2017-01-20 20:10

DEZVALUIRI


EXCLUSIV. Kelemen Hunor dă fără licitaţie 3,6 milioane de euro firmei Aedificia Carpaţi. A doua reconsolidare a Muzeului Naţional de Artă al României

 |  20:12
EXCLUSIV. Kelemen Hunor dă fără licitaţie 3,6 milioane de euro firmei Aedificia Carpaţi. A doua reconsolidare a Muzeului Naţional de Artă al României
Ministerul Culturii şiCultelor, condus de către proaspătul preşedinter ales al Uniunii Democrate aMaghiarilor din România, Kelemen Hunor, i-a făcut cadou omului de afaceri PetreBadea un contract în valoare de 3,6 milioane de euro pentru restaurareacorpului central al Muzeului Naţional de Artă al României. Este pentru a douaoară când Ministerul Culturii atribuie contracte de lucrări la acelaşi obiectivfirmei Aedificia Carpaţi, însă relaţia contractuală dintre societatea în cauză şiMinisterul Culturii este una mai veche, bazată aproape exclusiv pe contracteatribuite prin negociere directă. De altfel, numai în ultimii trei ani,Aedificia Carpaţi a încasat prin contracte derulate cu statul peste 150 demilioane de euro. Printre clienţi se numără Ministerul Culturii, Banca Naţionalăa României, Administraţia Prezidenţială şi Serviciul de TelecomunicaţiiSpeciale.

Până în prezent, compania Aedificia Carpaţi,condusă de către inginerul Petre Badea, a încasat de la stat pentru serviciiprestate Muzeului Naţional de Artă al României nu mai puţin de 16,6 milioane deeuro. Aplecarea instituţiilor statului către firmele lui Petrică Badeareprezintă un mister, având în vedere faptul că acesta a lucrat, înainte deRevoluţie, la Trustul Carpaţi, companie care a construit Casa Poporului. În1993, Petre Badea a pus mâna pe patrimoniul Trustului Carpaţi, prinprivatizare, înfiinţând două companii, Aedificia Carpaţi şi Carpaţi Proiect.Cele două firme sunt abonate la contracte cu statul indiferent de regimulpolitic aflat la guvernare. În ultimii trei ani însă, valoarea acestorcontracte încheiate cu diverse instituţii ale statului a depăşit 152,4 demilioane de euro şi asta numai în ceea ce priveşte una dintre societăţi –Aedificia Carpaţi SA.

Muzeul Naţional de Artă, consolidat cu repetiţie

Proaspătul preşedinte al UDMR, Kelemen Hunor,nu este nici el străin de aceste contracte. Nu mai devreme decât la data de 5ianuarie 2011, Ministerul Culturii şi Cultelor a contractat de la compania luiPetre Badea, Aedificia Carpaţi SA, servicii de lucrări de consolidare şirestaurare a Corpului Central al Muzeului Naţional de Artă al României. Deşivaloarea contractului a fost de 2.898.787,58 euro fără TVA, adică de 3,6milioane de euro cu TVA inclusă, instituţia condusă de Kelemen Hunor nu aorganizat o licitaţie în acest sens, contractul fiind atribuit prin negocieredirectă doar cu firma Aedificia Carpaţi SA. Deşi, în anul 2007, ComisiaEuropeană a acordat României finanţare nerambursabilă pentru consolidarea şirestaurarea mai multor muzee şi clădiri din patrimoniul cultural naţional, pelista obiectivelor aflându-se şi Palatul Regal, care găzduieşte astăzi sediulMuzeului Naţional de Artă al României, ministerul care păstoreşte muzeul autilizat, pentru restaurarea lui, doar bani provenţi de la bugetul de stat. Şinu o singură dată şi, evident, cu nici o altă firmă în afara Aedificia CarpaţiSA.

Aşadar, potrivit site-ului SEAP, privindserviciul electronic al achiziţiilor publice, compania patronată de PetricăBadea a mai primit cel puţin două contracte de lucrări la sediul Muzeului Naţionalde Artă al României, din Calea Victoriei nr. 49-53. La data de 27 iulie 2009,Ministerul Muncii a organizat o licitaţie deschisă în vederea achiziţionării deservicii de lucrări de consolidare şi restaurare a aceluiaşi corp central alMuzeului Naţional de Artă al României. La procedură s-au înscris doi ofertanţi,însă autoritatea contractantă a decis, după ce a suspendat de două oriprocedura de atribuire, să dea contractual companiei Aedificia Carpaţi.Contractul a scos, la vremea respectivă, din bugetul Ministerului Culturii şiCultelor nu mai puţin de 15,47 milioane de euro cu TVA inclusă. Se pare că sumaprimită pe vremea ministeriatului lui Theodor Paleologu în vederea restaurăriiacestui obiectiv nu a fost suficientă, având în vedere că, iată, autoritateacontractantă a mai scos din buget încă 3,6 milioane de euro.

Lucrurile nu se opresc aici. La data de 17martie 2009, însuşi Muzeul Naţional de Artă al României a organizat o procedurăpentru achiziţia de lucrări în vederea amenajării unui spaţiu expoziţional. S-anegociat direct şi de această dată tot cu Aedificia Carpaţi SA, căreia i-aatribuit un alt contract, în valoare de 117.661,25 lei cu TVA inclusă. Câtevaluni mai târziu, respectiv la data de 7 septembrie 2009, acelaşi Minister alCulturii şi Cultelor a mai atribuit, tot prin negociere directă, companieiAedificia Carpaţi SA un contract în valoare de 1,19 milioane de euro cu TVAinclusă pentru execuţia la Muzeul Colecţiilor de Artă, corp B+C, din cadrul MuzeuluiNaţional de Artă al României. Finanţarea a fost asigurată, de asemenea, de labugetul de stat.

Lucrări grele la Biblioteca Naţională

Cele mai grase tunuri au fost trase însă deMinisterul Culturii la Biblioteca Naţională. Contractele au fost atribuiteaceleiaşi companii patronate de inginerul Petre Badea. De-a dreptulspectaculoasă este afacerea încheiată la data de 5 martie 2009, când MinisterulCulturii şi Cultelor a organizat o licitaţie deschisă în vederea achiziţionăriide servicii de lucrări de refacere, reamenajare şi refuncţionalizare a sediuluiBibliotecii Naţionale a României. La procedură s-au înscris doi ofertanţi, iardupă deliberări, contractual a fost adjudecat de către Aedificia Carpaţi SA. Laacea dată, ministerul a atribuit acestei companii un contract în valoare de83.300.000 de euro cu TVA inclusă.

Însă afacerea “Biblioteca” nu s-a oprit aici.La data de 27 ianuarie 2010, Ministerul Culturii şi Cultelor, condus de acelaşiministru Kelemen Hunor, a negociat direct cu aceeaşi Aedificia Carpaţi SA învederea contractării de lucrări de punere în funcţiune a întregului ansamblu alBibliotecii Naţionale a României, prin integrarea corpului “Aula“ şi a corpului“Tehnic”. Suma virată de la bugetul de stat în conturile Aedificia Carpaţi afost de această dată în cuantum de 43.246.305,72 euro cu TVA inclusă.

Banca Naţională a României, o altă sursă debani pentru Petre Badea

O altă instituţie publică a statului româncare a pus umărul la prosperarea afacerilor Aedificia Carpaţi este Banca Naţionalăa României. Potrivit aceluiaşi site al serviciului electronic al achiziţiilorpublice (SEAP), la data de 3 noiembrie 2008, Banca Naţională a României aatribuit firmei lui Petre Badea un contract în valoare de 2.179.549,26 lei cuTVA inclusă în vederea procurării şi instalării sistemelor de curenţi stabili şia unei reţele de voce-date şi televiziune prin cablu.

La data de 6 mai 2010, Banca Naţională aRomâniei a mai semnat cu Aedificia Carpaţi SA un contract pentru servicii deamenajare, decorare şi mobilare a Sălii Kiriţeanu, din sediul BNR situat înstrada Lipscani, la numărul 25, din sectorul 3 al Capitalei. Valoareacontractului s-a ridicat la 4.462.213,53 lei cu TVA inclusă. La data de 7 iulie2010, Aedificia Carpaţi a mai încasat din partea Băncii Naţionale a României uncontract de lucrări în valoare de 8.317.066,96 lei cu TVA inclusă pentruamenajarea, decorarea şi dotarea spaţiilor etajului unu al imobilului BNR dinstrada Lipscani nr., 25, zona Smârdan. Contractul mai prevedea achiziţionarea şimontarea a două lifturi, precum şi lucrările aferente acestui obiectiv.

O lună mai târziu, la data de 6 august 2010,Banca Naţională a României mai atribuie firmei Aedificia Carpaţi un altcontract de lucrări, în valoare de 7.720.579.83 lei cu TVA inclusă, pentruamenajarea centrului de procesare la acelaşi imobil al BNR din strada Lipscaninr. 25.

Preşedinţia şi STS au apelat la serviciileaceleiaşi firme

Valoarea totală a contractelor derulate deAedificia Carpaţi SA cu statul român, începând cu anul 2008, se ridică la peste152,43 milioane de euro cu TVA inclusă. Printre contractori se mai numărăinclusiv Administraţia Prezidenţială şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,care au atribuit fără licitaţie contracte companiei patronate de Petre Badea.Astfel, la data de 3 septembrie 2009, Administraţia Prezidenţială a încheiat cuAedificia Carpaţi SA un contract de lucrări, în valoare de 381.149,86 lei cuTVA inclusă, pentru “terminarea lucrărilor de definitivare şi reabilitare” aBisericii fostei Mânăstiri Cotroceni.

La data de 21 ianuarie 2008, Serviciul deTelecomunicaţii Speciale (STS) a încheiat, fără licitaţie, un contract învaloare de 476.000 de lei cu TVA inclusă cu societatea în cauză pentruefectuarea de lucrări de blocare a infiltraţiilor de apă la un număr de patrucorpuri de clădire administrate de serviciul special.

Compania lui Badea i-a plătit telefonul mobiljudecătorului Nicu Jidovu, de la Înalta Curte

Presa centrală a relatat mai multe aspecteinteresante cu privire la trecutul omului de afaceri Petre Badea, cel carepatronează firmele Aedificia Carpaţi SA şi Carpaţi Proiect SA. Cele douăcompanii provind din fostul Trust de construcţii Carpaţi, cel care a construitclădirea actualului Palat al Parlamentului. Petre Badea era unul dintre angajaţiide frunte ai acestei întreprinderi, iar gurile rele povestesc chiar că era unadintre puţinele persoane care avea acces permanent la cabinetul Elenei Ceauşescu.

Numele companiei Aedificia Carpaţi apare,printre altele, şi în scandalul dosarului de trafic de influenţă în care estecercetat senatorul social-democrat Cătălin Voicu. Audiat ca martor în acestdosar, judecătorul Nicu Jidovu, de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie le-adezvăluit anchetatorilor că a avut telefonul mobil plătit de firma lui PetreBadea. Judecătorul a declarat că, până la începutul lunii octombrie a anului2009, a folosit un telefon mobil pe un abonament al Aedificia Carpaţi SA,“avându-l ca patron pe inginerul Petrică Badea”, consătean al soţiei judecătoruluiJidovu din localitatea Negraşi, judeţul Argeş.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-09-24

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Kelemen Hunor dă fără licitaţie 3,6 milioane de euro firmei Aedificia Carpaţi. A doua reconsolidare a Muzeului Naţional de Artă al României
zoom
EXCLUSIV. Kelemen Hunor dă fără licitaţie 3,6 milioane de euro firmei Aedificia Carpaţi. A doua reconsolidare a Muzeului Naţional de Artă al României
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

NENEA BRANCOVEANU
28 Feb 2011

chiar asa.....poate ar fi potrivita o investigatie gazetareasca profesionista despre istoria acestei firme de constructii care......" are gard comun cu Palatul Cotroceni" ...si la propriu si ...poate chiar la figurat...!!!???

Adauga un comentariu

Random image