2017-01-17 19:16

DEZVALUIRI


EXCLUSIV. Enel Energie a livrat Poştei Române un contract de 8,3 milioane de euro. Din pricina monopolului instituit de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 |  18:58
EXCLUSIV. Enel Energie a livrat Poştei Române un contract de 8,3 milioane de euro. Din pricina monopolului instituit de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
CompaniaNaţională Enel Energie a încheiat, la sfârşitul lunii ianuarie, un contract învaloare de 8,34 milioane de euro cu Compania Naţională Poşta Română, pentruservicii de distribuire a corespondenţei în anul 2011. Atribuirea a fost făcutăfără organizarea unei licitaţii, contractul fiind încasat de Poşta Română prinnegociere directă. Dacă, în alte situaţii, valoarea ar fi impus organizareaunei licitaţii publice, în cazul de faţă nu a fost posibil aşa ceva. Astadeoarece Poşta Română deţine monopolul absolut în domeniu, legiferat printr-oDecizie a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii(ANCOM) din 2009, monopol care a fost instituit până la data de 31 decembrie2012.

Astfel,la data de 17 aprilie 2009, preşedintele Autorităţii Naţionale pentruAdministrare şi Reglementare în Comunicaţii, Marius Cătălin Marinescu, a emisDecizia nr. 293, privind desemnarea furnizorului de serviciu universal îndomeniul serviciilor poştale. Potrivit prevederilor articolului 5 al acestei decizii,“Compania Naţională Poşta Română beneficiază, până la data de 31 decembrie2012, de dreptul exclusiv de a presta servicii poştale având ca obiecttrimiteri de corespondenţă, indiferent dacă livrarea acestora este acceleratăsau nu, a căror greutate este mai mică de 50 de grame şi al căror tarif estemai mic de 2 lei, constând în sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor decorespondenţă internă şi în distribuirea trimiterilor de corespondenţăexpediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriulacesteia”.

Monopolla servicii, monopol şi la tarife

Invocândaceste prevederi monopoliste, Compania Enel Energie a încheiat, la data de 31ianuarie 2011, cu Compania Naţională Poşta Română SA un contract în valoare de28.259.820 de lei fără TVA (adică 8.343.375,4 euro cu TVA inclusă) în vedereaachiziţionării prestării de servicii de primire, prelucrare şi livrareacorespondenţei pentru SC Enel Elergie şi SC Enel Energie Muntenia SA.Atribuirea contractului s-a făcut prin negociere directă cu Compania NaţionalăPoşta Română SA, pe motiv că lucrările, produsele şi serviciile pot fifurnizate doar de acest ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturide exclusivitate. Cu toate acestea, potrivit anunţului de atribuire publicat decătre Enel Energie pe site-ul SEAP, privind sistemul electronic al achiziţiilorpublice, principalul criteriu de atribuire al contractului a fost preţul celmai scăzut.

Interesant este că, presupunând căDecizia monopolistă a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementareîn Comunicaţii nu ar fi atribuit Poştei Române drepturi exclusive ca furnizorde servicii poştale universal până la sfârşitul anului 2012, nici un altofertant de servicii poştale nu putea prezenta tarife mai mici. Asta, deoarece încuprinsul aceleiaşi Decizii nr. 293 din 17 aprilie 2009 a directorului ANCOM,prevede textual că în România nu se pot aplica tarife mai mici decât cele alePoştei Române. “Decizia preşedintelui ANCOM privind actualizarea limitei detarif care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR va stabili şi datade la care furnizorii de servicii poştale sunt obligaţi să practice tarife celpuţin egale cu această limită”, a hotărât preşedintele Marius CătălinMarinescu.

Enel amai dat un contract “fraţilor” din sindicate

Nu maidevreme decât la finalul anului 2010, compania Enel Energie SA a pus la cale untun de proporţii în privinţa sistemului de facturare şi de încasare a plăţilordin partea consumatorilor. La data de 1 decembrie 2010, Enel Energie SA apublicat pe site-ul SEAP, privind sistemul electronic al achiziţiilor publice,un anunţ de participare în vederea achiziţionării de prestări de servicii deîncasare şi facturare în casieriile Enel Energie din opt Unităţi TeritorialeComerciale. Autoritatea contractantă a decis să nu organizeze o licitaţiedeschisă, preferând, evident, metoda negocierii directe accelerate, însoţită deo licitaţie electronică. Enel Energie SA cerea, aşadar, servicii de casieriepentru Unităţile Teritoriale Comerciale din Călăraşi, Slobozia, Constanţa,Tulcea, Arad, Reşiţa, Deva şi Timişoara. Criteriul de atribuire a contractuluide prestări servicii a fost “preţul cel mai scăzut”. Astfel, la data de 28decembrie 2010, Enel Energie SA a organizat negocierea directă cu singureledouă firme care au prezentat oferte. Este vorba despre societatea Sindserv SA,cu sediul în Casa Presei Libere, şi societatea Alt Univers Company 2002 SA.Potrivit unor informaţii apărute chiar în mass-media, ambele companiisunt controlate de Adolf Mureşan, preşedinte al Federaţiei Naţionale aSindicatelor din Electricitate – Univers, şi de deputatul PartiduluiSocial Democrat Dumitru Chiriţă, preşedinte executiv al Federaţiei Naţionale aSindicatelor din Electricitate - Univers. În luna martie a anului 2002, lideriisindicali ai Federaţiilor Univers şi Energia Mileniului III au decis să-şiînfiinţeze propriile societăţi comerciale. În baza unui simplu protocol,sindicaliştii au preluat de la Electrica serviciul de citire a contoarelor, cutot cu angajaţii respectivi. În acest mod au luat fiinţă societăţile SCSindserv SA şi SC Alt Univers Company 2002 SA. Prin această manevră, lideriisindicali au devenit acţionari şi angajatori, controlând, totodată, şisidicatul propriilor angajaţi. Alt Univers Company 2002 are ca acţionari 34 depersoane juridice. Printre administratorii societăţii se află şi Adolf Mureşan,preşedintele Federaţiei Univers (în care a fost contopită Federaţia EnergiaMileniului III). În ceea ce priveşte SC Sindserv SA, majoritateaacţiunilor sunt deţinute de Federaţia Energia Mileniului III (54,4%). Printreacţionarii minoritari se află şi deputatul PSD Dumitru Chiriţă.

Facturămpe bani mulţi

În acestecondiţii, este lesne de înţeles că cele două firme şi-au adjudecat fărăprobleme toate cele opt loturi ale contractului pus la bătaie, la sfârşitulanului trecut, de către Enel Energie SA. Astfel, Sindserv SA a primit înatribuire contractele cu numerele 49, 50 şi 51, în timp ce Alt Univers Company2002 SA a câştigat contractele 52, 53, 54, 55 şi 56. Prima companie se va ocupade casieriile Enel din Călăraşi (pentru care va primi 136.800 de lei fără TVA),din Constanţa (712.240 de lei fără TVA) şi Slobozia (de unde va încasa 233.700 delei fără TVA). Alt Univers Company SRL se va ocupa de casieriile Enel dinTulcea (pentru 205.200 de lei fără TVA), Arad (pentru 487.920 de lei fără TVA),Reşiţa (pentru 433.200 de lei fără TVA), Deva (pentru 788.880 de lei fără TVA)şi Timişoara (pentru 1.140.000 de lei fără TVA).

Sindserv şi Alt Univers sunt abonate lacontractele de pe piaţa electricităţii

Potrivit site-ului , SC Electrica SA aacordat, în luna ianuarie 2011, firmelor Alt Univers Company 2002 SA şi SindservSA un contract pe doi ani, în valoare de 83 milioane de lei (103 milioane de leicu TVA, aproape 25 milioane de euro) pentru citirea contoarelor de energieelectrică la consumatorii din mediul rural şi urban. Potrivit unui anunţ postatpe e-licitatie.ro, SC Electrica SA a acordat contractul celor două companiiprin negociere directă. Caietul de sarcini prevede citirea contoarelor deenergie din mediul urban şi rural la trei filiale ale Electrica (Muntenia Nord,Transilvania Nord şi Transilvania Sud), în total fiind vizate 18 judeţe. Înplus, Alt Univers Company 2002 SA şi Sindserv SA se vor ocupa şi dereconectarea sau deconectarea rău-platnicilor.

În total, cele două companiiau primit, anul trecut, contracte în energie, obţinute prin negocieri directesau licitaţii, în valoare de 74,4 milioane de lei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-06-15

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Enel Energie a livrat Poştei Române un contract de 8,3 milioane de euro. Din pricina monopolului instituit de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image