2017-01-22 18:23


EXCLUSIV. Restructurare inedită la Ministerul de Interne. MAI va organiza examene pentru concedierea poliţiştilor

 |  19:55
EXCLUSIV. Restructurare inedită la Ministerul de Interne. MAI va organiza examene pentru concedierea poliţiştilor
Sindicatele din poliţie au căzut parţial la înţelegere cuMinisterul de Interne în privinţa manierei în care se vor face disponibilizările,au declarat, în exclusivitate pentru ziarul „Puterea”, surse din rândulsindicaliştilor care au participat, ieri, la negocieri. Întâlnirea a fostprezidată de către subsecretarul de stat Lucian Guran, urmând ca punctele faţăde care părţile nu s-au pus de acord să fie rediscutate - fie în cursul zileide astăzi, fie până la sfârşitul acestei săptămâni - cu ministrul Traian Igaş,au mai adăugat sursele citate.

Tema restructurării a peste 10.000 de poliţişti dinMinisterul Administraţiei şi Internelor este departe de a fi rezolvată.Sindicatele prezente ieri la negocieri, pentru a discuta despre maniera în carese vor face aceste concedieri colective, au fost primite de către chestorulLucian Guran, subsecretar de stat. Surse din cadrul conducerii MAI au precizat,pentru ziarul „Puterea”, că discuţia cu sindicatele a vizat doar reducerea număruluide poliţişti încadraţi în structurile Inspectoratului General al Poliţiei şiInspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, având în vedere calitateaacestora de funcţionari publici cu statut special. „Pentru că în Legea 360,privind Statutul Poliţistului, nu există o prevedere expresă, ne vedem nevoiţisă apelăm la prevederile Legii 188, privind statutul funcţionarului public,pentru a găsi soluţia de examinare a fiecărui poliţist în parte şi pentruatribuirea calificativelor”, au precizat sursele citate.

Legea civilă, mairea decât cea specială

Potrivitarticolului 69, litera „j” din Statutul Poliţistului, „încetarea raporturilor deserviciu ale poliţistului se dispune în mod corespunzător de către persoanelecare au competenţa de acordare a gradelor profesionale şi are loc când, în urmareorganizării activităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a uneiunităţi de poliţie ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat depoliţistul respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie încadratîntr-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi”. Aceastăprevedere nu este suficientă, spun reprezentanţii MAI, pentru a face selecţiacelor care urmează să fie disponibilizaţi, însă, adaugă ei, o prevedere înacest sens se regăseşte în Legea funcţionarului public. Articolul 100 alacestei legi arată că în caz de reorganizare a autorităţii sau instituţieipublice, funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice sau, dupăcaz, în noile compartimente dacă se modifică atribuţiile aferente unei funcţiipublice mai puţin de 50%, dacă sunt reduse atribuţiile unui compartiment, dacăeste schimbată denumirea fără modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiiloraferente funcţiei publice sau dacă este schimbată structura compartimentului. Însăaceste prevederi pot fi aplicate doar în funcţie de categoria, clasa şi, dupăcaz, gradul profesional ale funcţionarului, la îndeplinirea criteriilorspecifice stabilite pentru funcţia publică, în funcţie de pregătirea profesionalăşi să fi desfăşurat activităţi similare.

Concurs de rămânere pe post

Aceeaşi lege maiprevede că, în cazul în care există mai mulţi funcţionari publici, seorganizează examen de către autoritatea sau instituţia publică. Reducerea unuipost este justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în proporţiede peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postuluirespectiv, referitoare la studii. În cazul reorganizării activităţii prinreducerea posturilor, autoritatea sau instituţia publică nu poate înfiinţaposturi similare celor desfiinţate pentru o periodă de un an de la datareorganizării.

Din acest punctde vedere, negocierile purtate ieri de conducerea Ministerului Administraţiei şiInternelor cu reprezentanţii sindicaliştilor au vizat aspecte privitoare lamaniera recrutărilor. S-a convenit, de principiu, înfiinţarea unor comisii deexaminare la nivelul fiecărui birou, compartiment sau serviciu, comisii dincare vor face parte şeful nemijlocit al poliţistului examinat şi superiorulacestuia pe linie ierarhică. Sindicaliştii au impus, însă, şi existenţa în componenţacomisiilor de examinare a unei a treia persoane agreate de sindicate, cum ar fiun specialist în domeniul în care activează poliţistul examinat sau un membrual Corpului Naţional al Poliţiştilor. Asupra acestui aspect însă nu a existat oînţelegere fermă între cele două tabere, astfel încât discuţiile vor fi reluatecel mai devreme astăzi sau la sfârşitul acestei săptămâni, în prezenţaministrului Traian Igaş.

Interviu sau probăpractică?

Cu toate acestea,MAI este dispus să găsească o soluţie care să fie pe placul sindicatelor. Odatărezolvată această problemă organizatorică, apare însă alta legată demodalitatea desfăşurării examenelor. Aceste examene pot fi doar scrise sau doarorale. Ministerul ar agrea varianta unei probe orale, constând într-un interviu „deschis”, din care comisia de examinaresă poată evalua în ansamblu capacităţile poliţistului intervievat. Potrivitsurselor citate, sindicatele ar dori să fie inclusă în examen şi o probăpractică, lucru asupra căruia, din nou, nu a fost găsită o cale de înţelegere.Şi asupra acestui aspect urmează să mai aibă loc o nouă rundă de negocieri.

Surse MAI: „Numărul celor care vor pleca este variabil.El scade de la o zi la alta”

Aproximatin 10.000 de poliţişti ar urma să-şi piardăslujbele în urma reorganizării Ministerului Administraţiei şi Internelor.Potrivit unor surse din MAI, la nivelul Inspectoratului General al PoliţieiRomâne, cifra variază astăzi în jurul a 1.500 de persoane restructurabile. Însă,spun sursele respective, cifra este variabilă şi se află în scădere de la o zila alta, „deoarece unele cadre şi-au înaintat demisiile, altele au depusdosarul de pensionare”. Alte disponibilizări vor avea loc, pe aceeaşi structură,la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi IGSU, precum şila nivelul Aparatului Central. În ceea ce priveşte restructurările care voravea loc la nivelul Jandarmeriei Române, aici legea civilă nu poate funcţiona,având în vedere că salariaţii sunt cadre militare. În acest sens, Ministerul deInterne caută să identifice soluţii legale pentru restructurarea acestei arme.

Mai simplu va fi rezolvată problema angajaţilorcontractuali. În urma selecţiei, unii dintre aceştia vor primi preavize cuvalabilitatea de 45 de zile.

Baconschi vrea să redistribuie la consulate angajaţidisponibilizaţi din MAI

Angajaţi disponibilizaţi dinMAI şi care au experienţă în relaţii cu publicul ar putea lucra în reţeauaconsulară a MAE, a anunţat ministrul de externe, Teodor Baconschi, la o întâlnirecu membri ai comunităţii de români din Cairo. „I-am comunicat ministrului de interne printr-o scrisoare oficială aceastădisponibilitate. Nu am stabilit încă proporţiile unui astfel de transfer şireconversie profesională, dar cred că este o idee bună, pentru că, îndefinitiv, foarte mulţi dintre cei care vor fi disponibilizaţi la MAI au obogată experienţă de lucru cu publicul şi, în urma unei pregătiri specificeconsulare, ar putea să fie eventual redistribuiţi în reţeaua noastră consulară”,a spus el. Ministrul a adăugat că multe dintre consulatele româneşti, mai alesîn statele în care comunitatea de români este mare, se confruntă cu un deficitde personal. „Noi am operat restructurări de curând, deci nu putem reveni lastarea precedentă, dar cred că multe dintre consulatele noastre, mai ales înţările unde sunt comunităţi de români numeroase, sunt subîncadrate actualmenteşi, deci, va fi nevoie să mai completăm schema”, a menţionat Teodor Baconschi.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-12-29

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Restructurare inedită la Ministerul de Interne. MAI va organiza examene pentru concedierea poliţiştilor
zoom
EXCLUSIV. Restructurare inedită la Ministerul de Interne. MAI va organiza examene pentru concedierea poliţiştilor
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image