2019-02-21 02:38


Fraudă fiscală la vârful Ministerului Finanţelor. Fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor, judecat pentru „înţeparea” bugetului de stat cu 44 milioane de euro

 |  20:14
Fraudă fiscală la vârful Ministerului Finanţelor. Fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor, judecat pentru „înţeparea” bugetului de stat cu 44 milioane de euro

Fostulsecretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice, Graţiela Iordache, fostuladministrator şi fostul preşedinte al Galaxy Tobacco au fost trimişi înjudecată de procurorii DNA pentru o evaziune fiscală de 44 milioane de euro.Alături de ei, va fi judecată şi Livia Bădescu, şef serviciu în cadrulDirecţiei de legislaţie în domeniul accizelor din cadrul MFP.

Procuroriidin cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată aurmătorilor inculpaţi, care deţineau calităţile de mai jos la momentulsăvârşirii faptelor: Vasile Duţă - administrator şi director general al SCGalaxy Tobacco SA şi Celestini Antonello - preşedinte şi acţionar la SC GalaxyTobacco SA, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală;Graţiala Denisa Iordache - secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice(MFP) şi Livia Bădescu - şef serviciu în cadrul Direcţiei de legislaţie îndomeniul accizelor din cadrul MFP, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiuneade complicitate la evaziune fiscală; persoana juridică SC Galaxy Tobacco SA(fosta Societate Naţională Tutunul Românesc), în sarcina căreia s-a reţinutinfracţiunea de evaziune fiscală", informează, luni, DNA.

PotrivitDNA, în perioada noiembrie 2007-aprilie 2009, SC Galaxy Tobacco SA, fostaSocietate Naţională „Tutunul Românesc”, a emis şi pus în executare douăcontracte având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupracantităţilor de 231,7 tone şi de 871,2 tone tutun brut către firma italiană SCCTS SRL. Transferul a fost efectuat din depozite neautorizate ca antrepozitfiscal (Zimnicea, Bucureşti,Tg.-Jiu ş.a.), cu încălcarea dispoziţiilor legaleprivind antrepozitul fiscal şi fără a avea autorizaţie de comercializare.Emiterea şi executarea celor două contracte au avut ca scop ascunderea bunuluişi a sursei impozabile şi taxabile şi, pe cale de consecinţă, neachitareaobligaţiilor fiscale către stat. Pentru a se sustrage obligaţiilor legale deachitare a accizelor şi taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de tutunbrut sau tutun parţial prelucrat, Vasile Duţă, director şi administrator alGalaxy Tobacco, şi Antonello Celestini, preşedintele acesteia, au conceput,succesiv, un ansamblu de manopere frauduloase, menite a ascunde sursa taxabilăreprezentată de livrarea a aproximativ 1.000 tone de tutun, în favoarea firmeiitaliene CTS SRL.

Într-oprimă fază, în cursul lunii martie 2008, SC Galaxy Tobacco SA a efectuat olivrare de tutun brut în cantitate de 231,7 tone în favoarea firmei SC CTS SRLdin Italia, livrarea făcându-se dintr-un depozit neautorizat ca antrepozitfiscal (Zimnicea), cu încălcarea dispoziţiilor privind supravegherea fiscală.Prin urmare, statul român nu a încasat acciza aferentă cantităţii de tutun brutlivrat în Italia, prejudiciul provocat fiind de 8.240.878,8 lei, reprezentândacciza neîncasată. Într-o a doua fază, în perioada noiembrie 2007-aprilie 2009,SC Galaxy Tobacco SA a transferat proprietatea a 871,2 tone tutun brut dindepozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Bucureşti, Rm. Sărat, Urziceni, Tg.-Jiu)către SC CTS SRL Italia, prin întocmirea unor acte juridice frauduloase şioperaţiuni fictive, scopul final fiind eludarea obligaţiilor fiscale (achitareaTVA şi a accizei aferente cantităţii de tutun) prin ascunderea surseiimpozabile. Prin neplata obligaţiilor fiscale a fost creat un prejudiciu de177.932.898,49 lei. "În această a doua situaţie, producerea pagubei a fostînlesnită de activitatea inculpatelor Iordache Graţiela Denisa, în calitatea sade secretar de stat în MFP, exercitând cumulativ şi atribuţiile de director laDirecţia de legislaţie în domeniul accizelor, şi Bădescu Livia, în calitatea sade şef serviciu - Direcţia de legislaţie în domeniul accizelor din cadrul MFP.Acestea, cu intenţie, au semnat o adresă de îndrumare şi asistenţă despecialitate acordată autorităţilor fiscale, în speţă către AutoritateaNaţională a Vămilor (ANV) din cadrul ANAF, având ca efect scutirea de la plataaccizelor a transferului de proprietate a tutunului brut de la Galaxy TobaccoSA la SC CTS SRL (prin calificarea ca civil a raportului comercial semnat întrecele două societăţi). Adresa în cauză avea caracter obligatoriu, organeleregionale ale ANV aplicând-o în sensul permiterii scoaterii din ţară a celor871,2 tone tutun fără plata accizei şi a TVA", arată DNA. Anterioremiterii acestei adrese, ANV îşi exprimase un punct de vedere contrar. Prinactivitatea infracţională descrisă a fost creat un prejudiciu total bugetuluide stat de 186.173.777,29 lei (aproximativ 44 milioane de euro), rezultat dinneachitarea obligaţiilor fiscale aferente transferului celor aproximativ 1.000de tone de tutun.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-04-23
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


MUGUR
21 Dec 2010

Cum, gheneralii aia au fost arestati pentru 46 de mii de euro, iar umflata asta care a tepuit statul de 44 de milioane de euro, inca nu-i la mititica ?
Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...