2017-01-19 10:59

DEZVALUIRI


EXCLUSIV. Risipă pe banii contribuabililor. Primăria Capitalei aruncă milioane de lei în doi sculptori

 |  19:35
EXCLUSIV. Risipă pe banii contribuabililor. Primăria Capitalei aruncă milioane de lei în doi sculptori

Incredibil. În timp ce actorii se zbat însalarii de mizierie, doi sculptori primesc pe bandă rulantă contracte în valoarede milioane de euro, încasate din bugetul Administraţiei Monumentelor Istorice şiPatrimoniului Turistic. Instituţia, aflată în subordinea Primăriei MunicipiuluiBucureşti, a negociat cu artiştii Adriana Valentina Ivan şi Ionel Stoicescuafaceri cu multe zerouri în coadă, pentru realizarea unor machete sau copii aleunor busturi ce urmează să fie amplasate în mai multe zone din Capitală.Ultimul astfel tun de proporţii a fost încheiat la sfârşitul lunii noiembrie şia costat 1,5 milioane de lei noi, fără TVA, pentru decorarea artistică aPasajului Lipscani.

Sumele pe care Administraţia MonumentelorIstorice şi Patrimoniului Turistic le cheltuieşte pe aceste proiecte frizeazăabsurdul şi criza economico-financiară care a afectat milioane de bucureşteni,dar şi artiştii care lucrează în teatrele finanţate de la bugetul PrimărieiCapitalei. Mai mult, acordarea acestor contracte a fost făcută nu prin licitaţiepublică, ci prin negociere directă, chiar dacă este vorba de milioane de lei.

Astfel, la data de 24 noiembrie 2010,Administraţia Naţională a Monumentelor Istorice şi Patrimoniului Turistic anegociat direct cu artistul Adriana Valentina Ivan realizarea unui proiectconstând în executarea unor machete la scara de 1/1 (mărime naturală), dinmaterial intermediar, pentru amenajarea plastică a Pasajului Latin (fostulPasaj Lipscani), din Centrul istoric al Capitalei. Valoarea contractuluinegociat se ridică la suma de 1.500.000 de lei noi fără TVA, adică peste450.000 de euro. Pentru aceşti bani, artistul Adriana Ivan va trebui sărealizeze nouă lucrări plastice. Prima lucrare constă într-un relief decorativreprezentând harta Imperiului Roman în timpul Împăratului Traian. A doualucrare vizează realizarea unui relief decorativ reprezentând harta Daciei întimpul Împăratului Traian. A treia lucrare constă într-un relief decorativreprezentând Bucureştiul în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu, în timpce a patra lucrare vizează realizarea unui relief decorativ reprezentând harta ŢărilorRomâne în timpul aceluiaşi domnitor. A cincea lucrare constă în realizarea unuirelief decorativ reprezentând “Kilometrul 0”, iar a şasea lucrare constă într-unrelief decorativ reprezentându-l pe Sf. Gheorghe Nou. A şaptea lucrare constă înrealizarea unui relief decorativ reprezentând portretul Împăratului Traian,urmat de portretul Regelui Decebal. Ultima lucrare este compusă din două fuzedecorative a câte zece reproduceri ale basoreliefurilor sculptate pe Columnalui Traian, una pentru fiecare perete al Pasajului Latin.

Adriana Ivan a mai încasat un contract de 2,5milioane de lei

Acelaşi artist a mai primit, totprin încredinţare directă, de la aceeaşi instituţie, un alt contract gras. Estevorba despre o lucrare care a scos de la bugetul Administraţiei MonumentelorIstorice şi Patrimoniului Turistic suma de 2.748.040 lei cu TVA inclusă, plătităde către autoritatea contractantă în baza unui contract încheiat la aceeaşi datăcând i-a încredinţat artistului Adriana Ivan afacerea “Pasajul Latin”,respectiv pe 24 noiembrie 2010. În schimbul acestor bani, artista trebuie sătranspună în material definitiv şi să amplaseze monumentul de for public numit“Obiect Simbol”, dedicat aviaţiei române, în faţa Muzeului Aviaţiei. Monumentulva fi alcătuit dintr-o lamelă trafortală din bronz şi o lentilă suport-socludin granit.

Administraţia Monumentelor Istoriceşi Patrimoniului Turistic este o instituţie aflată în subordinea PrimărieiGenerale a Capitalei, condusă de către edilul-şef Sorin Oprescu. Instituţia nuse află la primul contract de acest gen. Numai anul trecut, Administraţia ascos de la bugetul local suma de 630.000 de euro cu TVA inclusă, pe care i-ainvestit în lucrările unor artişti. Astfel, la data de 25 noiembrie 2010,instituţia a încheiat cu artistul Ionel Stoicescu un contract în valoare de745.000 de lei fără TVA pentru transpunere în material definitiv bronz şiamenajarea unui monument de for public Panait Istrati. La data de 16 octombrie2010, acelaşi artist Ionel Stoicescu a mai încasat un contract în valoare de785.000 de lei fară TVA pentru strămutarea, restaurarea şi conservareaMonumentului Eroilor Căzuţi în Primul Război Mondial. La data de 3 decembrie2010, Administraţia Monumentelor Istorice şi Patrimoniului Cultural a investitîncă 620.000 de lei în finanţarea unui contract privind “realizarea uneilucrări de artă plastică numită Omagiu Geometriei”, contract încasat deartistul Paul Mihăescu.

La toate aceste contracte se adaugă şiafacerile încheiate pe ultima sută de metri a anului. Este vorba despre uncontract încheiat la data de 20 decembrie 2010 cu artistul Ionel Stoicescu, acestaprimind de la Administraţia Monumentelor Istorice şi Patrimoniului Turisticsuma de 600.000 de lei fără TVA pentru realizarea unui bust din bronz dedicatlui I.L. Caragiale, care va fi montat pe un soclu. Bustul va fi realizat dupălucrarea lui Constantin Baranschi.

O altă afacere este cea încheiată ladata de 26 noiembrie 2010 cu acelaşi artist, când instituţia în cauză a semnatun contract în valoare de un milion de lei fără TVA pentru realizarea uneimachete la scara 1/1, cu elemente de scară 1/5 din material intermediar amonumentului “P.D. Kiseleff”.

Studii de fezabilitate pentrustatuile din parcuri

Instituţia în cauză a constatat, tot anul trecut, că mai multe statui şifântâni din parcurile Herăstrău şi Carol I necesită unele renovări şi aîncheiat un contract cu celebra societate care a mutat statuia Lupoaica dinPiaţa Romană în faţa Magazinului Bucureşti. De data aceasta, firma Ecsscenic Product SRL a fost “subţire” la preţ, cerând pentru studiile de fezabilitate doar73.000 de euro. O economie destul de importantă, dacă luăm în calcul faptul căfirma în cauză a perceput pentru mutarea Lupoaicei Romei nici mai mult, nicimai puţin, de 92.000 de euro. Ideea de a restaura monumentele dinparcuri le-a venit celor de la Administraţia Monumentelor Istorice şiPatrimoniului Turistic pe data de 18 noiembrie 2010, când au iniţiat proceduraorganizării unei licitaţii publice în vederea contractării unor studii de fezabilitatepentru “transpunerea în material definitiv a Aleii Cariatidelor,reconstituirea Ansamblului Monumental Grota, şi pentru supraînălţarea FântâniiGeorge Gr. Cantacuzino-1870”amplasate în parcurile Herăstrău şi Carol I. Serviciile licitate poartă denumireade “servicii de studiere a pieţei şi sondaje” şi au făcut obiectul uneilicitaţii deschise la care s-a prezentat un singur ofertant, respectiv SCEcsscenic Product SRL, cu sediul în sectorul 4 al Capitalei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-02-01

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Risipă pe banii contribuabililor. Primăria Capitalei aruncă milioane de lei în doi sculptori
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

TEODOR
13 Ian 2011

Cand e vorba de arta,prob lema se pune altfel!Nu e vorba de societati comerc iale care pot oferi anumi te servicii!La mijloc sun t drepturile de autor.Ca edil-sef,Oprescu trebuie sa se ocupe si de partea frumoasa a lucrurilor,nu doar de treburile de zi c u zi:caldura,apa calda,tr ansport in comun.Dar asa suntem noi:ce nu este in interesul nostru direct,n u ne priveste!Ei,nu e chi ar asa!
GABRIELA
18 Mai 2012

Stimata doamna Macovei,To cmai petrnu ca suntetzi p rintre putzinii (si) poli ticieni din Romania care nu s-au trezit pana acum specialisti in domenii de spre care habar nu au si nu s-au apucat sa trantea sca sentintze, va semnale z urmatoarele:- inainte d e discutzia in pdl trebui e sa aflatzi parerile spe cialistilor, cei adevarat zi, nu gargaragiii petitz iilor si forumurilor- va dau eu o lista minimala:- geologi specializatzi i n aurul Apusenilor: MCA G heorghe Udubasa si Prof. Dr. Gheorghe Popescu (ii gasitzi la Facultatea de Geologie a Univ Bucuresti , unde putetzi sa-l intre batzi si pe fostul presed inte Emil C ce parere are , caci nu cred ca s-a pro nuntzat public vreodata). Ceretzi si parerea membr ilor sectziei specializat e a Academiei Romane cr ed ca se cheama sectzia G eonomica acad Sandulesc u si acad Atanasiu. Prese dintele academiei Haiduc este un bun chimist dar n u are competentze in geol ogie ca si ceilaltzi memb ri ai prezidiului, dealtf el.Tot la geologi intreba tzi si Institutul Natzion al de Geologie ce parere are. Si la Ministerul Eco nomiei sunt specialisti i n minierit care trebuie c onsultatzi.- inainte de a trece la specialistii in patrimoniu cultural ar heologi mai ales tzin s a va atrag atentzia ca pr opunerea incadrarii Rosie i Montane in patrimoniul UNESCO este o aberatzie, neindeplinind nici o cond itzie necesara. In Romani a in patrimoniul universa l UNESCO avem cetatzile d acice din zona Orastie, m anastirile Bucovinei, bis ericile-cetatzi sasesti s i Delta Dunarii. Cele cat eva putzine sute de m etri de hrube inguste si umede de la Rosia, din ca re doar cateva zeci vizit abile de oameni normali, nu de speologi, nu se pot califica niciodata ca mo nument UNESCO- areheologi : desi atat acad. Radu Vu lpe cat si prof. Mircea B abes au dreptate in ce su stzin primul tehnic vor bind despre cazul UNESCO si al doilea despre neces itatea pastrarii vestigii lor romane, este indicata o parere obiectiva din afara . Cea mai competent a este a doamnei Beatrice Cauuet, number one in st udiul aurului galic si ca re a facut cercetarea arh eologica a galeriilor pe banii Gold Corporation de scoperind o valoroasa ins talatzie romana de evacua re a apei din subteran. B eatrice am discutat per sonal acum un an are po zitzia cea mai rezonabila : compromisul, deci intze legerea investitori-arheo logi petrnu pastrarea cel or mai importante vestigi i, ceea ce se realizeaza in mare masura confoem ul timei propuneri Gold Corp oration.- spre stiintza d vstra: 90% din productzia de aur mondiala se face prin extragerea aurului d in minereurile din ce in ce mai sarace (asta e, au rul se exploateaza peste tot de 7000 de ani) prin cianurare cianura de so diu, mult mai putzin peri culoasa decat cea de pota siu din filmele politzist e- tot spre stiintza dvst ra: din galeriile Carnic, cele romane si medievale sunt cateva putzine procente, grosul sunt sap ate in secolele XVIII si XIX, deci fara nici o val oare- Este neaparat nevoi e si de parerea economist ilor, avand in vedere tre ndul clar de revenire la etalonul aur poate nu c a inainte de Bretton Wood s, dar esentzial oricum p etrnu inlocuirea rolului dolarului in economia mon diala. Pretzul aurului es te deja peste 1500 USD un cia, asa ca aurul este de o importantza strategica majora petrnu Romania, c are trebuie sa aiba drept de preemptziune la cumpa rarea celui extras la Ros ia- in final: tehnologia cu cianurare este scump d e pus la punct asa ca doa r 2-3 comapnii in lume is i permit sa o folosesaca. Pentru Romania nu este r entabil economic sa devin a si ea posesoare de asem enae tehnologie (cam ca m arile firme Boeing si Air bus la avioane la care se adauga ceausescu cu Romb ac-ul, rasul lumii), iar alta tehnologie eficienta la extras 1-2 grame aur per tona minereu NU EXUST A.Ganditi-va la ce v-am s pus inainte de dezbatere, altfel nu facetzi deact demagogie inutila.

Adauga un comentariu

Random image