2017-01-16 18:06

DEZVALUIRI


EXCLUSIV. Lista datornicilor din PDL la bugetul de stat. Traian Băsescu a cerut ferm ca lupta contra evaziunii fiscale să fie purtată fără menajamente

 |  17:45
EXCLUSIV. Lista datornicilor din PDL la bugetul de stat. Traian Băsescu a cerut ferm ca lupta contra evaziunii fiscale să fie purtată fără menajamente
„Evaziunea fiscală este un atentat la siguranța naționalăa României. Orice ban furat statului este un atac la siguranța lui”. Acestea aufost cuvintele rostite de președintele Traian băsescu, la bilanțul activitățiiMinisterului Public pe anul 2010. Băsescu le-a cerut procurorilor prezenți laceremonie, dar și altor instituții ale statului competente, să înceapă bătăliamai apăsată împotriva evaziunii fiscale. În timp ce președintele se ia latrântă cu evaziunea, firmele mai multor parlamentari PDL, precum și cea a unuiministru al Cabinetului Boc, figurează cu obligații restante la bugetul destat. Printre datornicii la stat se mai află și firma patronată de nepoata lui TraianBăsescu, Raluca Băsescu, fiica fratelui președintelui.

Prezent, ieri, la bilanțul Ministerului Public, președinteleTraian Băsescu a atacat în termenii cei mai duri evaziunea fiscală și a cerutinstituțiilor abilitate ale statului să declanșeze războiul împotriva celorcare nu-și achită datoriile către bugetul de stat. “În sfârşit s-a ajunsla stadiul în care instituţiile statului încep să funcţioneze eficient şi potsă vă spun că în CSAT, în baza unor analize extrem de atente s-a stabili căevaziunea fiscală a devenit un atentat la siguranţa naţională. Fenomenulevaziunii fiscale rămâne o mare prioritate, iar bătălia cu evazioniştii trebuiesă continue tot mai apăsat. Orice ban furat statului este un atac la siguranţalui, la siguranţă socială, la siguranţa funcţionarii instituţiilor. De aceea,vreau să ştiţi că în continuare bătălia pentru diminuarea evaziunii fiscalerămâne o mare prioritate. Evaluarea prezentată în CSAT ne-a arătat că peste 30%din resursele ce revin statului sunt evazionate sau suspectate a fi evazionate.Este un procent care iese din limitele rezonabiluliui şi de acea toateinstituţiile statului trebuie să-şi concentreze efortul pentru diminuareaacestui fenomen”, a declarat tranșant președintele Traian Băsescu.

Evaziunea fisacală - „sustragereaprin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, a taxelor ,contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale,bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale de cătrepersoanele fizice și persoanele juridice române sau străine”.

(Dicționaruluiexplicativ al limbii române)

Lista

Ziarul„Puterea” a luat, prin sondare, cazurile mai multor parlamentari ai PartiduluiDemocrat Liberal, acționari în societăți comerciale cu datorii la bugetul destat și împotriva cărora organele fiscale au declanșat procedura executăriisilite.

Deputatul Petru Călian, parlamentarde Cluj, deține, potrivit declarației sale de interese și Oficiului Național alRegistrului Comerțului, acțiuni în societatea comercială Modena Prod Com SRL.Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma deputatului aînregistrat oblicații restante către bugetul de stat în valoare de 106.673 lei,motiv pentru care s-a început procedura executării silite în vederea recuperăriiprejudiciului.

Roberta Anastase, președinteleCamerei Deputaților, deține cupoane la societatea Telerom Invest, înregistratăde asemenea cu obligații restante la bugetul de stat în sumă de 762.394 lei,fiscul declanșând și în cazul acestei firme procedura executării silite învederea recuperării datoriilor.

Deputatul Florin Serghei Anghel areacțiuni la societățile Ginseg Consulting SRL și Romanarg Trade&Services SRLcare datorează bugetului de stat 152,570 lei, respectiv 150.844 de lei, și încazul acestor firme ANAF începând procedura executării silite în vederearecuperării debitelor.

Ministrul comunicațiilor, ValerianVreme, are o firmă care a înregistrat restanțe la plata taxelor cătrebugetul de stat în valoare de 135.484 lei. Împotriva UM-Soft SRL, organelefiscale au declanșat procedura executării silite.

Deputatul Cristian Boureanu dețineacțiuni în firma Romplast Distribuție Profile SRL, cu restanțe la platacontribuțiilor la bugetul de stat de 28.352 lei. ANAF a declanșat proceduraexecutării silite și în cazul acestei societăți.

Deputatul Cătălin Croitoru areacțiuni în șase firme. Una dintre ele, Crofin Consult, are obligații restantela bugetul de stat de 582 lei, însă și în acest caz ANAF a declanșat proceduraexecutării silite în vederea recuperării prejudiciului.

Deputatul Alin Popoviciu deține acțiuniîn cinci firme care, potrivit definiției, pot fi numite evazioniste. SanMarzano SRL are datorii la bugetul de stat de 113.475 lei, Cadena Cien arerestanțe de 9.173 lei, Sport Alconslulting înregistraeză obligații restante de1.099 lei, iar firma Prozax are datorii către bugetul de stat în valoare de5.909 lei. În fine, și firma Sport Innovation SRL, aparținând aceluiașiparlamentar democrat liberal, figurează cu restanțe la plata obligațiilor cătrebugetul de stat în valoare de 1.075 lei. Împotriva tuturor celor cinci societăția fost începută procedura executării silite.

Deputatul Silviu Prigoană nu lipseștede pe lista demnitarilor care au acțiuni în firme cu restanța la plata contribuțiilorcătre bugetul de stat. Firmele Ecotrading Noxem, Compania Internațională pentruDepozite Ecologice Ecosal, Compania Națională pentru Reciclarea șiValorificarea Deșeurilor Ecorec, societatea Trigital, firma Etno TV MagazineMedia și Master Glass au restanțe la plata obligațiilor către bugetul de statde 3.064 lei, 3.499 lei, 3.330 lei, 3.313 lei, 13.533 lei, respectiv 4.603 lei.Pentru recuperarea acestor restanțe, autoritățile fiscale au declanșatprocedura executării silite.

Senatorul PDL Petru Bara are acțiuniîn firma Edipres Tipo SRL, care figurează pe site-ul ANAF cu restanțe la plataobligațiilor către bugetul de stat în valoare de 191.140 lei, și împotrivaacestei societăți fiind declanșată procedura executării silite.

Senatorul Radu Berceanu esteacționar la Avi Piscine SRL, care seaflă în aceeași situație, ea figurând cu restanțe la plata datoriilor cătrebuget în valoare de 12.324 lei.

Adriean Videanu deține, la rândul său,acțiuni într-o firmă ce figurează cu restanțe la plata obligațiilor cătrebugetul de stat în valoare de 566.633 lei. Pentru recuperarea datoriilor, ANAFa declanșat împotriva firmei Eqauity Invest SA procedura executării silite.

Nepoata lui Traian Băsescuare firma pe lista datornicilor la bugetul de stat

Cânda declarat că „orice ban furat statului este un atac lasiguranţa lui, la siguranţă socială”, președinteleTraian Băsescu se pare că nu a luat în considerare și faptul că societateapatronată de propria lui nepoată, Raluca Băsescu, se află pe lista persoanelorjuridice cu datorii la bugetul de stat.

FirmaEURIPORT EST SRL, cu sediul în Constanța, figurează cu obligații restante laplata taxelor către buget în valoare de 588 lei, potrivit site-ului Agenției Naționalede Administrare Fiscală. Împotriva acestei firme s-a procedat la execfutareasilită în vederea recuperării datoriilor. Ralula Băsescu este fiica frateluipreședintelui, Mircea Băsescu. Tânăra, în vârstă de 27 de ani, mai este asociată,alături de tatăl său și de fratele ei Dragoș în compania MB Consult CompanySRL.

NumeleRalucăi Băsescu a fost vehiculat în scandalul privind containerele cu munițieexpirată din Taiwan. Presa preciza că nepoata președintelui României, RalucaBasescu, s-a retras din acționariatul firmei Ice Age SRL, cea care a depozitatcele 105 containere cu muniție expirata din Taiwan. După retragerea din firmă afiicei lui Mircea Băsescu, Sorin Trașcă, cel despre care surse apropiatefamiliei Băsescu susțin că se ocupa, în realitate, de activitatea firmei,devine asociat unic. Retragerea Ralucăi Băsescu fusese hotărâtă cu șase zile înaintede înfăptuirea concretă a demersului, în Adunarea Generală a Asociaților, cândBăsescu și Trașcă au semnat cesionarea părtii sociale către cel din urmă. Surseapropiate familiei lui Mircea Băsescu au declarat pentru un cotidian central căfratele președintelui a decis să-și scoată și fiul din firmele la care esteasociat „pentru a nu mai avea nicio bătaie de cap și a nu mai da prilej laspeculații”.

Hoară și Stolojan, pe aceeași listă

Firmeledemocrat-liberalului Marcel Hoară se află și ele în procedura executăriisilite. Companiile Media Team și Eurosun Steel figurează cu obligații restantela plata obligațiilor către bugetul de stat în valoare de 1.759, respectiv6.706 lei.

NiciTheodor Stolojan nu este mai prejos. Fostul prim-ministru de o zi deține acțiuni,potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, în compania Tofan AgroSRL, care figurează cu restanțe la plata obligațiilor către bugetul de stat învaloare de 9.454 lei. Și în acest caz, autoritatea fiscală a început proceduraexecutării silite.

ERATA

Dintr-o regretabila eroare, din pricina coincidentei denume a firmei deputatului PDL Cezar Preda, Atlas Invest,cu o alta societatedatornica, site-ul ziarului nostru a titrat faptul ca societateademocrat-liberalului figureaza cuobligatii restante la bugetul statului. Ziarul “Puterea” a rectificat aceastaeroare strecurata precizând ca societatea demnitarului are Codul Unic deIdentificare 1150928, iar firma datoare la stat are Codul Unic de Identificare16863415. Redactia isi cere scuze, pe aceasta cale, deputatului Cezar Preda.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-04-06Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

VICKY
07 Mar 2011

Un mic cmentariu am si eu . Doresc sa va intreb dac a v-ati documentat (asa c um trebuie sa faca un jur nalist) ca din acest arti col nu reiese din ce prov in datoriile, daca sunt c u tot cu penalitati, ce r eprezinta aceste datorii. .. Spun acest lucru deoar ece 90% din romani (cati sunt proprietari a unui a partament sau au o masina ) sunt datori la stat cu impozitul "averea" lor pe ntru 2011!
DARIA
07 Mar 2011

Sunteti siguri ca aceste informatii sunt corecte?
DORU55
07 Mar 2011

daca tot vreti si sustine ti transparenta si corcec titudinea, ca o dovada de buna credinta ar trebui sa mentionati pe site cas eta de redactie ca sa sti m si noi cine produce mat erialele si societatea ca re patroneaza ziarul, ca sa putem verifica daca nu cumva societatea este cu mva datoare la bugetul de stat... Va riscati?? ??? cat priveste erata, ati aruncat o minciuna pe piata...daca prinde, pri nde, daca nu prinde ne ce rem scuze. este si asta o metoda care s-ar putea s a ....coste!!!!
FREEVOICE
08 Mar 2011

Pacat ca sub un titlu inc itant ati aruncat o grama da de date inexacte. Asta pentru ca nu ati facut o documentare profesionist a si in mod evident nu at i urmarit decat un partiz anat politic. Nu aveti de cat de pierdut. In asemne a conditii nu mai puteti fi credibili. Pacat de ar ticolele scrise profesion ist si cu bunacredinta. S unt si le compromise de m izeria de mai sus.
ZIGZAG
08 Mar 2011

senzational..o firma are datorie 588 ron.enorm.:)) in comparatie cu datoria rompetrol de 500 mil euro n am ce comenta:))lasand gluma la o parte..fiecar e sa si akite datoriile.i ar dvs sa prezentati azi o lista cu datoriile trus turilor de presa.nu le sc riu eu numele.si o lista cu datoriile tuturor parl amentarilor-deci si cei d in USL.de datoriile psd s tim toti .le puteti omite prin omisiune:))

Adauga un comentariu

Random image