2017-01-24 01:00


EXCLUSIV. După ce ieri a încheiat un contract de 22 milioane de euro, Oprescu pregăteşte încă un “tun” de 11 milioane de euro la “Lia Manoliu”

 |  19:58
EXCLUSIV. După ce ieri a încheiat un contract de 22 milioane de euro, Oprescu pregăteşte încă un “tun” de 11 milioane de euro la “Lia Manoliu”

PrimăriaMunicipiului Bucureşti a demarat în forţă seria cheltuirii banului public. Ieri,municipalitatea a încheiat cel de-al patrulea act adiţional la contractulprivind modernizarea Stadionului "Lia Manoliu", asocierea JV Max Bogl- Astaldi urmând să execute lucrări de construcţii şi să furnizeze mobilier şiechipament audiovizual, valoarea fiind de 112 milioane de lei. Tot ieri, instituţiacondusă de către Sorin Oprescu a mai anunţat că vrea să construiască o parcaresupraterană, deasupra căreia să fie amenajate terenuri de sport. Edificiul vafi amplasat în incinta Complexului Sportiv “Lia Manoliu” şi va scoate de labugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti nici mai mult, nici maipuţin decât 10,8 milioane de euro. Această investiţie se adaugă dejacheltuielilor de proporţii angajate de către municipalitate pentru reconstrucţiaStadionului Naţional. Afacerea se află, în acest moment, în fază de proiect,Primăria Capitalei urmând să organizeze, la mijlocul lunii februarie, o licitaţiepublică pentru atribuirea acestui contract de lucrări publice.

Primăria Bucureşti a încheiat celde-al patrulea act adiţional la contractul privind modernizarea Stadionului"Lia Manoliu", asocierea JV Max Bogl - Astaldi urmând să executelucrări de construcţii şi să furnizeze mobilier şi echipament audiovizual,valoarea fiind de 112 milioane de lei. Potrivit unui anunţ de atribuirepublicat pe site-ul de licitaţii publice e-licitatii.ro, municipalitatea aatribuit cel de-al patrulea act adiţional la contractul pentru modernizarea şireabilitarea Stadionului "Lia Manoliu" asocierii JV Max Bogl -Astaldi, cu adresa în Bucureşti, singura care a depus oferta. Potrivitanunţului, valoarea acestui contract este de 112.000.000 de lei fără TVA,estimarea iniţială fiind cu două milioane de lei mai mare. Actul adiţional nr. 4la contracul de execuţie lucrări nr. 3.556/19.04.2007 pentru execuţialucrărilor suplimentare la obiectivul "Reabilitare şi modernizareStadionul Naţional «Lia Manoliu»" vizează execuţia de lucrări deconstrucţii de clădiri, furnizarea de echipament audiovizual şi de mobilier.Acest contract nu va putea fi subcontractat, potrivit anunţului. Primarulgeneral Sorin Oprescu a declarat, în timpul unei vizite din 16 decembrie laStadionul "Lia Manoliu", că stadiul lucrărilor este cel preconizat,iar inaugurarea oficială va avea loc la începutul lunii august 2011 prin meciulRomânia - Argentina. Structura de rezistenţă şi cea metalică de la stadion aufost finalizate, scaunele au fost montate în proporţie de 80%, instalaţiile şifinisajele au fost executate în proporţie de 60%, fiind începută montarealojelor. Valoarea investiţiei la Stadionul Naţional “Lia Manoliu” a fostsuplimentată cu aproximativ 92 milioane de lei, în şedinţa CGMB din 29octombrie. În hotărârea de consiliu au fost incluse lucrările de înlocuire aconductelor de apă şi canal din zona adiacentă stadionului, refacereacarosabilului şi înlocuirea mobilierului urban cu unul specific parcurilor.

După stadion, vineparcarea

Municipalitateaa mai anunţat, ieri, intenţia de a contracta aceste lucrări “de interes public”.Scopul proiectului este acela al întocmirii fazelor de proiectare şi de execuţiea lucrărilor de investiţii la parcarea supraterană şi a terenurilor de sport înincinta Stadionului Naţional “Lia Manoliu”. Municipalitatea intenţionează săachiziţioneze, prin licitaţie publică, servicii de proiectare tehnică pentru lucrăripublice, lucrări de construcţie pentru parcarea cu etaje şi lucrări de nivelarepentru diverse activităţi sportive. Valoarea investiţiei pe care ConsiliulGeneral al Municipiului Bucureşti este dispus să o plătească se ridică la36.709.572,9 lei fără TVA, adică la 10.838.064,4 euro cu TVA inclusă.

Duratade finalizare a lucrărilor este de 30 de luni de la data încheieriicontractului, iar finanţarea acestora va fi asigurată de la bugetul local.Pentru achiziţia de lucrări, autoritatea contractantă va organiza, la data de16 februarie 2011, o licitaţie publică, ce va fi susţinută la sediul DirecţieiGenerale Achiziţii.

Potrivitcaietului de sarcini, parcarea supraterană ce urmează să fie construită înincinta Complexului Sportiv “Lia Manoliu” va fi amplasată pe un teren aflat înadministrarea Primăriei Municipiului Bucureşti. În prezent, pe acest teren seaflă o construcţie metalică în care sunt produse elementele prefabricate dinbeton folosite la construcţia Stadionului Naţional. Autoritatea contractantăsusţine că tema studiului este realizarea unei dotări publice în legătură cu Stadionul Naţional pentru a răspundenecesităţii de locuri de parcare generată de acest obiectiv de interes public.Parcarea supraterană propusă este singura dotare de acest gen din cadrulComplexului Sportiv “Lia Manoliu” şi va asigura locuri de parcare pentru fluxulimportant de vizitatori în timpul evenimentelor sportive sau de altă natură ceau loc pe stadion, dar şi pentru locuitorii cartierului Vatra Luminoasă. Întrucâtconstrucţia va fi amplasată în cadrul bazei sportive, primăria are în vedere să-iatribuie o funcţie mixtă. Astfel, parcarea va avea pe de o parte funcţiacombinată de parcare cu aceea de agrement pe terasa construcţiei. Pe de altăparte, proiectul propune amplasarea pe terasa edificiului a unor terenurisportive multifuncţionale cu acces public, care va diversifica şi amplificaposibilităţile de practicare a activităţilor sportive în aer liber în cadrulComplexului Sportiv.

Trei etaje şi multeterenuri de sport deasupra

Terenulpe care va fi ridicată construcţia are o suprafaţă de 10.800 metri pătraţi,având ca vecinătăţi la nord Stadionul Naţional, la est un teren de sportaferent Stadionului “Lia Manoliu”, la vest aleea principală de acces la StadionulNaţional şi la sud Colegiul Tehnic “Leonida”. Construcţia va fi compusă dinparter şi trei etaje, având o arie construită la sol de 7.500 de metri pătraţi,o arie construită desfăşurată de 32.040 de metri pătraţi şi o înălţime a cornişeide 13,50 metri. Construcţia va cuprinde 1.300 de locuri de parcare şi o suprafaţădestinată activităţilor sportive de aproximativ 5.600 metri pătraţi. Cele trei etajeale parcării vor fi dotate cu alimentare cu apă, canalizare menajeră şi instalaţiide incendiu. Suprafaţa parterului va fi de 7.500 metri pătraţi, în timp ceetajele 1, 2 şi 3 vor avea fiecare o suprafaţă de 8.100 de metri pătraţi. Peterasă va fi amplasat un teren de fotbal în suprafaţă de 45 x 90 metri cusuprafaţă de joc compusă din gazon din iarbă sintetică din polipropilenă,posibil de divizat în patru terenuri pentru minifotbal, handbal, baschet şitenis, la care se mai adaugă alte două terenuri de baschet independente cupardoseală din cauciuc poliizoprenic. Construcţia va mai cuprinde patru nucleede circulaţie verticală cu scări şi lifturi, două vestiare, birouriadministrative cu spaţii de depozitare, precum şi depozite pentru materialelesportive mari. Spaţiul rămas needificat, în suprafaţă de aproximativ 3.300 demetri pătraţi, va fi utilizat pentru accesul pietonal şi carosabil, aleipietonale şi un spaţiu verde amenajat peisagistic cu gazon, vegetaţie mică şimedie.

Valoareaestimată a investiţiei se ridică la 8.713.770 de euro fără TVA şi va cuprindetoate cheltuielile preconizate.

Stadionul Naţional,gaura neagră prin care se scurg banii bucureştenilor

În anul2006, Guvernul condus de Călin Popescu Tăriceanu a aprobat, prin HG 499/2006,trecerea Complexului Sportiv “Lia Manoliu” din domeniu public al statului şidin administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport în domeniul public almunicipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al MunicipiuluiBucureşti. Doi ani mai târziu, respectiv la data de 9 decembrie 2008, acelaşiGuvern Tăriceanu mai emite o hotărâre prin care a alocat suma de 31 milioane delei pentru reabilitarea şi modernizarea Stadionului “Lia Manoliu”. Banii aufost alocaţi din Fondul Naţional de Dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernuluidin bugetul pe anul 2008, în vederea proiectului de reconstrucţie totală astadionului cu 55.000 de locuri acoperite, valorificarea spaţiului de subgradenele stadionului prin amenajarea acestora pentru sportivi, oficiali şisuporteri. În anul 2007, Guvernul Tăriceanu a mai alocat suma de 79,42 milioanede lei, în condiţiile în care valoarea contractului de execuţie a lucrărilor seridică la 119,77 milioane de euro plus TVA.

În acestecondiţii, noul administrator al Complexului Sportiv “Lia Manoliu”, adicăConsiliul General al Municipiului Bucureşti, a atribuit, în luna decembrie aanului 2007, respectiv chiar la data de 31 decembrie 2007, un contract privindmodernizarea şi reabilitarea Stadionului “Lia Manoliu”, pentru care a plătitsuma de 6.374.039 de lei cu TVA inclusă. La data de 18 septembrie 2010, municipiulBucureşti a încredinţat, fără licitaţie, un contract prin care a încheiat unact adiţional la contractul din decembrie 2007, în vederea achiziţionării deservicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată şi servicii deinginerie integrată, servicii de proiectare urbanistică şi peisagistică,servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi tehnică, servicii de testări şianalize tehnice. Contractul a fost atribuit direct, autoritatea contractantămotivând, în anunţul de atribuire publicat pe site-ul SEAP, călucrările/produsele/serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant,din motive tehnice, astfel încât actul adiţional a fost încheiat cu asociereadintre Louis Berger SAS & Louis Berger Group Inc. & Berger DevineYaeger, cu sediul în Bdul Nicolae Titulescu din sectorul 1 al Capitalei.Valoarea actului adiţional de consultanţă se ridică la suma de 600.000 de lei,la care se adaugă încă 144.000 de lei reprezentând TVA.

Consultanţapentru “Lia Manoliu” nu este singura afacere încheiată de către compania LouisBerger cu Primăria Capitalei. La data de 4 februarie 2009, municipiul Bucureştia atribuit, în aceeaşi manieră, un contract privind încheierea actuluiadiţional nr. 4/2009 la contractul 1.095/2004 privind servicii de proiectarepentru reabilitarea Infrastructurii Educaţionale în Bucureşti cu Louis BergerGroup, având sediul în Washington DC, SUA, pentru suma de 5.012.697,43 lei, lacare se adaugă 952.412,5 lei contravaloarea TVA.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639233-10-31

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. După ce ieri a încheiat un contract de 22 milioane de euro, Oprescu pregăteşte încă un “tun” de 11 milioane de euro la “Lia Manoliu”
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


OBSERV
04 Ian 2011

ION ALEXANDRU - bai , vezi ca Oprescu te poate si trata de boala de care suferi; ce ai ma cu cetatenii acestei tari? Chiar si stadionul national nu ti se pare necesar in anu 2011? Cine dracu te mai tine in redactie bai jegosule?
TEODOR
05 Ian 2011

Ziarul Puterea nu s-a dovedit vreodata prea binevoitor cu Sorin Oprescu,dar de aceasta data,a intrecut masura!Unde e marele tun imobiliar?Oprescu are misiunea ingrata de a drege dupa Videanu!Fostul primar nu s-a gandit de la inceput ca stadionul are nevoie de parcari!Si apoi,acest stadion va fi un reper pentru Bucuresti,o mandrie!Trebuie sa fie fara de cusur!
DERESCU
05 Ian 2011

Sa inteleg ca domnul doctor Oprescu are consiliul de partea lui acum? Pana acu' se plangea ca nu il are.
Random image