2019-01-22 22:02


EXCLUSIV. Statul se pregăteşte să cheltuiască peste 210 milioane de euro la sfârşit de an

 |  18:58
EXCLUSIV. Statul se pregăteşte să cheltuiască peste 210 milioane de euro la sfârşit de an

Instituţiile statuluidau dovadă de mână largă în ultimele zile ale lui 2010. Statul pune la caleorganizarea unor licitaţii în vederea încheierii de achiziţii publice învaloare de sute de milioane de euro. Numai ieri, 22 decembrie 2010, companiileguvernamentale sau de interes local au publicat pe site-ul SEAP anunţuri departicipare în vederea încheierii unor contracte ce depăşesc suma de 210milioane de euro cu TVA inclusă. Criza economică invocată de către Guvernul Bocşi de preşedintele Traian Băsescu pare a fi doar o criză socială, având învedere cifrele astronomice ce urmează să fie aruncate spre anumite firmeagreate de către stat pentru macarale, linii de tramvai, programe informatice,skateboarduri, canalizare şi reparaţii drumuri.

Sume astronomice sunt gata să iasă din bugetul statului şi să intre înconturile unor societăţi comerciale. Licitaţiile publice urmează, probabil, săfie încheiate în primele luni ale anului viitor, însă achiziţiile fac parte dinbugetul pe anul 2010, astfel încât afacerile pot fi derulate în voie fărăriscul ca ele să se “piardă” în eventualitatea accentuării crizei financiare.Suma de 210 milioane de euro la care se ridică viitoarele contracte alestatului poate reprezenta un cadou de sărbători în avans pentru clientelă. Înlei, această valoare a contractelor se ridică la 880.984.100,9 lei cu TVAinclusă.

Administraţia Şcolilor Sector 6 - o jumătate de miliard de lei

Pe primul loc în topul contractelor ce urmează să fie încheiate se aflăAdministraţia Şcolilor din Sectorul 6 al Capitalei. Instituţia a anunţat deja căintenţionează să achiziţioneze, prin organizarea unei licitaţii publice ce seaflă deja în derulare, lucrări de construcţii noi (atât proiectarea, cât şiexecuţia acestora), lucrări de finisare a instalaţiilor, reparaţii şi renovarela instituţiile de învătământ preuniversitar şi de stat din sectorul 6. Autoritateacontractantă vizează încheierea unui acord-cadru, a cărui valoare estimată seridică la suma de 500 de milioane de lei, fără TVA.

Municipiul Cluj-Napoca - 125 milioane de lei

Al doilea loc la investiţiile antamate ieri este ocupat de către ConsiliulLocal al Municipiului Cluj-Napoca. Oraşul premierului Emil Boc a anunţat căintenţionează să achiziţioneze, prin licitaţie publică aflată în derulare,servicii de lucrări aferente modernizării liniei de tramvai pe ruta Mănăştur -Piaţa Gării - Bulevardul Muncii din oraş. Valoarea acestei investiţii esteestimată de către autoritatea contractantă la nici mai mult, nici mai puţin de122.376.458,64 lei fără TVA.

Municipiul Cluj-Napoca mai are în derulare o afacere care nu are nici o legăturăcu criza economică mult invocată de către premierul Emil Boc care, culmea, a deţinutfuncţia de primar al acestui oraş. Autoritatea contractantă a publicat, ieri,pe site-ul SEAP, un anunţ de intenţie în vederea achiziţionării unui pachetskateboard pentru amenajarea unor skate-parcuri în municipiul Cluj-Napoca.Instituţia a precizat că vrea să încheie un acord-cadru cu un singur agenteconomic pentru o durată de 24 de luni, iar valoarea investiţiei se ridică lasuma de 3.170.000 de lei fără TVA.

Cercetare prin internet - 25 de milioane de lei

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a CercetăriiDezvoltării şi Inovării ocupă locul al treilea în clasamentul contractelor pecare ieri statul a anunţat că intenţionează să le încheie. Autoritatea contractantăa anunţat că urmează să încheie contracte pentru servicii de acces prinintermediul Internetului la platforme-resurse de colecţii ştiinţifice decercetare în format integral, dar şi la baze de date biografice şi biometrice.Pentru aceste servicii, Unitatea Executivă pentru Finanţarea ÎnvăţământuluiSuperior şi a Cercetării Dezvoltării şi Inovării este gata să scoată din bugetsuma de 24.458.770 lei fără TVA.

Alte contracte grele îşi aşteaptă clienţii. Aşa, criza poate trece mai uşor...

Site-ul SEAP, privind achiziţiile publice a fost bombardat, ieri, cu ofertetentante pentru vânătorii de afaceri pebanii statului. Spre exemplu, Asociaţia de Dezvoltare IntercomunitarăMicroregiunea Vlădeasa-Huedin a anunţat intenţia de a organiza o licitaţiepublică deschisă în vederea achiziţionării unor servicii de execuţie lucrări deconstrucţie aferente unui proiect integrat. Este vorba despre îmbunătăţirea reţeleide drumuri de interes local din comunele Mărăstireni, Rasca şi Calatele, precumşi de alimentarea cu apă şi canalizare menajere, inclusiv a amenajării unei staţiide epurare în comuna Calatele. Pentru aceasta, autoritatea contractantă estedispusă să cheltuie 19.382.692 lei fără TVA.

Consiliul Judeţean Suceava, condus de către vicepreşedintele PartiduluiDemocrat-Liberal Gheorghe Flutur, a publicat, tot ieri, un anunţ de participareprin care îşi face cunoscută intenţia de a achiziţiona, prin licitaţie deschisă,lucrări pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea Drumului Judeţean DJ177Poiana Micului” de pe raza judeţului, pentru care pune la bătaie suma de15.917.918,71 lei fără TVA.

Tot ieri, pe site-ul SEAP a mai fost publicat un anunţ de participare princare compania E.ON Moldova Distribuţie SA precizează că va organiza o licitaţiedeschisă în vederea achiziţionării unor transformatoare de putere 40 KVA – 5000KVA. Autoritatea contractantă susţine că vrea să încheie un acord-cadru cumaxim trei ofertanţi şi că este dispusă să plătească suma de 10.729.834,24 lei,fără TVA.

Tot ieri, Hidroelectrica SA şi-a făcut cunoscută intenţia de a achiziţiona,prin licitaţie, bonuri valorice pentru carburanţi auto (BVCA) şi carburanţilichizi - benzină fără plumb şi motorină - pentru care va scoate din buget sumade 6.649.760 lei fără TVA. Hidroelectrica a mai anunţat ieri că intenţionează,tot prin organizarea unei licitaţii publice deschise, să achiziţioneze oautomacara de 20 de tone, în valoare de 1.593.492 lei fără TVA.

O altă achiziţie ce urmează să aibă loc a fost anunţată de către Asociaţiade Dezvoltare Intercomunitară Ilva-Someş. Autoritatea contractantă intenţioneazăsă achiziţioneze servicii de consultanţă în domeniul managementului investiţieipentru “proiectul integrat - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitartă Ilva-Someş,judeţul Bistriţa Năsăud, în vederea modernizării drumului local din comunaLunca Ilvei - Sant; modernizarea sistemului de alimentare cu apă; modernizarea şidotarea clădirii muzeului din comuna Sant; construirea unei clădiri-creşăpentru copii în comuna Lunca Ilvei; investiţii în conservarea tradiţiilor comuneiSant; achiziţionarea de utilaje pentru întreţinerea şi deszăpezirea drumurilor.Valoarea estimată a contractului se ridică la 493.120 lei fără TVA.

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa a anunţat tot ieri că intenţioneazăsă organizeze o licitaţie deschisă în vederea achiziţiei unor servicii deverificare a proiectelor prin verificatori autorizaţi; verificare tehnică despecialitate a documentaţiilor tehnice de execuţie pentru implementarea a zececontracte de îmbunătăţire a infrastructurii serviciilor de canalizare şi dealimentare cu apă potabilă în judeţul Dâmboviţa. Valoarea investiţiei se ridicăla 1.718.726 lei fără TVA.

Tot în anunţurile publicate ieri, Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Timişa precizat că intenţionează să achiziţioneze piese auto şi servicii de reparaţiipentru autospecialele marca Fiat, Volkswagen, Ford şi Iveco aflate în dotare.Autoritatea contractantă este dispusă să cheltuiască pentru aceste serviciisuma de 634.243 lei fără TVA.

Ministerul Mediului şi Pădurilor va organiza, la rândul său, o licitaţiepublică în vederea achiziţiei de servicii pentru evenimentele aferenteproiectului de dezvoltare a pieţelor ecologice emergente din România.Contractul se ridică la suma de 1.753.507,5 lei fără TVA.

Compania Naţională de Investiţii, instituţie aflată în subordineaMinisterului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a anunţat, ieri, căorganizează o licitaţie publică deschisă în vederea achiziţionării de servicii de furnizare şi montaj pentru dotareaaşezămintelor culturale. Contractul se ridică la 507.407 lei fără TVA.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA va organiza olicitaţie în vederea achiziţionării de servicii aferente lucrărilor de reparaţiia podului amplasat pe Drumul Naţional 1 la kilometrul 120+142 peste PodulVânturiş la Sinaia. Valoarea ofertei financiare este de 1.029.500 lei fără TVA.

Ultimul ofertant pe lista anunţurilor de achiziţii publice postate, ieri,pe site-ul SEAP, este Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Instituţiafinanţată din taxele locale ale bucureştenilor intenţionează să achiziţioneze,prin licitaţie, servicii de asistenţă şi consultanţă informatică pentru îmbunătăţireagestionării relaţei cu cetăţeni, dar şi servicii de analiză şi recomandăriprivind dezvoltarea arhitecturii şi funcţionalităţilor sistemului informaticintegrat al Primăriei Municipiului Bucureşti. Valoarea contractului deconsultanţă se ridică la 54.620 de lei fără TVA.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-05-16

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Statul se pregăteşte să cheltuiască peste 210 milioane de euro la sfârşit de an
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri

loading...