2017-01-18 10:00

DEZVALUIRI


Firmele din cadrul Asociaţiei Profesionale a Companiilor de Securitate îşi vor testa psihologic agenţii

 |  19:28
Firmele din cadrul Asociaţiei Profesionale a Companiilor de Securitate îşi vor testa psihologic agenţii

Bilanţulcompaniilor de pază arată o scădere a încasărilor pe o piaţă în continuăcreştere. Peste 200 de agenţi de pază au fost trimişi în judecată pentru faptepenale, iar peste 500 de firme au fost controlate de Poliţia Română şi au fostretrase peste 50 de atestate profesionale.

Anultrecut a luat fiinţă Asociaţia Profesională a Companiilor de Securitate (APCS).Această uniune are scopul de a aduce la un numitor comun piaţa de securitatedin România prin oferirea unor servicii de calitate şi garanţie pentru clienţi.În momentul actual, sunt peste 1.300 de firme de pază cu peste 100.000 deangajaţi. Ei bine, nu puţine au fost cazurile în care agenţii de pază aufraternizat cu infractorii. Exact acest lucru vrea să-l elimine aceastăasociere. “Vrem să oferim servicii de calitate cu agenţiinstruiţi şi testaţi psihologic pentru a garanta clienţilor calitatea şi nucantitatea”, a declarat Adrian Baciu, preşedintele APCS. Ieri,organizaţia a prezentat bilanţul pe anul 2010. În contextul crizeieconomice în care întârzierile de plată sunt la ordinea zilei prin lipsalichidităţilor, societăţile de pază membre ale Asociaţiei Profesionale aCompaniilor de Securitate (Rosegur, G4S, Securitas, Civitas PSG, RPG SecurityCenter şi Magic Safe Security) au raportat pentru anul trecut o scădere anumărului de angajaţi cu 19% şi a cifrei de afaceri cu 15%. Cu toate acestea, manageriicompaniilor de securitate au investit în calificarea personalului pentru aoferi servicii de calitate. Cele şase firme membre a Asociaţiei Profesionale aCompaniilor de Securitate însumează 15.000 de angajaţi şi au o cifră de afaceride 115 milioane de euro. Analiza făcută arată o tendinţă de contractare a pieţeiserviciilor de securitate, deşi cererea este din ce în ce mai mare.

Înurma unui control efectuat de Poliţia Română în perioada noiembrie-decembrie2010, peste 500 de firme de pază au fost sancţionate, au fost retrase 50 deatestate profesionale, 200 de agenţi au fost trimişi în judecată pentru faptepenale, iar 4.300 au fost sancţionaţi. APCS pune acest lucru pe fondul lipseistandardelor profesionale pe care unele firme din România încă le ignoră. “Incidentele din ultima perioadă indică faptul că industria desecuritate are nevoie de o reformă urgentă”, a conchis Adrian Baciu,preşedintele APCS.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-08-20Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

CONSTANTINESCU MIHAI
09 Feb 2013

Asociaţia Profesională a Angajaţilor din Pază (A.P.A.P.) este o organiz aţie neguvernamentală i non-profit care active ază în beneficiul membr ilor ei, promovând inclu ziunea pe piaţa muncii i combaterea oricărei f orme de discriminare sau abuz la locul de muncă. Asociaţia A.P.A.P îşi ghidează activitatea du pă principii europene ce respectă şi susţin eg alitatea de şanse şi ge n, demnitatea umană, lib ertatea şi democraţia. Credem în rolul de catal izator al schimbării pe care societatea civilă t rebuie să şi-l asume î n viaţa publică şi ne propunem să fim cât mai activi în apărarea dre pturilor persoanelor anga jate în pază aflate în situaţii vulnerabile. Dorim să contribuim la d ezvoltarea unei societă i bazată pe echitate ş i respect, construită pe fundamentul solid al dia logului social. Prin inte rmediul proiectelor noast re ne propunem să dezvol tăm acţiuni concrete, d estinate persoanelor anga jate în pază. Activit ţile noastre sunt focal izate pe: • incluziu ne pe piaţa muncii • valorizarea resurselor umane • acordarea de asistenţă juridică,ps ihologică Societăţile de pază în general, ş i agenţii de securitate în special, contribuie l a securizarea locurilor p ublice şi la asigurarea unei societăţi mai sigu re. Dar această contribu ţie a sectorului nu este apreciată întotdeauna la justa sa valoare, acea stă subevaluare reflect ndu-se prin ignorare şi lipsă de recunoaştere a muncii realizate de age nţii de securitate, astf el că ei pot avea sentim ente negative asupra imag inii sectorului şi a ide ntităţii profesionale p roprii. Luptăm pentru o schimbare de percepţie a societăţii civile, pen tru o recunoaştere a pre stigiului oferit de aceas tă profesie, pentru ca s ectorul securităţii pri vate să nu mai fie unul subevaluat

Adauga un comentariu

Random image