2017-01-18 06:00

DEZVALUIRI


EXCLUSIV. Sindicaliştii din energie căpuşează sistemul de facturare a curentului electric. Un milion de euro pentru firmele sindicatelor ca să ocupe casieriile Enel

 |  20:11
EXCLUSIV. Sindicaliştii din energie căpuşează sistemul de facturare a curentului electric. Un milion de euro pentru firmele sindicatelor ca să ocupe casieriile Enel

Vorbaromânească potrivit căreia poţi scoate bani şi din piatră seacă se potriveştedin ce în ce mai puţin majorităţii românilor. Puţinele excepţii sunt de-adreptul groteşti şi demonstrează încă o dată modul prin care anumite grupuri deinterese căpuşează ramurile strategice ale economiei. Un exemplu în acest sens îlreprezintă ultimele contracte încheiate de Enel Energie SA cu două dintrecompaniile ce aparţin sindicatelor din energie, din acţionariatul uneia dintreele făcând parte şi deputatul PSD Dumitru Chiriţă. Societăţile în cauză,Sindserv SA şi Alt Univers Company 2002 SA, au încheiat contracte în valoare depeste un milion de euro pentru a dota casieriile Enel din opt judeţe cu mână delucru. Banii viraţi, astfel, de Enel prin această inginerie reprezintă de patruori suma pe care instituţia în cauză ar fi suportat-o dacă ar fi angajat directpersonal de specialitate.

Scumpireafacuturilor la electricitate poate avea o cauză extrem de pământeană legată şide metehnele specifice plaiului mioritic. Nu mai devreme decât la finalulanului 2010, compania Enel Energie SA a pus la cale un tun de proporţii înprivinţa sistemului de facturare şi de încasare a plăţilor din parteaconsumatorilor. La data de 1 decembrie 2010, Enel Energie SA a publicat pesite-ul SEAP, privind sistemul electronic al achiziţiilor publice, un anunţ departicipare în vederea achiziţionării de prestări de servicii de încasare şifacturare în casieriile Enel Energie din opt Unităţi Teritoriale Comerciale. Autoritateacontractantă a decis să nu organizeze o licitaţie deschisă, preferând, evident,metoda negocierii directe accelerate, însoţită de o licitaţie electronică.

Afacerede frăţie sindicală

EnelEnergie SA cerea, aşadar, servicii de casierie pentru Unităţile TeritorialeComerciale din Călăraşi, Slobozia, Constanţa, Tulcea, Arad, Reşiţa, Deva şiTimişoara. Criteriul de atribuire a contractului de prestări servicii a fost“preţul cel mai scăzut”. Astfel, la data de 28 decembrie 2010, Enel Energie SAa organizat negocierea directă cu singurele două firme care au prezentatoferte. Este vorba despre societatea Sindserv SA, cu sediul în Casa PreseiLibere, şi societatea Alt Univers Company 2002 SA. Potrivit unor informaţii apărutechiar în mass-media, ambele companiisunt controlate de Adolf Mureşan, preşedinte al Federaţiei Naţionale aSindicatelor din Electricitate – Univers,şi de deputatul Partidului Social Democrat Dumitru Chiriţă, preşedinteexecutiv al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate - Univers. Înluna martie a anului 2002, liderii sindicali ai Federaţiilor Univers şi EnergiaMileniului III au decis să-şi înfiinţeze propriile societăţi comerciale. Înbaza unui simplu protocol, sindicaliştii au preluat de la Electrica serviciulde citire a contoarelor, cu tot cu angajaţii respectivi. În acest mod au luatfiinţă societăţile SC Sindserv SA şi SC Alt Univers Company 2002 SA. Prinaceastă manevră liderii sindicali au devenit acţionari şi angajatori,controlând totodată şi sidicatul propriilor angajaţi. Alt Univers Company 2002are ca acţionari 34 de persoane juridice. Printre administratorii societăţii seaflă şi Adolf Mureşan, preşedintele Federaţiei Univers (în care a fost contopităFederaţia Energia Mileniului III). În ceea ce priveşte SC Sindserv SA, majoritatea acţiunilor suntdeţinute de Federaţia Energia Mileniului III (54,4%). Printre acţionariiminoritari se află şi deputatul PSD Dumitru Chiriţă.

Facturămpe bani mulţi

Înaceste condiţii, este lesne de înţeles că cele două firme şi-au adjudecat fărăprobleme toate cele opt loturi ale contractului pus la bătaie, la sfârşitulanului trecut, de către Enel Energie SA. Astfel, Sindserv SA a primit înatribuire contractele cu numerele 49, 50 şi 51, în timp ce Alt Univers Company2002 SA a câştigat contractele 52, 53, 54, 55 şi 56. Prima companie se va ocupace casieriile Enel din Călăraşi (pentru care va primi 136.800 lei fără TVA),din Constanţa (712.240 lei fără TVA) şi Slobozia (de unde va încasa 233.700 leifără TVA). Alt Univers Company SRL se va ocupa de casieriile Enel din Tulcea(pentru 205.200 lei fără TVA), Arad (pentru 487.920 lei fără TVA), Reşiţa(pentru 433.200 lei fără TVA), Deva (pentru 788.880 lei fără TVA) şi Timişoara(pentru 1.140.000 lei fără TVA).

Cear trebui să facă în schimbul acestor bani cele două firme? Practic, nimic dince nu ar putea face un simplu angajat al Enel, cu locul de muncă la casierie. Astfel,potrivit caietului de sarcini care a stat la baza acestor contracte, cele douăfirme trebuie să asigure prin casieriile Enel activităţile de încasare atuturor facturilor emise de Enel şi facturarea ocazională a energiei electriceconsumate de către clienţii casnici şi unii mici consumatori, precum şi activităţiaferente încasării şi facturării. Cele două companii ale sindicaliştilor dinelectricitate mai trebuie să asigure încasarea din sold a facturilor de energieelectrică emise de către Enel. Aceste facturi, scrie în documentaţia deatribuire, vor avea imprimat un cod de bare care permite identificarea unică însistemul informatic. Identificarea facturilor în sistemul informatic va fi făcutăde către companiile sindicaliştilor prin citirea codului de bare sau prinintroducerea manuală a elementelor de identificare. Încasarea se va face înnumerar sau prin POS-urile instalate în ghişeele de încasare, iar ca urmare aefectuării încasării, angajaţii firmelor Sindserv şi Alt Univers Company 2002vor înmâna clienţilor chitanţele de plată.

Practic,cele două societăţi comerciale care au câştigat contractele nu vin în afacerecu nici o investiţie, afară de personalul care va fi desemnat să lucreze lacasierie. Aceştia nici măcar nu trebuie să fie pregătiţi dinainte în acestsens, aşa cum rezultă din obligaţiile Enel asumate prin contract. Obligaţiileachizitorului se referă la asigurarea spaţiilor, a bazei materiale şi atehnicii de calcul. Enel Energie SA va pune la dispoziţia firmelor sindicaliştilorechipamente şi programme, dar şi formularele (denumite consumabile) necesaredesfăşurării activităţii în casierii. Enel va asigura funcţionarea optimă a sistemuluiinformatic, dar se va ocupa şi de instruirea personalului firmelor Sindserv şiAlt Univers Company 2002 pentru utilizarea acestui sistem informatic şi aprocedurilor de lucru. Tot Enel va anunţa în scris reprezentanţii celor douăfirme, în timp util, în legătură cu orice modificare în modul de lucru şi va plătila termenul scadent facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate.

Înschimb, cele două firme trebuie să asigure încasarea facturilor emise de Enel. Activitatea de încasare se vadesfăşura permanent în timpul de lucru al casieriilor, urmând ca zilnic, lasfârşitul programului de lucru, să predea Enel sumele încasate, situaţiacentralizată a încasărilor şi exemplarul al doilea al facturilor emise, împreunăcu chitanţele.

Depatru ori preţul

Ingineriafinanciară creată prin încheierea acestor contracte face ca prestarea activităţilorde casierie să scoată din buzunarul Enel Energie SA de patru ori mai mulţi banidecât dacă autoritatea contractantă ar fi plătit prin angajarea, cu carte demuncă, a unor casieri. Aşa cum am precizat mai sus, firmele Sindserv şi AltUnivers Company 2002 şi-au adjudecat casieriile din opt unităţi teritoriale aleEnel. La o analiză sumară a situaţiei din teren, rezultă că la Arad firmele încauză vor acoperi permanenţa la 8 casierii care deservesc aproximativ 42.000 declienţi. În total, aici există 21 de ghişee pe care firma Alt Univers SAtrebuie să le populeze cu 30 de casieri care vor lucra într-un singur schimbsau în două schimburi. La Deva sunt tot 8 casierii care deservesc 69.200 deconsumatori, împărţite pe 19 ghişee ce vor fi populate cu alţi 41 de salariaţiai firmei Alt Univers. La Reşiţa sunt tot 8 casierii care deservesc 38.000 declienţi, împărţite pe 14 ghişee unde vor lucra în schimburi alţi 18 salariaţiai aceleiaşi firme. La Timişoara, Enel are 4 casierii care deservesc 100.000 deconsumatori, împărţite pe 16 ghişee unde vor lucra alţi 22 de salariaţi ai AltUnivers.

LaCălăraşi există o singură casierie care deserveşte 12.000 de clienţi, împărţităîn 2 ghişee la care vor lucra 2 angajaţi ai Sindserv. La Constanţa sunt 7casierii care deservesc 61.600 de consumatori Enel, împărţite în 13 ghişee cevor fi pupulate de 17 sarariaţi ai Sindserv. La Slobozia există 4 casierii caredeservesc 20.500 de clienţi, împărţite în opt ghişee unde vor presta serviciide casierie alţi 12 angajaţi ai aceleiaşi firme. În fine, la Tulcea există osingură casierie care deserveşte 18.000 de clienţi, împărţită în 3 ghişee carevor fi preluate de alţi 3 angajaţi ai Sindserv SA.

Sepoate observa, aşadar, că cele două firme ale sindicaliştilor contribuie laafacerea facturărilor Enel cu un număr total de 120 de persoane. Acestea vortrebui să presteze serviciile prevăzute în caietul de sarcini pentru o perioadăde 12 luni, până la data de 31 decembrie 2011. În schimbul acestor servicii,Enel Energie SA va plăti către Sindserv şi Alt Univers Company 2002 suma de4.127.940 lei fără TVA. Asta, în condiţiile în care Enel Energie SA ar fi pututangaja ea însăşi 120 de caiseri pe care îi putea plăti cu 800 lei pe lună. Înacest caz, instituţia ar fi avut de plătit, pentru un an, suma de 1.141.200lei, adică de patru ori mai puţin.

Sindservşi Alt Univers sunt abonate la contractele de pe piaţa electricităţii

Potrivitsite-ului , SCElectrica SA a acordat, în luna ianuarie 2011, firmelor Alt Univers Company2002 SA şi Sindserv SA un contract pe doi ani, în valoare de 83 milioane lei(103 milioane lei cu TVA, aproape 25 milioane euro) pentru citirea contoarelorde energie electrică la consumatorii din mediul rural şi urban. Potrivit unuianunţ postat pe e-licitatie.ro, SC Electrica SA a acordat contractul celor douăcompanii prin negociere directă. Caietul de sarcini prevede citirea contoarelorde energie din mediul urban şi rural la trei filiale ale Electrica (MunteniaNord, Transilvania Nord şi Transilvania Sud), în total fiind vizate 18 judeţe. Înplus, Alt Univers Company 2002 SA şi Sindserv SA se vor ocupa şi dereconectarea sau deconectarea rău-platnicilor.

Întotal, cele două companii au primit, anul trecut, contracte în energie, obţinuteprin negocieri directe sau licitaţii, în valoare de 74,4 milioane de lei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639236-12-09

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Sindicaliştii din energie căpuşează sistemul de facturare a curentului electric. Un milion de euro pentru firmele sindicatelor ca să ocupe casieriile Enel
zoom
EXCLUSIV. Sindicaliştii din energie căpuşează sistemul de facturare a curentului electric. Un milion de euro pentru firmele sindicatelor ca să ocupe casieriile Enel
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

79HASSEL
16 Feb 2011

Comparatia cu de patru or i pretul este eronata deo arece un salariat de la E lectrica ( adica al statu lui ) dupa parerea mea ca stiga de aproape 4 ori ma i mult decat un salariat de la cele 2 companii pri vate. Deci opinia mea es te ca dreptul la munca ar trebui sa fie valabil si pentru salariatii de la STAT,acesta se aplica in prezent doar celor din me diul privat. Asa ca daca sunt doua firme private c u cateva mii de angajati in toata tara eu cred ca ar trebui stimulate si nu batjocorite prin presa.
23SALLT
10 Mar 2014

Un calcul facut cu profes ionalism,deoarece reprezi nta realitatea. Nu este d eloc greu de inteles...sa u de verificat !

Adauga un comentariu

Random image