2017-01-23 18:45


EXCLUSIV. Finanțele Publice Vâlcea au atribuit Poștei un contract de 37 de milioane de euro

 |  18:47
EXCLUSIV. Finanțele Publice Vâlcea au atribuit Poștei un contract de 37 de milioane de euro
“Tunul” de 37 de milioane de dolari privindserviciile poștale a fost dat de către Direcția Generală a Finanțelor PubliceVâlcea. Așa cum ziarul “Puterea” anunța la sfârșitul lunii ianuarie, instituțiaîn cauză urma să achiziționeze servicii poștale în valoare de 127 demilioane de lei noi fără TVA. Contractul a fost atribuit Companiei Naționale PoștaRomână SA și reprezintă costul trimiterilor poștate ale DGPF Vâlcea pentru următoarele24 de luni.

La data de 10 ianuarie 2010, Compania Națională PoștaRomână SA a primit un contract în valoare de 126.151.800 de lei fărăTVA încheiat cu Direcția Generală a Finanțelor Publice Vâlcea, pentruasigurarea serviciilor de distribuire a corespondenței. Este, practic, cea maiconsistentă achiziție de servicii poștale pe care a făcut-o statul român înanul 2011. Potrivit unui anunţ de participare publicat decătre DGFP Vâlcea la data de 9 noiembrie 2010, instituţia în cauză precizeazăcă urma să organizeze o licitaţie publică în vederea achiziţionării de serviciipoştale de distribuţie a corespondenţei. Potrivit anunţului de participare,autoritatea contractantă cere viitorului prestator să livreze serviciilepoştale solicitate la punctele de lucru ale acestuia, stabilite de comun acordcu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, dar şi la sediul Unităţii deImprimare Rapidă din Râmnicu Vâlcea. Autoritatea contractantă vrea să încheiecu o societate specializată în servicii poştale un acord-cadru cu o durată de24 de luni de la data încheierii contractului.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlceaintenţionează să trimită în sistem de corespondenţă din sfera serviciuluiuniversal aproximativ 984.000 de documente şi alte 100.800 în sistem infadres.La toate acestea se adaugă aproximativ 240.000 de trimiteri de corespondenţă cuserviciul suplimentar recomandat. Mai mult, DGFP vrea să trimită 12.000 descrisori prioripost şi 43,2 milioane de scrisori de corespondenţă prioritară cuconfirmare de primire, din afara serviciului universal. Suma totală estimată a acestor servicii va costa bugetul DGFPVâlcea aproximativ 127.291.970 de lei fără TVA, defalcată pe doi ani, respectivpentru 2011 şi 2012, de câte 63.645.885 de lei fără TVA. De remarcat, căaceeaşi Direcţie Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a mai cheltuit, lajumătatea anului trecut, peste 3,77 milioane de lei fără TVA pentruachiziţionarea unui sistem in-line integrat de împlicuire, scriere, verificare,cartare şi ambalare automată a corespondenţei. Contractul a fost semnat la datade 28 iulie 2010.

Alte milioane pe poștă, de la bugetul MinisteruluiFinanțelor

Şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşovachiziţionează servicii poştale pentru trimiterea corespondenţei cătrecontribuabili cu datorii la bugetul de stat. Potrivit unui anunţ de participarepublicat, la data de 27 ianuarie 2011, pe site-ul SEAP, Finanţele PubliceBraşov vor să achiziţioneze servicii poştale de distribuire a corespondenţei,constând în scrisori simple nerecomandate, scrisori recomandate fără confirmarede primire şi scrisori recomandate cu confirmare de primire. În acest sens, DGFP Braşov va organiza olicitaţie în vederea încheierii unui contract cu o durată de zece luni,valoarea estimată a trimiterilor de corespondenţe către contribuabilii dinjudeţul Braşov, dar şi din întreaga ţară, potrivit documentaţiei departicipare, este între 250.000 şi 400.000 de scrisori. Valoarea contractuluise va ridica la o jumătate de milion de lei fără TVA.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureşintenţionează să achiziţioneze, la rândul ei, servicii poştale de distribuire acorespondenţei. Afacerea vizează încheierea unui acord-cadru cu o durată de 12luni. Autoritatea contractantă estimează că va avea de trimis, în 12 luni,aproximativ 228.000 de scrisori recomandate cu confirmare de primire şi 5.000de scrisori recomandate fără confirmare de primire. Valoarea contractului se varidica la 850.000 de lei fără TVA. Direcţia Generală a Finanţelor PubliceGorj vrea şi ea să expedieze anul acesta aproximativ 120.740 de plicuriincluzând toate categoriile de corespondenţă. Valoarea estimată a cheltuieliloralocate acestui contract este de 750.000-850.000 de lei fără TVA.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi intenționeazăsă achiziţioneze, prin licitaţie publică, servicii de distribuire acorespondenţei de la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi cătrecontribuabilii din judeţ. Autoritatea contractantă vrea să încheie un contractîn valoare de 1.100.000 de lei fără TVA, pentru o perioadă de 12 luni de ladata semnării contractului. Afacerea se află în plin proces de desfăşurare,autoritatea contractantă estimând că are de expediat către contribuabiliaproximativ 220.000 de scrisori recomandate sau nerecomandate, cu sau fărăconfirmare de primire.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Albava încheia un acord-cadru cu un singur agent economic, pentru o durată de 12luni. Serviciile poştale contractate vor acoperi atât nivelul judeţului Alba,cât şi întreg teritoriul naţional, scrisorile DGFP Alba urmând să ajungă lacontribuabili care domiciliază atât în mediu urban, cât şi în mediul rural.Valoarea estimată a contractului este de 400.000-815.000 de lei fără TVA.

Și Direcţia Generală a Finanţelor PublicePrahova a publicat, încă din data de 3 noiembrie 2010, un anunţ de participareîn acest sens pe site-ul SEAP, însă procedura de atribuire a contractului seaflă încă în faza de derulare. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahovavrea, astfel, să contracteze servicii poştale de distribuire a corespondenţeiprin încheierea unui acord-cadru pentru o durată de 12 luni de la încheiereacontractului. Autoritatea contractantă va agrea un singur agent economic pentruaceastă misiune şi îl va plăti de la bugetul de stat cu suma de 2.000.000 delei fără TVA.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-04-15Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image