2017-01-21 15:29

DEZVALUIRI


Firma Brânduşei Novac şi a lui Remus Opriş a încasat 1,29 milioane de lei de la Circul Globus. Directoarea circului riscă dosar penal pentru că şi-a atribuit singură contracte

 |  19:00
Firma Brânduşei Novac şi a lui Remus Opriş a încasat 1,29 milioane de lei de la Circul Globus. Directoarea circului riscă dosar penal pentru că şi-a atribuit singură contracte

Scamatoriacontractelor de la Circul Globus, numit „Circ & Variete Globus”, structurăaflată în subordinea Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti, este inovaţiadeputatului PDL Brânduşa Cornelia Novac şi a colegului ei de partid de la sectorul1 Constantin Remuş Opriş. Dacă firma abonată la contractele circului, SC SidusArtis SRL, a aparţinut până la jumătatea anului trecut jumătate deputatei caremanageriază Circul Globus, astăzi societatea în cauză aparţine în totalitatefostului ţărănist, transformat în democrat-liberal, Remus Opriş. Din 2008 şipână în prezent, societatea Sidus Artis SRL a încheiat cu Circul Globus 11contracte de colaborare şi de organizare de spectacole, în valoare de 1,29milioane de lei. Atribuirea acestor contracte a fost luată la ochi de AgenţiaNaţională de Integritate.

Agenţia Naţionalăde Integritate a anunţat, ieri, prin intermediul unui comunicat de presă, căexistă indicii temeinice referitoare la posibila săvârşire a infracţiunii deconflict de interese de către Brânduşa Cornelia Novac, deputat al PartiduluiDemocrat Liberal şi manager al Circului Globus, instituţie din cadrul PrimărieiGenerale a Municipiului Bucureşti. Potrivit inspectorilor de integritate,sesizarea a fost făcută din oficiu la data de 16 noiembrie 2010 şi vizeazănerespectarea dispoziţiilor legale privind depunerea şi completarea declaraţiilorde avere şi de interese.

Cu o mână dă, cu cealaltă ia

În urmacercetărilorau rezultatindicii referitoare la posibila săvârşire decătre Brânduşa Novac, director / manager al „Circ & Variete Globus” Bucureştişi deputat în Parlamentul României, a infracţiunii de conflict de interese,prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României. Mai precis,din calitatea deţinută la circ, aceasta şi-ar fi acordat sieşi, ca persoanăfizică, iar apoifirmei unde era asociată maimultecontractepentru servicii artistice a căror valoare însumată este de 1.194.032 de lei. „Înurma evaluării declaraţiilor de avere şi de interese depuse de persoanaevaluată, precum şi a altor date şi informaţii, au fost identificate elementeîn sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al conflictului deinterese în materie administrativă şi penală, prevăzut de art. 70 şi art. 72din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei înexercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi de art. 2531 din Codul penal alRomâniei, deoarece, în perioada 05.12.2006 - 12.05.2009, doamna BrânduşaCornelia Novac, în calitate de persoană fizică, precum şi în calitate deasociat în cadrul SC SIDUS ARTIS SRL, a încheiat un număr de 11 contracte decolaborare, precum şi contracte pentru realizarea unor spectacole de cătreCircul Globus Bucureşti (în prezent, «Circ & Variete Globus» Bucureşti),unde ocupa funcţia de director / manager. (...) Valoarea totală a celor 11contracte semnate cu încălcarea legislaţiei privind conflictul de interese înmaterie administrativă, precum şi a celeiprevăzute de Codul penal alRomâniei,este de 1.194.032 de lei” , se arată într-un comunicat al ANI.Ca manager al circului şi până în 23.06.2010,Novac a avut înSCSIDUS ARTIS SRL calitatea de asociat, cu o cotă de participare de 50%, maiarată ANI.

Directoarea Novac a semnat cu persoana fizică Novaccontracte pentru regie şi scenariu

În plus, maiacuză ANI, circul condus de Novac ar fi semnatdouă contractechiarcu ea, ca persoană fizică, pentru scenariile şi regia adouă spectacoleale „Circ & Variete Globus”. În urma acestor cercetări, ANIadispussesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şiJustiţie cu privire la posibila săvârşire de către doamna Brânduşa CorneliaNOVAC, director / manager al „Circ & Variete Globus” Bucureşti şi deputatîn Parlamentul României a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şipedepsită de art. 2531 din Codul penal al României. ANImai aminteşte că,în urma alteicercetări, a costatat căNovac este şi incompatibilă,deţinând două funcţii publice. „La data de 23 februarie 2011, Agenţia Naţionalăde Integritate a constatat şi starea de incompatibilitate în care s-a aflatBrânduşa Cornelia Novac, ca urmare a exercitării simultane a demnităţii publicede deputat în cadrul Parlamentului României, precum şi a funcţiei de conducerede director / manager în cadrul «Circ & Variete Globus Bucureşti». Raportulde evaluare emis de Agenţia Naţională de Integritate a fost contestat de cătreBrânduşa Cornelia Novac şi se află pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţiade Contencios Administrativ şi Fiscal”, se mai arată în comunicat.

Conformprevederilor art. 13 din Legea nr. 176/2010, procedura de înştiinţare a fostîndeplinită atâtîn ce priveşte incompatibilitatea sa, câtşiindiciile în legătură cu unconflict de interese.„La data de10.03.2011, cu ocazia prezentării la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate,doamna Brânduşa Cornelia Novac a luat la cunoştinţă despre faptul că au fostidentificate elemente în sensul existenţei conflictului de interese”, mai aratăANI.

După ce a aflat că este în incompatibilitate, Novac acesionat acţiunile lui Remus Opriş

Aşadar, potrivitOficiului Naţional al Registrului Comerţului, în prezent, societatea este deţinutăîn proporţie de 100% de către fostul PNŢ-CD-ist Remus Opriş, actualmente membrual Biroului Permanent al PDL Sector 1. Însă, potrivit unor documente aflate înarhiva Monitorului Oficial al României, la data de 28 mai 2010, a avut loc oadunare a asociaţilor firmei Sidus Artis SRL, prin care acţionarul BrânduşaCornelia Novac a cedat pachetul de 50% din acţiunile firmei către asociatul său,Constantin Remus Opriş, acesta din urmă devenind asociat unic al SC Sidus ArtisSRL. Însă contractele încheiate de Circul Globus cu această societate înaintede data cessionării acţiuinilor face ca Brânduşa Novac să fi avut şi calitateade manager al autorităţii contractante, dar şi calitatea de patron al firmeiexecutante. De altfel, potrivit declaraţiilorde interese din data de 13 decembrie 2008 şi din data de 11 iunie 2009,deputatul Brânduşa Novac a menţionat că deţine 50% din părţile sociale ale SCSidus Artis SRL. În declaraţia de interese postată pe site-ul Camerei Deputaţilorla data de 1 noiembrie 2010, această menţiune dispare pur şi simplu. Nici îndeclaraţia de avere postată în aceeaşi dată nu face menţiunea înstrăinării părţilorsociale deţinute în firma Sidus Artis SRL.

Avocata Brânduşei Novac consideră că nu este nici unconflict de interese

Laura de Alvare,avocata managerului Circului Globus, a declarat că Brânduşa Novac nu avea cumsă se afle în conflict de interese atunci când instituţia a acordat contracteunei firme în care aceasta era acţionar, deoarece funcţia pe care o deţine nueste de „autoritate publică”. De Alvare a susţinut că ANIa încadrat-oeronat pe Novac drept „funcţionar public”şi a prezentat într-o conferinţădepresă, de la care deputatul PDL alipsit, câteva argumente privind„inexistenţa totală a stării de conflict de interese”. „Aşa cum rezultă şi dincomunicatul de presă, se precizează că dna Novac ar fi încălcat articolul 70 şi72 (din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţeiîn exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul deafaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, n.r.), ceea ce ar presupunefaptul că este din nou, într-o manieră eronată şi abuzivă, asimilată ca fiindfuncţionar public sau având o funcţie de autoritate publică. Lucrul este totalirelevant faţă de această conotaţie pur administrativă având în vedere faptulcă pe o instituţie publică de cultură, conducătorul acestei instituţii,indiferent că s-a numit în trecut director sau, după legislaţia nou modificată,manager, el nu este funcţionar public şi această funcţie nu este funcţia deautoritate publică”, a arătat avocata lui Novac. Ea a mai afirmat că nuBrânduşa Novac, ca manager, a acordat contracte firmeiSC SIDUS ARTIS SRL,ci Consiliul de Administraţie al Circului Globus, iar Novac s-ar fi abţinutatunci când s-au luat acele hotărâri.„Mai mult decât atât, chiar dacă amexista în situaţia în care această funcţie ar putea să fie asimilată uneifuncţii de autoritate publică, fac importanta menţiune că aceste contracte auavut sau au reprezentat voinţa unui consiliu de adminstraţie, care reprezintăorgan deliberativ”, a mai declarat Laura de Alvare. Ea a acuzat ANI că nu aluat în seamă nici un document depus de deputatul PDL. „Au fost depuse toatehotărârile CA,ordinare sau extraordinare,în care se specifică faptulcă în mod efectiv doamna Novac se abţine de la vot în momentul în care se pune îndiscuţie această problemă”, a subliniat apărătorul. „Mai mult decât atât,aceste contracte care au fost încheiate de-a lungul timpului vizeazăactivitatea reală de regizor şi de scenarist a doamnei Brânduşa Novac.Calitatea acestor spectacole este indiscutabilă prin numărul mare devizitatori, prin rezultatele internaţionale pe care le-a obţinut”, a maispusDe Alvare.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-11-21

Mai multe imagini:
Firma Brânduşei Novac şi a lui Remus Opriş a încasat 1,29 milioane de lei de la Circul Globus. Directoarea circului riscă dosar penal pentru că şi-a atribuit singură contracte
zoom
Firma Brânduşei Novac şi a lui Remus Opriş a încasat 1,29 milioane de lei de la Circul Globus. Directoarea circului riscă dosar penal pentru că şi-a atribuit singură contracte
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image