2019-03-21 00:05


EXCLUSIV.Fosta firmă a lui Sebastian Vlădescu face reconversie în grădiniţe, pe bani publici

 |  17:14
EXCLUSIV.Fosta firmă a lui Sebastian Vlădescu face reconversie în grădiniţe, pe bani publici

Romanian Soft Company(RCS), societate din acţionariatul căreia a făcut parte fostul ministru alfinanţelor, Sebastian Vlădescu, se va ocupa, în baza unui contract încheiat la începutulacestei luni cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, de reconversia profesionalăa personalului angajat în cadrul grădiniţelor aflate în subordinea instituţieiconduse de Daniel Funeriu. Afacerea, în valoare de 2,2 milioane de lei fărăTVA, a fost perfectată în urma unei licitaţii atribuite în două etape, una lamijlocul lunii septembrie, iar alta pe data de 6 octombrie a.c.

Astfel,la data de 30 decembrie 2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării,condus de Daniel Funeriu, a publicat pe site-ul SEAP al achiziţiilor publice unanunţ de intenţie pentru achiziţionarea de servicii pentru dezvoltarea şi îmbunătăţireacompetenţelor profesionale ale personalului angajat în grădiniţe. Potrivit anunţuluide participare, obiectivul acestei achiziţii este “dezvoltareaşi îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului angajat în grădiniţe,inclusiv directori şi personal nedidactic, competenţe necesare promovării uneiabordări integrate a serviciilor de educaţie, îngrijire şi protecţie a copiilorîn serviciile de educaţie timpurie preşcolară, având ca interes primordialdezvoltarea globală, sănătoasă a copilului şi pregătirea acestuia pentru şcoalăşi pentru viaţă”. Lăsând la o parte denumirea pompoasă şi deloc edificatoare aproiectului, ministerul lui Funeriu a organizat, la data de 8 septembrie 2010,o licitaţie în vederea încheierii unui acord-cadru pentru achiziţia de serviciiaferente lotului 1 Nord Est, la care au depus oferte trei companii. În urmalicitaţiei, firma Romanian Soft Company SRL a fost declarată câştigătoareacontractului cu numărul 50 din 8.09.2010, la un preţ de 1.195.614 lei fără TVA.La data de 6 octombrie 2010, Ministerul Educaţiei a mai organizat o licitaţiepentru încheierea unui contract aferent lotului 6 Nord Vest, la care auparticipat doi ofertanţi. În urma deliberărilor, a fost aleasă tot companiaRomanian Soft Company să deruleze lucrările aferente contractului nr. 61 din6.10.2010, la o valoare de 1.064.982 de lei fără TVA. Contractele sunt finanţatede la bugetul Munisterului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi nu au vreo legăturăcu fondurile comunitare.

4,4 milioane de leidintr-un alt tun similar

Potrivitunor date oficiale, până în urmă cu câţiva ani, Vlădescu făcea parte din acţionariatulsocietăţii care a încheiat cele două contracte cu ministerul condus de DanielFuneriu. De altfel, chiar dintr-o declaraţie de avere a lui Vlădescu, depusă pesite-ul Guvernului României la eliberarea sa din funcţia de ministru al finanţelordin cadrul Cabinetului Tăriceanu, Sebastian Vlădescu a declarat încasareadividendelor aferente anilor 2004-2005 de la Romanian Soft Company în valoarede 37.540,31 lei. De altfel, din acţionariatul societăţii în cauză face parte şifosta soţie a lui Sebastian Vlădescu, Carmen Vlădescu. Contractele de anulacesta privind pregătirea personalului angajat în grădiniţe nu este primul deacest gen adjudecat de fosta firmă a lui Sebastian Vlădescu. La data de 23septembrie 2009, societatea a mai încheiat cu Ministerul Educaţiei treicontracte succesive pentru servicii de mentorat lot 3 Sud, servicii de mentoratlot 8 Bucureşti şi Ilfov şi servicii de mentorat lot 4 Sud Vest pentrudezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personaluluiangajat în grădiniţe, pentru care a încasat 3.308.036 de lei fără TVA. La datade 8 decembrie 2008, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a încheiat cu aceeaşifirmă un contract de mentorat lotul 2 Sud Est pentru aceleaşi servicii, învaloare de 1.091.253,31 lei cu TVA inclusă.

Firma a fost acuzatăde piraterie informatică

Societateala care a fost acţionar fostul ministru al finanţelor, Sebastian Vlădescu, afost implicată într-un scandal monstru legat de piraterie informatică şi furtintelectual. Prejudiciul a fost estimat la 7,2 milioane de euro. ORDA confirma,la vremea respectivă, furtul, iar poliţia l-a anchetat pe unul dintre angajaţiifostului ministrului. La scurt timp după ce Sebastian Vlădescu a preluat funcţiade ministru al finanţelor în Guvernul Tăriceanu, acesta a fost reclamat că abeneficiat de un furt intelectual de 7,2 milioane de euro. Compania Omnis GroupSRL susţinea, într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Călin PopescuTăriceanu, că Romanian Soft Company SRLi-a copiat părţi semnificative din sistemele informatizate ISIS şi ISIS.NET, pecare le-a folosit pentru conceperea aplicaţiilor ARES.NET, CARE.NET, AMBULANCE şiHIPOCRATE, care au fost apoi comercializate prin intermediul companiei MedistSA. Afirmaţia este susţinută şi de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor(ORDA), care a făcut o expertiză a programelor respective. Presa centrală a arătat,la vremea respectivă, că un fost angajat al Omnis Group, Dragoş Săracu, ar ficopiat programele şi le-ar fi utilizat după ce a devenit şef de proiect laRomanian Soft Company. Săracu a fost cercetat penal de poliţie.

Chiarşi aşa, dosarul s-a încheiat la instanţă, unde firma din acţionariatului căreiaa făcut parte şi Sebastian Vlădescu a fost scoasă basma curată.

Contracte pe bandărulantă cu statul

Licitaţiilecu statul ale companiei în cauză au curs gârlă începând cu anul 2007.

Ladata de 2 mai 2007, firma Romanian Soft Company a încheiat, în urma uneinegocieri directe, un contract privind furnizarea de servicii informatice cuSpitalul de Urgenţă al Ministerului Administraţiei şi Internelor “Prof. Dr.Dimitrie Gerota” Bucureşti, în valoare de 90.938,88 lei cu TVA inclusă.

Ladata de 5 iulie 2007, firma a încheiat, prin negociere directă, cu SpitalulClinic Judeţean de Urgenţă Craiova un contract în valoare de 128.520 de lei cuTVA inclusă, pentru furnizarea de sisteme de extensie informatică şi asistenţătehnică informatică.

Ladata de 25 ianuarie 2008, Romanian Soft Company a încheiat, prin negocieredirectă, tot cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova un contract învaloare de 79.991,80 lei cu TVA inclusă, pentru servicii de întreţineresoftware.

Ladata de 17 octombrie 2010, compania lui Vlădescu a încheiat cu Spitalul ClinicJudeţean Alexandria un contract privind servicii de întreţinere software învaloare de 100.044 de lei cu TVA inclusă.

Ladata de 30 aprilie 2008, Romanian Soft Company a încheiat un alt contract, totprin negociere directă, cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, învaloare de 159.983 de lei cu TVA inclus, pentru servicii de întreţineresoftware.

Ladata de 21 ianuarie 2009, acelaşi Spital Clinic de Urgenţă Craiova încheie,prin negociere directă, un nou contract cu Romanian Soft Company, în valoare de50.400 de lei fără TVA, pentru servicii de extensie informatică, întreţinere şireparaţii de software.

Ladata de 10 octombrie 2008, în urma unei licitaţii publice, Direcţia VenituriBuget Local Sector 2 atribuie firmei Romanian Soft Company un contract învaloare de 702.619 lei fără TVA pentru furnizare de tehnică de calcul.

Ladata de 5 noiembrie 2009, aceeaşi societate încheie, prin negociere directă, uncontract în valoare de 93.600 de lei fără TVA cu Spitalul de Urgenţă al MAI“Prof. Dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti, pentru servicii de mentenanţă pentrusoftware.

Ladata de 15 martie 2010, Romanian Soft Company încheie, tot prin negocieredirectă, un nou contract cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, învaloare de 16.650 de lei fără TVA, pentru servicii de întreţinere şi reparaţiisoftware. La data de 22 aprilie 2010, aceeaşi firmă încheie cu acelaşi spitalun contract similar în valoare de 16.500 de lei fără TVA.

Ladata de 30 aprilie 2010, Romanian Soft Company primeşte prin încredinţaredirectă un contract în valoare de 86.788,72 lei fără TVA de la Spitalul deUrgenţă al MAI “Prof. Dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti, pentru servicii dementenanţă software.

Ladata de 1 iunie 2010, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova mai atribuiedirect aceleiaşi firme un contract în valoare de 66.000 de lei fără TVA, pentruservicii de întreţinere şi reparaţii software,

Laaceeaşi dată, compania în cauză a încheiat, tot prin negociere directă, uncontract de prestare servicii şi mentenanţă a sistemului informatic HIPOCRATE, învaloare de 76.470,59 lei fără TVA, cuSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Alexandria.

Ladata de 8 octombrie 2010, firma Romanian Soft Company a încheiat, prinnegociere directă, cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, uncontract în valoare de 31.428,50 lei fără TVA pentru prestări servicii dementenanţă program informatic.

Ladata de 1 octombrie 2010, aceeaşi companie a mai încheiat un alt contract cuSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, în valoare de 49.000 de lei fărăTVA, pentru servicii de reparare şi întreţinere software.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638946-01-13
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


RARES
23 Oct 2010

Mafiotii din toata lumea pot veni in Romania sa faca cursuri de reciclare! Aici este RAIUL!
Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...