2017-01-23 18:50


EXCLUSIV. SRI a ieşit de sub control parlamentar.De cinci ani

 |  19:20
EXCLUSIV. SRI a ieşit de sub control parlamentar.De cinci ani
Halucinant! Acesta este cuvântul care poate descrie cel mai bine situaţiaîn care se află SRI în raport cu instituţia care controlează Serviciul -Parlamentul României. Deşi legea obligă SRI ca în fiecare an să prezinte înplenul Parlamentului raportul său de activitate pe anul anterior, ultimulraport dezbătut este cel din anul 2006. Povestea rapoartelor de bilanţ ale SRIpe anii 2007, 2008 şi 2009 este extrem de încâlcită. Senatorii şi deputaţii dela Comisia de control al SRI se încurcă în răspunsuri. Unul dintre ei,deputatul Ioan Stan, afirmă că SRI a trimis rapoartele către Parlament cuîntârziere. SRI neagă. Cel mai ciudat este că Cezar Preda, şeful Comisieiparlamentare de control al SRI, habar nu are unde se află rapoartele. La acesteconfuzii mai adăugăm şi că Roberta Anastase, preşedinta Camerei Deputaţilor, nuştie că Serviciul trebuie să citească bilanţul în plen.

Ultimul raport de activitate anuală a SRI datpublicităţii este cel din 2006. Din cauză că încă nu au fost citite înParlament, bilanţurile pe 2007, 2008 şi 2009 sunt încă secrete. Iar când anume urmeazăsă fie ele desecretizate, nimeni nu poate da un răspuns. SRI se află subcontrolul Parlamentului, iar din 2006 încoace şeful Serviciului nu a mai fostchemat să dea raportul.

Unde sunt rapoartele?

Pentru a putea fi desecretizat, un raport anual deactivitate al SRI trebuie să fie dezbătut în plenul Parlamentului. Iar ca săajungă să fie citit în plen, raportul trebuie să urmeze următorul traseu:Serviciul îl trimite Comisiei parlamentare de control al SRI, comisia îlanalizează şi întocmeşte un coraport, apoi trimite la Birourile Permanente aleParlamentului atât raportul SRI, cât şi coraportul. De aici, trebuie puse peordinea de zi a plenului reunit a celor două Camere ale Parlamentului. Dincercetările ziarului „Puterea”, rapoartele de activitate pe anii 2007, 2008 şi2009 se află încă la Birourile Permanente.

Stan (PSD): SRI a întârziat

Întrebat de ce comisia şi-a dat avizul pe rapoartele din2007, 2008 şi 2009 abia în anul 2010, deputatul PSD Ioan Stan, vicepreşedinteal comisiei, răspunde că SRI a trimis rapoartele foarte târziu. „Eu nu vreau săintru în polemică cu SRI, dar vă spun că au fost făcute şase adrese succesivecătre conducerea SRI să ne trimită rapoartele”. Stan ne oferă şi datele cândServiciul a trimis Parlamentului documentele: rapoartele pe 2007 şi 2008 aufost trimise în 2 februarie 2010, iar cel pe 2009 în 7 iulie 2010.

Contactaţi de reporterii „Puterea”, reprezentanţii SRIneagă că au întârziat cu rapoartele. „Nu ştiu cine v-a oferit aceastăinformaţie, dar vă garantez că este greşită. SRI trimite în fiecare an raportulsău de activitate, cel târziu în prima jumătate a anului respectiv”, ne-adeclarat Sorin Sava, şeful Biroului de presă al SRI. Menţionăm că, deşitelefonic reprezentantul SRI ne-a dat această declaraţie, nu ne-a răspuns încăla solicitarea oficială în scris făcută de ziarul „Puterea” pe 8 februarie, încare îi cerem să ne ofere datele exacte când instituţia a trimis Parlamentuluirapoartele.

Haos Parlamentar

Ziarul „Puterea” a contactat mai mulţi membri ai Comisieiparlamentare de control al SRI. Le-am pus următoarea întrebare: „De ce nu suntpublicate rapoartele de bilanţ ale SRI pe anii 2007, 2008 şi 2009?”.Răspunsurile senatorilor şi deputaţilor din comisie sunt halucinante, mulţidintre cei chestionaţi dovedind că habar n-au care e rostul lor la Comisia SRI.

„Ce se întâmplă cu rapoartele? Bună întrebare. De doi anide când sunt în comisie, eu nu am văzut o dezbatere pe aceste rapoarte. Dar,sunteţi sigur că nu sunt publicate, că eu ştiu că anul trecut au fost datepublicităţii mai multe rapoarte. Nu am în acest moment o explicaţie, dar o sămă informez şi o să vă dau un răspuns”, a fost reacţia deputatului PSD RaduMoldovan. Ulterior, domnul Moldovan a revenit cu un telefon în care ne-aconfirmat ceea ce ştiam: că rapoartele pe 2007 şi 2008 au fost depuse decomisie în martie 2010, iar cel pe 2009 în seprembrie. „SRI şi le-a depus.Problema e la noi, nu la ei. Nu ştiu exact să vă dau o explicaţie de ce seîntâmplă asta. Domnul Verestoy cred că e cel mai în măsură să vă spună. El ecel mai vechi în comisie. Este secretarul comisiei şi problemele organizatoriceţin de el”, ne-a sugerat Moldovan.

Senatorul Verestoy (UDMR) este secretarul, deciresponsabilul cu agenda de lucru a comisiei. Cu toate acestea, el nu a putut săne spună ce se întâmplă cu rapoartele, încurcându-se în şirul evenimentelor.„Până nu sunt prezentate în plen, rapoartele nu sunt publice. Asta esteexplicaţia”, ne-a declarat iniţial Verestoy. Întrebându-l de ce abia înseptembrie comisia le-a depus la Birourile Permanente, senatorul şi-a schimbatdeclaraţia: „Nu aţi urmărit dumneavoastră cu atenţie activitatea. Ele au fostdepuse, iar raportul pe 2008 a şi fost prezentat în plen”. Reamintim căraportul nu a fost prezentat.

Nici senatorul Daniel Savu (PSD) nu ştie să dea unrăspuns clar. „Rapoartele se depun la Parlament, nu la comisie. Nu ştiu exactsă vă spun, cel mai bine îl întrebaţi pe domnul Cezar Preda, preşedintelecomisiei”, ne-a declarat el.

CezarPreda conduce Comisia SRI, dar nu ştie

PreşedinteleComisiei SRI din Parlament, democrat-liberalul Cezar Preda, a refuzat să deadetalii despre rapoartele pe 2007, 2008 şi 2009 pe motiv că nu vrea să facăvreo greşeală. După încercări repetate de a lua legătura cu el, Cezar Preda a răspunsîntr-un final ziarului „Puterea”. „Estevorba de nişte date exacte, poate sunt pe stradă, poate sunt în altă parte şinu vreau să fac vreo greşeală. Nu vă pot da amănunte despre aceste rapoarte.Întrebaţi la Biroul Permanent, la cabinetul doamnei preşedintă RobertaAnastase, aveţi acolo exact ce vă interesează. Am vorbit cu consilieruldumneaei, cu domnul Botez (n.r. consilierul Robertei Anastase, Paul CălinBotez) şi mi-a spus că se ocupă dumnealui. Sunt acolo toate datele oficiale”, adeclarat pentru “Puterea” Cezar Preda.

Anastase: SRI îşiciteşte bilanţul la noi?

Contactatăde noi, preşedinta Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, află în premieră căSRI prezintă bilanţul în Parlament. „Rapoartele SRI?! Poatevă referiţi la rapoartele comisiei. Ei nu îşi prezintă bilanţul la noi, Comisiade control face rapoarte. Dar, mai bine îl sunaţi pe Cezar Preda, că el ştiemai bine să vă dea toate detaliile. Sau, discutăm mâine dimineaţă să măinteresez şi eu”, ne-a spus Roberta Anastase.

Când vor fi dezbătute rapoartele?

La această întrebare nu se cunoaşte încă răspunsul. Ceimai în măsură să îl dea sunt secretarii celor două Birouri Permanente ale celordouă Camere. Birourile reunite au avut o tentativă de a pune rapoartele peordinea de zi a plenului reunit în data de 18 octombrie 2010. Cu toate acestea,nu s-a mai discutat trimiterea lor în plen. A fost amânată, după cum se poateconstata în stenograma şedinţei birourilor din 18.10.2010, aflată pe site-ulCamerei Deputaţilor. Nici Sever Voinescu (PDL) şi nici Mihai Voicu (PNL),fostul, respectiv actualul secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor,nu îşi amintesc să fi văzut rapoartele pe ordinea de zi a Birourilor Permanentereunite.

„Recunosc că nu sunt specialist în această problemă. Dar nu-miaduc aminte să le fi văzut pe ordinea de zi a Birourilor Permanente reunite. Orfi fost, nu zic nu, doar că nu-mi mai amintesc eu. Ohohooo, din 18.10.2010Birurile s-au mai întâlnit de multe ori”, ne-a declarat Mihai Voicu.

Sever Voinescu ne-aexplicat de ce s-a amânat trimiterea lor în plen. „Probabil că au fost puse peordinea de zi a Birourilor alte probleme care au fost considerate a fi mult maiimportante. Vă reamintesc doar legile salarizării sau educaţiei. Dacă au fostpuse pe ordinea de zi a Birourilor Permanente pe 18.10.2010 şi de atunci nule-aţi mai regăsit, înseamnă că urmează ca Birourile Permanente să găsească onouă zi când să le pună pe ordinea lor de zi şi apoi să le pună pe ordinea dezi a plenului reunit”.

Ce spune legea?

Legea 14/1992 privindorganizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii:

„Serviciul Român de Informaţii este organul de statspecializat în domeniul informaţiilor privitoare la siguranţa naţională aRomâniei, parte componentă a sistemului naţional de apărare, activitatea safiind organizată şi coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

Activitatea Serviciului Român de Informaţii estecontrolată de Parlament. Anual, sau când Parlamentul hotărăşte, directorulServiciului Român de Informaţii prezintă acestuia rapoarte referitoare laîndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului Român de Informaţii, potrivitlegii.

În vederea exercitării controlului concret şi permanent,se constituie o comisie comună a celor două Camere.

Organizarea, funcţionarea şi modalităţile de exercitare acontrolului se stabilesc prin hotărâre adoptată de Parlament”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-04-15Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image