2017-01-21 00:14

DEZVALUIRI


Firma finului lui Gheorghe Falcă a încasat de la Consiliul Judeţean Arad contracte pe bandă rulantă

 |  19:07
Firma finului lui Gheorghe Falcă a încasat de la Consiliul Judeţean Arad contracte pe bandă rulantă

PalcuImpex SRL, firma care îl are ca asociat şi administrator pe Ovidiu Palcu, vaîncasa de la bugetul Consiliului Judeţean Arad peste 564.000 de lei fără TVApentru lucrări de întreţinere a drumurilor pietruite din judeţul Arad. OvidiuPalcu este finul primarului Aradului, Gheorghe Falcă, şi membru al PartiduluiDemocrat Liberal. Firma sa a încheiat, în ultimii doi ani, contracte cuConsiliul Judeţean Arad în valoare de peste 3 milioane de lei fără TVA.

ConsiliulJudeţean Arad a publicat, la data de 22 martie 2011, pe site-ul SEAP, privindSistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, un anunţ de participare prinintermediul căruia şi-a făcut cunoscută intenţia de a achiziţiona de pe piaţaliberă servicii de întreţinere a drumurilor pietruite la nivelul întreguluijudeţ. La data de 29 aprilie 2011, Consiliul Judeţean Arad a organizat olicitaţie publică, la care au fost primate oferte din partea a trei agenţieconomici. În urma deliberărilor, autoritatea contractantă a atribuitcontractul, în valoare de 564.000 de lei fără TVA, companiei Palcu Impex SRL,cu sediul în localitatea Sebiş. Potrivit Oficiului Naţional al RegistruluiComerţului, firma câştigătoare este patronată şi administrată de un membru PDLpe nume Ovidiu Palcu, despre care se ştie că este finul primarului Aradului,Gheorghe Falcă. De altfel, societatea în cauză este abonată la contractele publiceatribuite de Consiliul Judeţean Arad şi de către Primăria Municipiului Arad. Dealtfel, Gheorghe Falcă este ginerele lui Gheorghe Seculici şi fin alpreşedintelui Traian Băsescu. Contractul privind întreţinerea drumurilorpietruite din Arad, semnat cu firma finului lui Gheorghe Falcă, are o durată deopt luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Potrivit anunţuluide atribuire, costul acestor lucrări vor fi suplimentate, pentru perioada 2012-2013,cu încă 1.303.746,82 lei fără TVA.

Clientaproape unic al Consiliului Judeţean

Cu doar câteva excepţii,societatea Palcu Impex SRL este singura care furnizează Consiliului JudeţeanArad servicii de deszăpezire sau alte lucrări de estetică a drumurilor din judeţ.Din anul 2009 şi până în prezent, firma finului primarului Aradului GheorgheFalcă a încasat de la Consiliul Judeţean Arad suma de 3.077.773,69 lei fărăTVA.

Potrivit site-uluiSEAP, Palcu Impex SRL a încheiat, la data de 19 noiembrie 2011, trei contractecu Consiliul Judeţean Arad pentru servicii de deszăpezire aferente iernii 2009-2011.Primul contract are valoarea de 168.948, 73 lei fără TVA, al doilea a fost de162.858,34 lei fără TVA, iar cel de-al treilea a însumat 209.734,58 lei fără TVA.Trei luni mai târziu, respectiv pe data de 25 februarie 2010, firma lui OvidiuPalcu a mai semnat un contract cu aceeaşi instituţie, prin negociere directă fărăpublicarea prealabilă a unui anunţ de participare, tot pentru servicii de deszăpezire,pentru care a încasat suma de 61.111,94 lei fără TVA. În aceeaşi zi, firma amai primit alte două contracte pentru acelaşi tip de servicii pe care urma săle presteze în folosul Consiliului Judeţean, pentru care a încasat, o dată,suma de 55.770,69 lei fără TVA, iar a doua oară suma de 58.726,69 lei fără TVA.

Cum vara nu mai potfi deszăpezite drumurile pe care le administrează, la data de 8 iulie 2010Consiliul Judeţean Adar a mai atribuit firmei Palcu Impex SRL un nou contract, învaloare de 334.483,36 lei fără TVA, pentru servicii de asigurare a esteticiirutiere a drumurilor din judeţ. Apoi, la data de 14 iulie 2010, autoritateacontractantă a mai încheiat cu firma în cauză un contract în vederea achiziţionăriiunor servicii de desfundare a şanţurilor amplasate în reţeaua drumurilor,pentru care a mai scos din buget suma de 196.113,23 lei fără TVA.

Curepetiţie

Şi, tot aşa, a maivenit o dată iarna. Şi noi contracte pentru deszăpezire pentru firma finuluilui Gheorghe Falcă. La data de 11 martie 2011, Palcu Impex SRL a mai primit dela Consiliul Judeţean Arad patru contracte în valoare de 48.522,61 lei fărăTVA, 43.674,69 lei fără TVA, 34.246,59 lei fără TVA, respectiv de 40.025,66 leifără TVA. Aceste contracte se adaugă celorlalte patru pe care Palcu Impex SRL le-aîncasat în urma negocierilor încheiate la data de 3 noiembrie 2010, pentruacelaşi tip de serviciu, în valoare de 211.846,47 lei fără TVA, 137.035,36 leifără TVA, 265.029,85 lei fără TVA şi 146.798,18 lei fără TVA.

Identic cu anulprecedent, Consiliul Judeţean Arad s-a gândit că finul lui Falcă are nevoie delucrări şi pe perioada verii, mai ales că anul 2010 a fost considerat dreptvârful crizei economice, iar 2011 nu se anunţa deloc unul mai bun. La data de16 martie 2011, Palcu Impex SRL a încheiat cu Consiliul Judeţean Arad un noucontract pentru lucrări de desfundare a şanţurilor în reţeaua de drumuri, învaloare de 132.516,65 lei fără TVA pentru ca, în data de 15 martie să mai încasezeun contract în valoare de 262,002,92 lei fără TVA pentru executarea unor lucrăriprivind asigurarea esteticii rutiere a drumurilor judeţene.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-01-29Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image