2017-01-21 06:25

DEZVALUIRI


Gruparea Banias-Mironescu-Bogatu, reţinută cu propunere de arestare. Capetele de acuzare: Influenţă politică, mită şi percepţia de „taxe ilegale” în Portul Constanţa

 |  19:07
Gruparea Banias-Mironescu-Bogatu, reţinută cu propunere de arestare. Capetele de acuzare: Influenţă politică, mită şi percepţia de „taxe ilegale” în Portul Constanţa
Toate cele 25 de persoane acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, dare şi luare de mită aufost reţinute de procurorii DNA şi prezentate magistraţilor Înaltei Curţi deCasaţie şi Justiţie cu propunerea de arestare preventivă. Senatorul MirceaBanias are interdicţia de a părăsi ţara, iar pentru un alt inculpat care sesustrage cercetărilor procurorii au cerut arestare în lipsă. Sumele de banierau cerute zilnic, cuprinse între 1.000 şi 7.000 USD pentru fiecare transport.Astfel, spun anchetatorii, bugetul de stat a fost prejudiciat, în unelesituaţii, cu sume cuprinse între 232.186,12 lei şi 8.280.932 lei pentru fiecaretransport de marfă introdus ilegal. Până ieri, procurorii probaseră aproape 50de transporturi. Ministrul Traian Igaş a cerut o anchetă internă la DGIPI cuprivire la faptele de care este acuzat Laurenţiu Mironescu.

Potrivit procurorilor anticorupţie,Laurenţiu Mironescu ar fi unul dintre capii grupării alături de senatorulMircea Banias şi Eugen Bogatu. Mironescu este acuzat de iniţiere sauconstituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea suborice formă a unui astfel de grup şi trafic de influenţă, în timp ce în dreptullui Eugen Bogatu s-au reţinut infracţiunile de iniţiere sau constituire a unuigrup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unuiastfel de grup, cumpărare de influenţă, instigare la dare de mită şi instigarela delapidare.

Membrii grupării

Astfel, au mai fost reţinuţi AdrianLiviu Durbac, şef al Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în prezent şef alBiroului Vamal Târguri şi Expoziţii Bucureşti, şi Costel Liviu Bratu, adjunctal şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, Claudiu-Constantin Olteanu,adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, Adrian Milea, şefcontrol fizic containere în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, ValentinRoşculeţ, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, şi IoanDan Didilescu, inspector vamal în cadrul DJAOV Constanţa, pentru iniţiere sauconstituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea suborice formă a unui astfel de grup şi luare de mită, în formă continuată.

Pionii

Totodată, au mai fost reţinuţi şiAdrian Sorin Pătraşcu, ofiţer de poliţie şi comandant al „Grupului de nave”Constanţa din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, şiIonuţ-Marius Scrioşteanu, lucrător vamal, şef al Biroului Vamal Slobozia,pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderareasau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi luare de mită.

De asemenea, în sarcina lui Dan-HoriaTudoran, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea,procurorii au reţinut iniţierea sau constituirea unui grup infracţionalorganizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şidelapidare, în timp ce Sorin Budăi, comisionar vamal, asociat în cadrul SC Air& Sea Container Shipping SRL, a fost reţinut pentru iniţiere sauconstituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea suborice formă a unui astfel de grup, complicitate la dare de mită, în formacontinuată şi complicitate la infracţiunea de folosire de acte falsificate laautoritatea vamală.

Distribuitorii

În acelaşi timp, au mai fost reţinuţiLaurenţiu Catargiu, angajat al SC Lemnking Industry Com SRL, Mihai Culea,asociat la SC Mirand International SRL şi Marian-Ionuţ Iordănescu, asociat laSC Marinco SRL, şi SC Galmondos SRL Constanţa. Procurorii au emis ordonanţe dereţinere şi pe numele lui Corneliu Păun, administrator la SC Flavia Com SRL,Dragoş-Iulian Tudoran, asociat la SC Container Clearance Services SRL Constanţa,şi Aurelian Cătălin Pilcă, administrator al SC Container Clearance Services SRLConstanţa, şi Valentin Ţiripan, asociat la SC Container Clearance Services SRLşi administrator la SC Alvalexino SRL, şi pe Mihai Ciobanu, intermediar vamal.Ei sunt acuzaţi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizatori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,complicitate la luare de mită, în forma continuată, complicitate la dare demită, în forma continuată şi dare de mită, alături de Marin Dodu, intermediarvamal, acţionar la SC Fotbal Club Progresul Bucureşti SA.

Procurorii l-au reţinut şi pe AliAmer, intermediar vamal şi om de afaceri, alături de cetăţeanul iordanianNasser Abdel Rahman Bani Mustafa Akram. Aceştia sunt acuzaţi de dare de mită,în formă continuată, iniţiere sau constituire a unui grup infracţionalorganizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şiinstigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

De asemenea, au fost reţinuţi MohamadRouchdi, cetăţean sirian, intermediar vamal, şi Qing Zhang, cetăţean chinez,intermediar vamal, dar şi Lucian Păun. Ei sunt acuzaţi de dare de mită şiiniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat.

În acelaşi dosar a mai fost reţinut şicetăţeanul chinez Ning Guo pentru dare de mită în formă continuată, alături deSunai Cadîr, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de iniţiere sauconstituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea suborice formă a unui astfel de grup.

Totodată, faţă de inculpatul Ahmad ElHaj, cetăţean libanez, intermediar vamal, procurorii au solicitat arestareapreventivă în lipsă. În sarcina acestuia s-au reţinut infracţiunile de:iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sausprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi dare de mită, în formăcontinuată.

Taxa de intrare era de 7.000 de dolari,iar prejudiciul la buget era de 200.000 de euro pentru un transport.

Procurorii spun că, într-o perioadăcuprinsă generic între mai 2010 şi martie 2011, la nivelul autorităţilor vamaleşi portuare din Municipiul Constanţa, s-a constituit un grup infracţionalorganizat ce are scopul de a controla instituţiile Statului Român cu atribuţiiîn activităţile de import - export de mărfuri prin birourile vamale de pe razaDirecţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa, dar şi dinBucureşti.

Grupul infracţional descris mai sus acţionaîn mod coordonat în scopul facilitării contrabandei cu mărfuri de orice gen,din afara graniţelor UE, în schimbul remiterii unor sume de bani sub formă demită, funcţionarii vamali având atribuţia de a nu constata sau denunţa infracţiuni sau contravenţii comise la unadin cele mai importante vămi din România. Sumele de bani erau cerute cu ofrecvenţă zilnică, în cuantum cuprins între 1.000 şi 7.000 USD pentru fiecaretransport. În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat, în unelesituaţii, cu sume cuprinse între 232.186,12 lei şi 8.280.932 lei pentru fiecaretransport de marfă introdus ilegal.

Erau atât de siguri pe ei încâtintroduseseră ritmicitate în transporturi

Comisionarii vamali, vameşii şi persoaneledin conducerea Vămii Constanţa Sud Agigea, prin acte materiale avândcontinuitate uneori de la o zi la alta, au sprijinit un grup infracţionalorganizat, la care au aderat în prealabil, încadrându-se într-o structurădeterminată cu roluri prestabilite, în sensul unui mecanism integrat dedesfăşurare a activităţilor de colectare a banilor primiţi cu titlu de mită,precum şi de redistribuire a lor în cadrul grupului, concomitent cu asigurareacomunicaţiei între membrii grupului şi a asigurării protecţiei acestuia,inclusiv a contrabandiştilor împotriva unei eventuale deconspirări.

Astfel, au fost introduse în Româniamărfuri contrafăcute, mărfuri interzise la import, mărfuri ce nu sunt însoţitede avizele sau autorizaţiile necesare, mărfuri de altă natură sau în altecantităţi decât cele declarate în vamă, mărfuri flagrant subevaluate, mărfuriprovenind de la societăţi comerciale ori din ţări ce necesită taxarea antidumping,fără perceperea acestor taxe şi au fost falsificate documente de achiziţieexternă a mărfurilor (în scopul diminuării bazei de taxare vamală a acestora).Pe de altă parte, membrii grupului percepeau sume de bani inclusiv pentruprocesarea vamală legală a mărfurilor licit introduse în România.

Banias cerea mărfuri confiscate înschimbul influenţei sale

La 22 octombrie 2010, Mircea Banias,i-a pretins lui Eugen Bogatu, la vremea respectivă director al DirecţieiDomenii Portuare, din cadrul Companiei Naţionale Administrarea PorturilorMaritime Constanţa SA, să îi remită cu titlu gratuit mai multe produseprovenite din mărfurile confiscate şi aflate în gestiunea Biroului VamalConstanţa Sud Agigea.

În schimbul acestor foloase materiale,în cursul anului 2010, Banias i-a promis lui Bogatu, spun procurorii, că îşi vafolosi influenţa deţinută în virtutea funcţiei sale pentru a direcţiona maimulte proiecte economico-administrative în sensul impus de interesele lui EugenBogatu şi ale întregului grup infracţional. Astfel, Banias i-a promis acestuiacă se va implica personal în blocarea unui proiect de restructurare aautorităţii vamale de pe raza judeţului Constanţa şi a unui ordin ministerialcare prevedea obligativitatea scanării tuturor containerelor din PortulConstanţa Sud Agigea, că va interveni pentru ca o persoană, ce nu era agreatăde grupul infracţional, să nu fie numită într-o funcţie de conducere în cadrulCompaniei Naţionale Administrarea Porturilor Maritime Constanţa şi că îşi vafolosi influenţa pentru menţinerea în funcţie a unui fost director al DirecţieiSanitar Veterinare Constanţa.

De asemenea, acesta a promis că vainterveni pentru protejarea lui Liviu Durbac, şeful Biroului Vamal ConstanţaSud Agigea.

Bunurile menţionate mai sus au fostpuse la dispoziţia lui Banias, prin intermediul lui Dragoş Tudoran, comisionarvamal, şi Horia-Dan Tudoran, fratele acestuia, lucrător vamal în cadrulBiroului Vamal Constanţa Sud Agigea, responsabil de confiscările vamale.

8.000 de lei pentru o funcţie în PDLConstanţa

La 3 iunie 2010, Laurenţiu Mironescu,în calitate de preşedinte al organizaţiei municipale a PDL Constanţa, i-a cerutlui Aurelian Cătălin Pilcă suma de 8.000 de lei pentru ca el să câştige ofuncţie de conducere la nivelul respectivei organizaţii politice. După ce Pilcăa promis că îi va da suma de bani cerută, la 5 iunie 2010, cu ocazia alegerilorinterne desfăşurate la Organizaţia Municipală Constanţa a PDL, Mironescu a fostales prim-vicepreşedinte al organizaţiei.

În schimbul sumei de bani plătite dePilcă, Mironescu a promis să îşifolosească influenţa politică pe lângă factorii decizionali din cadrulMinisterului Transporturilor pentru ca acesta să fie numit director în cadrulCompaniei Naţionale Administrarea Porturilor Maritime Constanţa SA, urmând caacesta să lase locul unei persoane alese de Pilcă şi de către ceilalţi membriai grupului infracţional.

Eugen Bogatu, tartorul PortuluiConstanţa

În cursul anului 2010, Eugen Bogatu,director al Direcţiei Domenii Portuare şi lider al grupului infracţional, s-aimplicat în activitatea de colectare a sumelor de bani prin intermediulcomisionarilor vamali Dragoş Tudoran şi Valentin Ţiripan şi a intervenit laLiviu Durbac, şef al Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea pentru a facilita efectuareade operaţiuni ilicite de import de mărfuri subevaluate de către o societatecomercială.

De asemenea, în 22 octombrie 2010,Eugen Bogatu a ordonat blocarea completă a tuturor mărfurilor importate prinBiroul Vamal Constanţa Sud Agigea pentru a-i determina pe intermediarii vamaliMarian Dodu şi Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa să îşi achite „taxele”către membrii grupului infracţional.

Vătafi peste Vama Constanţa

În perioada 2010-2011, Cadîr Sunai,director al DRAOV Constanţa, Liviu Durbac, şef al Biroului Vamal Constanţa SudAgigea, Liviu Bratu, în calitate de adjunct al şefului Biroului Vamal ConstanţaSud Agigea, au aderat şi sprijinit grupul infracţional organizat descris maisus prin folosirea în mod discreţionar a funcţiilor publice deţinute.

La rândul său, Claudiu-ConstantinOlteanu, adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, atât singur,cât şi împreună cu subordonaţii săi Adrian Milea şi Valentin Roşculeţ, prinintermediul comisionarului Dragoş Tudoran, au pretins diverse sume de bani dela mai mulţi intermediari vamali şi importatori, printre care Ahmad El Haj,Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Culea Mihai şiCatargiu Laurenţiu.

"Banii au fost pretinşi atât înscopul de a-şi încălca atribuţiile de serviciu şi de a permite intrarea înţară, în mod ilegal, a unor containere cu mărfuri din import, cât şi în scopulde a-şi îndeplini îndatoririle de serviciu, prin procesarea respectivelorcontainere, permiţând accesul lor în ţară, în loc să fie blocate în vamă fărăvreun temei legal plauzibil", se arată în comunicatul DNA.

De asemenea, în schimbul unor sume debani provenind de la comisionarii vamali Dragoş Tudoran, Valentin Ţiripan şiBudăi Sorin, Olteanu a pus la dispoziţia membrilor grupului informaţiile necesaredesfăşurării activităţilor ilegale la nivelul Biroului Vamal Constanţa SudAgigea. Ioan-Dan Didilescu, inspector vamal în cadrul DJAOV Constanţa, a pretins de la Marian Iordănescu, comisionarvamal în cadrul SC Marinco SRL, diverse sume de bani în scopurile menţionatemai sus.

Dădea informaţii evazioniştilor şiprimea şpagă bunuri din China

În lunile iunie şi septembrie 2010,Adrian Sorin Pătraşcu, ofiţer de poliţie, comandantul „Grupului de nave”Constanţa din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF), apus la dispoziţia lui Guo Ning, comerciant chinez şi Valentin Ţiripan,comisionar vamal, asociat la SC Container Clearance Services SRL, informaţiiconfidenţiale deţinute în virtutea atribuţiilor de serviciu şi de natură să leprotejeze acestora activitatea infracţională. În schimb, acesta a primitmărfuri importate din China şi băuturi alcoolice.

La 16 februarie 2011, Ionuţ MariusScrioşteanu, şef al Biroului Vamal Slobozia, a primit de la Dragoş-IulianTudoran suma de 5.700 de dolari, colectată de la un client al S.C. ContainerClearance Services SRL Constanţa, pentru a încheia în mod ilegal 6 operaţiunide tranzit vamal la Biroul Vamal Slobozia.

În perioada de referinţă, comisionariivamali: Aurelian Cătălin Pilcă, Dragoş Iulian Tudoran, Valentin Ţiripan(personal sau împreună cu Mihai Ciobanu, intermediar vamal), Sorin Budăi,Marian-Ionuţ Iordănescu şi Corneliu Păun au avut rolul de a intermediaactivitatea de dare şi luare de mită între funcţionarii publici cu atribuţii decontrol din cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea şi beneficiarii acestoractivităţi de introducere în ţară de mărfuri în mod ilegal (cum ar fiinculpaţii Catargiu Laurenţiu, Dodu Marin, Ali Amer, Zhang Quing, MohamadRouchdi). Spre exemplu, Budăi Sorin s-a angajat să remită lui Eugen Bogatuimportante sume de bani de la Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, încondiţiile în care respectivii bani erau parţial destinaţi şi lucrătorilorvamali de la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea pentru permiterea intrării înţară a unor containere cu mărfuri introduse în vamă.

La rândul său, Lucian Păun, angajat alContainer Clearance Services SRL Constanţa, a exercitat rolul de intermediar încomunicarea dintre şeful său, Tudoran Dragoş Iulian, şi lucrătorii vamali.

Anchetă internă la DGIPI din cauza luiMironescu

Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin Traian Igaş, a cerut ieri,conducerii Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, demarareaunei anchete interne pentru verificarea modului de îndeplinire a atribuţiilorde serviciu de către lucrătorii structurilor componente abilitate în planteritorial şi central, în legătură cu situaţia lui Laurenţiu Mironescu lanumirea în funcţia de secretar general al MAI şi pe durata exercităriifuncţiei. Ministrul a cerut ca ancheta să se efectueze cu celeritate, iarrezultatele să fie prezentate în scurt timp, urmând ca în funcţie de concluziisă fie dispuse măsuri în consecinţă.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-02-21

Mai multe imagini:
Gruparea Banias-Mironescu-Bogatu, reţinută cu propunere de arestare. Capetele de acuzare: Influenţă politică, mită şi percepţia de „taxe ilegale” în Portul Constanţa
zoom
Gruparea Banias-Mironescu-Bogatu, reţinută cu propunere de arestare. Capetele de acuzare: Influenţă politică, mită şi percepţia de „taxe ilegale” în Portul Constanţa
zoom
Gruparea Banias-Mironescu-Bogatu, reţinută cu propunere de arestare. Capetele de acuzare: Influenţă politică, mită şi percepţia de „taxe ilegale” în Portul Constanţa
zoom
Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

TICU
25 Mai 2011

Cazul MIRONESCU ar putea fi mai u?or elucidat dac? Iga? ?i cu Boc ar dezlega o enigm?: ce s-a întâmplat pe 25 ianuarie a.c. când prin Decizia nr.10 a primului-ministru Mironescu a fost eliberat din func?ia de secretar general dup? doar 19 zile de la numire ?i ce s-a întâmplat pe 31 ianuarie a.c. când a fost numit din nou în aceea?i func?ie (cf.Decizia nr.13)?????

Adauga un comentariu

Random image