Textul respectiv aparţinea unui profesor dela Universitatea din Bucureşti, profesorul Melian, eu nu ştiam despre treabaaceasta. Ulterior, am aflat despre treaba aceasta. Mie mi s-a părut denumirea potrivită pentru ceea ce voiam să constituimîn noaptea de 22 decembrie şi am optat pentru această denumire. Nu am avutînsă vreo legătură cu textul respectiv.

R: Dar se vorbeşte clar despre un grup de comunişti carevor să-l răstoarne pe Nicolae Ceauşescu, uniţi în FSN.

I.I: Au fost mulţi oameni care doreau să-l răstoarne pe Nicolae Ceauşescu,a fost o stare de spirit în ţară în jurul acestei chestiuni şi asta conţinea şiscrisoarea mea, care n-a mai ajuns la Europa Liberă. Chiar era mai durăscrisoarea-manifest, dar care n-a apucat să apară. A fost doar o coincidenţăalegerea acestui nume – Frontul Salvării Naţionale în decembrie 1989, carerăspundea unei stări de spirit a vremii. În manifestul meu vorbeam despre cecatastrofă a provocat Ceauşescu prin toată orientarea lui, ţara trăia înîntuneric, frig, nu găseau alimente pe piaţă, cozi imense şi populaţia erarevoltată. Aşa a izbucnit apoi răscoala populară, mai întâi în Timişoara, apoiîn alte oraşe şi s-a finalizat cu ridicarea bucureştenilor.

R: Dar era posibilă răsturnare lui Nicolae Ceauşescu laCongresul al XIV-lea?

I.I: Era o iluzie că Ceauşescu putea fi înlăturat la Congresul al XIV-lea.Se percepea această stare generală de nemulţumire, dar Congresul, cum se ştie,ca şi celelalte, a fost minuţios pregătit şi şi-au luat toată măsurile - Ceauşescuşi ai lui - ca acolo să fie fiecare controlat: cine intră în Congres şi cespune.

R: Şi profesorul Melian cărui grup a aparţinut?

I.I: Profesorul Melian nu aparţinea vreunui grup şi nu s-a manifestat apoica un grup în numele căruia să acţioneze el. Au fost multe alte grupuri care auîncercat anumite lucruri, inclusiv eu cu fostul ministru al apărării IonIoniţă, cu Militaru, cu Măgureanu; încă din 1984 am purtat convorbiri pentru oacţiune posibilă, dar asta este cu totul altceva.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-07-27

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Dosarul Holdevici – SRI. Securitatea a fost informată cu două luni înainte de Revoluţie de apariţia şi planurile Frontului Salvării Naţionale
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


SILE
22 Feb 2011

Sa nu fie cumva un mare Fiss ! ca deobicei.Asteptam totus cu interes. O zi buna !
LEO
22 Feb 2011

lovitura de stat data de iliescu incepand cu data de 22.
MENATWORK
22 Feb 2011

si voi sunteti tot ai lui Vintu? o vad pe hoasca Mitchevici zilnic la Realitatea de unde aaaaaa....il injura....aaaaaa....pe Basescu. Aaaaaa....
SILE
22 Feb 2011

Ai da cxxu' nost'.oficial Holdevici nu a facut parte din SRI inainte de 89.Daca era angajata in 1984 ca functionara trebuia sa spuneti si pe ce post si ce pregatire avea.Cam fisiit articolul. O zi buna !
EMILIAN
22 Feb 2011

mai bine ne-ati spune cine colaboreaza cu "portocalele".cine a fost informator al securitatii incepe sa nu ne mai intereseze.ne intereseaza ce se intimpla acum,pt. ca pare ca e destul de grav.
VRAJITORUL
22 Feb 2011

@ Sile tu nu citesti atent sau doar te bagi in seama? nu vezi ca scrie ca are studii de psihologie ...citeste cu atentie si apoi scrie ceva coerent
DUMITRU IUGA
23 Feb 2011

Fragmente din “PLATFORMA - PROGRAM a MI?C?RII pentru LIBERTATE ?i DREPTATE SOCIAL? din ROMÂNIA - M.L.D.S.R.”, document reprodus integral în Partea II - a din volum. * [...] 4. Dizolvarea întregului aparat de partid ?i de stat existent - în locul lui constituindu-se un Comitet de Salvare Na?ional? care va negocia cu M.L.D.S.R.. [...] Dosar 4P-19 verso. * [...] La punctul 4 din condi?iile cerute de M.L.D.S.R. figureaz? o cerere foarte dur? care afecteaz? întreaga structur? politic? ?i de stat - cerându-se dizolvarea acestora ?i constituirea unui Comitet de Salvare Na?ional? care va angaja negocieri cu M.L.D.S.R. [...]
DUMITRU IUGA
23 Feb 2011

Securitatea cunostea foarte bine documentul citat inca din anul 1983. Iata, pe baza de documente, sursa pusa la dispozitia lui Ion Iliescu de catre securitate pentru denumirea Frontului Salvarii Nationale
NENEA BRANCOVEANU
23 Feb 2011

....in luna octombrie 1989 ma aflam la o nunta taraneasca in comuna Clinceni, judetul Olt, Un sofer din Bucuresti, dupa ce a baut mai multe pahare a declarat urmatoarele: - Sa stiti ca de la congresul pcr din noiembrie(1989)pleac revolutia si il da jos pe Ceausescu. Cei care l-au auzit, si nu erau putini, s-au privit unii pe altii cu subinteles si au continuat petrecerea. Caderea lui Ceausescu era iminenta, sigura si se pare ca doar el, Ceausescu,in prostia lui, nu credea in acest fapt...!!!?
ZIDEIARNA
23 Feb 2011

a naibii articol. dar am o intrebare.cum dracu a ajuns general secu in rezerva in 15 ani?(presupunind ca s-a pensionat in 2010? din functionara la grivita...??? normal ca nu a fost in sri inainte din 1995.pina atunci a fost probabil colonel secu.si in 1995 au hotarit s-a albeasca. ca toti sri-istii fosti securisti, sau copii ai securistilor....
Random image