2018-12-14 21:26


Fostul director al Termoelectrica şi avocatul Benone Voicu au fost trimişi în judecată de procurorii Anticorupţie

 |  17:53
Fostul director al Termoelectrica şi avocatul Benone Voicu au fost trimişi în judecată de procurorii Anticorupţie
Procuroriianticorupţie au trimis în judecată nouă persoane, printre care Ioan Ungureanu,fost director general al Termoelectrica, dar şi mai mulţi oameni de afaceri,avocaţi şi un executor judecătoresc, în legătură cu prejudicierea Electrica şiTermoelectrica cu peste 18,6 milioane de euro.

Potrivitunui comunicat remis ieri, procurorii din cadrul Direcţiei NaţionaleAnticorupţie (DNA) au trimis în judecată trei persoane, în stare de arestpreventiv, respectiv Dragoş Paul Rocoşanu, executor judecătoresc, acuzat deînşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals intelectual, uz de fals,asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, abuz în serviciu contraintereselor persoanelor, având ca rezultat obţinerea un avantaj patrimonialpentru sine sau pentru altul, Benone Ovidiu Voicu, avocat în Baroul Bucureşti,acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, falsîn înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, efectuarea deoperaţiuni financiare, ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, atribuţiasau însărcinarea, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, şi Ioan DanielIonaş, avocat stagiar şi reprezentant unic alSC Recovery Best SolutionSRL,acuzat deînşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formăcontinuată, fals în declaraţii, asociere în vederea săvârşirii de infracţiunişi efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ incompatibile cufuncţia, atribuţia sau însărcinarea. Deasemenea, au fost trimise în judecată, în stare de libertate, alte şasepersoane, printre care şi Ioan Ungureanu, fost director general alTermoelectrica, acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice, având carezultat obţinerea de avantaje patrimoniale pentru sine sau altul, cuconsecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi asociere în vedereasăvârşirii de infracţiuni.

Au fosttrimişi în judecată şi mai mulţi oameni de afaceri, printre care Sava Tipa,administrator şi director general de societate comercială, pentru înşelăciunecu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şiasociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, Elena Lavinia Roată, directoruluneisocietăţi comerciale, sub acuzaţia de înşelăciune cu consecinţedeosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi asociere învederea săvârşirii de infracţiuni, precum şi Valentin Manolache, om de afaceriacuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. În acelaşi dosar vor fijudecaţi şi Răzvan Mircea Crivei, administrator al SC Best Recuperare CreanţeSRL, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri subsemnătură privată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, precum şiavocatul din Baroul Bucureşti Adrian Drăghici, acuzat de înşelăciune cuconsecinţe deosebit de grave şi asociere în vederea săvârşirii deinfracţiuni.

Contractnul

Înrechizitoriul întocmit, procurorii arată că, în cursul lunii august 2007,SC Termoelectrica SAa chemat în judecată pe SC Electrica SA, pentru odatorie reprezentând energia electrică livrată şi penalităţi de întârziere. Ladata de 1 aprilie 2008, SC Termoelectrica SA, prin directorul general IoanUngureanu, a încheiat contractul de cesiune de drept litigios de creanţă cu Cabinetulde avocat Voicu Benone Ovidiu. Cesionarea s-a făcut cu încălcarea prevederilorlegale, fapt constatat de altfel şi de Curtea de Apel Alba Iulia, instanţăcare, la 18 februarie 2011, avea să declare nulitatea absolută a contractuluide cesiune. Ulterior cesionării drepturilor litigioase, aşadar fără a mai fititulară ale acelor drepturi, la data de 21 aprilie 2008, SCTermoelectricaSAa încheiat un contract de asistenţă juridică cuCabinetul de avocat Voicu Benone Ovidiu în litigiul respectiv.

La 30martie 2009, instanţa a obligat SC Electrica SA să achite Cabinetuluiavocatului Voicu Benone Ovidiu suma totală de 31.557.229 lei (7.470.000 deeuro), sumă incluzând datoria iniţială, penalităţi de întârziere şi cheltuielide judecată. Ca urmare a celor dispuse de instanţă, în zilele de 29 mai şi 16iunie 2009SC Electrica SAa virat prin transfer bancar datoria încontul SC Termoelectrica SA, cont comun cu al Cabinetului de avocat VoicuBenone Ovidiu, în conformitate cu sentinţa instanţei de judecată. Cu toateacestea, în perioada aprilie-august 2009, prin mijloace frauduloase, nota deplată pe care SC Electrica SA urma să o achite ca urmare a executării silite afost încărcată, în mod nejustificat, până la suma totală de 78.650.017,04 delei (adică 18.621.381 de euro).

Combinaţiiavocăţeşti

Iniţial,potrivit procurorilor anticorupţie,aceste activităţi infracţionale aufost concepute şi puse în practică de avocatul Benone Ovidiu Voicu cu fostuldirector al Termoelectrica Ioan Ungureanu, însă ulterior şi de Dragoş PaulRocoşanu şi Ioan Daniel Ionaş, la care s-a adăugat prin asociereactivitateaoamenilor de afaceri SavaTipa şi Elena Lavinia Roată. Însuma mărită nejustificat intră partea de 31.557.229,06 de lei, care deja fuseseplătită de bună voie de SC Electrica SA, la care se adaugă 22.865.584,33delei penalităţi stabilite de o expertiză extrajudiciară, în condiţiileîn care valoarea penalităţilor fusese deja inclusă în suma stabilită deinstanţă, precum şi 23.335.415,65 de lei cheltuieli de executare silită. Încheltuielile de executare silită, de pildă, intra şi onorariul de apărătorfacturat de avocatul Adrian Drăghici, de 16.000.000 de lei (adică 3.809.523 deeuro), valoare considerată total nejustificată în contextul unei executărisilite. De altfel, chiar şi depunerea cererii de executare silită s-a făcut înlipsa unui titlu executoriu.

În acestfel, au stabilit anchetatorii, s-a ajuns la o situaţie în care o obligaţie dejastinsă, ce viza fonduri publice, să fie cerută de către avocatul Voicu în numepropriu, fără nici o justificare şi doar în folos personal. De altfel, prinaceleaşi manevre, suma menţionată, executată silit de laSC ElectricaSAa revenit în totalitate societăţii comercialeRecoveri BestSolutionSRL (al cărei reprezentant unic este Ioan Daniel Ionaş) şiCabinetului de avocat Voicu Benone Ovidiu.Caracterul ilegal al executării silite avea să fie constatat şi prinsentinţa din 23 martie 2010 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.

Contractde consultanţă juridică falsificat

Pe de altăparte, şi SC Termoelectrica SA, în baza contractului de asistenţă juridicăîncheiat la data de 21 aprilie 2008 cu Cabinetul de avocat Voicu Benone Ovidiu,a fost executată silit de Biroul Executorului Judecătoresc Rocoşanu Dragoş Paulpână la concurenţa sumei de 7.812.650 de lei (1.860.154 de euro). La această executare s-a ajuns urmare afaptului că avocatul Voicu afalsificat contractul de asistenţă juridică,în sensul înscrierii unui onorariu de 5.000.000 de lei, în condiţiile în careiniţial nu fusese înscrisă nici o sumă. Ulterior, contractul a fost cesionatlui Valentin Manolache la suma de 5.950.000 delei, iar prin executaresilită s-au adăugat onorariul de executare silită, onorariul de asistenţăjuridică şi diferite taxe.

Totodată,în perioada 2008-februarie 2009, printr-un mod de operare similar care apresupus manevre frauduloase (inexistenţa titlului executoriu şi stabilireaunor cheltuieli de executare supraevaluate) Benone Ovidiu Voicu, Dragoş PaulRocoşanu, Ioan DanielIonaş şi Răzvan Mircea Crivei au determinat executareasilită aSC Asirom Teleorman SApână la concurenţa sumei de9.761.290,00 de lei (2.323.878 de euro). Şi în acest caz s-a folosit instituţiacesiunii de creanţă, dreptul respectiv fiind dobândit deSC BestRecuperare Creanţe SRL, administrată de către Răzvan Mircea Crivei şi la careIoan Daniel Ionaş era acţionar. Executarea silită nu s-a finalizat din cauzasuspendării ei, însă pe timpul popririi,SC Asirom Teleorman SA a fostprivată de dreptul său de folosinţă a banilor. De asemenea, în anul 2006,Dragoş Paul Rocoşanu, în calitate de executor judecătoresc, a executat silit unimobil situat în Bucureşti, cu încălcarea drepturilor de creanţă a părţiivătămate, în favoarea unui alt creditor, neîndreptăţit.

Prejudiciude peste 18,6 milioane de euro

Anchetatoriiau stabilit că prejudiciul adus SC Electrica SA este de 78.654.017,04 de lei,adică peste 18,6 milioane de euro, care nu a fost recuperat. Tot nerecuperat afost şiprejudiciul adus Termoelectrica SA, în valoare de 7.812.650 de lei(1.860.154 de euro. Prejudiciul adus SC Asigurarea Românească - ASIROM VienaInsurance Grup SA este de peste 9,7 milioane de lei, adică peste 2,32 milioanede euro, care a fost recuperat. Prejudiciul adus în paguba SC Top Leasing SAeste de 861.145 de lei, adică peste 205.000 de euro. Total prejudiciu produscelor patru societăţi este de 97.089.102 de lei, echivalentul a 23.010.683 deeuro. Toate cele patru societăţi s-au constituit părţi civile.

În cauză afost luată măsura asiguratorie a popririi conturilor bancare ale celor nouăpersoane. De asemenea, a fost aplicat sechestru asigurător asupra bunuriloraparţinând lui Benone Ovidiu Voicu, Dragoş Paul Rocoşanu şi IoanUngureanu. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de ApelBucureşti.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-10-13

Mai multe imagini:
Fostul director al Termoelectrica şi avocatul Benone Voicu au fost trimişi în judecată de procurorii Anticorupţie
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


NICOLAE850
19 Apr 2011

Din cunostintele mele unii oameni au fost trimisi in Instanta abuziv, nevinovati fiind, fara sa comita nici o infractiune din cele mentionate. Intrebarea este cand DNA-ul isi va face treaba corect si cand cetatenii acestei tari vor beneficia de dreptate?? DNA-ul desfasoara o activitate distructiva. Au distrus ideea de dreptate si adevar. Scopul lor este sa isi "imbunatateasca" indicatorii.
Random imageUltimele stiri


loading...