2019-02-21 08:41


EXCLUSIVITATE. Plângere PSD împotriva Robertei Anastase

 |  18:06
Plângereapenală împotriva preşedintelui Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, şi asecretarului Camerei, Sever Voinescu, a fost înregistrată de procuroriiinstanţei supreme, cauza deschisă pe baza acesteia fiind în faza actelorpremergătoare la Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică. Plângereaparlamentarilor social-democraţi şi conservatori a fost înregistrată în 28septembrie de procurori, fiind semnată şi depusă de liderul de grup, deputatulMircea Duşa, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. Redăm mai jos integralplângerea Alianţei PSD+PC.

Plângerepenală

împotrivanumitei Anastase Roberta Alma, având calitatea de Preşedinte al CamereiDeputaţilor din Parlamentul României, şi a numitului Sever Voinescu, încalitate de secretar al Camerei Deputaţilor, pentru săvârşirea infracţiunii deabuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, faptăprevăzută şi pedepsită de art. 248 ind. 1 Cod pen., fals intelectual, faptăprevăzută şi pedepsită de art. 289 Cod pen., uzul de fals, faptă prevăzută şipedepsită de art. 291 Cod pen. şi fals în declaraţii, faptă prevăzută şipedepsită de art. 292 Cod pen.

Înfapt,numitaAnastase Roberta Alma ocupă funcţia de Preşedinte al Camerei Deputaţilor dinParlamentul României.

Înaceastă calitate, cu ocazia votării Legii sistemului unitar de pensii, sus-numitaa prezidat şedinţa din data de 15.09.2010, comiţând cu această ocazie diferiteabuzuri. În cadrul acestei şedinţe, făptuitoarea a fost asistată, conform art.143 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, de 2 secretari stabiliţi, respectivMihai Voicu şi Sever Voinescu.

Încadrul acestei şedinţe a Camerei Deputaţilor, voturile pe articole au începutsă se realizeze începând cu ora 16.48, până la ora 21.55, când deputaţii PNL şiPSD au părăsit lucrările. Prezenţa de vârf în sala a fost de 233 de deputaţi(prezenţă înregistrată la ora 16.33). La ora 17.22, în sală se mai aflau 210deputaţi. În rest, prezenţa în sală a fost fluctuantă: între 177 şi 188 dedeputaţi; între orele 21.58 şi 22.35, cât timp s-a mai votat electronic dupăpărăsirea sălii de către membrii opoziţiei, în sală au fost între 133 şi 116deputaţi (ultimul vot electronic).

La40 de minute după ce deputaţii PNL şi PSD au părăsit lucrările, făptuitoarea asusţinut ca sistemul de vot electronic s-a defectat, situaţie cu privire lacare avem serioase dubii, şi s-a stabilit continuarea şedinţei, votându-se prinridicarea mâinii. Precizez faptul că, în conformitate cu informaţiile pe carele deţin, sistemul eletronic de vot se afla în perfectă stare de funcţionare.

Votarealegii pe articole prin ridicarea mâinii a fost coordonată de către numitaAnastase Roberta Alma, în virtutea funcţiei deţinute, care anunţa, după fiecareetapă, rezultatul votului, mărind în mod considerabil şi evident intenţionatnumărul votanţilor pentru a se realiza cvorumul legal.

PotrivitRegulamentului Camerei Deputaţilor, Preşedintele Camerei Deputaţilor are,printre alte atribuţii, şi pe aceea de a acorda cuvântul, de a moderadiscuţiile, de a sintetiza problemele puse în dezbatere, de a stabili ordineavotării, de a preciza semnificaţia votului, de a valida numerotarea deputaţilorprezenţi făcută de secretarul Camerei Deputaţilor şi de a anunţa rezultatulacestuia.

Potrivitart. 67 din Constituţia României, „CameraDeputaţilor şi Senatul adoptă legi, hotărâri şi moţiuni, în prezenţamajorităţii membrilor”.

Dinenunţarea dispoziţiilor constituţionale citate anterior, rezultă în modneechivoc că scopul ilicit al comiterii acestui abuz este acela de a se realizacvorumul legal necesar pentru adoptarea Legii sistemului unitar de pensii.

Oficial,rezultatul votului a fost validat de Anastase Roberta Alma, în concordanţă cuafirmaţiile secretarului Sever Voinescu, respectiv: 170 de voturi pentru, 2contra şi 3 abţineri, deşi la momentul votului în sală se aflau 82 de deputaţi,aşa cum i-a atenţionat cel de-al doilea secretar, Mihai Voicu, situaţie cepoate fi demonstrată prin examinarea înregistrarii video a şedinţei CamereiDeputaţilor din ziua respectivă.

Faptanumitei Anastase Roberta Alma, dar şi a secretarului Sever Voinescu de acontabiliza, în mod intenţionat, mai multe voturi decât erau în realitate,întruneşte toate elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciucontra intereselor publice în formă calificată, iar atestarea de cătrefăptuitori a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, cu scopul vădit dea se constitui cvorumul legal pentru adoptarea Legii pensiilor, întruneştetoate elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, faptăprevăzută şi pedepsită de art. 289 Cod penal. Apreciem că prin săvârşireaacestor infracţiuni s-a creat un prejudiciu considerabil, activitatea delegiferare a Camerei Deputaţilor fiind serios afectată.

Totodată,susţinerile că sistemul de vot electronic s-a defectat, de altfel neconforme curealitatea, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de fals îndeclaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292 Cod penal.

Subliniemfaptul că Legea pensiilor a fost adoptată pe baza documentelor întocmite deSever Voinescu şi validate de Anastase Roberta Alma, documente care atestă, înmod fals, întrunirea numărului de deputaţi necesar adoptării unei legi,realizându-se astfel condiţiile necesare existenţei infracţiunii de uz de fals,faptă prevăzută şi pedepsită de art. 291 Cod penal.

Pentrutoate motivele expuse mai sus, fapta numitei Anastase Roberta Alma şi asecretarului Sever Voinescu, de a mări, în mod abuziv, în virtutea funcţiei pecare o deţin, numărul participanţilor la sedinţa din data de 15.09.2010, faptăsavârşită cu intenţie şi cu unicul scop de a întruni cvorumul pentru adoptareaLegii sistemului unitar de pensii, coroborată cu susţinerile nereale căsistemul de vot electronic s-a defectat întruneşte elementele constitutive aleinfracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice în formăcalificată, prevăzută şi pedepsită de art. 248 ind. 1, fals intelectual, faptăprevăzută şi pedepsită de art. 289, uzul de fals, faptă prevăzută şi pedepsităde art. 291, şi fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292Cod pen.

Îndrept,invocprevederile art. 222 din Codul de procedură penală, precum şi prevederile art.248 ind. 1, 289, 291 şi 292 din Codul penal.

Prezentaplângere va fi dovedită cu stenograma şedinţei Camerei Deputaţilor din data de15.09.2010, înregistrarea audio-video a acestei şedinţe, proba cu martori,expertiza tehnică a sistemului electronic, listele electronice de vot careatestă numărul de deputaţi prezenţi în sală înainte ca Roberta Anastase săsusţină că sistemul electronic s-a defectat, precum şi orice alt mijloc deprobă veţi aprecia ca fiind necesar.

Anastasecontraatacă „Odau în judecată pe Aura Vasile pentru calomnie”

RobertaAnastase intenţionează să o dea în judecată pe Aura Vasile, deputat PSD, pentrucalomnie, deoarece în şedinţa de ieri deputatul PSD a avut o intervenţie lamicrofon în care susţinea că Anastase nu este prezentă la lucrările plenului,deşi apare că a votat mai multe proiecte de lege. "Preşedintele CamereiDeputaţilor intenţionează să o acţioneze în instanţă pe Aura Vasile pentrucalomnie, Roberta Anastase exercitându-şi votul în mod regulamentar, fiindprezentă la lucrările Camerei", se arată într-un comunicat de presă.

Dramafamiliei prezidenţiale ar putea fi motiv de amânare a unei decizii la CurteaConstituţională

CurteaConstituţională a României (CCR) a ar putea lua o decizie, astăzi, în cazul sesizărilorPNL şi PSD privind neconstituţionalitatea Legii sistemului unitar de pensiipublice. Există multe voci, însă, care dau ca improbabilă pronunţarea uneidecizii astăzi, mai ales că, potrivit legii, judecătorii CCR pot amâna de câte treiori timp de câte şapte zile pronunţarea unei hotărâri. Aceleaşi voci susţin caargument, printre alte, drama prin care trece familia preşedintelui TraianBăsescu.

Depunereacelei de-a doua plângeri penale are puţine şanse de reuşită

PSDa anunţat, ieri, că va depune o nouă plângere penală împotriva preşedinteluiCamerei Deputaţilor, Roberta Anastase, acuzând faptul că s-a votat, în plen, cucartela acesteia deşi democrat-liberala nu se afla în sală. Anunţul a fost făcutde purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Moldovan, care a menţionat căsocial-democraţii vor depune la Parchet inclusiv lista cu votul electronic deieri, înregistrat la secţiunea "vot final", unde apare că RobertaAnastase a votat. Pe de altă parte, el a menţionat că Parchetul va fi însituaţia de a cerceta cazul, ceea ce va demonstra, prin martori, că RobertaAnastase nu se afla în sală în momentul în care s-a înregistrat votulelectronic al acesteia. Surse parlamentare ne-au declarat că este foarte posibilca această plângere să nu fie depusă, pentru că Roberta Anastase nu poate fiacuzată de nici o infracţiune. Cel mult, sesizarea poate fi făcută faţă de celcare a votat în numele Robertei Anastase. Astfel, PSD va renunţa la ideeadepunerii unei noi plângeri penale.

PSDmerge până la capăt

DanŞova: Suntem pregătiţi să sesizăm CSM în cazul unei soluţii de neîncepere aurmăririi penale

Social-democraţiisperă ca procurorii Parchetului General să înceapă urmărirea penală împotrivapreşedintelui Camerei Deputaţilor. Dacă nu, au în mânecă o altă carte cavariantă de rezervă.

SenatorulPSD, Dan Şova, ne-a declarat că există toate motivele, toate temeiurilejuridice, inclusiv probe, pentru a se începe urmărirea penală împotrivaRobertei Anastase. Şi totuşi, în cazul în care procurorii Secţiei de UrmărirePenală şi Criminalistică nu vor declanşa cercetările faţă de preşedinteleCamerei Deputaţilor, social-democraţii sunt pregătiţi pentru a face următorulpas. „Dacă nu se va începe urmărirea penală, vom sesiza Consiliul Superior alMagistraturii pentru a demara o anchetă faţă de modul în care procurorii auderulat ancheta”. Cu toate acestea, CSM nu poate decât să-l sancţioneze peprocurorul desemnat să se ocupe de dosar, dar nu poate cere reluarea ancheteisau începerea urmăririi penale, astfel că plângerea la înaltul for judecătorescnu va avea efecte asupra situaţiei penale în care s-ar afla preşedinteleCamerei Deputaţilor. Senatorul PSD Dan Şova ne-a mai spus că demersul social-democraţilor are unscop pe termen lung, şi anume condamnarea Robertei Anastase, în final, pentru acrea un precedent. Pentru infracţiunile de care este acuzată, Roberta Anastaseriscă până la cinci ani de închisoare. Dar până la pronunţarea unei sentinţeeste cale lungă.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638945-07-01
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


DANIEL
05 Oct 2010

Plangerea asta penala e fix o frectie la un picior de lemn.
Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...